Patenty so značkou «hluku»

Tlmič hluku výstrelu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7393

Dátum: 01.04.2016

Autori: Pivko Štefan, Štrba Ján, Timár Štefan

MPK: F41A 21/30

Značky: tlmič, výstrelu, hluku

Text:

...Významné zníženie tlaku a rýchlosti prachových plynov. Podstatou riešenia tlmiča hluku výstrelu je spojenie viacerých fyzikálnych princípov na ich Využitie V utlmení hluku pri výstrelu palnej zbrane. Ide o spoločné pôsobenie fyzikálnych princípov - expanzie prachových plynov do voľného priestoru, zmeny toku prúdenia plynov, vírenia prachových plynov a ich odrazu a princíp zmeny frekvencie zvuku. Tlmič hluku výstrelu sa upevňuje na zbraň...

Výtlačný tlmič hluku pre hermeticky zapuzdrený chladiaci kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18560

Dátum: 04.05.2011

Autori: Kulmer Herwig, Zippl Günther, Freiberger Alfred, Kohl Michaela

MPK: F04B 39/00

Značky: tlmič, kompresor, výtlačný, zapuzdrený, hermetický, hluku, chladiaci

Text:

...rozmerom, vždy vyhotovené so zakrivením v rovnakom smere.0009 Okolnost, že výtlačný tlmič hluku má dve v rovnakom smere zakrivené bočné steny, umožňuje usporiadanie okolo rohu/hrany alebo ohybu jednotky piest-valec a/alebo súčastí elektromotora. Výtlačný tlmič hluku sa môže z dôvodu obidvoch zakrivení podľa tohto vynálezu jednou bočnou stenou,na jednej strane, tesne priložiť k jednotke piest-valec alebo k elektromotoru a druhou stenou sa...

Tlmič hluku pre kompresor a kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12025

Dátum: 18.06.2009

Autor: Fagotti Fabian

MPK: F04B 39/00

Značky: kompresor, hluku, tlmič

Text:

...prúdenie vstupujúce do prvého konca smerom k druhému koncu,prostriedok regulácie prúdenia je schopný zabezpečiť znížený odpor toku prednostného prúdenia a prostriedok regulácie prúdenia je schopný zabezpečiť zvýšený pdpor v opačnom smere k tokuprednostného prúdenia. 0019 Druhý spôsob dosiahnutia cieľu tohto vynálezu je poskytnutie kompresora pre chladiaci okruh, ktorý obsahuje tlmič hluku ako je definovaný v tomto vynáleze.Prehľad...

Rezonátor na tlmenie hluku a jednotlivých tónov v potrubiach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5162

Dátum: 07.05.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

MPK: F16L 55/02

Značky: tlmenie, tónov, hluku, rezonátor, potrubiach, jednotlivých

Text:

...otvorom ll a ďalšej komory 20 dĺžky L 2 s otvorom 21, ktorý je definovaný rozšírenou časťou 3 potrubia 2 úchytom 6 a vnútomým ohraničením 4.Rczonátor pozostáva prevažne z dvoch rozličných komôr, ktoré hraničia s potrubím prípadne cez ktoré je potrubie vedené. Úsek, ktorým ohraničeníe (časť potrubia) vstupuje do rozšírenej časti potrubia, ktorá ho obklopuje, prípadne ohraničuje komory, je určený predovšetkým po stanovení rozmerov (dimenzovaní)...

Panel s izoláciou proti krokovému hluku a s izoláciou proti hluku v miestnostiach, krytina z panelov, povlak, ktorý znižuje hluk, spôsob jeho výroby a zariadenie pre neho

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13578

Dátum: 23.08.2007

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B32B 3/26, B32B 3/30, B32B 7/10...

Značky: ktorý, panel, hluku, krytina, zariadenie, povlak, spôsob, miestnostiach, proti, hluk, znižuje, výroby, panelov, izoláciou, krokovému

Text:

...vrstvou hluku. Spis US 4,803,112 tiež obsahuje kombináciu ťažkých a ľahkých materiálov. Popisuje usporiadanie pre izolovanie podláh, ktoré pozostáva z fólie so vzdušnými vankúšikmi, a u ktorého je priestor medzi vzduchovými kapsami vyplnený zosieťovanou, viskoelastickou hmotou (napríklad latexom).Na ovplyvňovanie hluku v miestnostiach sú tiež známe povlaky panelov. Napríklad existuje snaha vytvorením zvlášť mäkkého povrchu privráteného...

