Patenty so značkou «hnědého»

Kotol na spaľovanie hnedého uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2441

Dátum: 16.05.2000

Autor: Pila Jaroslav

MPK: F23B 1/08, F23B 1/00, F23B 7/00...

Značky: spaľovanie, uhlia, kotol, hnědého

Text:

...zvýšenie účinnosti spaľovacieho procesu azníženie tepelných strát, jednak umožňuje prevádzkovateľovi kotla vyrábať teplo pri splnení stanovených limitov l pre obsah oxidu uhoľnatého (CO) odchádzajúceho do ovzdušia. Dodatočná úprava spaľovacej komory kotla pritom nie jePrehľad obrázkov na výkresePríkladné vyhotovenie technického riešenia je znázomené na výkresoch, kde obr. 1 predstavuje schematický pozdĺžny rez kotlom na spaľovanie...

Směs pro fluidní spalování hnědého uhlí a odsiřování jeho spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260514

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fidler Jan, Mikoda Jiří

MPK: F23B 7/00, B01D 53/34

Značky: spalování, odsířování, hnědého, uhlí, spalin, fluidní, směs

Text:

...ke snižování rychlosti difuze oxidu siřičitého do částice oxidu vápenatého protisměrnou difuzí oxidu uhličitého. AČástečným řešením se jeví použít k odsiřování místo vápence přímo oxid vápenntý, jak je navrhováno včs. A 0 č. 230 126. Směs podle tohoto vynálezu umožňuje výrazně snížitpotřebný molárnl poměr Cas oproti použití vápence. zachycování oxidu siřičitého přímo pomocí oxidu vapenatého navíc nemá unximum v oblasti optimálních teplot...

Spôsob mletia surového hnedého uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279856

Dátum: 02.02.1994

Autori: Salewski Gerhard, Kasseck Klaus, Karpus Werner

MPK: C10F 7/02, B02C 15/00

Značky: mletia, hnědého, surového, spôsob, uhlia

Zhrnutie / Anotácia:

Pri tomto spôsobe sa najskôr vykonáva sušenie surového hnedého uhlia (23) s výstupnou teplotou surového hnedého uhlia (23) po vysušení s hodnotou zhruba 70 až 85 °C. Potom sa vysušené hnedé uhlie (23) melie. Teraz sa privádza vysušené surové hnedé uhlie (23) do valcového mlynu (1) so vzduchovým prúdením, v ktorom sa melie a ochladzovaním častíc hnedého uhlia prostredníctvom privádzaného studeného a/alebo okolitého vzduchu sa privádza do oblasti...

Způsob zpracování kalů hnědého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264270

Dátum: 13.06.1989

Autori: Palósz László, Gál Deszö, Kubó Sándor, Korcyl Béla, Kovács László, Monos Rudolf, Nemes István, Szabó Katalin

MPK: C10L 9/00, C10L 9/02

Značky: zpracování, způsob, uhlí, kalů, hnědého

Text:

...reaktoru se zajišťuje žádarný konečný poměr obsahu uhlí a oleje, a to. obsah oleje V koncentraci 5 .až 20 0/0 hmot. Může být použit pouze jediný mísicí reaktor nebo i Celý kaskádový systém reaktorü. V dále popsaný-ch príkladoch byl ipoužit kaskádový systém reaktorů, který je výhodnejší. V případě jediného mísi-cího reaktoru by musela být separovaná emulze recyklovana, což není třeba. u kaskád-onvého systému.Po prvním kroku se při separaci...

Způsob úpravy hnědého uhlí před jeho spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 263646

Dátum: 11.04.1989

Autori: Paleček Vladimír, Žufníček Jiří

MPK: C10L 9/08

Značky: spaľovaním, způsob, úpravy, před, uhlí, hnědého

Text:

...že se získá palivo, kteréje zčásti odsížené ale přitom vysoce reaktivní tj. dobře se spalující a dále bývá výhřevný plyn, který lze využít například pro atabilizaci plemene i pro jiné účely. Dosažitelného stupně odsíření se dosáhne způsobem, který je investičně i provozně nenáročný a který ve srovnání se známými způsoby odsíření spalín nesnižuje patrným způsobem účinnost výroby tepla. Je totiž známo, že tepelný rozklad hnědáho uhlí je pochod...

