Patenty so značkou «herbicídny»

Herbicídny prostriedok a spôsob ničenia škodlivých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287729

Dátum: 01.07.2011

Autori: Auler Thomas, Ziemer Frank, Bieringer Hermann, Hacker Erwin, Willms Lothar, Rosinger Christopher, Van Almsick Andreas

MPK: A01N 41/00, A01N 25/32, A01N 37/00...

Značky: herbicídny, prostriedok, škodlivých, rastlín, ničenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané prostriedky na ochranu rastlín, obzvlášť kombinácie herbicídov zo skupiny benzoylcyklohexandiónov a safenérov, ktoré sú vhodné na použitie proti konkurujúcim škodlivým rastlinám v kultúrach úžitkových rastlín.

Herbicídny prostriedok, spôsob jeho výroby, použitie a spôsob ničenia škodlivých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287131

Dátum: 27.11.2009

Autori: Krause Hans-peter, Schnabel Gerhard, Martinez De Una Julio, Kocur Jean, Bickers Udo, Hacker Erwin

MPK: A01N 43/02, A01N 41/00, A01N 25/30...

Značky: herbicídny, výroby, použitie, ničenia, rastlín, škodlivých, prostriedok, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú prostriedky na ochranu rastlín, obzvlášť herbicídne prostriedky s obsahom určitých herbicídnych zlúčenín vzorca A16 a špeciálnych tenzidov všeobecného vzorca (II), ktoré sú obzvlášť vhodné na použite proti škodlivým rastlinám v kultúrach úžitkových rastlín. Opísaný je tiež spôsob výroby.

Herbicídny prostriedok, spôsob ničenia škodlivých rastlín a použitie tohto prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286660

Dátum: 18.02.2009

Autori: Auler Thomas, Drexler David, Krähmer Hansjörg, Rosinger Christopher, Hagemeister Heinz

MPK: A01N 25/32, A01N 47/28, A01N 25/00...

Značky: prostriedku, tohto, prostriedok, ničenia, spôsob, herbicídny, škodlivých, rastlín, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je herbicídny prostriedok obsahujúci a) jednu alebo viacero sulfonylmočovín všeobecného vzorca (I) a/alebo ich soli, pričom substituenty majú významy uvedené v opisnej časti a b) jeden alebo viacero rastlinných olejov. Opisuje sa aj spôsob ničenia škodlivých rastlín, pri ktorom sa uvedený herbicídny prostriedok aplikuje pred vzídením, po vzídení alebo pred vzídením a po vzídení na rastliny, časti rastlín, semená rastlín alebo na osevné...

Herbicídny prostriedok s acylovanými aminofenylsulfonylmočovinami a spôsob ničenia škodlivých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286487

Dátum: 29.10.2008

Autori: Hacker Erwin, Schnabel Gerhard, Bieringer Hermann

MPK: A01P 13/00, A01N 47/28

Značky: prostriedok, škodlivých, ničenia, rastlín, aminofenylsulfonylmočovinami, acylovanými, spôsob, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná herbicídna kompozícia obsahujúca jeden alebo viacero herbicídov zo skupiny všeobecného vzorca (I) a ich solí a jeden alebo viacero herbicídov zo skupiny zlúčenín pozostávajúcej z (B1) selektívne v obilí a niektorých dvojklíčnolistých kultúrach proti jednoklíčnolistým a dvojklíčnolistým škodlivým rastlinám účinných herbicídov s účinkom na listy a pôdu, (B2) selektívne v obilí a niektorých dvojklíčnolistých kultúrach proti prevažne...

Synergický herbicídny prostriedok obsahujúci niektoré pyridín-karboxylové kyseliny a isté obilné a ryžové herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18536

Dátum: 22.08.2008

Autori: Wright Terry, Satchivi Norbert, Schmitzer Paul, Yerkes Carla

MPK: A01N 37/22, A01N 35/10, A01N 37/40...

Značky: ryžové, herbicidy, obsahujúci, herbicídny, kyseliny, pyridín-karboxylové, obilné, prostriedok, synergický

Text:

...Druhové spektrum zlúčenín synergickej zmesi, t.j. druhy burín, ktoré sú príslušnými zlúčeninami regulované, je široké a Vysoko doplnkové. Napriklad bolo prekvapivo zistené, že kombinácia prípravku diflufenikan, prípadne s flufenacetom, a pyridínkarboxylovej kyseliny vzorca (I) vykazuje synergický účinok pri regulácii Alopecurus myosuroides L (ALOMY), Apera spica-venti L (APESV), Avena fatua L (AVEFA), Lolium multiflorum L...