Zariadenie na znižovanie hluku železničného kolesa pri pohybe po koľajnici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13277

Dátum: 19.07.2007

Autor: Cervello Steven

MPK: B60B 17/00

Značky: hluku, kolesa, pohybe, železničného, zariadenie, koľajnici, znižovanie

Text:

...môže byť zariadenie podľa predmetného vynálezu pripevnené na železničné koleso 19, ktoré má obvykle náboj 11, veniec 12 s pojazdovou plochou alebo behúňom 1 § a okolesnikom g na svojej vnútornej strane a prechodovú stenu alebo disk É, ktorý spája náboj 11 s vencom 12.0010 Toto zariadenie zahŕňa dve ploché medzikruhové kovové dosky 1 E 3,Ľ, s výhodou z nehrdzavejúcej ocele, obe so stredovým vitanim E 2 11. Ako vonkajší priemer, tak aj...

Použitie stenových vstavaní na odstránenie hluku a kmitania pri vyprázdňovaní sila

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7326

Dátum: 22.12.2005

Autor: Auer Jürgen

MPK: B65D 88/00

Značky: kmitania, použitie, vstavaní, stěnových, vyprazdňování, hluku, odstránenie

Text:

...že vytvorenie vnútornej steny sila smakroskopickou drsnostou je mimoriadne nákladné a pri dlhšej životnosti sila dochádza kefektom oderu a ukladaniu sypkého materiálu vtýchto oblastiach, čim je účinok tejto stenovej šmykovej oblasti zmenšený.0012 Inak existujú veľké závislosti medzi veľkosťou stenovej šmykovej oblasti (makroskopickou drsnostou) a použitým sypkým materiálom. Pri veľmi veľkých časticiach sypkej hmoty nepôsobí makroskopická...

Nízkofrekvenčný tlmič hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3703

Dátum: 03.02.2004

Autor: Kortán Jozef

MPK: F24F 13/24, G10K 11/16

Značky: hluku, tlmič, nízkofrekvenčný

Text:

...uskutočnení tým, že zvuk pohlcujúca výplň je zložená z jednotlivých dosiek 92 a 9 b zvuk absorbujúceho materiálu, narezaných na mieru a vstavaných do rámu 3 tak, že doska 9 a s voľnou stenou 6 sa striedajú s doskami 9 h krycím plechom 8 ako na lícnom,tak aj na rubovom povrchu V šachovnicovom usporiadani,pričom vnútomć k sebe priliehajúce stranyjednotlivých dosiek 9 a a 9 h sú bez akéhokoľvek pokrytia.Na obr. 5 je znázomený schematický...

Tlmič hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283501

Dátum: 21.07.2003

Autori: Brück Eduard, Oetken Joachim

MPK: G10K 11/172

Značky: tlmič, hluku

Zhrnutie / Anotácia:

Tlmič pozostáva z dna (3) a štruktúrnej časti (2), v ktorej sú vytvorené duté komory (4), ktoré sú vybavené komorovými stenami (5, 5', 6, 6') a majú tvar skriniek alebo nádobiek, pričom dno (3) je spojené, napríklad zvarené, so štruktúrnou časťou (2) a duté komory (4) sú na jednej strane otvorené. V záujme zlepšenia zvukotechnických vlastností a zjednodušenia výroby je navrhnuté riešenie spočívajúce v tom, že medzi dnom (3) a štruktúrnou časťou...

Podlahová krytina s tlmením hluku vznikajúceho pri chôdzi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3478

Dátum: 02.05.2003

Autori: Emmler Rico, Döhring Dieter, Devantier Berndt

MPK: B32B 21/00, E04F 15/20

Značky: krytina, hluku, chôdzi, podlahová, tlmením, vznikajúceho

Text:

...na dosiahnuteľný výsledok. V teste vyšla najavo ako výhodná hrúbka od 0,7 mm.Samozrejme je najvýhodnejšia hrúbka vrstvy materiálovo závislá. V príslušných jednotlivých príkladoch teda toto kolisa.Ako termoplastický materiál sa predpokladajú najmä polyméry alebo kopolyméry. Preferované sú také polyrnéry alebo kopolyméry, ktore v rozmedzí izbovej teploty vykazujú výraznú fyzikálnu tlmiacu vlastnosť. Príklady pre termoplastické polyméry s...

