Patenty so značkou «hlediska»

Způsob třídění polovodičových součástek a obvodů z hlediska přesnosti geometrie funkčních oblastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263440

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ryšánek Vladimír, Rashad Mohamed

MPK: G01R 31/00, G01N 27/00

Značky: funkčních, součástek, presnosti, způsob, polovodičových, oblastí, geometrie, obvodů, třídění, hlediska

Text:

...pak druhé polarity..Pro obě polarity tohoto magnetického pole se zjistí odchylky proudu,resp. z něho odvozcných veličín. Polovodičové součástky či obvody, které mají tyto odchylky oàlišné, se vytřídí.Výhodoutohcto způsobu třídění je vysoKá přesnost, možnost identífíkace geometrických nepřesnoatí i u oblastí pod povrchempolovodičového prvku či obvodu a nmčnost zjištění těchto nepřesností i při provozních nodmínkácn. Způsob je rychlý a...

Způsob ochrany raženého dlouhého důlního díla z hlediska nebezpečí průtrží uhlí a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261005

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dittrich Horst, Stejskal Jan, Šmíd Miroslav, Kuba Eduard, Nadvorník Pavel

MPK: E21F 5/00

Značky: průtrží, důlního, dlouhého, hlediska, uhlí, plynů, raženého, způsob, díla, ochrany, nebezpečí

Text:

...aplikovat, protože v nadloží do 40 m, resp. v podloží do 70 m nebyla žádné vhodná sloj,kterou by bylo možno použít jako sloj ochrannou. Proto bylo ražení dlouhého důlního díla zastaveno a byla známým způsobem vyrubána sloj v nadloží ve výšce 52 m, která měla úklon 17 °. Sloj V nadloží byla vyrubána v ploše, přesahující kolmý průmět celé plánované trasy dlouhého důlního díla do sloje v nadloží ve všech místech více než 60 m. současně s rubáním...

Způsob ochrany rubání z hlediska nebezpečí průtrží uhlí a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257897

Dátum: 15.06.1988

Autori: Stejskal Jan, Dittrich Horst, Šmíd Miroslav, Kuba Eduard, Nadvorník Pavel

MPK: E21F 5/00

Značky: rubání, průtrží, hlediska, uhlí, plynů, nebezpečí, způsob, ochrany

Text:

...je nadložní sloj ve vzdálenosti od 40 do 60 m včetně,deqazuje se mimo uhelnou sloj s nebezpečím průtrží uhlí a plynů také její nadloži do vzdálenosti min. 20 m a/nebo její podlaží do vzdálenosti min. 10 m. Pokud však je volena nadložní sloj ve vzdálenosti od 60 do 80 m, degazuje se mimo uhelnou sloj s nebezpečím průtrží uhlí a plynu, V níž je chránené rubání vedeno, vždy alespoň její nadloží do vzdálenosti min. 20 m. Teprve pote se provádí...

Způsob kontroly jakosti uhlí z hlediska koksovatelnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 234721

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kubant Josef, Votava Petr

MPK: G01N 23/22

Značky: hlediska, koksovatelnosti, kontroly, jakosti, způsob, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontroly jakosti uhlí z hlediska koksovatelnosti. Účelem vynálezu je provádět rychlou průběžnou kontrolu uhlí přímo na dopravníkovém pásu. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo radiometrickým měřením, kdy je materiál prozařován zdrojem rychlých neutronů a zjišťuje se obsah uhlíku a vodíku se současnou korekcí s ohledem na obsah vodíku v molekulách fyzikálně vázané vody v uhlí a poměr zjištěných obsahů vodíku a uhlíku je pak...