Patenty so značkou «hodnotenia»

MS spôsoby hodnotenia glykánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10166

Dátum: 15.04.2008

Autori: Parsons Ian Christopher, Washburn Nathaniel, Bosques Carlos, Zhu Xiangping

MPK: G01N 33/68, G01N 33/66

Značky: spôsoby, glykánov, hodnotenia

Text:

...jednotiek (b) priemernej intenzity hmotnostného signálu v danom rozsahu hmotnostných jednotiek (c) plochy spojenej srozsahom hmotnostných jednotiek pre daný pík a (d)kombinácie dvoch alebo viacerých z nich. Daný rozsah hmotnostných jednotiek môže bytzaložený napr. na jednej alebo viacerých pološírok (FWHM) píku, hmotnostnom rozlíšení hmotnostného spektrometra, a pod.0008 V rôznych uskutočneniach predkladaného vynálezu sa hmotnostné...

Spôsob hodnotenia trvanlivosti výrobku v baliacom prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2869

Dátum: 04.07.2005

Autori: Wild Hans-peter, Küssner Klaus, Spinner Frank

MPK: G01N 33/02

Značky: výrobků, prostriedku, hodnotenia, spôsob, baliacom, trvanlivosti

Text:

...aj relatívny obsah vlhkosti v pretlakovej komore, výhodne v-3 oblasti od 40 do 50 . Tak existujú pri rôznych meraniach porovnateľné experimentálne parametre.V kroku c) je teplota T 2, pri ktorej sa baliaci prostriedok v teple skladuje určitý časový interval, V oblasti od 25 do 60 °C. Tak sa interakcie obsahu plynu, prítomného vo väčšej miere v dôsledku vynútenia, s inými látkami, nachádzaiúcimi sa vo výrobku,urýchlia a zosilnia.Podľa...

Spôsob hodnotenia predovšetkým antireumatických účinkov liečivého bahna

Načítavanie...

Číslo patentu: 283728

Dátum: 18.11.2003

Autori: Proksa Bohumil, Fuska Ján, Stančíková Mária, Drabálek Ivan

MPK: A61K 35/02, A61K 7/48, G01N 33/24...

Značky: hodnotenia, bahna, predovšetkým, antireumatických, spôsob, liečivého, účinkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hodnotenia predovšetkým antireumatických účinkov liečivého bahna zbaveného nadbytočnej vody je charakteristický tým, že sa liečivé bahno pripravené z mladého bahna zrecím procesom obsahujúceho v prevažnej miere sírne zlúčeniny, železité, mangánové a desulfikačné baktérie, podrobí postupnej niekoľkostupňovej extrakcii účinných zložiek. Extrakcia v jednotlivých stupňoch sa uskutočňuje za stáleho miešania, najviac počas 24 hodín pri pomere...

Spôsob kvalitatívneho hodnotenia sladu, najmä stavu klíčenia, elektrónovou spinovou rezonanciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2638

Dátum: 03.12.2002

Autori: Takoi Kiyoshi, Yoshimura Junko, Nishita Naoko, Kaneda Hirotaka

MPK: G01N 24/00, G01R 33/60

Značky: rezonanciou, klíčenia, stavu, kvalitatívneho, hodnotenia, spôsob, najmä, elektronovou, spinovou, sladu

Text:

...problem pri procese varenia piva.Obsah B~qlukánu B-glukán je degradačný produkt z bunkovýchstien sladu ak bunkové steny nie sú dosť degradované, tretí rmut nieObsah B-glukánu sa meria nasledovným spôsobom po zahriatí rozomletého sladu v etanole, aby sa deaktivovali enzýmy, sa B-glukán Vslade degraduje na qlukózu spracovaním s lichenázou a B-glukozidázou množstvo generovanej glukózy sa určí spôsobom glukóza oxidáza/paroxidáza.Viskozita...

Spôsob hodnotenia starnutia polyesterov, najmä nedĺžených polyesterových vláken metódou indukovanej kryštalizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265342

Dátum: 13.10.1989

Autori: Diačik Ivan, Mitterpachová Magda

MPK: G01N 33/36

Značky: najmä, metodou, indukovanej, starnutia, nedĺžených, kryštalizácie, spôsob, polyesterových, polyesterov, vláken, hodnotenia

Text:

...hodnotenia starnutia nedĺžených vláken spočíva v zaznamenani podstatnej zmeny veľkosti morfologických útvarov - sférolitov, a vysvetleni príčin zhoršenej dlžiteľnosti vláken vplyvom starnutia.Nedlžené polyetyléntereftalátové vlákna, zvláknené pri teplote 295 OC a navíjanérýchlosťou 500 m/min. s logaritmickým viskozitným číslom polyméru 95 ml/g, boli uloženév klimatizovaných podmienkach pri teplote 22 °C a relatívnej vlhkosti 65 po dobu 30...

Spôsob indikácie a kvantitatívneho hodnotenia herbicídnej účinnosti látok inhibujúcich fotosyntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256197

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rešetka Milan, Kúš Ludovít, Kováč Jozef, Varkonda Štefan, Bátora Roman

MPK: G01N 23/04

Značky: inhibujúcich, herbicídnej, indikácie, fotosyntézu, kvantitatívneho, spôsob, účinnosti, hodnotenia, látok

Text:

...zariadenia na fotosyntézu. je aj membránové čerpadlo 10 na recirkulovenir) ovzdušia fottnsynletickej komory ž a alvszcrber 11. na absorpciu neasimilovanelio 14002.Uvedené príklady iluslrujú, ale nooíniiettzujú predmet vynálezu.Rádiometrícká indikácia Íllllĺlĺiĺlüľľw Tototyniézy na báze nuočovinových triazíuových,diazínových a karbamátových herbícidov.Zariadenie automatický kvapalný scintílačný merač rádioakdvity Rack-Beta LKB...

