Patenty so značkou «herbicidy»

N-(tetrazol-5-yl)- a N-(triazol-5-yl)arylkarboxamidy a ich použitie ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16900

Dátum: 29.08.2011

Autori: Häuser-hahn Isolde, Rosinger Christopher Hugh, Köhn Arnim, Willms Lothar, Van Almsick Andreas, Braun Ralf, Dörner-rieping Simon, Heinemann Ines, Gatzweiler Elmar, Ahrens Hartmut

MPK: A01N 43/40, A01N 43/653, A01N 43/713...

Značky: herbicidy, n-(tetrazol-5-yl, n-(triazol-5-yl)arylkarboxamidy, použitie

Text:

...halogén-(Ci-CQ-alkyl, (Cz-CQ-alkenyl, halogén-(Cz-CQ-alkenyl, (Cz-CQ-alkinyl, halogén-(Cz-Cd-alkinyl, CHzRó, heteroaryl, heterocyklylalebo fenyl, pričom 3 posledné zvyšky sú vždy substituované zvyškami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, nitroskupiny, kyanoskupiny, (Cu-CQ-alkylu, halogén-(Cl-CQ-alkylu,(Cg-Cg-cykloalkylu, S(O)-(C|-C 5)-alkylu, (Cn-CQ-alkoxyskupiny, halogén-(Cl-CQ-alkoxyskupiny, (Ci-Cd-alkoxy-(Cx~C 4)-a 1 kylu, R...

Derivát 6-acyl-1,2,4-triazín-3,5-diónu a herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20729

Dátum: 26.05.2011

Autori: Kobayashi Masami, Shibayama Atsushi, Mitsunari Takashi, Kajiki Ryu, Nagamatsu Atsushi

MPK: A01N 43/80, A01N 43/707, A01N 43/84...

Značky: derivát, herbicidy, 6-acyl-1,2,4-triazín-3,5-diónu

Text:

...01-05 a|kylovú skupinu. 01-05 halogénalkyltio 01-05 a|kylovú skupinu, 01-05 halogénalkylsulfinyl C 1-C 5 a|kylovú skupinu, 01-C 5 halogénalkylsulfonyl C 1-C 5 a|kylovú skupinu, 0105 alkoxy 01-05 a|kylovú skupinu, hydroxy 01-05 a|kylovú skupinu, fenyl 01-05 alkoxy C 1-C 5 a|kylovú skupinu (fenyl v skupine môže byť substituovaný jednou substituentovou skupinou vybranou zo substituentovej skupiny a alebo 2 až 5 substituentových skupín,...

Herbicídy na báze inhibítorov hydroxyfenylpyruvát-dioxygenázy v synergických zmesiach

Načítavanie...

Číslo patentu: 287672

Dátum: 27.04.2011

Autori: Van Almsick Andreas, Bieringer Hermann, Hacker Erwin, Willms Lothar

MPK: A01N 37/00, A01N 43/00, A01N 41/00...

Značky: inhibítorov, zmesiach, herbicidy, báze, synergických, hydroxyfenylpyruvát-dioxygenázy

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka herbicídnych prostriedkov, ktoré ako účinnú látku A) obsahujú aspoň jednu zlúčeninu zo skupiny inhibítorov hydroxyfenylpyruvát-dioxygenázy v kombinácii s aspoň jednou zlúčeninou zo skupiny B. Tieto prostriedky majú v porovnaní s jednotlivo používanými herbicídmi vyšší účinok. Ďalej sa týka spôsobu ničenia nežiaducich rastlín a použitia uvedených kombinácií.

Nové herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19815

Dátum: 09.12.2009

Autori: Jeanmart Stephane André Marie, Wailes Jeffrey Steven, Govenkar Mangala, Taylor John Benjamin

MPK: A01N 43/08, A01N 43/10, A01N 43/36...

Značky: nové, herbicidy

Text:

...vybranou zo skupiny,ktorú tvoria C 1-C 4 alkyl, Cl-Cghalogénalkyl, Cl-Cgalkoxy, Ci-Cghalogénalkoxy, kyano, nitro,halogén, Cl-Csalkyltio, Ci-Csalkylsulfinyl alebo Ci-Csalkylsulfonyl, aleboR 6 a R 7 alebo R 8 a R 9 spoločne s atómami uhlíkov, na ktorých sú viazané, tvoria prípadne substituovaný karbocyklický kruh alebo prípadne substituovaný heterocyklyl, alebo R 5 a R 6spoločne tvoria väzbu aHetAr je heteroaryl alebo heteroaryl substituovaný...

