Patenty so značkou «hlavní»

Mechanizmus vedenia a tesnenia mínometnej strely v hlavni

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4882

Dátum: 06.12.2007

Autori: Beránek Jiří, Gregorovič Juraj

MPK: F42B 10/00

Značky: tesnenia, vedenia, mínometnej, hlavní, mechanizmus, střely

Text:

...je originálna v tom, že vedenie a tesnenie minometnej strely je konštrukčne riešené tak, aby boli zaistené v maximálnej miere parametre z hľadiska vnútomej a vonkajšej balistiky. Táto koncepcia riešenia znamená, že pri stanovení vnútrobalistických a vonkajšobalistických charakteristík sú dosiahnuté optimálne výsledky dostrelu a presnosti streľby pri zachovaní maximálneho účinku v cieli.Technické riešenie nespočiva len V návrhu vhodného...

Usporiadanie pre podporu nábojnice mínometu v hlavni zbrane a spôsob pripojenia podporného konštrukčného prvku k nábojnici mínometu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11780

Dátum: 26.06.2003

Autori: Kuru Mauri, Makkonen Ari

MPK: F41F 3/052, F42B 30/10

Značky: hlavní, spôsob, prvků, podporu, pripojenia, podporného, konštrukčného, nábojnici, nábojnice, zbraně, usporiadanie, minometů

Text:

...koncov v zadnej časti nábojnicemínometu sa používajú pri pripevňovaní podporného konštrukčného prvku. Na pripojenie je podporný konštrukčný prvok vybavený aspoň jedným kusom pripojenia, ktorý obsahuje aspoň jednu časť hriadeľa pozdlžneho voči nábojnici mínometu a priečnu podpornú časť. Uvedená podporná časť je zostavená na umiestnenie oproti prednému okraju vodiaceho konca. Kus pripojenia ďalej obsahuje aspoň jeden vopred určený bod...

Zariadenie na skúšanie a údržbu mechanizmov spätného chodu hlavní diel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1390

Dátum: 05.02.1997

Autor: Renn Georg

MPK: F41A 31/00

Značky: spätného, mechanizmov, zariadenie, údržbu, chodu, skúšanie, hlavní

Text:

...ktorého by bolo možné po zodpovedajúcom umiestnení na kanóne uskutočniť úplné preskúšanie a údržbu len jedným nu vm v krátkej dobe. Toho sa dosahuje zariadením na skúšanie a údžbu V úvode popisaného druhu tým, že napinacie ústrojenstvo má v oblasti delovej hlavne hydraulický valec alebo hydraulicky alebo elektricky poháňaný navijak, ktorý je možné upnút prostrednictvom lán alebo reťazí medzi na jednej strane v hlavňovom vyústeni...

Hlavní prohozní tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 276259

Dátum: 13.05.1992

Autori: Fiala Felix, Chytka Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: tryska, prohozní, hlavní

Hlavní pól elektrického stroje točivého s tvarovaným pólovým nástavcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264452

Dátum: 14.08.1989

Autor: Žák Zdeněk

MPK: H02K 1/08, H02K 1/14

Značky: točivého, pólovým, hlavní, tvarovaným, stroje, nástavcem, elektrického

Text:

...mezní velikost ň 3 pod špičkou pôlového nástavce, střed křivostl pólového oblouku leží na oso hlavního pôlu, přičemž poloměr křivosti ps je dán nerovnostispojnice lg středu §Výhodou je, že pro obvyklé poměry 53/5 ° 2 až 2,5 se lamely s maximálním lamelovým napětím ul vzdalují od kartáčů směrem k ose hlavního pôlu. max Nevýhodou je nárůst ztrát v železe zvláště při nižším zatížení stroje a poměrně vysoké špičkové lamelové napětí U 1 , i když...

Hlavní prohozní tryska vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263832

Dátum: 12.05.1989

Autor: Nagy Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchového, stroje, tryska, hlavní, prohozní, tkacího

Text:

...jehla, opotřená axiálním otvorem pro přivádění útkové niti a směšovací trubice, axiálně přestavitelne vůči zanäšecí jehle. Dále je V tělese trysky vytvořena rozváděcí komůrlta mezikruhnnvého průřezu s radiálnim přívodem tiskového vzduchu. Podstatou řešení je, že rowzváděcí komůrka je oddelene od pracovního povrchu zanášecí jehly vyměnitelným rozváděcím krovužkem. Tento kroužek má na svém obvodu uspořádaný propouštěcí otvory pro tlakový...

Zařízení k diagnostikování hlavní palných zbraní metodou akustické emise

Načítavanie...

