Patenty so značkou «hodin»

Zobrazovací prvok hodín, spôsob zobrazovania číselnej hodnoty času

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6528

Dátum: 02.10.2013

Autor: Sentpetery Pavol

MPK: G04G 9/00, G04C 19/00, G04B 19/00...

Značky: prvok, hodin, spôsob, hodnoty, číselnej, zobrazovací, zobrazovania, času

Text:

...jednou kockou namiesto páru kociek. Vo všeobecnosti však bude jednoduchšie, ak sa na hodnotu hodín použije len jeden pár, dvanástková sústava čísiel je veľmi vhodná na zobrazenie pomocou súčtu s maximálne šiestimi znakmi na dvoch plochách.Druhý pár kociek v poradí zľava doprava bude určený na zobrazenie číselnej hodnoty desiatok minút, na čo sa potrebujú vytvoriť čísla od 0 do 5, na čomuje k dispozícii kombinácia 8 plôch. Ide teda napríklad o...

Zapojení k automatickému řízení elektronických hodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243212

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tintira Milan, Singerová Hana

MPK: G04G 7/02

Značky: elektronických, automatickému, řízení, hodin, zapojení

Text:

...ovládaných vzorkovacími impulsy časově vzájemně posunutými o délku časové značky a ve vyhodnocování relativních úrovní signálů na výstupech detektorů. Tento způsob zajištuje mnohem vyšší šumovou imunitu zapojení v porovnání s klasickou detekcí s pevnou rozhodovací úrovní.Příklad zapojení k automatickému řízení elektronických hodin je uveden na obrázku,který představuje blokové schéma zapojem.Na obrázku je vysokofrekvenční výstup 22...

Zapojení synchronních hodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240905

Dátum: 01.10.1987

Autori: Gála Josef, Vavroušková Jana, Javůrek Vladimír

MPK: H03K 3/00

Značky: hodin, zapojení, synchronních

Text:

...Hranový detektor 1 je tvořen dvojicí klopných obvodů typu D e kombinačním obvodom sesteveným z hredel typu TTL. slouží ke zjištění výskytu hrany ve výatupních detech. ĺídicíblok 5 je tvořen kombinačním logickým obvodom, sestavaným z hradel typu TTL. Na základě informace z hranového detektoru i a informace o stavu děličověho bloku 2 ovládá řídící vstup 2 g výrovnávacího bloku g. Jednotlivé bloky synchronních hodin jsou zapojený takto. Vstup 9 l...

Zapojení synchronizátoru elektrických hodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244474

Dátum: 15.09.1987

Autori: Brabec Vlastislav, Flšer Miroslav

MPK: G04F 8/02, G04G 3/02

Značky: synchronizátoru, elektrických, hodin, zapojení

Text:

...pro řízení kmitočtu nebo fáze poskytovaných časových impulsd je uveden na výkrese, který představujeVysokorrakvenční výstupy L 3, za, Na přijímačd L, z, n řídicích časových signálu jsou spojený s príslušnými vstupy u, R, m sdružovače g vysokofrekvenčních signáld, jehož výstup a je spoja so vstupem 5,1 detektoru 2 časových značek, jehož výstup za je spojen jednak se signálovým vstupsm § základního vzorkovaoího detaktoru § s paměti, jednak...

Zapojení pro separaci dat s hodin z diskové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 241296

Dátum: 01.09.1987

Autor: Levý Miroslav

MPK: G06F 7/28

Značky: hodin, separaci, zapojení, pamětí, diskové

Text:

...výstupní hodiny. To značně zjednodušuje řešení navazujících obvodů řadičů pre diskové paměti. Separátor podle toboto vynálezu je snadno integrovetelný do obvodu. Velice snadno a rychle se synchronizuje a při nesprávne synchronizaci se chyba ihned same opraví. Separátor pracuje tak dobře, že je použitelný i pro měření nebo nastavování diskových pamětí u jejich výrobce. Výstupní signály separétoru dávají rychle a přehledně informaci o...

Pouzdro hodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243818

Dátum: 15.06.1987

Autor: Sodomka Karel

MPK: G04B 37/00

Značky: hodin, pouzdro

Text:

...pouzdra hodin. obrys obruče navazuje přímo na obrys pláště a při takovém uspořádání lze pak využít velkou část vnitłní plochy pláště pro číselník.Příklad provedení předloženého vynálezu je znázorněn na výkresu, kde na obr. 1 je znázorněn plášť, na obr. 2 obruč a na obr. 3 pouzdro hodin ve vzájemné upevněnám stavuPlášč ł má na přední straně vytvořen prstenecg s dosedací plochou g, na kterou dosedd sklo 1. Při obrysovém okraji plášte l je...

Zapojení pro automatickou opravu časového údaje elektrických hodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230003

Dátum: 15.09.1986

Autor: Larisch Vilém

MPK: G04C 9/00

Značky: automatickou, opravu, hodin, zapojení, údaje, elektrických, časového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatickou opravu časového údaje elektrických hodin. Vynález se týká oboru automatické regulace a řeší automatické nastavení správného časového údaje elektrických hodin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektromechanická část podružných hodin je upravena tak, že po pevně stanoveném počtu impulsů normální délky musí následovat korekční impuls, jinak se mechanická činnost zastaví. Obnovení činnosti v jednotlivých podružných...

Zapojení k automatickému posouvání časové stupnice místních hodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227839

Dátum: 15.04.1986

Autori: Musel Jan, Červinka Stanislav, Čermák Ján, Klimeš Pavel, Buzek Otokar

Značky: místních, zapojení, stupnice, automatickému, posouvání, hodin, časově

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru distribuce časové informace a řeší problém reprodukce místní časové stupnice a její automatické změny při řízení lokálních hodin časovým kódem etalonového signálu. Podstata vynálezu spočívá v automatickém zavádění doplňujících impulsů do hodinového děliče dle příznaků vysílaných v časovém kódu nebo vytvářených na místě. Vynález je možno použít k vytváření místního pásmového času a přechodu na zimní či letní čas.