Pyrazolové zlúčeniny, spôsob ich prípravy a herbicídy s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15852

Dátum: 19.05.2009

Autori: Okita Tatsuya, Kikugawa Hiroshi, Hata Hiroshi, Nagayama Souichiro, Tsukamoto Masamitsu

MPK: A01N 43/56, C07D 231/20

Značky: přípravy, pyrazolové, spôsob, obsahom, herbicidy, zlúčeniny

Text:

...môže byť pripravenánasledujúcou reakciou a V súlade so štandardným spôsobom prípravy soli.kde R, R 2, R 3, R 4, R 5, R 6 a A majú význam uvedený hore a Hal je halogén.0012 Hore uvedená reakcia môže byť uskutočnená v prítomnosti rozpúšťadla, podľa potreby prípadu. Rozpúšťadlo môže byť ktorékoľvek rozpúšťadlo, pokiaľ je ínertné k reakcii. Napríklad to môže byť ketón, napr. acetón, etylmetylketón alebo dietylketón halogénovaný uhľovodík ako...

Synergický herbicídny prostriedok obsahujúci niektoré pyridín-karboxylové kyseliny a isté obilné a ryžové herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18536

Dátum: 22.08.2008

Autori: Yerkes Carla, Wright Terry, Satchivi Norbert, Schmitzer Paul

MPK: A01N 37/22, A01N 35/10, A01N 37/40...

Značky: ryžové, kyseliny, herbicidy, prostriedok, pyridín-karboxylové, obsahujúci, synergický, herbicídny, obilné

Text:

...Druhové spektrum zlúčenín synergickej zmesi, t.j. druhy burín, ktoré sú príslušnými zlúčeninami regulované, je široké a Vysoko doplnkové. Napriklad bolo prekvapivo zistené, že kombinácia prípravku diflufenikan, prípadne s flufenacetom, a pyridínkarboxylovej kyseliny vzorca (I) vykazuje synergický účinok pri regulácii Alopecurus myosuroides L (ALOMY), Apera spica-venti L (APESV), Avena fatua L (AVEFA), Lolium multiflorum L...

Synergický herbicídny prostriedok obsahujúci niektoré pyridín-karboxylové kyseliny a isté obilné a ryžové herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15794

Dátum: 22.08.2008

Autori: Wright Terry, Satchivi Norbert, Yerkes Carla, Schmitzer Paul

MPK: A01N 33/12, A01N 37/40, A01N 35/10...

Značky: herbicídny, pyridín-karboxylové, obilné, prostriedok, synergický, ryžové, herbicidy, kyseliny, obsahujúci

Text:

...týka herbicídnych prostriedkov na a spôsobov regulovania (vyhubenia) rastu nežiaducej vegetácie, zvlášť V pšenici, ryži, jačmeni, ovsi, tritikale apoužitia týchto synergických prostriedkov.0008 Druhové spektrum zlúčenín synergickej zmesi, t.j. druhy burín, ktoré sú príslušnými zlúčeninami regulované, je široké a vysoko doplnkové. Napríklad bolo prekvapivo zistené, že kombinácia prípravku diflufenikan, prípadne s flufenacetom, a...

Synergický herbicídny prostriedok obsahujúci niektoré pyridín-karboxylové kyseliny a isté obilné a ryžové herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19517

Dátum: 22.08.2008

Autori: Wright Terry, Yerkes Carla, Satchivi Norbert, Schmitzer Paul

MPK: A01N 43/40, A01P 13/02

Značky: herbicidy, ryžové, pyridín-karboxylové, obsahujúci, herbicídny, kyseliny, prostriedok, obilné, synergický

Text:

...regulácii Alopecurus myosuroides L (ALOMY), Apera spica-venti L (APESV), Avena fatua L (AVEFA), Lolium multiflorum L (LOLMG), Chenopodium album L (CHEAL), Sinapis arvensis L SINAR), Stellaria media L (STEME), Matricaria chamomila L(MATCH) pri aplikačných dávkach nižších ako sú dávky0009 Prekvapivo bolo tiež zistené, že zmes herbicídu inhibujúceho acetylkoenzým A-karboxylázu, ako je klodinafop,fenoxaprop-P, pinoxaden alebo tralkoxydim, a...

2-(2-fluór-substituovaný fenyl)-6-amino-5-chlór-4-pyrimidín karboxyláty a ich použitie ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13940

Dátum: 30.07.2008

Autori: Epp Jeffrey, Yerkes Carla, Lo William, Schmitzer Paul

MPK: A01N 43/54, C07D 239/42

Značky: použitie, fenyl)-6-amino-5-chlór-4-pyrimidín, karboxyláty, herbicidy, 2-(2-fluór-substituovaný

Text:

...alkylovými substituentami je výhodná.0009 Karboxylové kyseliny vzorca I sú zlúčeniny, ktoré usmrcujú alebo regulujú nežiaducu vegetáciu a sú preferované. Analógy týchto zlúčenín, V ktorých kyslá skupina pyrimidínovej karboxylovej kyseliny je derivatizovaná za vzniku príbuzného substituenta, ktorý môže byť transformovaný vo vnútri rastlín alebo prostredia na kyslú skupinu vykazujúcu v podstate rovnaký herbicídny účinok sú V rozsahu...