Synergický herbicídny prostriedok obsahujúci niektoré pyridín-karboxylové kyseliny a isté obilné a ryžové herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15794

Dátum: 22.08.2008

Autori: Satchivi Norbert, Wright Terry, Yerkes Carla, Schmitzer Paul

MPK: A01N 33/12, A01N 37/40, A01N 35/10...

Značky: obilné, kyseliny, obsahujúci, herbicidy, herbicídny, ryžové, pyridín-karboxylové, prostriedok, synergický

Text:

...týka herbicídnych prostriedkov na a spôsobov regulovania (vyhubenia) rastu nežiaducej vegetácie, zvlášť V pšenici, ryži, jačmeni, ovsi, tritikale apoužitia týchto synergických prostriedkov.0008 Druhové spektrum zlúčenín synergickej zmesi, t.j. druhy burín, ktoré sú príslušnými zlúčeninami regulované, je široké a vysoko doplnkové. Napríklad bolo prekvapivo zistené, že kombinácia prípravku diflufenikan, prípadne s flufenacetom, a...

Synergický herbicídny prostriedok obsahujúci niektoré pyridín-karboxylové kyseliny a isté obilné a ryžové herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19517

Dátum: 22.08.2008

Autori: Satchivi Norbert, Wright Terry, Yerkes Carla, Schmitzer Paul

MPK: A01P 13/02, A01N 43/40

Značky: herbicidy, obilné, synergický, pyridín-karboxylové, kyseliny, prostriedok, herbicídny, obsahujúci, ryžové

Text:

...regulácii Alopecurus myosuroides L (ALOMY), Apera spica-venti L (APESV), Avena fatua L (AVEFA), Lolium multiflorum L (LOLMG), Chenopodium album L (CHEAL), Sinapis arvensis L SINAR), Stellaria media L (STEME), Matricaria chamomila L(MATCH) pri aplikačných dávkach nižších ako sú dávky0009 Prekvapivo bolo tiež zistené, že zmes herbicídu inhibujúceho acetylkoenzým A-karboxylázu, ako je klodinafop,fenoxaprop-P, pinoxaden alebo tralkoxydim, a...

Derivát pyrazolylbenzoylu, spôsob jeho prípravy a herbicídny prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 285225

Dátum: 14.08.2006

Autori: Vossen Marcus, Hill Regina Luise, Walter Helmut, Misslitz Ulf, Von Deyn Wolfgang, Plath Peter, Harreus Albrecht, Kardorff Uwe, Engel Stefan, Westphalen Karl-otto, Otten Martina, König Hartmann, Rang Harald

MPK: C07D 409/00, A01N 43/48, A01P 13/00...

Značky: spôsob, prostriedok, přípravy, pyrazolylbenzoylu, herbicídny, ktorý, obsahuje, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát pyrazolylbenzoylu všeobecného vzorca (I), kde význam symbolov je uvedený v opise, jeho poľnohospodársky vhodné soli, spôsob prípravy tohto derivátu a herbicídny prostriedok s jeho obsahom.

Herbicídny prostriedok na báze N-aryl-triazolín(ti)ónov a N-arylsulfonylamino(tio)karbonyl-triazolín(ti)ónov, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285006

Dátum: 22.03.2006

Autori: Haas Wilhelm, Müller Klaus-helmut, Dollinger Markus, Drewes Mark Wilhelm

MPK: A01P 13/00, A01N 47/28

Značky: n-arylsulfonylamino(tio)karbonyl-triazolín(ti)ónov, báze, použitie, spôsob, výroby, n-aryl-triazolín(ti)ónov, prostriedok, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa herbicídy ako synergické kombinácie účinných látok, ktoré zhŕňajú N-aryl-triazolín(ti)óny a N-arylsulfonylamino(tio)karbonyl-triazolín(ti)óny a môžu sa použiť na ničenie burín v rôznych kultúrach úžitkových rastlín.