Tlmič hluku výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 277730

Dátum: 05.10.1994

Autori: Procházka Dušan, Baran Štefan

MPK: F01N 1/08

Značky: tlmič, výfuku, hluku

Zhrnutie / Anotácia:

Tlmič hluku výfuku je tvorený dvoma plášťami (P a V), z ktorých vnútorný plášť (P) je čiastočne tvorený z dierovaného plechu alebo pletiva. Médium, ktorého hluk má byť tlmený, vstupuje do komory (D) tangenciálne, kde je uvedené do rotačného pohybu a postupuje plášťami (V a P), ktoré sú rozdelené do komôr priehradkami (4, 5, 9 a 11). Priehradkami (5 a 9) i predným vekom (10) prechádza výstupná rúra (7), ktorá ústi do okolia.

Ventilátor s tlmičom hluku na výtlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 234

Dátum: 09.09.1993

Autor: Ušiak Štefan

MPK: F04D 25/08, F04D 29/06

Značky: ventilátor, hluku, tlmičom, výtlaku

Text:

...čímž se docílí též snížení energetické náročnos ti provozu ventilátoru.Přehled obrázků na výkresechPřiklad provedení ventilátoru s tlumičem hluku podle užitného vzoru je na výkresech, které představují podélný řez spirální skříní ventilátoru, difuzorem a vstupem do klimatizačního systému. Na obr. 1 je přímé upevnění difuzoru na vzduchotechnické potrubí, na obr. 2 se jedná o spojení difuzoru s přechodovým členem, například komorou klimatizační...

Tlumič hluku pro pneumatické nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265387

Dátum: 13.10.1989

Autori: Houfek Karel, Zinecker Josef, Kraus Jaroslav, Čeliš Eduard, Kluz Bohuslav, Rolf Jaroslav

MPK: F01N 1/08

Značky: pneumatické, nářadí, hluku, tlumič

Text:

...utlumit hluk vydávaný pneumatickým motorem, nebot vý 2 265387 fukový vzduch odchází volně najkratší cestou k výfukovým otvorům v tělese nářadí a odtud do volné atmosféry. Takto dosaženéutlumení hluku je nedostatečné, nebot nesplňuje podmínky hygienických předpisů o hlučnostioÚkolem výnálezu je vytvořit výstupní příložku tak, aby tvořila součást tlumiče hluku, přičemž při průchodu výfukového vzduchu docházelo ke snížení hlučnosti bez...

Reflexní tlumič hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264399

Dátum: 12.07.1989

Autori: Jordák František, Hubáček Zdeněk

MPK: F01N 1/10

Značky: reflexní, hluku, tlumič

Text:

...dutín, což při v ložněho útlumu tlumiče V oblasti středních a vyš h kmitočtů akuetickćho spektra beze změny eerodynamiokého odoru soustavy Reflexní tlumič hluku podle vynálezu přináší rovněž úspory investiční, nebot jezapotřebí řešit pouze jednu komoru a s tím spojené izolace. Při stavebním řešení tlumiče se výrazně projeví tvarová jednoduchost dutinové soustavy a nižšínároky na zastevěnou plochu. ~Příkled provedení reflexního tlumiče...

Tlumič hluku spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263673

Dátum: 11.04.1989

Autori: Diditz Otakar, Lahoda Jaroslav

MPK: F01N 7/02, F01N 7/18

Značky: hluku, tlumič, spalin

Text:

...hluk spalování a jejichž utlumení je nejvíce žádáno. Instalace tlumičů hluku spalín podle vynálezu je jednoduäší, neboč otočením jedné části tlumiče hluku vůči druhé kolem osy vnějäího vâlcového pláště lze nastavit libovolný úhel mezi vstupním a výstupním otvorom. Rovhěž nároky na prostor potřebný pro instalaci tlumičů hluku spalín jsou menší, protože tlumič hluku spalín podle vynálezu svým řešením A umístěním vstupního s výstupního otvoru...