Číslo patentu: 263231

Dátum: 11.04.1989

Autori: Manďák Jozef, Juríček Emanuel

MPK: F41C 21/20

Značky: zařízení, akustické, zbraní, emise, diagnostikování, palných, hlavní, metodou

Text:

...spojených především s dalším opracováváñxn253 231 již nevyhovujících výkovků hlavní, případně poškozováním bojové techniky v důsledku roztržení hlavně.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na popisu jeho provedení pomocí výkreeu, znázorněném na obr. l, který představuje schémetícké uspořádání tlakovacího stendu spolu s tlakovaným výkovkem hlavně, uvnitř kterého se nalézá vložny válec, vyhotovený z téhož materiálu jako tlakovaný výkovek...

Nastřelovací pistole pro zarážení hřebů s posuvnou hlavní

Načítavanie...

Číslo patentu: 244104

Dátum: 15.07.1987

Autori: Pscheidt Richard, Sopuch Tomáš

MPK: B25C 1/14

Značky: hlavní, pistole, nastřelovací, zařazení, hřebů, posuvnou

Text:

...hlavně l. Na celní straně posuvné hlavně 1 je naäroubována objímka Q, do jejíhož vnějěího konce je zaäroubováno ústí g.Při zarážení hřebů prochází vřeteno g ústím 2 o vráží hřeb, ktorý byl předtím vložen do ústí 2, z pistole do úložného materiálu. Tlumící souprava saatávející z několika dvojíc 1 L kroužkd dosedá na ústí g a přitlačuje záchytné pouzdro 1 osazením g k čelu posuvné hlavně 1. Jednotlivé dvojice 11 kroužkd .jsou stejné a jsou...

Aretační kroužek pro zajištění vstřelovacího hřebu v hlavni vstřelovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250501

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kryštof Michael, Cinegr Miroslav, Karlík Božek, Meissner Karel, Votava Zdeněk, Fiala Jaroslav

MPK: F16B 19/14

Značky: hlavní, aretační, vstřelovacího, hřebů, kroužek, prístroje, zajištění

Text:

...kovy, umělé hmoty,kaučuk, tvrzený papír a podobné.Příkladná provedení vynälezu jsou znázorněna na výkresech, kde obr. 1 představuje podélný řez koncovou částí hlavně vstřelovacího přístroje s posuvným tloukem .a vstřelovacím hřebem opatřeným aretačním kroužkem, přičemž vstřelovací hřeb znázornený V jednom známém provedení, je svo-u hlavou zapuštěn do čela posuvného tlouku, obr. 2 podélný řez koncovou částí hlavně menšího průměru s posuvným...

Hlavní válec pro brzdy hydraulického okruhu motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249186

Dátum: 12.03.1987

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 11/16

Značky: hlavní, motorových, okruhu, brzdy, válec, hydraulického, vozidel

Text:

...usazene opěrka 1 se záklopkou § s vedením a mezi opěrkou 1 e záklopkou § s vedením je umístěna pružina 1. Vedení záklopky g je uloženo do vývrtu pístu g. Záklopka § s ve~ dením je ustavene svým ventilkem proti sacímu otvoru g s vůlí gg od stěny tělese ł.Sací otvor 2 je zapojen na vyrovnávací nádržku kapaliny. Smena tělesa lje opadřena kanálem lg, vyvedeným z vnitřní dutiny těleen l mezi záklopkou § s vedením a píetem g. Píst 3 je osazen...

Hlavní válec s vyrovnávačem pro brzdové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249426

Dátum: 12.03.1987

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 11/16

Značky: vyrovnávačem, brzdové, válec, soustavy, hlavní

Text:

...muła být ahora uzavřen umavírací podloikou 21, na níž ve výstupu 11 k zadní brzdě je ustavena pružina zn opřená na ventllek 32, uatavwý před matkou m.Uetavený váleček J v krajní poloze má konec ovalného otvoru 11, ustaven od kolíku z o vzdálenost h. Výtlačný kanál 1,4, pravého hlavního válce g je propojen k přívodnímu otvoru m, rozvádácího prostoru 1,2, leváho hlavního válce E a kanál 14 levého hlavního válce 32 ja propojen k přívodnímu...

Hlavní příčný trámec skříně vibračního třídiče, podavače nebo skluzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232272

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: vibračního, hlavní, skluzu, podavače, skříně, trámec, příčný, třídiče

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit hlavní příčný trámec skříně vibračního třídiče, dále podaveče nebo skluzu, který vykazuje vysokou tuhost jak v příčném, tak podélném směru a slouží k uchycení vibrátoru. Za tím účelem sestává hlavně příčný trámec z pásnic a stojin, kde pásnice jsou opatřeny otvory pro průchod spojovacích šroubů vibrátoru. Otvory v pásnicích jsou upraveny v mezerách mezi dvěma stojinami, vzdálenými od okrajů otvorů o rozměr menší, než...

