Patenty so značkou «hnacích»

Zlepšenia týkajúce sa hnacích mechanizmov vhodných na použitie v zariadeniach na podávanie liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19515

Dátum: 03.03.2004

Autori: Veasey Robert Frederick, Langley Christopher Nigel, Wimpenny Steven

MPK: A61M 5/32, A61M 5/315, A61M 5/24...

Značky: mechanizmov, hnacích, zlepšenia, použitie, podávanie, vhodných, týkajúce, liečivá, zariadeniach

Text:

...naa) v prípade, že sa uvedeným spojovacím prostriedkom vyvedú nastavovacia objímka a hnacia objímka zo záberu, umožní sa otáčanie uvedenej nastavovacej objímky vzhľadom na uvedenú hnaciu objímku ab) v prípade, že sa uvedeným spojovacím prostriedkom uvedú nastavovacia objímka a hnacia objímka do záberu, zamedzí sa otáčaniu nastavovacej objímky vzhľadom na uvedenú hnaciuobjímku, vyznačujúci sa tým, že maticaje usporiadaná medzi hnacou...

Spôsob riadenia aspoň dvoch hnacích elektromotorov cestného alebo terénneho kolesového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282728

Dátum: 21.10.2002

Autori: Ehrhart Peter, Gründl Andreas, Heidelberg Götz

MPK: B60L 11/08

Značky: kolesového, terénneho, spôsob, elektromotorov, dvoch, vozidla, aspoň, riadenia, hnacích, cestného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob riadenia aspoň dvoch hnacích elektromotorov (8) cestného alebo terénneho kolesového vozidla (2) v zmysle zabránenia preklzu pri pohone a/alebo zabránenia blokovania pri brzdení a/alebo vytvorenia rozdielu v pohone vpravo/vľavo výhodného z hľadiska dynamiky jazdy, pričom vozidlo (2) je uskutočnené s aspoň jedným hnacím elektromotorom (8), ktorý poháňa hnacie koleso (12) na ľavej strane vozidla (2), a s aspoň jedným hnacím elektromotorom...

Farmaceutické suspenzie v skvapalnených hnacích plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 281440

Dátum: 15.09.1991

Autori: Daab Ottfried, Weil Hans-hermann

MPK: C09K 3/30, A61K 9/72

Značky: skvapalnených, hnacích, suspenzie, farmaceutické, plynoch

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa farmaceutické suspenzie, ktoré obsahujú 1,1,1,2,3,3,3-heptafluórpropán ako hnací plyn a prípadne jeden alebo väčší počet ďalších hnacích plynov. Tieto farmaceutické substancie sa používajú na výrobu inhalačných aerosólov.

Zmesi hnacích plynov a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280426

Dátum: 15.09.1991

Autori: Weil Hans-hermann, Daab Ottfried

MPK: C09K 3/30, A61K 9/72

Značky: obsahom, zmesí, farmaceutické, hnacích, prostriedky, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zmesi hnacích plynov s obsahom dvoch alebo väčšieho počtu zložiek, z ktorých najmenej jedna zložka je čiastočne fluorovaný nižší alkán. Tieto zmesi hnacích plynov je možné použiť na výrobu farmaceutických prostriedkov aerosólového typu.

Reťazový dopravník s konštantnou vzdialenosťou hnacích a hnaných reťazových kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: 263551

Dátum: 11.04.1989

Autori: Frič Otto, Belan Vladimír, Fekete Michal

MPK: B65G 23/44

Značky: vzdialenosťou, hnacích, kolies, reťazových, dopravník, reťazový, hnaných, konštantnou

Text:

...reťazí a retazových kolies, pri SÚčasnom znížení predlžovania reťazí. Zmenšenie uhlu opásania ovplylvní zníženie klzných a valivých strát, čo sa prejaví taktiež vo zvýšení životnosti reťazí a retazovýclt kolies, pri znížení predlžovania reťazí, pri úspore dimenzovania pohonu o 35 -9/9 v závislosti od prenášaných výkoniov, s d padom na úspory eiergiĺ.Na výkrese je schematicky naznačené prevedenie zariadenia podľa predmetného vynálezu v...

