Patenty so značkou «horenia»

Aditívum procesu horenia pevných fosílnych palív a spôsob stabilizácie procesu horenia týmto aditívom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287985

Dátum: 30.07.2012

Autori: Pinc František, Kortán Zdeněk

MPK: C10L 9/00, C10L 10/00

Značky: horenia, týmto, procesu, stabilizácie, fosílnych, aditivum, pevných, spôsob, palív, aditívom

Zhrnutie / Anotácia:

Aditívum pozostáva z mäsokostnej múčky s výhrevnosťou vyššou ako 18 MJ/kg, s obsahom prchavej horľaviny vyšším ako 60 % hmotn., z obsahu uhlíka nad 30 % hmotn. a z vody do 3,5 % hmotn.Aditívum sa pridá do pevného paliva pred jeho spaľovaním v množstve do 11 % hmotn.

Nové fosfónamidáty – syntéza a aplikácie spomaľovačov horenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17873

Dátum: 08.08.2011

Autori: Mercoli Primo, Gaan Sabyasachi, Neisius Matthias, Mispreuve Henri, Liang Shuyu, Näscher Reinold

MPK: C07F 9/6571, C09K 21/12

Značky: syntéza, nové, horenia, spomaľovačov, aplikácie, fosfónamidáty

Text:

...vhodnými analytickými metódami. Niektoré alkylamino-DOPO deriváty boli tiež spomenuté v EP 1889878 A 1 ako možné štruktúry spomaľujúce horenie. Avšak v uvedenom patentovom dokumente neexistuje žiadna správa otakýchto štruktúrach, ako boli pripravené aani nie je vypracovaný žiaden spôsob ich prípravy. Ďalej existujú aminoderiváty DOPO, ktoré boli opisané ako komponenty v organických svetelných diódach (0 LEDs), batériách a azo-farbivách....

Triazínové zlúčeniny s obsahom fosforu ako retardéry horenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13803

Dátum: 16.07.2008

Autori: Wehner Wolfgang, Dave Trupti

MPK: C08K 5/3492, C08G 79/02, C08K 5/5317...

Značky: triazínové, retardéry, horenia, obsahom, fosforu, zlúčeniny

Text:

...Zvyšky sa zavedú do zlúčenín vzorcov (ll) zodpovedajúc ich základným formám. Pri tomto je možné ich použiť ako také alebo použiť ich produkty kondenzácie po odštiepení amoniaku. V prípade melamínu sú týmito napríklad melám, melém alebo melón. Preferované je X H.Zlúčeniny vzorca (ll) sa ďalej odvodzujú od kyselín aminometánfosfónových a môžu obsahovať etylén-amóniové jednotky (c je odlišné od nuly).Takéto zlúčeniny je možné vyrobiť...

Prísada retardéru horenia bez halogénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9969

Dátum: 13.07.2007

Autor: Zucchelli Ugo

MPK: C08K 3/32, C09C 1/00, C08K 9/02...

Značky: prísada, halogenu, horenia, retarderu

Text:

...je povrchovo potiahnutá s najmenej jednou zlúčeninou(a) hydrátov alkalického kovu alebo kovu alkalických zemín(b) hydrotalkitu alebo zlúčenin podobných hydrotalkitu a(C) solí alkalického kovu alebo kovu alkalických zemín0011 Kovová soľ kyseliny fosfornej vynálezu sa tu dalej tiež nazýva povrchovo potiahnutá kovová soľ kyseliny fosfornej alebo povrchovo potiahnutá fosforná soľ a zahŕňa akúkoľvek kovovú soľ kyseliny fosfornej, ako akékoľvek...

Polymérne zmesy so spomaľovačom horenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7210

Dátum: 22.07.2005

Autor: Costanzi Silvestro

MPK: C08K 5/00, C08K 3/00, C08L 23/00...

Značky: zmesy, spomaľovačom, horenia, polymérne

Text:

...mramorovanie a majú nízku odolnosť voči počasiu.0009 Je tiež známe, že polypropylenové výrobky so spomalenýmhorením sa mozu získať použitím napučiavacieho systémuzaloženého na dvoch alebo troch zložkách obsahujúceho0 kyslú zložku, obvykle činidlo obsahujúce fosfor0 napučiavadlo, obvykle produkt obsahujúci dusík, ako sú0 karbonizovanú zlúčeninu, čo je obvykle produkt podobný cukru, ako napríklad. mono-, di-, tri-pentaerytritol alebo0010...

Spomaľovač horenia a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15242

Dátum: 05.08.2003

Autor: Nilsson Jens Birger

MPK: A62D 1/06, A62D 1/00, C09K 21/04...

Značky: spomaľovač, výroby, horenia, spôsob

Text:

...a/alebo hydroxid sodný a draselný. Uvedená kompozícia jevhodná na impregnáciu organických materiálov, ako je drevo, látky, penového materiálu atd.0012 US 5 091 097 opisuje materiál spomaľujúci horenie, ktorým je vodný roztok obsahujúci kyselinu citrónovú a hydroxid draselný. Uvedená kompozíciaje vhodná na impregnáciu stromov, krovín a iných absorpčných materiálov.0013 Avšak stále pretrváva potreba kompozície spomaľujúcej horenie na...

Spôsob potláčania výbušne prebiehajúceho horenia, najmä uhľovodíkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283213

Dátum: 28.02.2003

Autori: Zierler Reinhard, Eisenbeiss Arthur Alexander

MPK: A62C 39/00, A62C 31/02

Značky: výbušné, vykonávanie, horenia, uhľovodíkov, tohto, spôsob, potláčania, zariadenie, prebiehajúceho, spôsobu, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob potláčania výbušne prebiehajúceho horenia, predovšetkým uhľovodíkov pomocou hasiaceho prostriedku, ktorý je pod tlakom rýchlosťou prispôsobenou rýchlosti šírenia požiaru rozdeľovaný v priestore bezprostredne obklopujúcom ohnisko požiaru. Hasiacim prostriedkom je dýzami rozstrekovaná voda vo forme vodnej hmly v minimálnych množstvách 0,03 l/m3 z vodného zásobníka (3), ktorý je napojený aspoň jedným riadiacim ventilom (2) na...

Spôsob plnenia horľavých polymérnych kompozitov retardérom horenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279769

Dátum: 12.03.1999

Autori: Balog Karol, Košík Martin, Bielek Jozef, Barta Štefan

MPK: C08K 3/22

Značky: retardérom, polymérnych, spôsob, plnenia, kompozitov, horenia, hořlavých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa polymérny materiál naplní vhodným množstvom retardéra horenia, aby došlo k vytvoreniu kritického perkolačného zhluku, ktorý umožňuje rozšíriť zhášací proces na celý objem materiálu, čo sa dosiahne pridaním dvoj- až trojnásobku experimentálne stanovenej prahovej hodnoty objemového zlomku použitého retardéra.