2-(fluór-substituovaný fenyl)-6-amino-5-chlór-4-pyrimidín karboxyláty a ich použitie ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13606

Dátum: 30.07.2008

Autori: Yerkes Carla, Schmitzer Paul, Lo William, Epp Jeffrey

MPK: A01N 43/54, C07D 239/42

Značky: herbicidy, fenyl)-6-amino-5-chlór-4-pyrimidín, 2-(fluór-substituovaný, použitie, karboxyláty

Text:

...vykazujúcu v podstate rovnaký herbicídny účinok sú V rozsahu vynálezu. Potom,poľnohospodársky prijateľný derivát, ak sa používa pri opise funkčnosti karboxylovej kyseliny v 4-polohe, je definovaný ako akákoľvek soľ, ester, acylhydrazid, imidát, tioimidát, amidín,amid, ortoester, acylkyanid, acyl halid, tioester, tionoester, ditiolester, nitril alebo akýkoľvek iný derivát kyseliny dobreznámy V stave techniky, ktorý (a) v podstate nepôsobí...

2-(-fluórom-substituovaný fenyl)-6-amino-5-chloro-4-pyrimidínkarboxyláty a ich použitie ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16951

Dátum: 30.07.2008

Autori: Yerkes Carla, Epp Jeffrey, Schmitzer Paul, Lo William

MPK: A01N 43/54, C07D 239/42

Značky: herbicidy, 2-(-fluórom-substituovaný, fenyl)-6-amino-5-chloro-4-pyrimidínkarboxyláty, použitie

Text:

...silylamin alebo fosforamidát. Takéto deriváty sú schopné rozložiť sa na amín. Nesubstituovaná amino skupina alebo substituovaná jedným alebo dvoma alkylovými substituentami je výhodná.0010 Karboxylové kyseliny vzorca I sú zlúčeniny, ktoré usmrcujú alebo regulujú nežiaducu vegetáciu a sú preferované. Analógy týchto zlúčenín, v ktorých kyslá skupina pyrimidínovej karboxylovej kyseliny je derivatizovaná za vzniku príbuzného...

Benzoylpyrazolové zlúčeniny, spôsob ich prípravy a herbicídy s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14242

Dátum: 09.11.2007

Autori: Kikugawa Hiroshi, Hata Hiroshi, Komyoji Terumasa, Tsukamoto Masamitsu

MPK: C07D 231/20, A01N 43/56

Značky: herbicidy, spôsob, přípravy, zlúčeniny, obsahom, benzoylpyrazolové

Text:

...hexametylén, heptatnetylén, oktametylén alebo0010 Soľ benzoylpyrazolovej zlúčeniny reprezentovaná hore uvedeným vzorcom (I) zahŕňa všetky druhy solí, pokiaľ sú použiteľné vpoľnohospodárstve. Ich príklady zahŕňajú soli alkalíckých kovov, napr. sodná soľ a draselná soľ, soli kovov alkalíckých zemin, napr. horečnatá soľ alebo vápenatá soľ, amínové solí, napr. dimetylaminová soľ a trietylamínová soľ,soli anorganických kyselín, napr....

Selektívne herbicídy na báze arylsulfonylaminokarbonyltriazolínov, ich použitie, spôsob ničenia burín a spôsob výroby herbicídneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285444

Dátum: 02.01.2007

Autori: Dahmen Peter, Feucht Dieter, Santel Hans-joachim, Müller Klaus-helmut

MPK: A01N 33/00, A01N 35/00, A01N 37/00...

Značky: selektivně, ničenia, báze, herbicídneho, spôsob, burín, prostriedku, arylsulfonylaminokarbonyltriazolínov, výroby, herbicidy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny synergický prostriedok pozostáva z arylsulfonylaminokarbonyltriazolinónov všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise, a zo známych určitých herbicídne účinných zlúčenín a jeho použitie na ničenie burín.

Nové gény rezistentné na herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17955

Dátum: 27.10.2006

Autori: Walsh Terence Anthony, Wright Terry, Lira Justin, Merlo Donald, Lin Gaofeng, Jayakumar Pon Samuel

MPK: C12N 5/04, A01H 5/00, C12N 15/82...

Značky: nové, rezistentné, gény, herbicidy

Text:

...a ťažšou kontrolovaťv USA a 2 O akrov s kukuricou s USA (Gianessi, 2005). Tieto posuny buriny sa vyskytujú prevažne pri (ale nie výlučne) ťažko kontrolovateľnej širokolistej burine. Niektoré príklady zahŕňajú druhy Ipomoea, Amaranthus, Chenopodium, Taraxacum, a Commelina. 0006 V oblastiach, kde sa pestovatelia stretávajú s burinou rezistentnou voči glyfosátu, môžu pestovatelia kompenzovať slabinu glyfosátu zmiešavaním nádrží...

Synergické herbicídne prostriedky prijateľné pre kultúrne rastliny, obsahujúce herbicídy zo skupiny benzoylcyklohexándiónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6380

Dátum: 27.06.2006

Autori: Müller Stephan, Wegmann Thomas, Hills Martin, Rosinger Christopher

MPK: A01N 37/22, A01N 25/32, A01N 37/36...

