Patenty so značkou «hermetického»

Nasávací tlmič piestového hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 287803

Dátum: 23.09.2011

Autori: Possamai Fabrício Caldeira, Feuser Filho José, Todescat Márcio Luiz, Lilie Dietmar Erich Bernhard

MPK: F04B 39/00

Značky: tlmič, nasávací, kompresora, hermetického, piestového

Zhrnutie / Anotácia:

Nasávací tlmič piestového hermetického kompresora obsahuje dutú základnú časť (10) vybavenú prívodom (12) plynu a vývodom (14) plynu, kryt (60) umiestnený vo vnútri dutej základnej časti (10), ktorej vnútrajšok vymedzuje najvnútornejšiu prvú akustickú komoru (50), ktorá je v tekutom spojení s vývodom (14) plynu a obsahuje tiež vývodný otvor (61). Ďalej obsahuje najmenej jednu druhú akustickú komoru (51) umiestnenú zvonku krytu (60) a vnútri...

Zostavenie nasávacieho a vypúšťacieho ventilu malého hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 287713

Dátum: 20.06.2011

Autori: Lilie Dietmar Erich Bernhard, Possamai Fabrício Caldeira

MPK: F04B 39/10

Značky: ventilu, nasávacieho, zostavenie, kompresora, hermetického, malého, vypúšťacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Zostavenie nasávacieho a vypúšťacieho ventila malého hermetického kompresora obsahujúceho kompresný valec (1), ktorý má na jednej koncovej časti umiestnený ventilový blok (10) a ktorý je zásobovaný nasávacím potrubím (5), umiestneným priľahlo k ventilovému bloku a v podstate kolmo na os valca. Ventilový blok (10) je vybavený vypúšťacím otvorom (11), umiestneným v strede vzhľadom na osové premietnutie (20) vnútorného obrysu kompresného valca...

Zariadenie a spôsob na osadenie rotora hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 287669

Dátum: 27.04.2011

Autori: Odorczyk Marcos Fernando, Lilie Dietmar Erich Bernhard

MPK: H02K 1/30, H02K 15/02, F04B 39/14...

Značky: hermetického, kompresora, spôsob, zariadenie, rotora, osadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie a proces osadenia rotora hermetického kompresora, dané zariadenie obsahuje ťažnú tyč (40), voľne a koaxiálne zabezpečenú cez rotor (30) elektromotora kompresora, s cieľom spojiť jej prvý koniec s koncom hriadeľa (10) umiestneného pri prednej koncovej časti rotora (30) a umiestniť jej druhý koniec oproti opačnej koncovej prednej časti rotora (30), pričom sú ku nej pripojené pohonné prostriedky (PP) na zabezpečenie pohybu danej tyče...

Proces magnetizácie permanentných magnetov rotora elektrického motora a proces kompletácie motora hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 286406

Dátum: 20.08.2008

Autori: Dokonal Luiz Von, Möbius Marcos Romeu, Schwarz Marcos Guilherme

MPK: H02K 15/03

Značky: magnetizácie, permanentných, rotora, hermetického, kompletácie, magnetov, kompresora, motora, proces, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Stator (30) nesie viacero cievok (40). Rotor sa prevádzkovo nastaví do stanovenej polohy vo vzťahu k statoru (30) skôr, než dôjde k napájaniu z externého prúdového zdroja stanoveného počtu cievok (40) statora (30) prúdovým impulzom, ktorý má požadovanú intenzitu na generovanie magnetického poľa, ktoré vytvára homogénnu magnetizáciu priečne orientovanú aspoň v jednom magnetickom sektore. Spomínaný prúdový impulz sa udržiava počas kratšieho času,...

Akustický tlmič hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5827

Dátum: 01.11.2006

Autori: Provessi Salvio, Ramsdorf Roberto

MPK: F04B 39/00

Značky: hermetického, akustický, kompresora, tlmič

Text:

...osadených obvodových obrúb 11,21 je umiestnený tesniaci pás 30, injektovaný na vonkajšej strane oblasti spojenia daných častí, obvykle obkolesujúci vonkajšiu obvodovú hranu páru obvodových prírub ll, 21.0010 Napriek tomu, že takéto riešenia zabezpečujú hermetické uzavretie akustického tlmiča, dané uzavretie nie je dostatočnéna vytvorenie bariéry na zamedzenie výskytu prudkéhovzplanutia, ktoré sa obvykle vyskytuje počas prebytočného...