Zapojení pro dálkové řízení přípusti paliva naftových motorů, zejména hnacích kolejových vozidel nezávislé vozby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246278

Dátum: 15.12.1987

Autori: Surženkov Genadij Nikolajevie, Danilina Anastasija Nikolajevna, Chutorjanskij Jefim Davidovie, Toomsoo Gunar Karlovie

MPK: G05D 7/06

Značky: naftových, vozidel, přípusti, kolejových, zapojení, motorů, vozby, hnacích, nezávisle, řízení, zejména, paliva, dálkově

Text:

...4 je spojen se vstupem převodníku 5 frekvence-napětí, jehož výstup je spojen s prvním vstupem rozdílověho členu 6, jehož výstup je spojen s prvním vstupem majoritiíího, resp. minoritního obvodu8, přičemž jeho druhý vstup 7 je připojen k dalšímu autonlomnímu regulátoiru a výstup majoritního, resp. minoritního obvodu 8 je zapojen přes třístavový komparátor 9 na vstup řízeněho oscilátoiru 10, jehož výstup je spojen přes číslicově analogový...

Vozidlo s difereucovaným pohonom hnacích kolies regulovaným od riadiaceho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245518

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zemanová Elena, Szentiványi Norbert

MPK: BG2D 65/02

Značky: pohonom, vozidlo, hnacích, mechanizmu, kolies, riadiaceho, regulovaným, difereucovaným

Text:

...páku radenie 11 v neutrálnej polohe, t. j. západka 14 je zaistená v prvej zubnej medzere segmentu konzoly 12. Po rozbehnutí mo-toru sa uvoľní spojka a pri jazde dopredu sa radiaca páka 11 po stlačení páčlky 15 natáča dopredu pri súčasnom stlačovaní pedálu akcelerácie. Natáčaním radiacej páiky 11 smerom dopredu natačajú sa páčky 22, 23 a regulačná páčky 24, 25 v smere šípok. Po dosiahnutí vhodnej rýchlosti sa radiaca páka 11 zaistí v...

Zapojen elektronického regulátoru otáček naftového motoru, zejména kolejových hnacích vozidel s hydromechanickým přenosem výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244041

Dátum: 16.11.1987

Autori: Beránek Jaroslav, Eervenka Václav, Addle Bedoich, Kichler Jioí

MPK: G05D 13/62

Značky: motorů, otáček, kolejových, zejména, přenosem, zapojen, vozidel, elektronického, regulátoru, naftového, hnacích, hydromechanickým, výkonu

Text:

...2 rychlosti vozu a druhý vstup s výstupom obvodu logického součinu 11, jehož první vstup je připojen na svorku gg odlehčení nnftováho motoru, druhý vstup obvodu logického součinu 11 je připojen přes prvni vstup vyhodnocovncího obvodusynchronizaoe 1 § s výstupom prvního převodníku Q frekvence - napětí přičemž druhý vstup vyhodnocovacího obvodu rychlosti synchronizace lg je spojen se svorkou gl volby vlivnoati výstupu prvního...

Táhlové spojení hnacích pák s kosami

Načítavanie...

Číslo patentu: 243262

Dátum: 15.11.1987

Autor: Feddich Aleš

MPK: A01D 55/00

Značky: hnacích, spojení, kosami, táhlové

Text:

...je, že u hnacích pák umístěných nad žací lištou umožňuje jejích jednoduché a spolelílivé spojení s kosamí.Předmět vynálezu je znázorněn na výkrese, v němž obr. 1 představuje uspořádání zařízení s hnacímí pákamí uprostřed lišty,obr. 2 je uspořádání zařízení s hnacími pákami na krajích líšty, obr. 3 je půdorysnýpohled na zařízení a obr. 4 je příčný řez žací lištou v. místě připojení táhla na držák spodní kosy.Zařízení tvoří táhla 10, 20,...

Ústrojí ke zvýšení adheze hnacích kol motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243310

Dátum: 15.05.1987

Autor: Glaser Vladimír

MPK: B60C 27/04

Značky: zvýšení, motorových, adheze, vozidel, hnacích, ústrojí

Text:

...vozidel podle vynálezu, kde znázorňhje obr. 1 nárys kola s nasazenýn 11513035 obr. 2 řez A-A z obr. 1, obr. 3 výhodné provedení zámku. Ústrojí ke zvýšení adheze hnacích kol motorových vozidel je tvořeno prvním segmentem É a druhým segmentem É /obr. 1/. První segment E sestává z prvního pŕíčníku a, k jehož koncům jsou pevně připojeny, např. navařeny první třmen i a druhý třmene §. První segment ä může být též zhotoven ohnutím z jednoho kusu...

