Patenty so značkou «hexachlorbenzenu»

Způsob katalytické hydrogenolýzy hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268276

Dátum: 14.03.1990

Autori: Beránek Ivan, Hrabal Ivan, Uhlíř Miroslav

MPK: C07C 1/30

Značky: hydrogenolýzy, způsob, hexachlorbenzenu, katalytické

Text:

...nebo zvýšeného tlaku do l MPa na povrchu nosičového ketalyzótoru obsahujiciho 0,1 až 5 hmot. paladia naneseného na aktivním uhlí nebo na kysličníku hlinitém. Postupem podle vynálezu se výhodné pracuje při teplotě 330 až 400 DC. Použitý molárni poměr vodíku k hexechlorbenzenu činí 8 až 50.Poatupem podle vynálezu lze 5 výhodou pracovat kontinuélnim způsobem. Za uvedených reakćnich podmínek dochází na paladiovem katalýzätorUk hýdrogenolýze...

Způsob katalytické hydrogenace hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267472

Dátum: 12.02.1990

Autori: Uhlíř Miroslav, Dvořáková Jaroslava, Beránek Ivan, Veselý Jiří

MPK: C07C 13/18, C07C 5/10

Značky: katalytické, způsob, hydrogenace, hexachlorbenzenu

Text:

...katelyzátoru, k jeho otravä a k rychlé ztrátě aktivity.Uvedené nevýhody lze odstranit způsobem katalytické hydrogenace hexachlor benzenu na cyklohexan a chlorovodík podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že rvekce hexachlorbenzenu s vodíkem se uskutočňuje při teplotě 180 až 350 °C, s výhodou při toplotě 220 až 28000 za atmosľćrického nebo zvýšeného tlaku do l 0 MPa na povrchu pevného nosičového katalyzátoru obsahujícího 0,1 až...

Způsob katalycké hydrogenolýzy hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267471

Dátum: 12.02.1990

Autori: Beránek Ivan, Dvořáková Jaroslava, Uhlíř Miroslav, Hrabal Ivan

MPK: C07C 25/02, C07C 17/34

Značky: hexachlorbenzenu, hydrogenolýzy, způsob, katalycké

Text:

...se uskutočňuje při teplotě 180 až U 50 °C za atmosférickěho nebo zvýšeného tlaku do 1 MPa na povrchu pevného nosičového katalyzátoru, obsahJícího 0,1 až 5 5 hmot. platiny nanesené na aktlvním uhlí nebo oxidu hlinitěm za molárního poměru vodíku k hexuchlorbenzenu H až 60.Postupem podle vynálezu lze s výhodou pracovat kontlnuálně. Za uvedených reakčních podmínek dochází na platinovém katalyzátoru pouze k hydrogonolýze vazeb mezi chlorema uhlíkem...

Způsob čištění hliníku a jeho slitin v tavenině práškovou čisticí směsí na bázi hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255677

Dátum: 15.03.1988

Autori: Beránek Ivan, Uhlíř Miroslav, Kyral Josef, Zlesák Ivan

MPK: C22B 21/06

Značky: hexachlorbenzenu, čištění, hliníku, tavenině, směsi, práškovou, slitin, způsob, čisticí, bázi

Text:

...Dochází rovněž k přímé reakci s přítom 3 255677ným vodíkem, sodíkem, které jsou z taveniny hliníku timto způsobem odstraněny ve formě chlorovodíku nebo chloridu. Pro zvýšení účinku obsahuje čistící směs podle vynálezu chloriddraselný, chlorid sodný, některé komplexní fluoridy jako hexafluorohlinitan sodný.Tyto přísady V čistící směsi ovlivní mezifázové napětí a umožní lepší oddělení kovů od stěrů. Předností tohoto způsobu je dále to, že se...

Způsob shromažďování roztaveného hexachlorbenzenu a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222276

Dátum: 15.08.1985

Autori: Rozmus Glenn Frank, Blunk John Ross

Značky: tohoto, zařízení, roztaveného, hexachlorbenzenu, způsobu, shromažďování, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob shromažďování roztaveného hexachlorbenzenu, vyrobeného jako vedlejší produkt při přípravě perchloretylenu nebo tetrachlormetanu, při kterém se roztavený hexachlorbenzenový vedlejší produkt převádí na pevnou látku ve formě částic tak, že se disperguje ve vodě, která má teplotu postačující pro to, aby látka ztuhla, přičemž roztavený hexachlorbenzenový produkt ztuhne na velký počet oddělených částic dispergovaných ve vodě za vzniku suspenze...