Způsob rozdružování obtížně upravitelného drobno zrnného hnědého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261734

Dátum: 10.02.1989

Autori: Barcal Miroslav, Volšický Zdeněk

MPK: B03B 5/34

Značky: hnědého, drobno, uhlí, rozdružování, obtížně, způsob, zrnného, upravitelného

Text:

...rozplavené suspenze třiděnim se do uhelneho produktu dostavaji zrna nerozvolněné hlušiny velikosti nad 0,5 mm a naopak do hlušinověho odpadniho produktu se dostávaji zrna uhli menší než 0,5 mm. Tato okolnost je především nepřiznivá při úpravě jemné vrstevnatého uhli, kde čàstice uhli v surovém těžném uhli jsou převážně menší velikosti hež 0,5 mm.Tyto nepřiznivé účinky odstraňuje způsob podle vynálezu,jehož podstata spočivà v tom, že se...

Způsob sušení surového hnědého uhlí obsahujícího soli a současné výroby páry pro technologické nebo topné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 260952

Dátum: 12.01.1989

Autori: Gartner Berthold, Tietze Günter, Fuhrmann Wolfgang, Schingnitz Manfred, Walther Bernd, Löblich Klaus, Dittmann Paul, Kretschmer Horst, Göhler Peter

MPK: F22B 1/18

Značky: surového, topné, současné, výroby, páry, obsahujícího, technologické, způsob, uhlí, účely, hnědého, sušení

Text:

...pnnoaoü yronn no Heoôxonunoro nn nocneymero oóorameuun coepmannn nom, 4 ~ npu srou uyncrnurennaoe renno nmmonoro rasa ucnonbayercn no oxnaznenn no onpeennemoň npoueccou cymku MMHHMaHbH 0 ů TeMnepaTypm, - cncTeMa oxnaxnenuz yxasauaux wonoqnum Kauep omopmnnercn nsnecruuu enoco 6 oM max nap 0 B 0 üŘOTen c nonepxuocrauu Harpena 5 ocuonnou ueuyacranwenhnuMM no OTHOMGHHD K sarpnsueúum, A~ nponssonnuuů 9 smoů cucweue oxnameunn map Hcnonbsyercx...

Způsob přípravy hnědého kypového barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 243694

Dátum: 15.07.1987

Autori: Miletín Jioí, Špaeek Zdenik

MPK: C09B 1/48, C09B 5/28

Značky: způsob, kypového, hnědého, přípravy, barviva

Text:

...tom, že po karbszolizsci v prostredí kyseliny sírová 95 si olea s obsahom 5 i kysličníku sírováho, s výhodou v lqselině sírová 98 až 100, se pŕídavky zřoděná kyseliny sírová nebo l vody upraví koncentrace kyseliny sírová v ksrbazolizační směsi na hodnotu 80 až 90 , s výhodou B 3 si 87 i.Rozpłálením izolovanáho sulfdtu do vody, oxidací suspenze v kyselám prostředí nspř. alkalickými ohlorečñsrxy s úpravou odťiltrovanáho produktu na formu...

Způsob přípravy hnědého zirkonového pigmentu s obsahem iontů teluru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249454

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pecárová Květoslava, Trojan Miroslav

MPK: C03C 8/12, C01G 25/00

Značky: hnědého, teluru, zirkonového, způsob, obsahem, iontů, přípravy, pigmentů

Text:

...nenabité substitučni poruchy na místě zirkonia Težr, Moärąíi Wžľ. Jsou to poruchy nebarvící a tak jsou v této fazi prípravy pigmentu mikrokrystalky křemičitsnu nebsrsvné (bílé). Vybarveni se docili teprve jejich samostatným pŕsžihánim na teploty nad 250 °C,Výpalek se proto dále podle vynálezu promyje vodou za horka, nebo s výhodou zŕedönou minerálni kgrselinou za horka. OQLIPBXIÍ se tak alkalické zbytky z hydroxidu lithného, z...