Značky: obsahujúce, rastliny, herbicídne, skupiny, prijateľné, benzoylcyklohexándiónov, prostriedky, kultúrne, synergické, herbicidy

Text:

...a zlepšuje ekologickú prijateľnosť pri ošetrení herbicídmi. A 0009 Ako je to u mnohých iných herbicidne účinných látok, nie sú ani benzoylcyklohexándióny, obzvlášť v kombinácii s inými herbicídmi, vždy dostatočne prijateľné (t.j. nie sú dosť selektívne) pre niektoré dôležité kultúrne rastliny, ako je kukurica, ryža alebo obilie, takže ich použitie je úzko ohraničené. Nemôžu sa preto v mnohých kultúrach použiť alebo sa môžu použit v tak...

Nové gény rezistencie na herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14102

Dátum: 02.05.2005

Autori: Wright Terry, Arnold Nicole, Lira Justin, Merlo Donald

MPK: C12N 15/53, A01H 5/00, A01H 5/10...

Značky: rezistencie, herbicidy, gény, nové

Text:

...lenzopár burín, ktoré vyvinuli rezistenciu na glyfosát (Heap, 2005) avšak väčšina z nich bola identifikovaná o 3 až 5 rokov skôr. Rezistentné buriny zahŕňajú trávovité aj listnaté druhy Lolium rigidum, Lolium multiflorum, Eleusine indica, Ambrosia antemisiifolia, Conyza canadensis, Cbnyza bonariensis a Plantago lanceolata. Okrem toho buriny, ktoré skôr nepredstavovali poľnohospodársky problém pred širokým používaním GTC, sú teraz viac...

Nové gény rezistencie na herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13943

Dátum: 02.05.2005

Autori: Lira Justin, Arnold Nicole, Merlo Donald, Wright Terry

MPK: A01H 5/10, C12N 15/53, A01H 5/00...

Značky: gény, nové, herbicidy, rezistencie

Text:

...lenzopár burín, ktoré vyvinuli rezistenciu na glyfosát (Heap, 2005) avšak väčšina z nich bola identifikovaná o 3 až 5 rokov skôr. Rezistentné buriny zahŕňajú trávovité aj listnaté druhy Lolium rigidum, Lolium multiflorum, Eleusine indica, Ambrosia antemisiifolia, Cbnyza canadensis, Conyza bonariensis a Plantago lanceolata. Okrem toho buriny, ktoré skôr nepredstavovali poľnohospodársky problém pred širokým používaním GTC, sú teraz viac...

Nové gény rezistencie na herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13942

Dátum: 02.05.2005

Autori: Wright Terry, Lira Justin, Arnold Nicole, Merlo Donald

MPK: A01H 5/00, C12N 15/53, A01H 5/10...

Značky: herbicidy, rezistencie, nové, gény

Text:

...lenzopár burín, ktoré vyvinuli rezistenciu na glyfosát (Heap, 2005) avšak väčšina z nich bola identifikovaná o 3 až 5 rokov skôr. Rezistentné buriny zahŕňajú trávovité aj listnaté druhy Lolium rigidum, Lolium multiflorum, Eleusine indica, Ambrosia antemisiifolia, Cbnyza canadensis, Conyza bonariensis a Plantago lanceolata. Okrem toho buriny, ktoré skôr nepredstavovali poľnohospodársky problém pred širokým používaním GTC, sú teraz viac...

Nové gény rezistencie na herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12715

Dátum: 02.05.2005

Autori: Lira Justin, Arnold Nicole, Wright Terry, Merlo Donald

MPK: A01H 5/10, A01H 5/00, C12N 15/53...

Značky: gény, nové, herbicidy, rezistencie

Text:

...lenzopár burín, ktoré vyvinuli rezistenciu na glyfosát (Heap, 2005) avšak Väčšina z nich bola identifikovaná o 3 až 5 rokov skôr. Rezistentné buriny zahŕňajú trávovité aj listnaté druhy Lolium rigidum, Lolium multiflorum, Eleusine indica, Ambrosia antemisiifolia, Cbnyza canadensis, Conyza bonariensis a Plantago lanceolata. Okrem toho buriny, ktoré skôr nepredstavovali poľnohospodársky problém pred širokým používaním GTC, sú teraz viac...

Nový gén rezistencie na herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15324

Dátum: 02.05.2005

Autori: Wright Terry, Arnold Nicole, Merlo Donald, Lira Justin

MPK: A01H 5/10, A01H 5/00, C12N 15/53...

Značky: nový, rezistencie, herbicidy

Text:

...burín). (Ng et al., 2003 Simarmata et al., 2003 Lorraine-Colwill et al., 2003 Sfiligoj, 2004 Miller et al., 2003 Heap, 2005 Murphy et al., 2002 Martin et al., 2002.) Aj keď sa glyfosát široko globálne používal viac ako 15 rokov, bolo nahlásených len zopár burín, ktoré vyvinuli rezistenciu na glyfosát (Heap, 2005) avšak väčšina z nich bola identifikovaná o 3 az 5 rokovLolium rigidum, Lolium multiflorum, Eleusine indica, Ambrosia...

