Patenty so značkou «hlavního»

Obvod hlavního spínače zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269057

Dátum: 11.04.1990

Autor: Nejdl Tomáš

MPK: H01H 9/28

Značky: obvod, hlavního, zařízení, spínače

Text:

...A 3 sekvenčního automatu 2. Výstup TJ sakvenčního automatu g je napojen na ovládací obvod 1 hlavního spínače 1. Zaąykací tlačítko l je druhým vývodea připojeno na zdroj 6 napdjecího napětí. stejně tak odpor 2, přes který je na~ bíjen kondenzátoxug. Zdroj § napájecího napätí slouží taká k napájení obvodů g a l sekvenčního automatu g. Klavní vypínač stroje i je vřazen do napájecího vedeníSekvenční automat 2 obsahuje pamětový obvod 1.2 s...

Způsob ohřevu hlavního kondenzátoru a topné vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 267677

Dátum: 12.02.1990

Autori: Stanislavskij Vladimir, Simma Fedor, Pereverzev Anatolij, Virčenko Michail, Bušler Ilja, Ioffe Vladimir, Kosjak Jurij

MPK: F01K 17/00

Značky: kondenzátorů, způsob, topné, hlavního, ohřevu

Text:

...HHKUBOFD HEPHDÄH TEHJIOBDŘ HHFPYBKH nana-w CETBBDŘ B 0111 B PeľEHEPaTHBHHñ IIOIIDFPEBETEJU 1 D HPEKPEIIIJIJIJT H 1100 MB CCIDTBETCTBVRIIIXEĚ UHHCTKH JIHGD HPOMHBKH HDÄDFPBBaTEJISl noaanw B HEFD OCHDBHOŘCHOCO 6 Harpeaa OCHOBHOFÚ KOHÄEHCäTa H CETEBOŘ BOÄH B HÚADFPEBHTEBñX TeHMOGHKaHHUHHUü GPOTYPGHHHÚŘ YUTHHDBKH HyTEM HOÄHHH CETEBOĚ BÚIIH B CGTEBNE HCIIIOFPEBGTBJIH. a ÚCHDDHTJFU KÚHÄÉHCBTH B PEFGHEPHTHBHHG HOÄOFPEBHTEJIH C OĽHĽIBPBHEHHDĚ...

Izolační systém hlavního kanálu suchých usměrňovačových transformátorů se vstupním napětím 10 000 V

Načítavanie...

Číslo patentu: 267024

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hruška Vladimír, Janoušek Josef, Frank Jaroslav, Kadlec Zdeněk

MPK: H01F 27/30

Značky: suchých, kanálu, napětím, usměrňovačových, hlavního, transformátoru, izolační, vstupním, systém

Text:

...nezávislý na typu a výkonu stroje. Použití dělené doplñovací lišty umožňuje v případě velkých konstrukcí vinutí usměrñovačových transformátorů jejich samostatné navinutí a následné sestavení se zabezpečením centríckého uložení všech vinutí.Příklad uspořádání izolačního systému a jeho částí podle vynálezu je schematicky naznačen na přiloženém výkrese. Na obr. l je uveden pohled na tvarovou lištu zespodu, na obr. 2 je znázorněna tvarová lišta v...

Způsob uložení hlavního lodního křižákového motoru na základy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263463

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ljachoveckij Zinovij, Alexandrov Alexandr, Platonov Valentin

MPK: B63H 21/30

Značky: způsob, uložení, základy, lodního, motorů, hlavního, křižákového

Text:

...CMOHM BPOBEHB C àepxom nonocox. Taxoň me nonnuepnuü Marepuan Hauocaw Ha Humnmm onopnym noBGDXHOCTB Knnna ll H noaepxupcws myunaueuwa 14 B Meere pacnonoxeunn Knnna,nócne łeľO tłivłłnauaunłnnň mnm lvl annnrjamr a npocTpaHćTno MEXUIY dJYHAaMEHTHOŘpaMOŘ 1 H yHnaMeHroM 14, uenrpnpymr erq no orsepcTHHMnns Kpenema. Dni HK~cauHH ůyuamenrxoro xnnua Il or cuemeunn no mnnkouy nonMepHoHy MaTepHany, h.HaHeceHHoMy Ha noaepxuocrh myunanenra 14,...