Tlmič nasávania piestového hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1425

Dátum: 29.10.2002

Autori: Lilie Dietmar Erich Bernhard, Possamai Fabrício Caldeira

MPK: F04B 35/00, F04B 39/00

Značky: piestového, hermetického, nasávania, kompresora, tlmič

Text:

...a výfukovejV prípade opätovného uvedenia kompresora do činnosti dochádza ku náhlemu nárastu tlaku vo vnútri nasávacieho potrubia a vo vnútri flexibilného spojovacieho prvku, čin 1 sa opäť dosiahne rozdiel tlaku, ktorý je väčší, ako tlak vo vnútri obalu kompresora počasnečinnosti kompresora, pričom dochádza ku vzniku určitéhostlačeniu flexibilného spojovacieho prvku a zostavenie kompresora sa nahne smerom do obalu, pričom dochádza ku...

Axiálne ložisko hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1263

Dátum: 29.08.2002

Autori: Manke Adilson Luiz, Lilie Dietmar Erich Bernhard

MPK: F04B 39/00

Značky: ložisko, axiálně, hermetického, kompresora

Text:

...tento koncept, je opísané v brazílskom patente PI 8503054 spoločnosti White ConsolidatedIndustries, Inc. a týka sa hermetických kompresorov, v ktorýchje rotor elektromotora osadený pod blokom valca. Taktiež US 4 718 830 využíva podobné zostavenie osového ložiska.V tomto type konštrukcie, navrhnutom V patente PI 8503054, je osové ložisko, ktoré je zložené z dvoch prstencovitých plochých dráh (žliabkoch) ložiska a klietkou s guličkami,...

Elektrická inštalácia hermetického chladivového kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 281670

Dátum: 01.05.2001

Autor: Ondriaš Štefan

MPK: H01R 9/16, H05K 7/00

Značky: inštalácia, hermetického, elektrická, chladivového, kompresora

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická inštalácia hermetického chladivového kompresora zo svorkovnice, rámu, krytu a skrutiek má v ráme otvor pozostávajúci z vkladacieho otvoru (8a) a upevňovacieho otvoru (8b), pričom rozmer (A) vkladacieho otvoru (8a) rámu (2) je väčší ako dĺžka nosníkov (B) svorkovnice (1) a tie sú väčšie ako rozmer (C) upevňovacieho otvoru (8b) rámu a ten je väčší ako rozmer (D) spojovacieho kŕčka (11) nosníkov (10) svorkovnice a pružné výstupky (5)...

Chladič hermetického kompresoru a stlačeného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255499

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pařízek Jiří, Kovařík Karel

MPK: F25J 1/02

Značky: stlačeného, kompresoru, chladič, plynů, hermetického

Text:

...tmele, které vyplývají z technologie výroby chladiče a provozních nároků na něj a navíc v relativní nedostupnosti vhodného tepelně vodivého tmele.Navrhované řešení je takové, že na očištěný plášť hermetického kompresoru se měkkou pájkou připájí trubka, kterou protéká chladicí tekutina, obvykle voda a na tuto trubku se měkkou pájkou připájí trubka, kterou protéká ochlazovaný stlačený plyn. Trubka chladící tekutiny může být po plášti...

Zariadenie na priváranie priechodky ku hlbokému zvonu hermetického chladničkového kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 251535

Dátum: 16.07.1987

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B23K 11/32

Značky: hermetického, zariadenie, hlbokému, priváranie, zvonu, chladničkového, priechodky, kompresora

Text:

...2 uložená zdvižná konzola 3. V jej horiz-ontállnom vedení 4 je uložené posuvné tel-eso 5. Na jednej strane .posuvého ntelesa 5 je apripevnená vnútornai elektróda 6. V strednej ~čalsti posu~v.néhotel 1 esa 5 je horizontálne vedenie š pre nosný kameň 8 vonkajšej elektródyNa druhej strane posuvuného telesa 5 je opevnený valec priamočiarelho motora 18 elektröd 6, 9. Medzi posuvné teleso 5 a ZdJV厾llĺ konzolu 3 je z-bo.ku vložená...

Kryt válce hermetického chladicího kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249793

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stoeckel Henry, Steudel Walter, Hanert Johann, Werner Johannes, Günther Eberhard

MPK: F04B 39/12

Značky: hermetického, chladicího, válce, kompresoru

Text:

...coxpamaewcà TeMnepaTypHmň oömen Memy cmarmm ra 3 oM n ra 3 oM HHSKOPO annennx H ras Hnsxoro asnenma nocTynaeT K Bcacmaammemy Knanany oTHocHTenbHo xonoam.Hsoöperenne onucuaaewcn c nomombm npunepa BHHOHHEHHH H qepTemeü, Ha KOTODHXZ®nr. 1 H 306 paXaeT npennaraeMym KoHcTpyKunm KpmKH unnnapa, Bn csepxy Ha repmernqumü xononnnbnmň KOMHpeCCOp,ónr. 2 - Ban no cwpenxe Ha mur. 1.Fepuewnquuň xononnbnmň Konnpéccop no cymecrsy COCTOHT na Kopnyca 1 H...