Patenty so značkou «horečnatých»

Spôsob výroby lítnych, sodných, draselných, vápenatých a horečnatých solí fludarabín-fosfátu, spôsob čistenia pri výrobe fludarabín-fosfátu a fludarabín-fosfát s čistotou najmenej 99,5 %

Načítavanie...

Číslo patentu: 283475

Dátum: 14.07.2003

Autori: Tilstam Ulf, Schmitz Thomas, Nickisch Klaus

MPK: C07H 19/00

Značky: horečnatých, solí, najmenej, fludarabín-fosfátu, výrobe, sodných, výroby, vápenatých, draselných, čistenia, čistotou, lítnych, fludarabín-fosfát, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby lítnych, sodných, draselných, vápenatých a horečnatých solí fludarabín-fosfátu, ktoré sa môžu používať ako medziprodukty na čistenie fludarabín-fosfátu, a fludarabín-fosfát s čistotou najmenej 99,5 %. Fludarabín-fosfát sa rozpustí vo vode, pridá sa roztok bázy alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín, vyzráža sa v acetóne a ochladí sa. Vypadnutá zrazenina sa prípadne filtruje a prípadne vysuší.

Způsob výroby hořečnatých sloučenin s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260441

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný Miroslav, Lohniský Jaroslav, Glaser Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan

MPK: C01F 5/00

Značky: způsob, rozpustností, malou, výroby, sloučenin, horečnatých

Text:

...komplexu se dosahuje bezodpadové technologie. Dále dochází při výrobě sody k úsporám chloridu sodného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosudznámým výrobním postupům ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou matečný louh z výroby čistého hydrogenuhličitanu sodného a kyselina obsahující aion príslušný k výrobě...

Způsob výroby hydratovaných hořečnatých plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263799

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pleva Milan, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš

MPK: C04B 9/20

Značky: výroby, horečnatých, plniv, způsob, hydrátovaných

Text:

...voliť nízká teploty polotovaru vstupujíctho do mlýna, kdy melitelnost materiálů obvykle oproti mletí při vyšších teplotých výrazně J roste.Jinou okolností využití mletí a hydratace při režimech s nižší vstupní teplotousuroviny je rychlost kontaktu molekul vody s melivem, který je v případě použití plynnéfáze, tedy ve forně vodní. páry, podstatné intenzivnější než v případě kontaktu melivas kapalnou fází a to ať již ve formě separátních...

Spôsob prípravy bázických sulfonátov horečnatých a vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 255347

Dátum: 15.03.1988

Autori: Klucho Pavol, Galvánková Mária

MPK: C07C 143/90

Značky: bazických, spôsob, sulfonátov, vápenatých, přípravy, horečnatých

Text:

...na mnohých faktoroch a jedným z velmi dôležitých je Čistota. a množstvo použitého o~ xidu horečnatého alebo vápenatehno. Pre pripravu bázického sulľ-o-.rlátii horečnateho je dôležitá vysoká aktivita oxidu horečnaftého,ktorá sa dosiahne jeho alttivaciou žíhaníni,čím sa z neho odstráni voda a uhliižiltan 11 o~ rečnatý pľřłjdtł na oxid horočnatý. Vyhovtr júca teplota aktivácie je 600 C a 4 ho diny.Množstvo oxidu horečnatéhc alebo vápenatého...

Způsob výroby vodných roztoků hydrotropních činidel z hořečnatých solí sulfonovaných alkylaromátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253338

Dátum: 12.11.1987

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 143/38

Značky: hydrotropních, sulfonovaných, vodných, roztoku, výroby, horečnatých, solí, činidel, alkylaromátů, způsob

Text:

...ale vhodné jsou i anorganické soli a různými kationty v molekule jako například fosforečnan sodnodvojamonný nebo dvojsodnoamonný, fosforečnan vápenatoamonný či draselnodvojamonný apod. Při konverzi lze použít jednak pevná činidla, nebo jejich vodné roztoky či suspenze.Konverze se provádí ve vodném prostředí, s výhodou při zvýšené teplotě, případně až za varu reakční směsi. de výhodné použít vodu v takovém množství, které poskytuje reakční...

Způsob výroby suspenzních hořečnatých hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 252240

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pálffy Alexander, Sahaj Milan, Balcárek Jan, Závodník Jiří, Jára Vladimír, Křížala Josef, Hrušák Josef, Prusek František

MPK: C05D 5/00

Značky: suspenzních, výroby, horečnatých, způsob, hnojiv

Text:

...agrochemické využití. Vhodnou látkou, která zabezpečuje rozpustnost solí železa a titanu může být kyselina vinná (podle PV 3775-85 ł nebo jiná hydroxykyselina, např. kyselina citronová, která je V ana lytické chemii běžně používána k maskováni železa a titanu.Fřídavek kyseliny vinné v množství 0,2 až 1,0 hmot. se pozitivně projevuje též během neutralizace magnovítu štěpnou kyselinou tim, že reakce probihá při vyšší teplotě a tedy rychleji a...

Spôsob výroby vodných roztokov dusičnanov a/alebo chloridov horečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 221002

Dátum: 15.03.1986

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard

Značky: dusičnanov, horečnatých, výroby, roztokov, chloridov, spôsob, vodných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby vodných roztokov dusičnanov a/alebo chloridov horečnatých z horečnatých surovín obsahujúcich uhličitanový, alebo hydrogenuhličitanový anión, kysličník, alebo hydroxid horečnatý, ktorého podstata spočívá v tom, že horečnatá surovina obsahujúca uhličitanový a/alebo hydrogenuhličitanový anión, a/alebo kysličník a/alebo hydroxid horečnatý sa vo vodnom prostredí podrobí chemickej reakcii s dusičnanom a/alebo chloridom...

Způsob výroby minerálních hořečnatých lizů pro krmné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 225232

Dátum: 01.12.1984

Autori: Hložek Petr, Bastl Vladimír, Lakota Vladimír, Crha Miloš

Značky: účely, krmné, minerálních, horečnatých, výroby, lizů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby minerálních hořečnatých lizů pro krmné účely vyznačující se tím, že kysličník hořečnatý nebo uhličitan hořečnatý případně směs těchto látek se rozkládá podekvivalentním množstvím roztoku kyseliny chlorovodíkové o minimální koncentraci 5 % hmotnostních, přičemž se na 1 mol výše uvedených látek použije 0,05 až 0,8 molů chlorovodíku, načež se přidají další minerální komponenty a reakční směs se podrobí vibraci s frekvencí 20 - 150...