Absorpční tlumič hluku pro ventilátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 262913

Dátum: 11.04.1989

Autor: Uher Drahomír

MPK: F01N 1/04, F01N 1/10

Značky: tlumič, ventilátory, hluku, absorpční

Text:

...průchozím tělesem Ž. Úhlopříčná spojnice Svnitřní hrany lg, v místě spojení výstupního průchozího tělesa lse vstupním průchozím tělesem Q, s vnější hranou lg výstupní strany vnějšího absorpčního členu 2, svírá s vnitřní stěnou 1 výstupního průohozího tělesa l úhel ďrl. První vnitřní stěna Qvstupního průchozího tělesa Q se od první hrany lg vstupního O zužuj eotvoru A vstupního průchozího tělesa 2 směrem k ose a s rovinou 3, kolmou na osu Q a...

Zařízení pro snížení hladiny hluku u vibračních měkčicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262028

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sekanina Oldřich, Baják Zdeněk, Mikulenka Jiří, Bezděčík Rudolf

MPK: C14B 1/40

Značky: strojů, hluku, zařízení, hladiny, vibračních, měkčicích, snížení

Text:

...vzniká při vlastním měkčicím procesu, tj. nárazy výčnělků spodních měkčicích nástrojů do dopravníků s usní, dosahuje hladina hluku takové intenzity, která negativně působí na okolí a pracovníky obsluhující stroj.Uvedenou nevýhodu odstraňuje zařízení podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že na spodním rámu u spodních252 uza měkčicíoh nástrojů jsou připevněny opěry pro vedení spodníhoa horního dopravníku tak, že horní dopravník se...

Zařízení pro tlumení hluku odpadního vzduchu u pneumatických stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260995

Dátum: 12.01.1989

Autori: Falk Ose, Bauke Albrecht, Heerde Klaus, Radtke Gerd

MPK: G01N 1/10

Značky: tlumení, vzduchu, odpadního, zařízení, hluku, pneumatických, stavu

Text:

...TaKHM o 6 pa 3 oM nueamarnuecxoro CTaHKa.Maoôpewenue noxcnnewca name na ayx npnmepax ocymecTnneHHH.Hpennaraemme qepremn nokasunamw Vmur. 1 - Hsoôpameune B paapeae 1-ro Bapuanra ocymecTBneHHa, mur. 2 - Hsoöpamenue B paapeae 2-ro BapHaHTa ocymecrnnenux ycTpoücTna nnn rnymennx myna orxonmero nosyxa.Y nuenmaruqecxnx craxxoa, ocuameunum cornacHou 3 o 6 peTennm ycrpoücmnom nn rnymeuuz myua orxonnmero aosnyxa B COOTBGTCTBHH c nr.1 nan...

Zařízení ke snížení hluku u obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256904

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tröger Johannes

MPK: B23Q 11/08

Značky: zařízení, obráběcích, snížení, strojů, hluku

Text:

...ynpaaneumn noroxou noaxa na neunúnpymmen sneueure Š pacnonoxeu xonuenoů suxnmuawenb. Bp npeua paöowu ycrpoňcwna saroronxą noaew ~ C 8 j( HHCTDYMEHTY HOCPBIICTBOM TDBHCIIODTHDYIOIIIHX QIIGMÉHTOB. HPP STOM E 963 KOH.uenoň auxnmqarenh nonaeTcaynpaanammnü Hmnýnbc, Gnarogapa xoropony cmawuü aosyx nocrynaem qepes xanan nqnaun aosyxa nqepes owaepcrua 3 nosymuym KaMepy nnn 3 necxonbxo npsnymnm xanep. , . - . - qepea wpancnoprnponxy saroronxa...

Tlmič hluku pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 254927

Dátum: 15.02.1988

Autori: Weisenpacher Pavol, Šimko Juraj, Haško Vladimír

MPK: F01N 7/00

Značky: hluku, tlmič

Text:

...tlmičov nedá trvale zaručiť rovnaká účinnosť tlme~ nia hluku po niekolkoročnej prevádzke. Vplyvom zmeny stavu absorbčných Inateriálov sa účinnost tlmenia hluku znižuje.Podstata tímiča hluku pary tvoreným vstupnou rúrou, expandérom, lcuželovým prechodom a usmerňovacím plášťom podľa vynálezu spočíva V tom, že na vstupnú rúru tlmiče hluku sa pred expandér umiestni re~ tlexná komora. Vstupná rúra tlmiče hluku je reflexnou komorou rozdelená...