Substituované benzoylové deriváty ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2606

Dátum: 12.12.2003

Autori: Bieringer Hermann, Thomas, Van Almsick Andreas, Willms Lothar, Menne Hubert

MPK: C07D 309/00, A01N 43/48, C07D 307/00...

Značky: deriváty, herbicidy, substituované, benzoylové

Text:

...podmienok, ako je rozpúšťadlo a hodnota pH, sa môžu zlúčeniny vzorca (I) podľa vynálezu vyskytovať v rôznych tautomérnych štruktúrach. Vždy podľa druhu substituentov obsahujú zlúčeniny vzorca (l) kyslý protón, ktorý sa môže reakciou s bázou odstrániť. Ako bázy sú napr. vhodné hydrídy, hydroxidy a karbonáty alkalických kovov a kovov alkalických zemín ako je Iítium, sodík, draslík, horčík a vápnik, ako i amoniak a organické aminy, ako je...

Pyrazol-4-ylhetaroylderiváty ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283200

Dátum: 17.02.2003

Autori: Vossen Marcus, Plath Peter, Engel Stefan, Westphalen Karl-otto, Kardorff Uwe, Von Deyn Wolfgang, Götz Norbert, Hill Regina Luise, Otten Martina, Walter Helmut, Misslitz Ulf

MPK: C07D 411/06, A01N 43/56, C07D 409/06...

Značky: herbicidy, pyrazol-4-ylhetaroylderiváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúci význam: L, M je vodík, C1-C6alkyl, C2-C6alkenyl, C2-C6-alkinyl, C1-C4alkoxy, pričom tieto skupiny môžu byť prípadne substituované jedným až piatimi atómami halogénu alebo C1-C4alkoxylmi halogén, kyanoskupina, nitroskupina X je kyslík alebo síra, ktoré môžu byť substituované jedným alebo dvoma atómami kyslíka n je 0, 1 alebo 2 Q, R1, R2, R3, R4 majú význam...

Synergický herbicídny prostriedok obsahujúci herbicídy zo skupiny benzoylpyrazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 145

Dátum: 13.11.2002

Autori: Schmitt Monika, Van Almsick Andreas, Huff Hans Philipp, Willms Lothar, Hacker Erwin, Bieringer Hermann

MPK: A01N 43/56

Značky: herbicídny, herbicidy, obsahujúci, synergický, prostriedok, benzoylpyrazolov, skupiny

Text:

...účinnej látky s jednou alebo viacerými inými účinnými látkami, ktoré prispievajú k požadovaným dodatočným vlastnostiam. Z W 0 01/28341 sú známe kombinácie herbicidne účinných benzoylových derivátov spoločne s inými herbicídmi. Z W 0 97/31535, W 0 98/68526, W 0 98/54967,W 0 00/02703 a W 0 00/03591 sú známe kombinácie herbicidne účinných benzoylpyrazolov s niektorými inými herbicídmi. Avšak pri kombinovanom použití viacerých účinných látok sa...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a dicambu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12795

Dátum: 10.09.2002

Autori: Drewes Mark, Dahmen Peter, Feucht Dieter, Pontzen Rolf, Gesing Ernst

MPK: A01N 43/82, A01N 47/38

Značky: tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, obsahujúce, substituované, herbicidy, dicambu

Text:

...vynálezu je uvedená v nasledujúcej tabuľke I. Akoúčinná zložka podľa vynálezu sa tiež obzvlášť vyzdvihuje sodná soľ zlúčeniny I-2.Prostriedky podľa vynálezu prípadne obsahujú účinnú látku zo skupiny 3.Bolo s prekvapením zistené, že vyššie definované kombinácie účinných látok tien-3-ylsulfonylamino(tio)karbonyl-triazolín(ti)onu všeobecného vzorca (I) a/alebo jeho solí a vyššieuvedenej účinnej zložky zo skupiny 2 vykazujú pri veľmi dobrej...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a terbutylazín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12651

Dátum: 10.09.2002

Autori: Drewes Mark, Feucht Dieter, Dahmen Peter, Gesing Ernst, Pontzen Rolf

MPK: A01N 47/38, A01N 43/82

Značky: terbutylazín, obsahujúce, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, substituované, herbicidy

Text:

...amónne, C 1-C 4-alkylamóniové, di(C 1-C 4-alkyl)amóniové, tri(C 1-C 4-a 1 kyl)amóniové, tetra(C 1-C 4-alkyl)amóniové, tri(Ci-Cą-alkybsulfóniové, C 5- alebo Có-cykloallcylamóniové adi(Cl-Cz-alkybbenzylamóniové soli zlúčenín vzorca (I), v ktorom Q, Qz, R, R 2, R 3 a R 4 majúÚčinné zložka všeobecného vzorca (I) podľa vynálezu je uvedená V nasledujúcej tabuľke l. Akoúčinná zložka podľa vynálezu sa tiež obzvlášť vyzdvihuje sodná soľ zlúčeniny...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a jodosulfuron-metyl-sodný

