Patenty so značkou «hnacia»

Pomocná hnacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6441

Dátum: 03.06.2013

Autor: Rafaj Robert

MPK: B60K 17/30

Značky: pomocná, hnacia, jednotka

Text:

...znova uskutočniť mechanicky alebo automaticky, ale iba do rýchlosti, ktorá je stanovená. To znamená, že zapnutie jednotky je jednorazové ajej vypnutie sa uskutoční automaticky po dosiahnutí zvolených parametrov (zaradenie vyššieho prevodového stupňa, ako je nastavené, prekročení maxi málnej nastavenej rýchlosti alebo uplynutím nastaveného časového limitu) alebo sa dá vypnúť i predčasne obsluhou vozidla.Prehľad obrázkov na...

Skladacia univerzálna hnacia náprava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5507

Dátum: 07.09.2010

Autor: Boledovič Jozef

MPK: B62K 25/00

Značky: univerzálna, skladacia, náprava, hnacia

Text:

...umožňuje bezpečné zloženie a opätovné rozloženie oboch zadných ramien trojkolesových jednostopových dopravných prostriedkov.Prehľad obrázkov na výkresochPríklady uskutočnenia, ktoré sú predmetom ochrany, sú znázornené na priložených obrázkoch. Obrázok č. 1 znázorňuje celkový pohľad na univerzálnu skladaciu hnaciu nápravu.Obrázok č. 2 znázorňuje pohľad na univerzálnu skladaciu hnaciu nápravu zozadu po upevnení na konštrukciu...

Hnacia kartuša

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16674

Dátum: 30.10.2009

Autori: Lang Heiko, Jungmann Georg, Rothermel Alexander, Schmitt Harald, Schwartz Simon

MPK: F16K 31/50

Značky: kartuša, hnacia

Text:

...zaistí, že na prenose síl sa zúčastnía len také oblasti hnacieho elementu a oblého obalu, ktoré odolávajú zaťaženiam, v ktorých teda prípustnénormálové napätie prekračuje vopred deñnovanú medznú hodnotu.0008 Spôsoby výpočtu normálového napätia na báze použitých materiálov a očakávateľnýchsíl a krútiacich momentov sú známe obvykle sa používajú Fínite - Elemente - metódy (FEM).0009 Podľa vynálezu sa obvykle v podstate valcová konštrukcia...

Hnacia jednotka pre dvere motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17986

Dátum: 11.09.2007

Autori: Orth Dietmar, Kummer Frank

MPK: E05F 1/10, E05F 15/12, E05F 5/00...

Značky: vozidla, dveře, hnacia, jednotka, motorového

Text:

...príkladov- Obrázok l ukazuje motorové vozidlo, s hnacou jednotkou podľa vynálezu,- Obrázok 2 ukazuje hnaciu jednotku v pozdĺžnom reze,- Obrázok 3 ukazuje posuvnú rúrku s vretenovou maticou podľa vynálezu v perspektívnom pohľade,- Obrázok 4 ukazuje posuvnú rúrku v perspektívnom pohľade pred zhotovením vretcnovej matice, a- Obrázok 5 ukazuje vretenovú maticu v perspektívnom pohľade.Obrázok l schematicky znázorňuje zadnú časť vozidla 1...

Pojazdová hnacia stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4726

Dátum: 05.04.2007

Autori: Tomlain Juraj, Majdan Ivan

MPK: F41J 2/00, F41J 5/00

Značky: hnacia, stanica, pojazdová

Text:

...stanica môže mat na vonkajšom povrchu prijímač signálu diaľkového ovládača, ktorý je spojený s riadiacou elektronikou s komunikátorom. Týmto usporiadaním sa umožní obsluhe strelnice ovládať stanicu prostredníctvom prenosného diaľkového ovládača bez povelov z riadiaceho centra, pričom obsluhujúca osoba nemusí byt v priamom kontakte so stanicou. Odstup obsluhujúcej osoby od pojazdovej hnacej stanice zabráni zraneniam pri pohybe lana a...