Příčná výztuha hlavního rámu kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 261911

Dátum: 10.02.1989

Autori: Markvart Jiří, Novák Miloš, Vajskebr Jiří, Matějíček Jan

MPK: B61F 1/12

Značky: hlavního, výztuha, rámu, kolejových, příčná, vozidel

Text:

...podélníku rámue základnu tvoří hrany podpěrných žeber, které jsou na nosník připevněny z boku.jvýhodou řešení podle vynálezu je, že nová konstrukce príčnévýztuhy umožňuje kompenzovat případné nepřesnosti při výrobě lisovaného podélníku i podpěrných žeber, jejich vzájemným ustaveu ním a přivařením na boku podélníku. Tím lze výhodně dosáhnoutpožadované délkové tołerance příčné výztuhy, bez nutnosti jejího Další předností řešení je zvýšení...

Ventil pro řízení hlavního tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241873

Dátum: 01.12.1987

Autori: Maloch Josef, Stanik Zdenik

MPK: F16K 3/24

Značky: hlavního, ventil, řízení, tlaku

Text:

...odpouitěoí uakruiok ioupatka kanal ŕízondko tlaku akanal nčnieoveho okruhu právě takovou iterbinou. aby přebyteene nnožetvi oleje nohlo uniknout do kanálu nůničoveho okruhu. Za velni nlzkýeh teplot a při vyiiieh dodávkach čerpadla eo tato itörbina dalo zvčtšuje, až zahloubeni v odpouitčeln nikružku propojí kanal niničoveho okruhu I odpadnin kanálem. Tim ae aníží abeolutni hodnota tlaku v kanálu nčniěoveho okruhu a zvčtiený tlakový pad ve...

Zapojení práškového rozvodu hlavního a pomocného práškového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251896

Dátum: 13.08.1987

Autori: Karták Jan, Suchánek Josef, Panchártek Zdeněk

MPK: F23K 3/02

Značky: práškového, hlavního, zapojení, pomocného, rozvodu, hořáku

Text:

...uzáverom, které je napojeno do vstupního potrubí mlýna.Výhodou zapojení práškového, rozviodu hlavního a pomocného- práškového huocřáku podle vynálezu je, že .není nutno použít zvláštní ventilátor pro dopravu prášku z rozvodu hlavního hořáku do zásobníku pomocného hořáku. Prášek se dopravuje pů 4sobením podtlaku vyvolaného činností bud mlýna, nebo primárního ventilátoru pomocného hořáku podle toho, které z těchto zařízení je v době plnění...

Primární zářič pro ozařování nebo snímání hlavního reflektoru dvoureflektorové antétnní soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247632

Dátum: 15.01.1987

Autori: Procházka Miroslav, Zvolánek Josef

MPK: H01Q 13/00

Značky: soustavy, snímání, hlavního, dvoureflektorové, ozařování, reflektoru, zářič, primární, antétnní

Text:

...ru.Dále je výhodné. jestliže v pouzdru je vytvořena dutina pro uložení šroubovicové antény. Dutina v pouzdru má s výhodou hloubku /W/ v rozsahu 0,8 až ľ,0 největšího průměru šroubovicové antény, přičemž vnitřní průměr dutiny je v rozsahu 3,8 až 4,2 největšího průměru šroubovicové antény a vnější průměr pouzdra je v rozsahu 5,0 až 6,0 největšího průměru šrou bovicové antény.Kromě toho je výhodné, jestliže se šroubovicová anténa směrem k...

Zařízení pro ovládaní natočení hlavního hřídele tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233138

Dátum: 01.01.1987

Autori: Doné Jan, Máca Oldřich, Bek Václav

MPK: D03D 51/08

Značky: hřídele, ovládání, hlavního, stroje, zařízení, natočení, tkacího

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešení jednoduchého způsobu, který umožňuje obsluze stroje dosažení kterékoliv polohy natočení hlavního hřídele stroje s dostatečnou rychlostí a přesností. Je to dosaženo elektronickým impulsním zařízením bez zpětné vazby ovládaným tlačítkem, které aktivuje výkonný prvek stroje - například elektromagnetickou spojku nebo elektromotor. Doba aktivace výkonného prvku je úměrná době stisku tlačítka, přičemž elektronické impulsní...