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12650

Dátum: 10.09.2002

Autori: Feucht Dieter, Gesing Ernst, Drewes Mark, Pontzen Rolf, Dahmen Peter

MPK: A01N 47/38, A01N 43/82

Značky: tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, obsahujúce, herbicidy, substituované, jodosulfuron-metyl-sodný

Text:

...tri(C 1-C 4-alkyl)sulfóniové, C 5- alebo Cg-cykloalkylamóniove adi(Cj-Cz-HIKYDĎCDZYIBIHÓYIÍOVČ soli zlúčenin vzorca (I), v ktorom Q, QZ, R, R 2, R 3 a R 4 majúÚčinná zložka všeobecného vzorca I podľa vynálezu je uvedená v nasledujúcej tabuľke I. Akoúčinná zložka podľa vynálezu sa tiež veľmi zdôrazňuje sodná sol zlúčeniny 1-2.Tabuľka 1 Príklad zlúčeniny vzorca (I)Prostriedky podľa vynálezu obsahujú prípadne účinnú látku zo skupiny 3.Kombinácia...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a izopropylamónium glyfosát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12649

Dátum: 10.09.2002

Autori: Pontzen Rolf, Drewes Mark, Feucht Dieter, Dahmen Peter, Gesing Ernst

MPK: A01N 43/82, A01N 47/38

Značky: substituované, izopropylamónium, herbicidy, glyfosát, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, obsahujúce

Text:

...1 oxazolidin (R-29148), Ncyklopropyl-4- i(2-metoxy-5-metylbenzoy 1)aminosulfonyljbenzamid, N- ł (4-metoxyacetylamino) fenyl sulfonyl) -2-metoxybenzamid a N- í (4-metylaminokarbonylamíno)fenylsulfonylj -2-metoxybenzamíd (naposledy uvedené zlúčeniny sú známe zo spisu WO-A-99/66795)Obzvlášť preferovanými účinnými zložkami skupiny 1 sú takisto sodné, draselné, horečnaté, vápenaté, amónne, Cl-Qą-alkylamóniové, di(C 1-C...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a foramsulfuron

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12648

Dátum: 10.09.2002

Autori: Pontzen Rolf, Gesing Ernst, Feucht Dieter, Dahmen Peter, Drewes Mark

MPK: A01N 47/38

Značky: obsahujúce, foramsulfuron, herbicidy, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, substituované

Text:

...zlúčeniny sú známe zo spisu WO-A-99/66795)Obzvlášť preferovanýmí účinnými zložkami skupiny 1 sú takisto sodné, draselné, horečnaté, vápenaté, amónne, Cl-Cpallcylamóniové, di(C.-C 4-alkyl)amóniové, trí(Cl-C 4-allcyl)amóniové, tetra(C.-C 4-alkyl)amóniove, tri(C.-C 4-alkyl)sulfóniové, C 5- alebo Cg-cykloalkylamóníové adi(C.-Cz-alkybbenzylamóniové soli zlúčenín vzorca (I), V ktorom Q, Qz, R 1, R 2, R 3 a R 4 majú vyššie uvedený význam.Účinná...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a fenoxaprop-(P)-etyl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12647

Dátum: 10.09.2002

Autori: Gesing Ernst, Feucht Dieter, Drewes Mark, Dahmen Peter, Pontzen Rolf

MPK: A01N 47/38, A01N 43/82

Značky: substituované, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, herbicidy, fenoxaprop-(p)-etyl, obsahujúce

Text:

...(naposledy uvedené zlúčeniny sú známe zo spisu WO-A-99/66795)Obzvlášť preferovanýmí účinnými zložkami skupiny 1 sú takisto sodné, draselné, horečnaté, vápenaté, amónne, Cl-Cą-alkylamóniové, di(C 1-C 4-alkyl)amóniové, tri(C.-C 4-alkyl)amóniové, tetra(C 1-C 4-alkyl)amóniové, tri(C 1-C 4-alkyl)sulfóniové, C 5- alebo Có-cykloalkylamóníové adi(C 1-Cg-alkybbenzylamóniové soli zlúčenín vzorca (I), v ktorom Ql, QZ, 11, R 2, R 3 a R majúÚčinná zložka...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a diflufenican

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12646

Dátum: 10.09.2002

Autori: Gesing Ernst, Dahmen Peter, Pontzen Rolf, Drewes Mark, Feucht Dieter

MPK: A01N 47/38, A01N 43/82

Značky: obsahujúce, herbicidy, diflufenican, substituované, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny

Text:

...tri(C.-C 4-alkyl)amóníové, tetra(C 1-C 4-alkyl)amóniové, tri(C 1-C 4-alkyl)sulfóni 0 vé, C 5- alebo Có-cykloalkylamóniové adi(C.-Cz-alkybbenzylamóniové soli zlúčenín vzorca (l), v ktorom Q, Qz, R, R 2, R 3 a R majúÚčinná zložka všeobecného vzorca I podľa vynálezu je uvedená v nasledujúcej tabuľke I. Akoúčinná zložka podľa vynálezu sa tiež obzvlášť vyzdvihuje sodná sol zlúčeniny 1-2.Tabuľka l Zlúčenina všeobecného vzorca IProstriedky podľa...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a bromoxynil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12645

Dátum: 10.09.2002

Autori: Drewes Mark, Dahmen Peter, Pontzen Rolf, Gesing Ernst, Feucht Dieter

MPK: A01N 43/82, A01N 47/38

Značky: obsahujúce, substituované, herbicidy, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, bromoxynil

Text:

...sú známe zo spisu W 0-A-99/66795)Obzvlášť preferovanými účinnými zložkami skupiny l sú takisto sodné, draselné, horečnaté, vápenaté, amónne, Ci-Crallcylamóniové, di(C.-C 4-alkyl)amóniové, tri(C.-C 4-alkyl)amóniové, tetra(C-C 4-alkyl)amóníové, tri(C.-C 4-a 1 kyl)sulfóniové, C 5- alebo Cg-cykloakylamóniové adi(Cl-Cz-alkybbenzylamóniové soli zlúčenín vzorca (I), V ktorom Ql, QZ, R 1, R 2, R 3 a R 4 majúzložka podľa vynálezu je obzvlášť...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a mezotrión

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12397

Dátum: 10.09.2002

Autori: Gesing Ernst, Dahmen Peter, Feucht Dieter, Drewes Mark, Pontzen Rolf

MPK: A01N 47/38, A01N 43/82

Značky: mezotrión, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, substituované, obsahujúce, herbicidy

Text:

...zo zlúčeniny zlepšujúcej toleranciu kultúmych rastlín z nasledujúceho súboru zlúčenin 4-dichlóracetyl- l -oxa-4-azaspiro 4 . 5 dekán (AD-67), l-dichlóracetylhexahydro-3,3 ,8 a-trimetylpyrolol,2-apyrimidín-6(2 H)-ón (BAS-l 45138), 4-dichlóracetyl-3,4-dihydro-3-metyl-2 H-1,4-benzoxazín (benoxacor), l-metylhexylester kyseliny S-chlórchinoxalín-8-oxyoctovej (cloquintocet-mexyl), a-(kyanometoximino)fenylacetonitril...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a amidosulfuron

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12376

Dátum: 10.09.2002

Autori: Gesing Ernst, Drewes Mark, Feucht Dieter, Pontzen Rolf, Dahmen Peter

MPK: A01N 43/82, A01N 47/38

Značky: amidosulfuron, substituované, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, herbicidy, obsahujúce

Text:

...tetra(C.-C 4-alky 1)amóniové, tri(C 1-C 4-alkyl)sulfóniové, C 5- alebo Cg-cykloalkylamóniové a dí(Cl-Cg-alkybbenzylamóniové soli zlúčenin vzorca (I), v ktorom Q, Q, R, R 2, R 3 a R majúzložka podľa vynálezu je obzvlášť preferovaná takisto sodná soľ zlúčeniny z tabuľky 1.Obzvlášť obsahujú prostriedky podľa vynálezu jednu alebo dve účinné látky zo skupiny 1, jednuaž tri účinne látky zo skupiny 2 a prípadne jednu účinnú látku zo...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a flufenacet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12287

Dátum: 10.09.2002

Autori: Dahmen Peter, Pontzen Rolf, Gesing Ernst, Feucht Dieter, Drewes Mark

MPK: A01N 47/38, A01N 43/82

Značky: herbicidy, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, flufenacet, obsahujúce, substituované

Text:

...zlúčeniny sú známe zo spisu W 0-A-99/66795)Obzvlášť preferovanými účínnými zložkami skupiny 1 sú takisto sodné, draselné, horečnaté, vápenaté, amónne, C 1-C 4-alkylamóniové, di(C 1-C 4-alky 1)amóniové, tri(C 1-C 4-alkyl)amóniové, tetra(C 1-C 4-alkyl)amóniové, tri(C 1-C 4-allcyl)sulfóniové, C 5- alebo Cg-cykloalkylamóniové adi(Cl-Cz-allcybbenzylamóniové soli zlúčenín vzorca (I), v ktorom Q, Qz, R 1, R 2, R 3 a R 4 majúzložka podľa...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-ylsulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a mesosulfuron

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11980

Dátum: 10.09.2002

Autori: Pontzen Rolf, Dahmen Peter, Feucht Dieter, Drewes Mark, Gesing Ernst

MPK: A01N 47/38

Značky: tien-3-ylsulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, obsahujúce, substituované, herbicidy, mesosulfuron

Text:

...(PPG-1292), 3-dichlóracetyl-2,2,S-tiimetyloxazolidín (R-29148), Ncyklopropyl-4- f (2-metoxy-5 -metylbenzoyl)aminosulfonylj benzamid, N- f (4-metoxyacetylamino)fenylsulfony 1 ~ -2-metoxybenzamid a N-f(4-metylamínokarbonylamino)fenylsulfonyl)-2-metoxybenzan 1 id (naposledy uvedené zlúčeniny sú známe zo spisu WO-A-99/66795)Obzvlášť preferovanými účínnýmí zložkami skupiny 1 sú takisto sodné, draselné, horečnaté, vápenaté, amónne,...