2,6-Disubstituovaný pyridinový a 2,4-disubtituovaný pyrimidinový derivát, spôsob a medziprodukt na jeho prípravu, jeho použitie, herbicídny prostriedok na jeho báze a spôsob potláčania rastu nežiaducich rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284993

Dátum: 10.03.2006

Autori: Huelsen Thekla, Maier Thomas, Kleemann Axel, Scheiblich Stefan, Baltruschat Helmut Siegfried

MPK: A01P 13/00, A01N 43/34, A01N 43/48...

Značky: přípravu, pyrimidinový, báze, derivát, herbicídny, 2,4-disubtituovaný, 2,6-disubstituovaný, pyridínový, nežiadúcich, rastu, medziprodukt, potláčania, spôsob, rastlín, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

2,6-Disubstituovaný pyridínový alebo 2,4-disubtituovaný pyrimidínový derivát vzorca (I), kde všeobecné významy majú význam uvedený v nároku 1. Spôsob výroby derivátov vzorca (I), pri ktorom sa zlúčenina vzorca (III), kde Hal je halogén, nechá reagovať so zlúčeninou vzorca A-XM, kde M je kov alebo sa zlúčenina vzorca XV nechá reagovať so zlúčeninou vzorca R1-H. Zlúčeniny vzorca (XV) ako medziprodukty na výrobu derivátov vzorca (I). Herbicídny...

Spôsob potláčania nežiaduceho rastu rastlín a herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284125

Dátum: 19.08.2004

Autori: Schumm Karl-christof, Fenderson John Melvin, O´neal William Ben, Quaghebeur Théo, Van Loocke Walter

MPK: A01N 43/10, A01N 37/22

Značky: herbicídny, rastu, prostriedok, nežiaducého, rastlín, potláčania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob potláčania rastu nežiaducich rastlín súčasnou aplikáciou dimethenamidu a ďalšieho herbicídu vybraného zo skupiny zahrnujúcej herbicídy regulujúce rast, inhibítory fotosyntézy okrem methazolu, inhibítory tvorby pigmentov, inhibítory rastu, inhibítory syntézy aminokyselín, inhibítory biosyntézy lipidov, prostriedky rýchle rozkladajúce bunkové membrány, triketóny a dióny, pri ktorom sa dosiahne zlepšený herbicídny účinok. Opisujú...

Herbicídny prostriedok a spôsob potláčania nežiaduceho rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283993

Dátum: 21.06.2004

Autori: Nelgen Norbert, Milliken Robert Franklin, Hudetz Manfred, Kidder Dan Worden

MPK: A01N 37/22, A01N 33/18, A01N 37/34...

Značky: prostriedok, rastlín, herbicídny, spôsob, nežiaducého, potláčania, rastu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa herbicídny prostriedok, ktorý obsahuje najúčinnejší optický izomér metolachlóru vzorca (A) a synergicky účinné množstvo aspoň jedného iného herbicídu, vybraného zo skupiny zahŕňajúcej sulfonylmočoviny a sulfonanilidy všeobecného vzorca (I), triazíny, triazinóny a pyridazinóny všeobecného vzorca (II), organofosfáty, aryloxyalkánové kyseliny, aryloxyfenoxypropánové kyseliny, pyridínkarboxylové kyseliny, benzoové kyseliny, difenylétery...

Herbicídna zmes obsahujúca cyklohexenonoximéter, herbicídny prostriedok, spôsob jeho prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283945

Dátum: 03.05.2004

Autori: Finley Charles, Westphalen Karl-otto, Landes Max, Sievernich Bernd, Walter Helmut, Misslitz Ulf

MPK: A01N 43/08, A01N 35/10, A01N 43/10...

Značky: cyklohexenonoximéter, obsahujúca, použitie, spôsob, prostriedok, herbicídny, herbicídna, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa herbicídne zmesi obsahujúce : a) najmenej jeden cyklohexenonoximéter všeobecného vzorca (I) a b) najmenej jednu z nasledujúcich 44 zlúčenín: b1) Bromobutide, Dimepiperate, Etobenzamid, Propanil b2) Anilofos, Mefenacet b3) 2,4-D, MCPB, Naproanilide b4) Bentazon b5) Pyrazolynate/Pyrazolate, Sulcotrione b6) Esprocarb, Molinate, Pyributicarb, Thiobencarb/Benthiocarb b7) Quinclorac b8) Butachlor, Butenachlor, Pretilachlor, Thenylchlor b9)...