V podstate bezvodá tlaková hnacia zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16386

Dátum: 11.05.2006

Autori: Veronesi Paolo Alberto, Rodriguez Pablo Ea, Veronesi Anna Maria

MPK: A61K 9/12, A61K 47/14, A61K 47/28...

Značky: tlaková, bezvodá, podstatě, hnacia

Text:

...bunkami, pričom je známe, že peroxid vodíka a tieto druhy kyslíka môžu bunky narušovať. Typickým príkladom je peroxidácia lipidu, ktorá hrá pozitívnu úlohu pri oxidatívnej degradácii nesaturovaných lipidov, ale silne narušuje štruktúru a funkciu membrány aspôsobuje tak rad cytopatologických účinkov. Bunky bojujú proti peroxidácii lipiduprodukciou vychytávačov radikálov, napríklad superoxidu dísmutázy, katalázy a peroxidázy, avšak...

Zmenšená premenná hnacia náplň pre hlavňové systémy, najmä pre hlavňové systémy 152 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4386

Dátum: 02.02.2006

Autori: Nepivoda Zdeněk, Hrdlička Milan

MPK: F42B 5/00

Značky: hnacia, systémy, najmä, hlavňové, náplň, premenná, zmenšená

Text:

...zmkový prach každej čiastkovej (doplňujúcej) náplne 3 je uložený V textilnom obale,ktorý má v znázomenom príklade uskutočnenia tvar podkovy, a v neznázomenom príklade uskutočnenia má tvar anuloidu, t. j. v oboch prípadoch má stredový priechodný otvor pre prenosovú rúrkovú náplň 5.Prenosová rúrková náplň 5 je v smere pozdĺžnej osi nábojnice 1 hydrodynamicky prestupnejšía ako sú základná náplň 2 a čiastkové (doplňujúce) náplne 3.Na konci...

Deformovateľná hnacia páka mechanizmu stierača skiel obsahujúca pozdĺžny otvor v tvare štvoruholníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5048

Dátum: 07.09.2004

Autori: Boissac Jean-paul, Meurville Florent, Pain Joël

MPK: B60S 1/06

Značky: obsahujúca, stierača, tvare, mechanizmu, pozdĺžny, otvor, páka, hnacia, deformovateľná, skiel, štvoruholníka

Text:

...diagonálu v jej strede.Podľa ďalších charakteristík vynálezu- pozdĺžny otvor má tvar kosoštvorca, ktorého väčšia diagonála je zhodná s hlavnou osou uvedeného úseku- plocha prierezu každej vetvy je všeobecne konštantná V celej dĺžke vetvy- plocha prierezu každej vetvy V úrovni aspoň jedného uhla pozdĺžneho otvoru je menšia ako priečny vertikálny prierez vetvy medzi uvedenými uhlami pozdĺžneho otvoru- prvý koniec je vyhotovený vo všeobecne...

Hnacia náplň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12149

Dátum: 14.01.2004

Autori: Hagel Rainer, Lechner Peter Simon, Möller Reinhard

MPK: C06B 23/04, C06C 7/00, C06B 23/00...

Značky: hnacia, náplň

Text:

...náraz môžu byt podrobované pokusom v bežných roznetkách. Tieto roznetky potom ale neslúžia na to, aby sa zapálila prachová hnacia náplň, ale samy tvoria zložie vytvárajúce plyn. Roznetky obsahujúce hnacie náplne podľa vynálezu potom môžu byť Zapálené napríklad primárnouHnacie náplne podľa vynálezu citlivé na náraz obsahujú 5 až 70 hmotn., s výhodou 10 až 65 hmotn. zapaľovacích látok bez ťažkých kovov, pričom podľa vynálezu sa môžu používať...