Zapojení pro měření prokluzu například hnacích kol nebo kolejových pásů motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231361

Dátum: 01.03.1987

Autori: Černý Antonín, Kravciv Miloš

MPK: G01B 7/04

Značky: vozidla, prokluzu, měření, pásu, hnacích, například, motorového, zapojení, kolejových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření prokluzu, například hnacích kol nebo kolejových pásů motorového vozidla, jehož podstata spočívá v tom, že výstup měřicího pulsního snímače otáček je spojen se vstupem tvarovacího obvodu měřicích pulsů, výstup tvarovacího obvodu měřicích pulsů je spojen se vstupem měřicího čítače, výstup měřicího čítače je spojen se vstupem synchronizačních obvodů, ovládací výstup synchronizačních obvodů je spojen s ovládacím vstupem...

Zařízení pro plynulé nastavení rozchodu hnacích kol traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234462

Dátum: 01.03.1987

Autor: Zezula Jaroslav

MPK: B60B 23/12

Značky: plynule, hnacích, traktoru, rozchodu, zařízení, nastavení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení pro plynulé nastavení rozchodu hnacích kol traktoru.Různá hodnota rozchodu je nutná podle vzdálenosti řádků různých plodin při kultivačních pracích nebo při zpracování půdy pro dosažení požadované polohy výslednice sil mezi nářadím a traktorem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v náboji kola je symetricky vytvořena levá klínová plocha i pravá klínová plocha podle roviny symetrie. Rovina symetrie je kolmo vedena na...

Chladič hnacích agregátů uzavřených motorových kapotáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 229564

Dátum: 15.09.1986

Autor: Tomáš Josef

MPK: F01P 5/00

Značky: kapotáží, motorových, agregátu, uzavřených, chladič, hnacích

Zhrnutie / Anotácia:

Chladič hnacích agregátů uzavřených motorových kapotáží, vyznačující se tím, že na uzavírací stěnu (5) se vstupním otvorem (10) chladiče (6) je upevněna komora (3) chladiče (6) se sacími otvory (8, 8´).

Způsob regulace srážení a dloužení hnacích řemenů vyztužených polyesterovými nebo jinými vlákny a krokovací zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 233767

Dátum: 15.08.1986

Autori: Duda Josef, Dočekal Josef, Buráň Antonín, Uherský Brod, Doložílek Oldřich

MPK: B29H 7/22

Značky: řemenů, provádění, jinými, způsob, vlákny, krokovací, srážení, polyesterovými, zařízení, dloužení, hnacích, vyztužených, regulace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby zařízení pro výrobu hnacích řemenů, zejména potom zařízení pro výrobu klínových řemenů hnacích. Řeší způsob vulkanizace hnacích řemenů s tažnou částí s teplem smrštitelných vláken, zejména polyesterových na rotačních lisech a k jeho provádění krokovací zařízení pro rozdělení požadované dráhy srážení a dloužení na požadovaný počet dílů ve zvolených cyklech s možností nastavení zvolené délky posunu v jednom cyklu v...

Zapojení k regulaci tažné síly při prokluzu nápravy u kolejových hnacích vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 231312

Dátum: 15.05.1986

Autori: Sluka Josef, Nedvěd Kamil

MPK: B60L 3/10

Značky: nápravy, prokluzu, regulaci, kolejových, vozidel, hnacích, tažné, síly, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k regulaci tažné síly při prokluzu nápravy u kolejových hnacích vozidel, zejména elektrických lokomotiv, s přímým pohonem náprav trakčním motorem, kde k přenosu a k regulaci energie při rozjezdu a jízdě je použito regulačního polovodičového měniče. Výhodou vynálezu je automatizované snižování tažné síly při vzniku prokluzu až k jeho zániku, kdy se obnoví valivý pohyb dvojkolí. Další výhodou je lepší využití adhezních...

Diferenciálny mechanický komparátor so servomotorom pre vyrovnávanie obrátok hnacích sústrojenstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 228272

Dátum: 01.11.1985

Autor: Müller Jaroslav

Značky: diferenciálny, obrátok, komparátor, vyrovnávanie, hnacích, servomotorom, mechanicky, sústrojenstiev

Zhrnutie / Anotácia:

Diferenciálny mechanický komparátor so servomotorom pre vyrovnávanie obrátok hnacích sústrojenstiev sa týká vedenia vlaku dvomi spriahnutými lokomotívami. Účelom vynálezu je zvýšenie bezpečnosti prevádzky u banských lokomotív a súčasné zvýšenie presnosti regulácie rozloženia výkonov dvoch spriahnutých lokomotív. Dosiahne sa to použitím mechanického komparátora podľa vyobrazenia, kde obrátky hnacích sústrojenstiev sa privádzajú v protismernom...