Zkapalňování smolného hnědého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230558

Dátum: 15.05.1986

Autor: Sze Morgan

MPK: C10G 1/06

Značky: hnědého, uhlí, smolného, zkapalňování

Text:

...v US patentu č. 3 856 615. onto pstent byl udělen 24. prosince 1974 a popisuje kapalinu, jejíž faktor l( je alespoň 9,15,s výhodou alespoň 11,0. Tato kapalina dovoluje oddelit nerozpustný podíl z reziduálního produktu a obsahuje 5 váhových i složek, které destilují pri teplotě alespoň 120 ° 0 a 95 objemových procent složek, která destilují v teplotnim rozmszí 175 až 400 °C, přičemž I výhodou tato kspalina obsahuje alespoň 5 objemových Š...

Směs pro fluidní spalování hnědého uhlí a odsiřování jeho spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230126

Dátum: 01.05.1986

Autori: Fidler Jan, Mikoda Jiří, Gondár Viliam

MPK: F23C 11/02

Značky: odsířování, uhlí, spalování, fluidní, spalin, směs, hnědého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt směs, která umožňuje optimální vyhoření uhlí kvality Severních Čech. Tohoto se dosáhne směsí, která obsahuje 0,5 až 20 % hmot. hnědého uhlí, kysličník vápenatý o zrnění do 5 mm v množství daném molárním poměrem Ca : s = 1 až 3 a z písku velikosti částic do 3 mm. Uhlí má zrnitost do 50 mm, výhřevnost do 16000 kJ/kg a obsah síry nad 0,5 % hmot.

Způsob obohacování drobného hnědého uhlí s vysokým podílem jílovitých příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221371

Dátum: 15.02.1986

Autori: Cajtáml Jiří, Všetečka Petr, Hodek Oldřich, Novák Josef, Valeš Josef, Nepraš František

Značky: vysokým, obohacování, hnědého, způsob, jílovitých, podílem, příměsí, drobného, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšit efektivnost využití drobného hnědého uhlí s vysokým podílem přimísených jílů při výrobě elektřiny a tepla. Drobné hnědé uhlí s jílovitou příměsí se v hmotnostním poměru 1 : 1 až 1 : 4 smísí s důlní vodou, načež se směs po dobu 3 až 30 minut uvede do vířivého otáčivého pohybu, při kterém se částice drobného uhlí a jílu mezi sebou otírají a jílovitá zrna se zmenšují na velikost blížící se 0 až 0,5 mm a poté se směs...

Způsob briketování hnědého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218218

Dátum: 15.02.1985

Autor: Šuba Josef

Značky: uhlí, hnědého, způsob, briketování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je výroba mechanicky pevných briket z druhů hnědých uhlí za současné technologie bezpojidlového briketování špatně nebo vůbec nebriketovatelných a využití dřevních odpadů na výrobu tříděných paliv, tj. briket. Uvedeného účelu se dosáhne lisováním hnědého uhlí, upraveného podle stávající technologie bezpojidlového briketování, ve směsi s 5 až 20 % hmot. dřevní hmoty ve formě pilin a drtě z palivového dříví a mleté kůry o vlhkosti...

Způsob loužení arzenu při biologickém loužení vícesirného a pyritického hnědého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215896

Dátum: 15.07.1984

Autori: Neumann Jan, Jílek Rudolf, Beranová Eva, Koval Eduard

Značky: uhlí, loužení, vícesirného, způsob, pyritického, biologickém, arzenu, hnědého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti technické mikrobiologie. Účelem vynálezu je snížení původního obsahu arzenu v hnědém vícesirném a pyritickém uhlí o 70 až 90 % za dobu 15 až 35 dnů. Na hnědé uhlí, obsahující arzen v koncentracích od 0,15 do 5,0 kg v tuně, se působí médiem obsahujícím specificky šlechtěné autotrofní thionové bakterie. Loužící médium ma pH 1,7 až 2,5, proces je veden v hmotnostním poměru média k hnědému uhlí 3 : 1 až 10 : 1 při teplotách...