Hnacia jednotka pre ovládanie a reguláciu armatúr a podobných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 279341

Dátum: 07.10.1998

Autor: Riester Werner

MPK: F16K 31/05, G05D 3/00

Značky: jednotka, ovládanie, hnacia, armatur, zariadení, reguláciu, podobných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa hnacia jednotka s motorom a prevodovkou (2), ktorá slúži na ovládanie a reguláciu armatúr a podobných zariadení, napríklad ventilov, posúvačov a klapiek. Pozostáva z prevodovky (2), ktorá je umiestnená medzi motorom a armatúrou a obsahuje pre požadovaný prevod minimálne jeden planétový veniec (4) s vnútorným ozubením (5). Tento planétový veniec (4) má okrem toho ozubenie (7) na svojej vonkajšej strane, ktoré je uskutočnené tak, že...

Hnacia zadná náprava malotraktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 295

Dátum: 06.10.1993

Autor: Belušár Pavol

MPK: B60B 35/14

Značky: zadná, náprava, malotraktora, hnacia

Text:

...upravime na menší rozchod kolies. Skrátenie nápravy je technicky nenáročné. Hlavné výhody spočívajú V ušetreni nového vývoja nápravy a v už zabehnutej niekoľkoročnej výrobe nápravy. Predmetom ochrany preto je hnacia zadná náprava malotraktora vyznačujúca sa tým, že je to prvá alebo druhá zadná nápravanákladného automobilu PV 3 S. upravená na menší rozchod kolies.Malotraktor je obvyklej koncepcie, to znamená, že má zadnú nápravu...

Kyvná vlečná hnacia riadiaca polonáprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 254175

Dátum: 15.01.1988

Autor: Ďurovec Juraj

MPK: B60B 35/12

Značky: hnacia, kyvná, polonáprava, riadiaca, vlečná

Text:

...podľa vynalezu, kde na obr. 1 je v náryse zobrazené usporiadanie hlavných prvkov polonápravy vrátane hydropneumatickej pružiacej jednotky a na obrázku 2 pôdorys tohoto usporiadania. Na obrázku 3 je rez kolos-om v prevádzkovej polohe, obr. 4 znázorňuje situáciu maximálneho výkyvu kolesa pri pohľade na koleso a mechanizmus polonápravy zboku. Na obrázku 5 je znázornená situácia, keď svetlost vozidla je nulová.Mechanizmus kyvnej vlečenej...

Univerzálna hnacia kladka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237888

Dátum: 15.03.1987

Autor: Kovalík Marián

MPK: B66C 9/08, F16H 55/46

Značky: hnacia, univerzálna, kladka

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálna hnacia kladka závesných lokomotív a ťahačov. Univerzálna kladka má valcový nákolok opatrený dvojitou vnútornou kužeľovou plochou a náboj s valcovou a jednou kužeľovou plochou vonkajšou a prítlačný tanier s vonkajšou kužeľovou plochou. Uhol sklonu (?) kužeľových plôch je menší ako 30 °. Nákolok je na náboji aretovaný aspoň jedným kolíkom.

Hnacia jednotka pre náhon dvoch navíjacích bubnov výdajných hadíc cisternového prepravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 213782

Dátum: 01.05.1984

Autori: Herditzký Ladislav, Limbach Ervín

Značky: výdajných, cisternového, bubnov, hadíc, jednotka, hnacia, navíjacích, dvoch, prepravníka, náhon

Zhrnutie / Anotácia:

Hnacia jednotka pre náhon dvoch navíjacích bubnov výdajných hadíc cisternového prepravníka je obzvlášť výhodná u prepravníka pohonných hmôt, ktorý má štyri výdajné hadice. Zjednodušuje sa stojan pre hnacie jednotky. Ušetria sa dve hnacie jednotky a ich inštalácie, čím sa znižuje vlastná hmotnosť nadstavby, čo umožňuje väčšiu hmotnosť náplne cisterny. Ďalej sa zmenšuje stavebný priestor a zlepší sa prístupnosť vmontovaných častí výdajnej skupiny...