Herbicídny prostriedok s estermi kyseliny 4-jódo-2-[3-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-ureidosulfónyl]- benzoovej a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283864

Dátum: 27.02.2004

Autori: Hacker Erwin, Kehne Heinz, Hess Martin

MPK: A01N 47/36

Značky: 4-jódo-2-[3-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-ureidosulfónyl, estermi, kyseliny, výroby, herbicídny, benzoovej, spôsob, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídne prostriedky pozostávajúce z aspoň jednej herbicídne účinnej látky zo skupiny substituovaných fenylsulfonylmočovín všeobecného vzorca (I) a ich hospodársky akceptovateľných solí, v ktorom má R1 význam uvedený v opise, a aspoň jednej herbicídne účinnej zlúčeniny zo skupiny zlúčenín zahŕňajúcej: a) selektívne v obilí a/alebo kukurici proti travinám účinné herbicídy, b) selektívne v obilí a/alebo kukurici proti dvojklíčnym rastlinám...

Herbicídny prostriedok s N-[(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)aminokarbonyl]-5- metylsulfonylamidometyl-2-alkoxykarbonylbenzénsulfónamidmi, spôsob jeho výroby a spôsob ničenia nežiaducich rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283810

Dátum: 12.01.2004

Autori: Lorenz Klaus, Hacker Erwin, Bieringer Hermann

MPK: A01N 47/36

Značky: ničenia, rastlín, metylsulfonylamidometyl-2-alkoxykarbonylbenzénsulfónamidmi, spôsob, nežiadúcich, herbicídny, n-[(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)aminokarbonyl]-5, výroby, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídne prostriedky s N-[(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)-aminokarbonyl]-5-metyl- sulfonylamidometyl-2-alkoxykarbonylbenzénsulfónamidmi a/alebo ich soľami všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, v kombinácii s ďalšími herbicídne účinnými látkami zo skupiny zlúčenín, ktorá pozostáva z a) herbicídov účinných selektívne v obilí proti trávam, b) herbicídov účinných selektívne v obilí proti...

Herbicídny prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283551

Dátum: 11.08.2003

Autori: Shribbs John Martin, Lee David Louis

MPK: A01N 43/80, A01N 37/42

Značky: herbicídny, prostriedok, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob znižovania nepriaznivého pôsobenia derivátov 4-benzoylizoxazolu alebo 2-kyano-1,3-diónu na kultúrne rastliny, pri ich nanášaní na pôdu, kultúrnu rastlinu alebo na osivo použitím nefytotoxického, antitoxicky účinného množstva antidotálnej zlúčeniny proti derivátom 4-benzoylizoxazolu alebo derivátu 2-kyano-1,3-diónu.

Herbicídny vodorozpustný pevný granulárny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283508

Dátum: 21.07.2003

Autori: Schaaf Mimi, Szamosi Janos

MPK: A01N 43/40, A01N 43/50, A01N 37/10...

Značky: prostriedok, granulárny, pevný, herbicídny, vodorozpustný

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny vodorozpustný pevný granulárny prostriedok, ktorý obsahuje imidazolinónový herbicíd všeobecného vzorca (I), kde Y a Z je nezávisle vždy vodík, halogén, alkyl s 1 až 4 C, ktorý je prípadne substituovaný halogénom alebo alkoxyskupinou s 1 až 4 C, alebo Y a Z spolu predstavujú -CH=CH-CH=CH-, sám alebo v kombinácii s druhým herbicídom, a bázu. Báza je v tomto prostriedku prítomná v pomere od 0,9 do 2,0 molárneho ekvivalentu bázy na...

Synergický herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7153

Dátum: 25.11.2002

Autori: Hacker Erwin, Krähmer Hansjörg, Bieringer Hermann

MPK: A01N 41/00

Značky: synergický, prostriedok, herbicídny

Text:

...a ich v poľnohospodárstve obvyklých solí (komponent A)pričom tieto prostriedky obsahujú komponent A alebo jej soľ a zlúčeninuhexán-1,3-dión (komponent A) je známy z WO 00/21 924. Ostatné herbicídy,uvádzané pod svojimi Common Name sú známe napríklad z publikácie The Pesticide Manual 12. Aufłage, 2000, British Crop Protection Council.0012 Tri vyššie citované spisy obsahujú obšírne opísané údaje pre spôsoby výroby a východiskové materiály. Na...