Hnací zařízení hlavního pohonu, zejména víceválcovaného kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231893

Dátum: 15.12.1986

Autor: Fuciman Ivan

MPK: B21B 31/00

Značky: kalandrů, hlavního, hnací, zařízení, pohonů, víceválcovaného, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je uspořádání jeho jednotlivých hnacích jednotek pro pohon každého pracovního válce kalandru, jež vytvářejí stavebnicový systém a současně je jeho účelem jednodušší manipulace, výroba a případné opravy. Uvedeného účelu se dosáhne hnacím zařízením podle vynálezu, jež je vytvořeno nejméně ze dvou hnacích jednotek 11, 12, kde každá hnací jednotka sestává z poháněcího ústrojí 4, upevněného na konzole 3, připevněné k nosnému rámu 2,...

Způsob určení přesného objemového průtoku větru hlavního důlního ventilátoru a integrální sonda k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234095

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kopáček Ferdinand, Mičulek Jaroslav

MPK: E21F 1/00

Značky: způsobu, důlního, provádění, tohoto, objemového, přesného, sonda, větru, ventilátoru, průtoku, určení, hlavního, integrální, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na přetlakové straně hlavního důlního ventilátoru stanoví dvě roviny průřezů na obou koncích difuzoru nebo tlumiče a v nich se měří celkový tlak ventilátoru integrálními sondami, načež se z naměřených celkových tlaků, zmenšených o ztrátové rozdíly úměrné velikostem dopravovaných průtoků mezi oběma místy měření, stanoví rozdíl celkového tlaku, který odpovídá výhradně příslušnému objemovému průtoku,...

Směrová horizontální anténní soustava pro reverzaci hlavního směru záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 229024

Dátum: 15.03.1986

Autori: Aunický Vladimír, Svoboda Marek

MPK: H01Q 9/00

Značky: hlavního, reverzaci, anténní, soustava, horizontální, záření, směru, smerová

Zhrnutie / Anotácia:

Směrová horizontální anténní soustava pro reverzaci hlavního směru záření, zejména pro výkonné rozhlasové vysílače, u kterého jsou k výstupům vnějšího křížového přepínače připojeny zářiče anténní soustavy a k jeho vstupům kompenzační obvody připojené k výstupům vnitřního křížového přepínače, zatímco ke vstupům vnitřního křížového přepínače je přes dělič výkonu připojen přizpůsobovací obvod spojený s napáječem, vyznačené tím, že přední dipól (1)...

Pojistné zařízení prostoru hlavního výrobního bloku jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229989

Dátum: 01.02.1986

Autori: Sulek Miroslav, Zach Josef, Říha Josef, Sainer Vladimír, Hranička Ladislav, Orna Miloslav, Jílek Václav

MPK: G21C 9/02

Značky: výrobního, elektrárny, prostoru, hlavního, jaderné, bloků, pojistné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření zlepšeného pojistného zařízení uzavřeného prostoru reaktorové šachty jaderné elektrárny proti nedovolenému vnitřnímu přetlaku. Uvedeného účelu se dosáhne hliníkovou membránou se speciálním prořezávacím nožem přesně stavitelným.

Ventil hlavního válce hydraulických brzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 221115

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bidlas Václav, Novotný Miroslav, Kopal Bohumil

Značky: válce, hlavního, ventil, hydraulických

Zhrnutie / Anotácia:

Ventil hlavního válce hydraulických brzd, zejména pro motorová vozidla. Vynález řeší nové provedení záklopky, která má doraz provedený jako osazení dříku tvaru komolého kužele a spirálovou kuželovou pružinu nesenou malým průměrem kužele. Vynález je realizovatelný u všech hlavních válců jedno i dvoukruhových brzd, které používají jako ventilu osově pohyblivé záklopky.