Tlmič hluku pary pre nábehové ventily parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254926

Dátum: 15.02.1988

Autori: Haško Vladimír, Šimko Juraj, Weisenpacher Pavol

MPK: F01N 7/00

Značky: ventily, parných, kotlov, hluku, tlmič, nábehové

Text:

...pary sa za otvormi valcovej nádoby nachádzajú absorbčné kazety, vložené do prstencového priestoru medzi valcovou nádobou a usmerňovacím plášťom tlmiča. Absorpčné kazety majú tvar dosiek a sú vyplnené vláknitým alebo poréznym materiálom. Pre zníženie rýchlostl pary vo vnútorných priestoroch nádoby je možné rozdeliť expandér na dve časti.Výhodou takejto konštrukcie expanznoabsorpčného tlmlča je zvýšenie účinku tlmenia hluku v porovnaní...

Sací hlavice s tlumičem hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239959

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kubový Miloslav

MPK: F04C 29/06

Značky: hlavice, hluku, sací, tlumičem

Text:

...je skutečnost, že uvedené tlumiče hluku se dodávají jen k menším typům kompresorů. ul Výše uvedené nedostatky jsou odstraâšąłtsacízhlavicí s tlumičem hluku podle vynálezu, jehož podstatou je, Oľnljš dolnídíľK plášte se vstupním hrdlem pro nasávání plynu, které přechází v labyrintovy prstenec s tlumícím účinkem, opetřený dole talířem a nahoře krytem, mezi nímž a horním dílem pláště je sevřen fütr k čištění plynu před jeho nasátím...

Absorbční tlumič hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240823

Dátum: 01.01.1988

Autor: Daoko Jozef

MPK: G10K 11/16, F01N 1/24

Značky: absorbční, tlumič, hluku

Text:

...tlumičů se zvýšení utlumu v nízkých kmitočtovýcn gásmech dosahujelzvětšovůním tloušky kulisových vložek a zmenšováním jejich vzá jemné vzdálenosti v tlumiöi. Tím se však zvyšují pořizovaoí náklady na tlumiö a provozní náklady zvýšenou spotřebou energie, jež vzniká zvýšenými odgory. Ľevýnodou tlumičů s kombinaci absorbčního a rezonančníuo účinku je podstatné snížení Ätluuu ve vyšších kmitočtech což je způsobeno Éím, že cca 70 5 povrchu...

Magneticko-absorpční rohož pro tlumení hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253755

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kamberský Vladimír

MPK: E04B 1/84

Značky: tlumení, magneticko-absorpční, hluku, rohož

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje magneticko-absorpčni rohož se značnou tlumicí schopností, skládajici se z nosné kostry, magnetú, akusticky pohltivé rohože a jeji podstata spočivá v tom, že magnety jsou upevněny ke kostře šaohovnícově, přičemž volné plochy kostry jsou buč plné, nebo děrovaná, aby zvuk mohl procházet do pohltivé rohože umístěné nad kostrou a zabalené do tkaniny přichycené ke kostře.Výhody magneticko-absorpční rohože podle...

Tlmič hluku prúdiacich plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246309

Dátum: 15.12.1987

Autor: Päffgen Hans-peter

MPK: F01N 1/08

Značky: tlmič, prúdiacich, hluku, plynov

Text:

...pripadne poškodenie turbodúchadlá .v preplňovaných motoroch. Sú zložitej konštrukcie a ich vý.roba je právnom. Keďže sú vytvorené z väčšieho počtu dniellov, je .pri ich výrobe aj vyššia. spotreba maťceriálu a sú preto aj ekonomicky nevýhodné.e známy aj tlmič výfuku prúdiacich plynov, ktorěho vnút-.rajšok tvorí dierovaná tlmielca vložka, ktorá obsahuje aspoň jedno stlačenie. spravidla je to viac stlačení, kto 4ré sú voči sebe navzájom...

