Patenty so značkou «hlasitosti»

Spôsob výpočtu a riadenie požadovanej hlasitosti zvuku a/alebo požadovaného spektrálneho vyváženia audio signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12239

Dátum: 25.10.2005

Autor: Seefeldt Alan Jeffrey

MPK: H03G 3/32, H03G 9/14, H03G 9/02...

Značky: požadovaného, hlasitosti, spektrálneho, zvuku, audio, spôsob, signálu, požadovanej, výpočtu, vyváženia, riadenie

Text:

...ako Barkovu škálu Bark scale, v ktorej je šírka kritického pásma konštantná, menšia ako 5 OOHza stúpa. nad 500 Hz. V nedávnej dobe Moor a Glasberg definovali škálu rozsahu kritického pásma, ktorá sa nazýva škála Ekvivalentnej Obdĺžnikovej Šírky Pásma Equivalent Rectangular Bandwidth (ERB) scale. (B. C. J. Moore, B. Glasberg, T. Baer,A Model for the Prediction of Thresholds, Loudness, and Partial Loudness, Journal of the Audio...

Systém na reguláciu hlasitosti zvonenia mobilného telefónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4019

Dátum: 03.01.2005

Autor: Bezděk Miroslav

MPK: H04B 1/38, H04Q 7/32

Značky: telefónu, mobilného, systém, zvonenia, hlasitosti, reguláciu

Text:

...výstup je spojený so vstupom signálového procesora 5 mobilného telefónu pripojeného na nadväzujúce obvody 6 zodpovedné za hlasitost zvonenia.Striedavý signál zo zabudovaného mikrofónu mobilného telefónu sa paralelne odoberá v pripojnom bode a privádza sa na vstup vyhodnocujúcej jednotky. Jednotka zložená z kaskády troch elektronických blokov zabezpečuje, že signál sa najprv zosilní v rozdielovom zosilňovači 2 a následne v signálovom...

Elektronické zařízení pro automatické udržení hlasitosti i zvukové vyrovnanosti elektrických hudebních nástrojů a zvukových aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 222578

Dátum: 01.02.1984

Autor: Dolníček Rostislav

Značky: elektrických, hlasitosti, automatické, nástrojů, vyrovnanosti, elektronické, hudebních, udržení, zvukové, zvukových, zařízení, aparatur

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém udržení hlasitosti i zvukové vyrovnanosti elektrických hudebních nástrojů a zvukových aparatur v souladu s uměleckými požadavky, ale hlavně s požadavky čs.státní hygienické normy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obvod automatiky sestává ze zesilovače pro stejnosměrný zdroj, který je jedním vývodem připojený k jednomu vývodu pevného odporu a přes obvod časové konstanty k vstupní svorce, zatím co druhý vývod pevného...