Patenty so značkou «hořlavého»

Spôsob a zariadenie na výrobu tuhého paliva z horľavého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20595

Dátum: 18.05.2012

Autori: Saralegui Gutiérrez Alberto, Carrera Varela José Antonio, Vega Oterino Juan Alberto

MPK: B29C 47/08, B29C 47/92, B29C 47/00...

Značky: zariadenie, paliva, spôsob, hořlavého, tuhého, výrobu, odpadů

Text:

...aby umožnila prechod pary, čím je zabezpečená dostatočná vlhkosť na vykonávanie procesu, a časť b,v ktorej sa uskutočňuje proces parnej explózie. V jednom konkrétnom uskutočnení sa môžetiež použiť kvapalinový extrakčný lis, ktorý je na konci zúžený. Získané tuhé palivo nie je homogénne, pretože neplastové časti sú pokryté plastovými zložkami.0015 Vdokumente W 0 2010/033017 A 1 je opísaný spôsob, ako aj zariadenie na uskutočnenie uvedeného...

Zariadenie na prepravu tuhého horľavého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19180

Dátum: 14.12.2010

Autor: Moreno Rueda Rafael

MPK: F23K 3/16

Značky: zariadenie, materiálů, tuhého, prepravu, hořlavého

Text:

...na uloženie prepravovaného materiálu, ktoré sú upevnené na reťaziach a/alebo kovovej sieti, ktore prenášajú hnaciu energiu z pohonu na dopravníkové platne. Prepravný prostriedok je, predovšetkým v bočnýchoblastiach (ortogonálne) smeru prepravy, uložený pomocou ložiskových prostriedkov a/alebohnacích prostriedkov, predovšetkým valčekov ložiska, na (kovovom) podstavci. Pri tomto podstavci môže ist predovšetkým o (uzatvorenú) skríňu...

Spôsob čistenia horľavého plynu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279213

Dátum: 14.09.1995

Autori: Tratz Herbert, Baumgärtel Gerd

MPK: C10K 1/16, B01D 53/14, C10K 1/02...

Značky: zariadenie, vykonávanie, tohto, spôsob, čistenia, spôsobu, hořlavého, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie sú určené na čistenie horľavého plynu (G), najmä plynu (SG) z nízkotepelnej karbonizácie. Horľavý plyn (G) sa perie v práčke (1) pomocou pracieho média (W) a ako čistý plyn (R) sa odvádza odvádzacím potrubím (6), ktoré je spojené s potrubím (4a) na prchavé zložky (F). Taktiež kondenzát (K) sa odvádza. Prebytočný kondenzát (U) sa destiluje v destilačnom zariadení (4). Prchavé zložky (F) sa primiešavajú do čistého plynu (R),...

Filtr pro filtraci hořlavého prachu rozvířeného v plynu s pojistným ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 270753

Dátum: 12.07.1990

Autori: Štěpánek Jan, Bečvář Josef, Valenta Miroslav

MPK: B01D 35/14

Značky: prachu, filtr, filtrací, rozvířeného, ústrojím, hořlavého, pojistným, plynů

Text:

...z filtru clo vstupního potrubí při aoučaeném omezení účinku tlakové vlny vzniklé při explozi uvnitř vstupního potrubí. Řešení přináší omezení nákladů při výrobě í montáži vzduchotechníckého zařízení pro liltraci hořlavých prachů rozvířených ve vzduchu a zamezuja škodám vzniklým destrukcí přívodního potrubí při explozi uvnitř filtru nebo destrukcí filtru i potrubí při explozi uvnitř vstupního potrubí.Řešení působí nejen jako ochrana proti...

Způsob výroby málo hořlavého dřevěného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259024

Dátum: 16.09.1988

Autori: Puchalskij Miroslav, Edrman Maja, Šutov Gennadij

MPK: B27K 3/52

Značky: materiálů, hořlavého, výroby, dřevěného, způsob, málo

Text:

...nqnheue TeMnepaTypm or 60.no 120.0. BpeMH TepM 005 paÓOTKH - 12 qac.Hpuwep 2. Ornuqaércn or npunepa I TeM, qro KOMHOHGHTH Haxonrcn B cneymmeu coornomenuu, Mac. ZI craux ®eHonocnHpTm . 35 Bona 65 II cwannn nuauounüůocmaw - 15 cynb®aT aMMoHun 15 Bona - N ~ 70. Hpnmep 3.Ornuqaewcx or npHMepoB 1, 2 TEM, qro KOMHOHBHTH HaxoxTca B cnenymmeu cpownomeuun, Mac. Z - I cTauxOrnnqaewcn ow npHMąpoB 1-3 TGM, qTo KOMHOHEHTH Haxoarca B cnenymmeu...

Způsob a zařízení pro přetržité zjišťování obsahu hořlavého plynu v ovzduší detektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253573

Dátum: 12.11.1987

Autori: Boutonnat Maurice, Rose Gérard

MPK: G01N 27/16

Značky: hořlavého, způsob, plynů, obsahu, detektorem, ovzduší, zjišťování, pretržité, zařízení

Text:

...1 ukazuje případy, kdy obsah plynu je vysoký a zjevně přesahuje minimální přípustnou prahovou hodnotu. V tomto případě dochází v okamžiku 51 k dosažení hodnoty výstupního napětívětší než Q, načež se další napájení měřicího vlákna přeruší a měření se ukončí spuštěním poplašného zařízení nebo jinou indikací nepřípustné velikosti obsahu hořlavého plynu v ovzduší. Jak je z obr. 1 patrné, může k prekročení nulová hodnoty výstupního napětí...

Způsob směšování tekutého hořlavého plynu s vodíkem a kyslíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230028

Dátum: 15.09.1986

Autor: Zelinka Miloslav

MPK: F23D 13/40

Značky: způsob, tekutého, plynů, hořlavého, kyslíkem, vodíkem, směšování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob směšování tekutého hořlavého plynu s vodíkem a kyslíkem vyrobenými elektrolýzou vody, vyznačující se tím, že tekutý hořlavý plyn se přidává přetlakem ke kyslíku a vodíku pro dosažení optimálního nastavení plamene.