Polokryt k snížení hluku plynové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 243552

Dátum: 15.11.1987

Autor: Popelka Kvitoslav

MPK: F27D 23/00

Značky: hluku, polokryt, plynové, snížení

Text:

...clonou.Výhody polokrytu k snížení hluku plynové pece podle vynálezu jsou tyto Snížení šíření hluku i při instalaci v hale bez stavebního oddělení, jednoduchá vovladatelnost bez požadavku na elektrický příkon. Kon 4strukce je jednoduchá a umožňuje snadný přístup k peci. Přístupové jeřábové cesty pro ukládání trubek do pece zůstävají zcela volné. Použité materiály ke konstrukcí polokrytu jsou nehořlavé. Řetízková clona slouží ke zvýšení...

Tlmič hluku a tlaku pri streľbe z veľkorážových zbraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 244973

Dátum: 15.11.1987

Autor: Kasparajtis Albinas Juozo

MPK: F41F 17/12

Značky: veľkorážových, zbraní, tlaku, tlmič, streľbe, hluku

Text:

...pohltivým obkladom, výstuhami sú medzi sebou oddelené kanály medzi expanznou rúrou a plášťom, pričom expanzná rúra je opatrená prietokovými otvormi a podstavec, na ktorom je uložený celý tlmič, je opatrený gumovými podložkami..Príklad tlmiče hluku a tlaku z vellkorážových zbraní- je znázornený na výkrese, kde na obr. l je tlmič znázornený v náryse a na obr. 2 jerez rovinou A-A z obr. 1.Obsah i prierez expanznej rúry 1 je podstatne väčší...

Zařízení k omezení technologického hluku při měření mechanického hluku ručního nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252443

Dátum: 17.09.1987

Autori: Piech Vladislav, Kapča František, Rozprým Jan

MPK: G10K 11/00

Značky: mechanického, ručního, omezení, nářadí, zařízení, hluku, měření, technologického

Text:

...samotného výrobku.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení k omezení technologického hluku při měření mechanického hluku ručního nářadí e přímočarým pohybom nástroje dle vynálezu. jehož podetata epočívá v tom. že eestává zo zékladové dee ky opatřené několika pružnýmí výstelkamí pro uložení zku šebního materiálu a z přítlačné desky příléhající k-základové deece. . ý «Použitím zařízení dle vynálezu lze při měření modelo řvéním nahradit...

Zariadenie na utlmenie hluku pary u parných generátorov malých výkonov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241587

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bright Gene Michael

MPK: F22B 33/12

Značky: parných, utlmenie, malých, výkonov, zariadenie, generátorov, hluku

Text:

...ku komore tiež s otvormi po obvode a uzavretá dnom. Toto je privarené o prñvodnú trubku, Ďalej je priestor plášťa vyplnený sklenou vatou,ktorá je uohytená na jeho hornom okraji drôtenou .tkaninou a vo spodnej časti je nástavec privarenýna dne piášťarPokrok dosiahnutý zariadením podľa vy 4nálezu spočíva v znížení lrlučnosti na povolenú hranicu a tým v zlepšení životného prostredia v blízkom okolí parného generátora.Na pripojenom výkrese je...

Kabina s tlumením hluku a vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251598

Dátum: 16.07.1987

Autori: Ježek Milan, Traxler Jan, Krejčí Bohumil

MPK: B27G 19/00, B27B 3/12

Značky: vibrací, kabina, hluku, tlumením

Text:

...kde obr. 1 představuje boční pohled na kabinu, obr. 2 půdorys kabiny ve vodorovném řezu v úrovni prosklení, obr. 3 řez částí plné stěny kabiny a obr. 4 řez v úrovni prosklení se závěsem dveří.Kabina je uložena na pevném základu lg na silenblocích lg. K tlumioím pražoům g je z vnější strany připevněn vnější plášč l a z vnitřní strany vnitřní plášť Q. Vnitřní povrch vnějšího plaste l je pokryt zvukoizolační vrstvou 1, například korkovým...