Zařízení pro upevnění přepínacích jednotek utahováku matic hlavního přírubového spoje reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226844

Dátum: 01.09.1985

Autori: Pecher Václav, Planěk Vladimír, Němec Petr

Značky: reaktoru, upevnění, matic, zařízení, přepínacích, jednotek, hlavního, utahováku, spoje, přírubového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro upevnění předepínacích jednotek utahováku matic hlavního přírubového spoje reaktoru, sestávající z pevného a otočného rámu vyznačené tím, že na pevném rámu (3), majícím své nosné patky uloženy na nosné desce (2) horního bloku reaktoru je uspořádán otočný rám (4), k jehož vnitřní části jsou připojena pojezdová kola (5), a který je po svém obvodě opatřen pravidelně rozmístěnými otvory pro upevnění zdvihacích zařízení (6), k jejichž...

Pneumatická řídicí jednotka k přímému řízení hlavního ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219271

Dátum: 15.07.1985

Autori: Rádi Károly, Pál Jenö, Molnár Imre

Značky: hlavního, přímému, řízení, jednotka, řídící, ventilu, pneumatická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká pneumatické řídicí jednotky, zejména k ovládání vysokotlakých přepojovacích ventilů s pomocí atmosférického tlaku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že řídicí jednotka obsahuje nejméně jeden membránový řídicí člen, jehož membrána je na jedné straně spojena s ovládací komorou přijímající ovládací signál o atmosférickém tlaku a na druhé straně nese odvzdušňovacím vrtáním opatřený píst, působící společně s posuvným ventilem...

Zařízení pro zavěšení předepínacích jednotek utahováku matic hlavního přírubového spoje reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221637

Dátum: 15.05.1985

Autor: Pecher Václav

Značky: spoje, matic, jednotek, zařízení, přírubového, utahováku, hlavního, reaktoru, zavěšení, předepínacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zavěšení předepínacích jednotek utahováku matic hlavního přírubového spoje reaktoru, kde předepínací jednotky jsou zavěšeny na kruhové dráze a tato kruhová dráha je odnímatelně ustavena na nosných tyčích (2) horního bloku reaktoru. Nosná konstrukce upevněná na tyčích horního bloku přitom může být využita jako nosný element dalších pomocných zařízení.

Zařízení pro zavěšení předepínacích jednotek utahováku matic hlavního přírubového spoje reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221636

Dátum: 15.05.1985

Autor: Pecher Václav

Značky: přírubového, reaktoru, spoje, zařízení, jednotek, zavěšení, předepínacích, utahováku, hlavního, matic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zavěšení předepínacích jednotek pro utahování či povolování hlavního přírubového spoje reaktoru. Kruhová dráha je uchycena nosičem, který je tvořen nosným rámem uloženým na horním okraji šachty reaktoru a dále nosič je tvořen ochrannou konstrukcí horního bloku reaktoru. Zařízení může být využito jako nosný element dalších pomocných zařízení, např. pro vytáčení a transport šroubů a matic, nebo pracovních plošin pro potřebné operace...

Zapojení pro dálkovou kontrolu objektů ležících podél trasy alespoň jednoho telemechanického kanálu použitého jako hlavního potrubního vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224203

Dátum: 01.09.1984

Autori: Koněv Kuzma Afanasjevič, Sulimin Vladimir Dimitrijevič, Šelkunov Jurij Nikolajevič

Značky: potrubního, použitého, kontrolu, objektu, telemechanického, hlavního, podél, trasy, ležících, zapojení, dálkovou, vedení, alespoň, jednoho, kanálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro dálkovou kontrolu funkce zařízení potrubního vedení, ležící podél potrubní magistrály, obsahuje potrubní sdělovací kanál, který sestává z hlavního potrubního vedení 1 (obr. 1), jakož i z přístrojů 41 ... 4n pro příjem a vysílání, připojených přes skupiny snímačů 21 ... 2m na kontrolovaném objektu 31 ...3n potrubního vedení. Vstup 5 každého přístroje 41 ... 4n pro příjem a vysílání je připojen v prvním bodě 6 na hlavní potrubní...