Patenty so značkou «horkého»

Způsob chlazení horkého cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260405

Dátum: 15.12.1998

Autor: Plšek Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: chlazení, horkého, slínku, cementářského, způsob

Text:

...vzduchu se vede příčně přes pohyhující se vrstvu nejteplejšího slínku.Způsob chlazení horkého cementářského slínku podle vynálezu se dále vyznačuje tím,že 20 až 35 0/0 chladicího vzduchu se vede přes vrstvu nejteplejšího slínku udržovanoií průchodetíi tohoto chladicího vzduchu ve Vířivém pohybu.Výhody způsobu ochlazení horkéhn ccmeutářského slínku püťĺle vynálczu spočívm jí v tom, že při zhruba stejný/ch ztrátách tepla povrchem chladiče...

Přívod horkého plynu do pracovního prostoru pece na tepelné opracování potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263898

Dátum: 12.05.1989

Autori: Topinka Petr, Tesař Václav

MPK: A21B 1/26

Značky: přívod, opracování, horkého, potravinářských, pracovního, prostoru, plynů, výrobků, tepelně

Text:

...z ústĺ 1 tak, aby ležala» v. typickém pásmu frekvencí -o-dtrhávání vírů. Využije se tím rezonanční efekt, přispív-ající ke zvláště účinné intenziíikací přestupu tepla ze vzduchu do tepelně opracovávaného objektu.Obrázek 2 zachycuje část pracovního prostoru pekárenské pece v příčném řezu, tj.v řezu vedeném rovinou kolmou ke směru pohyubu bochánků 10.2 .na ocelovém pásu 11. Jde o částečný řez, to znamená na obr. 2 je jen několik málo,...

Chladicí zařízení horkého plynného produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255888

Dátum: 15.03.1988

Autori: Nagl Michael, Papst Gero

MPK: F28D 1/04

Značky: zařízení, horkého, produktů, chladicí, plynného

Text:

...vstupující do výstuního hrdla na konci vložky protilehlém vůči vstupu plynnćho produktu stěnou výstupního hrdla vstupními otvory v protismeru k plynnému produktu uvnitř prstencové mezery, a vystupuje na dolním konci vložky spolu s plynným produktom, jímž je unášen v opačném směru, přičemž však ještě stále proudĺ převážně podél vnitřní stěny prstencové vložkya tim odstraňuje, pokud je ještě horký, lepkavé částice plynného produktu.Chladicí...

Způsob regulace teploty horkého větru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254273

Dátum: 15.01.1988

Autor: Mrajca Vladislav

MPK: C21B 9/00

Značky: regulace, horkého, větru, teploty, způsob

Text:

...až do teploty blížící se teplotě v kopuli.Při provozu sdružené paralelních ohřívačů větru je neustále hlídána poloha klap regulač ních členů na studené straně ohřívačů větru. V provozu sfoukávaných ohřívačů větru docházíke dvěma provozním stavúm. Od okamžiku přeřazení na ohřev větru až po dosažení teplotyvětru stejné jako je požadovaná teplota horkého větru se jedná o tzv. horký ohřívač větrua od požadované teploty horkého větru až do...

Zařízení pro regulaci a filtraci horkého tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246937

Dátum: 15.10.1987

Autor: Lukovský Leo

MPK: B64D 13/06

Značky: tlakového, horkého, filtrací, vzduchu, regulaci, zařízení

Text:

...prováděno deskovým otočným rozdělovaoím šoupátkem 33 tvaru půlkruhu, uloženým v zahloubení 33 stěny 33 pod přírubou 33 rozvodů. Šoupátko 33 je unášeno zploštělou částí ovládacího dříku 3 šoupátka 3.K zajiětění.správné montáže je do šoupátka 4 zalisován kolík 33, který zapadá do vybrání 33Horký tlakový vzduch vstupuje vstupnímhrdlem 3 a přívodním vrtáním 3 v tělese 3 k šoupátku 3. Vstupními radiálními otvory 3 a axiálním výstupním vrtáním 3...

Způsob chlazení horkého sypkého materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248029

Dátum: 15.01.1987

Autori: Steinebach Heinz, Remmers Karl

MPK: C10B 39/02

Značky: materiálů, chlazení, způsob, zařízení, tohoto, horkého, způsobu, sypkého, provádění

Text:

...obr. 2 zotbr-azuje detail chladící komory z obr. 1 ve svísléun řezu, obr. 3 zobrazuje svislý řez chladící komorou rovínou III,III z obr. 2, obr. 4 zobrazuje výřez A z obr. 3 s náplní sypkého materiálu, obr. 5 zobrazuje výřez B.z obr. 2 a obr. 6 zobrazuje detail z obr. 5 ve svislém bočním pohledu.Chladící zařízení je -opatřeno chladící komo-rou 1, do níž se .pl-nicim hrdlem 2 z násyp~ky 3 periodicky a ,přerušovaně přívádí hornký...

Způsob odsíření horkého tlakového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222329

Dátum: 01.12.1985

Autori: Šimánek Jiří, Žufníček Jiří, Kůstka Miroslav, Vodseďálek Jaroslav, Štěpánek Arnošt, Zacher Jan

Značky: tlakového, způsob, horkého, odsíření, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odsíření horkého tlakového plynu, vzniklého například při tlakovém zplyňování paliv, při chemické výrobě a podobně. Jeho podstata spočívá v tom, že se odstraňování sulfonu, který vznikl rozpuštěním síry v oxidačně-redukčním roztoku, provádí při teplotě 115 až 300 °C a při tlaku 0,2 až 15 MPa, přičemž se vylučující elementární síra odtahuje v kapalné fázi.

Zařízení pro přímé sušení proudem horkého vzduchu povrchu odmašťovaných drobných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227607

Dátum: 01.09.1985

Autori: Flídr Jiří, Bukovský Bohumil, Zachar Anatol

Značky: drobných, povrchu, vzduchu, horkého, proudem, zařízení, výrobků, odmašťovaných, přímé, sušení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přímé sušení proudem horkého vzduchu povrchu odmašťovaných drobných výrobků je určeno zejména pro sušení povrchu drobných výrobků jako jsou například matice, šrouby pružiny, kovové třísky a podobně které jsou neseny na vibračním spirálovém dopravníku odmašťovací skříní zařízení pro průchozí nebo přetržité odmašťování nebo čištění povrchu drobných výrobků. K tomuto účelu je pro přívod horkého vzduchu zabudována v horní části...