Sposob hodnotenia povrchových vlastností práškového polyolefínu vhodného na prípravu koncentrovaných farebných disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 254218

Dátum: 15.01.1988

Autori: Marcinčin Antón, Harmaniaková Pavla, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08J 3/08, B01J 8/00, C08J 3/20...

Značky: práškového, vhodného, disperzií, hodnotenia, koncentrovaných, spôsob, polyolefinů, povrchových, farebných, vlastností, přípravu

Text:

...filtráciou. Táto hodnota Zn - zmačateľnost olejom) vyjadrená v 0/) na množstvo polyměru zohladňuje »nielen vonkajší ale tiež vnútorný povrch agregovaných častíc, jeho členitost a adsorpčnú schopnosť. .Výhodou spôsobu hodnotenia povrchových vlastností práškového polypropylénu podľa vynälezu je jednoduchosť vykonania metódy, bez nároku na investície, technická nenáročnosť umožňujúca využitie spôsobu ako prevádzkovej metódy a velmi dobrá...

Spôsob hodnotenia pigmentov a prísad pre farbenie polyolefínov v hmote metódou filtrovateľnosti farebných disperzií a zariadenie pre vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238305

Dátum: 01.10.1987

Autori: Marcinčin Antón, Ondrejmiška Koloman, Nečas Miroslav, Zemanová Elena

MPK: D01F 1/04

Značky: farbenie, metodou, zariadenie, vykonávanie, disperzií, hmotě, přísad, hodnotenia, farebných, spôsobu, filtrovateľnosti, pigmentov, spôsob, tohoto, polyolefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob hodnotenia podľa vynálezu spočíva v stanovení filtrovateľnosti disperzie pigmentov v polypropylénovom alebo polyetylénovom oleji o viskozite 0,01 až 100 Pa.s/25 °C ako prírastku tlaku na jednotkovu hmotnosť filtrátu a jednotkovú plochu filtračných sít. Zariadenie na vykonávanie sposobu podľa vynálezu pozostáva z výtlačného prvku, tvoreného valcom skladajúcom sa z bloku, pre temperovanie s vertikalne umiesteným piestom, ďalej zo snímača...

Spôsob hodnotenia morfologickej štruktúry polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 242178

Dátum: 15.09.1987

Autori: Reljie Jakša, Sláma Karel

MPK: G01N 21/41

Značky: spôsob, vláken, polyesterových, struktury, hodnotenia, morfologickej

Text:

...polyesterových vláken s fibrilárnou morfologickou štruktúrou sa nepozoruje žiaden mimccentrálny diskretny rozptyl v H rozptylových obrázkoch. Podobne,V polarizovanom svetle sú takéto vlákna priesvitné a nesvietia.Výhodou hodnotenia morfologickej štruktúry polyesterových vláken podľa tohto vynálezu je určenie konkrétneho typu rastúcich morfologických štruktúrnych útvarov. To následne dovoľuje kontrolovať a optimalizovať proces prípravy tak, aby...

Spôsob hodnotenia kvality systémov výkonových polovodičových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242157

Dátum: 15.09.1987

Autori: Biheller Jan, Mikoláš Petr, Bor Jan, Novák Zdenik, Labohý Ivan

MPK: H01L 21/66

Značky: kvality, súčiastok, výkonových, hodnotenia, spôsob, systémov, polovodičových

Text:

...teplotným cyklickýmskúškam, v skrátení času potrebného na skúšky 1 O 3 krát v šetrení pracovných sil v počte najmenej 1 000 hodin, v ušetrení chladiacej vody v množstve cca 200 m 5 a urýchlení prác vo výskume a vývoji výkonovýoh polovodičových súčiastok najmenej o 3 mesiace.vyznačený postup je novou diagnosticktou metódou pre hodnotenie vlastností výkonových polovodičových súčiastok, ktorá umožňuje nahradit doterajšie teplotné...

Spôsob hodnotenia farby citrusových koncentrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237815

Dátum: 15.03.1987

Autori: Karkalíková Marta, Drdák Milan, Príbela Alexander

MPK: G01N 21/25

Značky: koncentrátov, spôsob, hodnotenia, farby, citrusových

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou spôsobu hodnotenia farby citrusových koncentrátov je, že na citrusový koncentrát zriedený vodou v pomere 1 diel. hmot. : 6,5 dielov hmot. sa pôsobí s 0,5 až 0,7 dielmi hmot. 15 percentného roztoku hexakyanoželeznatanu draselného a následne sa pôsobí 0,5 až 0,7 dielmi hmot. 20,4 percentného roztoku síranu zinočnatého, za miešania a ďalej sa zreagované podiely filtrujú a filtrát sa po častiach 10 až 20 dielov objemových odoberá a číra...

Spôsob hodnotenia mechanických vlastností fólií s výhodou z termoplastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227091

Dátum: 01.01.1985

Autori: Porubská Mária, Welnitz Ľudovít, Krb Rastislav

Značky: fólií, spôsob, mechanických, výhodou, termoplastov, vlastností, hodnotenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hodnotenia mechanických vlastností fólií s výhodou z termoplastov, vyznačujúci sa tým, že sa z pomeru maximálnej sily odčítanej pri perforácii fólie a počiatočného prierezu skúšaného elementu stanoví napätie potrebné na perforáciu fólie valcovitou ihlou s plochým hrotom o definovaných rozmeroch upevnenou v trhacom stroji za súčasného odčítania zdanlivej ťažnosti pri perforácii na krivke napätie-deformácia.