Zařízení k snížení hluku u hermeticky uzavřených kompresorů ke stlačení chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 245496

Dátum: 15.06.1987

Autori: Motyeka Ladislav, Tegzová Mária

MPK: F25B 31/02

Značky: snížení, zařízení, kompresoru, stlačení, chladiva, uzavřených, hluku, hermetický

Text:

...Koammammear aspomnamuecrcoro conponm~.nenmi G Jxocrnràewcn Ten, um Bce nemam BHIIOJIESHH Tax, au-p B nopriyce nem ymon, KpOMOK mm KaKmC-JMÓO yqacwrcqa, PaGIIOJIOKGHHEX non npmma ymoM R Bayrpeanexw rasozeomy noTóKy. B ocoóezmocm cnegąyer ymrusamn Bumeyxcasannue ycnoam 111 m u 3 roromem Koàxeauamoro nam n npmaeuaeraoro nmyna. IIpn BTOM co Bcex cropqn pałmycn .Lonmłn 6 m nazoru/aaa mm oópaaonaam mapommzoicxonssalłlaa ąaryąuca aa rçoäuax aaxpuma...

Způsob potlačení akustické emise tkalcovského stavu, zejména aerodynamického hluku prohozní trysky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240110

Dátum: 15.06.1987

Autor: Král Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: zařízení, provádění, emise, aerodynamického, hluku, potlačení, prohozní, akustické, zejména, trysky, tohoto, tkalcovského, způsobu, způsob, stavu

Text:

...z magnetofonove nahrávky opakující se v rytmu tkacích cyklů. Nahrávka- je předtim pořízena v místech, kde je zapotřebí hluk. utlumit a vyzařujese v takové fázi, aby se vyzařovaný zvuk reproduktoru rušil. s hlukem generovaným v daném místě prohozní tryskou. Nepočítá se s tím, že by se dosáhlo dokonaleho potlačení hluku, ostatné hluk je u tkalcovského stavu generován i jinde než jen aerodýnamickými efekty při prohozu, nicméně .takto lze...

Väzkopružný materiál na tlmenie úrovne vibrácií a hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239381

Dátum: 15.06.1987

Autori: Nimec Dalibor, Nešev Ivan, Janů Karel

MPK: C08L 31/04

Značky: materiál, vibrácií, tlmenie, hluku, úrovně, väzkopružný

Text:

...etylhexylakrylátu a kyseliny akrylovej alebo polyvinylacetátu strednodisperzného vyrobeného polýmerizáciou vinylacetátu vo vodnej emulzii za použitia ochranného koloidu polyvinylalkoholu a iniciátora, kryštalický gratit o zrnitosti 75-90 m, S-hydroxychinolín alebo kyselina trieslova, oxid antimonitý alebo hlinitý, chlórovaný parafín s obsahom chloru 40-70 0/0 hmotnostných, vodný roztok hydroxidu soduého, azbest krátkovláknitý,resp. iné...

Zařízení ke tlumení hluku vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242783

Dátum: 15.05.1987

Autor: Manev Vesselin Georgiev

MPK: F01P 11/12

Značky: tlumení, vzduchem, zařízení, hluku, motorů, spalovacího, chlazeného

Text:

...skříni g opatřen dvěma řadami válců g a hlavami g, uspořádanými ,do V. V přední části motoru je mezi řadami válců g a hlavami i uložen ventilátor g pro hasávání chladlcího vzduchu. Hlavy i jsou opatřeny sacím potrubím 6 a výfukovým potrubím l. Klikova skříñ g je na přední stěně g kolem ventilátoru g opatřena předním krycím plechem g a na zadní stěně lg zadním krycím plechem ll. Mezi ventilátorem á a zadním krycím plechem ll je uspořádán...

Zařízení ke tlumení hluku vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242781

Dátum: 15.05.1987

Autori: Žedényi Mikuláš, Chocholáeek 1udovat

MPK: F01P 11/12

Značky: zařízení, vzduchem, hluku, tlumení, chlazeného, motorů, spalovacího

Text:

...krycím plechem, směřujícím pod motor.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že pro vytvoření krytovâní za účelem snížení hluku od výfukového a secího potrubí, hlav a válců je,využito přlrozené kapotáže pro vedení chladicího vzduchu a umožňuje s dalšími krycími plechy vytvořit velmi účinné zařízení ke tlumení hluku, které nezvyšuje tlakové ztráty a nemá tak podstatný vliv na účinek chlazení. Zařízení zlepšuje přístupnost k motoru...