Hlavní pól stejnosměrného elektrického stroje točivého s komutačními póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 231604

Dátum: 01.05.1986

Autor: Mareš Václav

MPK: H02K 23/40

Značky: hlavní, elektrického, stroje, póly, točivého, komutačními, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hlavního pólu stejnosměrného elektrického stroje točivého s komutačními póly. Účelem vynálezu je nové tělesné vytvoření hlavního pólu, umožňujícího docílení výrazně vyšších výstupních parametrů stroje z daných zastavovacích rozměrů při současném významném snížení pořizovacích nákladů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že poměr průmětu oblouku pólového nástavce hlavního pólu na povrch kotvy k pólové rozteči, je pro pólovou rozteč v...

Hlavní pohon rámové pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 221314

Dátum: 15.01.1986

Autor: Blažek Mojmír

Značky: hlavní, rámové, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapínání a zastavování rámové pily. Podstata vynálezu spočívá v tom, že suport uložený,na základové desce, na němž je umístěn elektromotor je spřažen s táhly od vyrovnávacího hřídele, přičemž vyrovnávací hřídel je funkčně spojen se servopohonem. Základová deska je před i za suportem opatřena dorazy. Řešení podle vynálezu najde uplatnění nejen v dřevařském průmyslu, ale i v ostatních oborech, kde jsou převody uspořádány po mocí...

Hlavní pohon rámové pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 221313

Dátum: 15.01.1986

Autor: Blažej Mojmír

Značky: pohon, rámové, hlavní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapínání a zastavování rámové pily. Podstata vynálezu spočívá v tom, že suport uložený na základové desce, na němž je umístěn elektromotor a předloha, je spřažen s táhly od vyrovnávacího hřídele, při čemž vyrovnávací hřídel je funkčně spojen se servopohonem. Základová deska je před i za suportem opatřena dorazy. Řešení podle vynálezu najde uplatnění nejen v dřevařském průmyslu, ale i v ostatních oborech, kde jsou převody uspořádány...

Zapojení obvodu pro zajištění koherence informací mezi hlavní pamětí a rychlou vyrovnávací pamětí číslicového počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222397

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kelbler Josef

Značky: zajištění, rychlou, zapojení, koherence, hlavní, informaci, obvodů, pamětí, číslicového, vyrovnávací, počítače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro za jištění koherence, tj. stejnosti informací mezi hlavní pamětí a rychlou vyrovnávací pamětí. Obvod, který zajišťuje tuto funkci, pozůstává z hlavní paměti, přenosového procesoru, rychlé vyrovnávací paměti, registru adresy a klopného obvodu, přičemž adresový výstup přenosového procesoru je připojen na adresový vstup hlavní paměti a na adresový vstup registru adresy, zatímco výstup registru adresy je připojen...

Závěsný hlavní nosník svislých potrubí pro jámy a šibíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 223784

Dátum: 01.07.1984

Autor: Ševeček Jiří

Značky: závěsný, potrubí, nosník, šibíky, jámy, svislých, hlavní

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsný hlavní nosník svislých potrubí pro jámy a šibíky kruhových průřezů, vyznačující se tím, že sestává z dvojice závěsných patek (1), upevněných proti sobě jednou částí v jámovém zdivu (4) a v nich shora zasunutém nosníku (2), zajištěném v obou závěsných patkách (1) spojovacím dílem (3), přičemž závěsná patka (1) je tvořena nejméně dvěma stojnami (11) se soustřednými otvory (111), pevně spojenými s plocháči (12) kratší délky a nosník (2) je...

Hlavní tryska tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 214313

Dátum: 01.06.1984

Autori: Henzl Jindřich, Vašíček Vladimír, Mundl Jiří, Kuda Vladimír

Značky: tkacího, hlavní, stroje, tryska, tryskového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení tažného účinku prohozní trysky na zanášený útek při relativně nízké spotřebě prohozního media. Hlavní tryska tryskového tkacího stroje pro zanášení útku proudem nosného media do dovřeného prošlupu je tvořena vstupní komorou pro zavedení zanášeného útku s výtokovou trubicí, která je spojovací trubicí připojena na vstup další komory, jejíž výstupní trubice je nasměrována do prošlupu. Každá komora je opatřena rozvodem nosného...

Hlavní nosník jeřábu s podvěsným kladkostrojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213914

Dátum: 01.06.1984

Autori: Mainx Oskar, Unučka Jaroslav

Značky: kladkostrojem, podvěsným, hlavní, nosník, jeřábu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hlavní nosník jeřábu s podvěsným kladkostrojem. Nosník je tvořen uzavřeným skříňovým průřezem opatřeným ve vnitřku diafragmaty s výztužnými žebry, které zajišťují vzájemné statické spolupůsobení se svislou stěnou připevněnou ke spodní části dolní pásnice průřezu.