Herbicídy na báze substituovaných tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolin(tio)onov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9797

Dátum: 10.09.2002

Autori: Gesing Ernst Rudolf, Dahmen, Pontzen Rolf, Drewes Mark Wilhelm, Feucht Dieter

MPK: A01N 47/38

Značky: báze, herbicidy, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolin(tio)onov, substituovaných

Text:

...tri(C 1-C 4-alkyl)sulfóniové, C 5- alebo Cg-cykloalkylamóniove adi(C 1-Cg-alkybbenzylamóniové soli zlúčenín vzorca (I), v ktorom Ql, QZ, R 1, R 2, R 3 a R 4 majúzložka podľa vynálezu je obzvlášť preferovaná takisto sodná soľ zlúčeniny z tabuľky 1./ l z R s R Tabuľka 1 Príklad zlúčeniny vzorca (I)Príklad kombinácie podľa vynálezu, a to jednej účinnej látky skupiny 1 a jednej účinnej látkyskupiny 2, je uvedený ďalej v tabuľke 2. Označenie...

Prostředek ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy a způsob výroby jeho protijedově účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257781

Dátum: 15.06.1988

Autori: Tóth István, Bombay Zsolt, Urzsin Eszter, Lörik Ernö, Tasi László, Bártfai Zsuzsanna, Grega Erzsébet, Tarpai Gyula, Balogh Károly, Bajusz Judit, Béres Ilona, Nagy József, Pásztor Károly

MPK: A01N 25/32

Značky: způsobených, kompenzaci, protijedově, způsob, látky, herbicidy, účinné, účinků, výroby, fytotoxických, prostředek

Text:

...je také způsob výroby protijedově účinné látky v prostředku ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy, tedy způsob výroby N-substituovaných, popřípadě Nľsubstituovaných N-díchloracetylglycinamidů obecného vzorce I, kde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam, který spočívá v tom, že se nechává reagovat N-substituovaný, popřípadě Nísubstituovaný glycinamid obecného vzorce IIkde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam,V...

Antidotický prostředek k ochraně rostlin před poškozením herbicidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224606

Dátum: 15.01.1986

Autor: Walker Francis Harry

Značky: prostředek, rostlin, poškozením, herbicidy, ochraně, před, antidotický

Zhrnutie / Anotácia:

Antidotický prostředek k ochraně rostlin před poškozením herbicidy typu thiokarbamátů nebo halogenacetanilidů, vyznačený tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce ve kterém R je C1-4 halogenalkyl, R1 je vybráno ze skupiny zahrnující vodík a C1-4 alkyl a R2 je vybráno ze skupiny zahrnující C2-8 kyanalkyl, C5-12 kyanalkylcykloalkyl, C5-12 kyancykloalkyl, C3-6 kyanalkylalkoxyskupinu a kyanbenzyl, s podmínkou, že jeli R2...

Antidotický prostředek k ochranně kulturních rostlin před poškozením herbicidy typu acetamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219902

Dátum: 15.09.1985

Autori: Lee Len Fang, Howe Robert Kenneth

Značky: herbicidy, antidotický, před, kulturních, prostředek, acetamidů, poškozením, rostlin, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Antidotický prostředek k ochraně kulturních rostlin před poškozením herbicidy typu acetamidů, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje 2,4-disubstituované 5-thiazolkarboxylové kyseliny a jejich deriváty obecného vzorce ve kterém n je nula nebo jedna, X značí atom chloru, bromu, jodu nebo fluoru, alkoxyskupinu s 1 až 5 atomy uhlíku nebo fenoxyskupinu, popřípadě substituovanou jedním nebo dvěma alkyly s 1 až 5 atomy uhlíku nebo atomy...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin před agresivními herbicidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222271

Dátum: 15.08.1985

Autor: Martin Henry

Značky: herbicidy, prostředek, ochraně, agresivními, kulturních, rostlin, před

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k ochraně kulturních rostlin před agresivními herbicidy, vyznačující se tím, že jako účinný protijed obsahuje alespoň(jeden derivát oximu obecného vzorce I v němž R1 znamená libovolně -zbytek -OR2, ve kterém R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo cyklopropylovou skupinu, -zbytek -NH-CO-NH-R4, nebo -zbytek -N(R3)(R4), ve kterých R3 a R4 znamenají vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a Q znamená skupinu...