Synergický herbicídny prostriedok obsahujúci herbicídy zo skupiny benzoylpyrazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 145

Dátum: 13.11.2002

Autori: Schmitt Monika, Willms Lothar, Hacker Erwin, Van Almsick Andreas, Huff Hans Philipp, Bieringer Hermann

MPK: A01N 43/56

Značky: herbicídny, herbicidy, prostriedok, skupiny, benzoylpyrazolov, synergický, obsahujúci

Text:

...účinnej látky s jednou alebo viacerými inými účinnými látkami, ktoré prispievajú k požadovaným dodatočným vlastnostiam. Z W 0 01/28341 sú známe kombinácie herbicidne účinných benzoylových derivátov spoločne s inými herbicídmi. Z W 0 97/31535, W 0 98/68526, W 0 98/54967,W 0 00/02703 a W 0 00/03591 sú známe kombinácie herbicidne účinných benzoylpyrazolov s niektorými inými herbicídmi. Avšak pri kombinovanom použití viacerých účinných látok sa...

Spôsob potlačovania rastu nežiaducich rastlín, 2,6-substituované pyridíny, spôsoby ich výroby, použitie a herbicídny prostriedok na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282475

Dátum: 04.01.2002

Autor: Kleemann Axel

MPK: A01N 43/56, C07D 213/69, A01N 43/40...

Značky: potlačovania, použitie, nežiadúcich, báze, 2,6-substituované, rastu, herbicídny, spôsoby, výroby, spôsob, prostriedok, rastlín, pyridíny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob potlačovania rastu nežiaducich rastlín, pri ktorom sa na miesto, na ktorom má byť rastu zamedzené, aplikuje 2,6-substituovaný pyridín všeobecného vzorca (I), kde X predstavuje atóm kyslíka alebo atóm síry A predstavuje prípadne substituovanú päťčlennú alebo šesťčlennú heteroaromatickú skupinu obsahujúcu dusík B predstavuje prípadne substituovanú päť- alebo šesťčlennú cyklickú uhľovodíkovú skupinu, alkylskupinu, alkenylskupinu,...

Izoxazolové deriváty, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, herbicídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280820

Dátum: 14.08.2000

Autori: Wallis Derek Ian, Cramp Susan Mary, Roberts David Alan, Bulot Jean-paul

MPK: C07C 255/32, A01N 43/80, C07C 225/16...

Značky: deriváty, přípravu, herbicídny, medziprodukty, prostriedok, spôsob, izoxazolové, použitie, obsahom, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 je prípadne substituovaný alkyl, alkenyl, alkinyl, cykloalkyl alebo cykloalkenyl, aryl, benzyl, zvyšok COOR3, COR3, CN, NO2, NR3R4 alebo halogén, R2 je skupina NO2, CN, R5, S(O)mR5, SO2NR3R4, COOR3, COR3, CONR3R4, OR5 alebo halogén, R3 a R4 znamenajú vždy vodík alebo prípadne substituovaný alkyl, R5 je prípadne substituovaný alkyl, m má hodnotu 0,1 alebo 2, n je celé číslo od 1 do 5 a p má hodnotu 0...

Herbicídny prostriedok, spôsob potláčania nežiaducej vegetácie a spôsob znižovania poškodenia plodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280059

Dátum: 12.07.1999

Autori: Buren Lawrence, Hsu Joanna, Ensminger Michael, Duerksen Charles, Rodriguez Benjamin, Poletika Nicholas

MPK: A01N 25/32, A01N 35/06, A01N 35/10...

Značky: prostriedok, vegetácie, nežiaducej, spôsob, herbicídny, plodin, znižovania, potláčania, poškodenia

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok obsahujúci ako herbicídne účinnú zložku acylovú 1,3-dikarbonylovú zlúčeninu so všeobecným vzorcom (II), kde R1, R2, R3, R4, R5 a R6 nezávisle je vždy vodík alebo alkyl s 1 až 4 C alebo R1 a R2 alebo R3 a R4 dokopy predstavujú vždy alkylén s 2 až 5 C, R7 je halogén, kyano, alkyl s 1 až 4 C, halogénalkyl s 1 až 4 C, alkoxy s 1 až 4 C, nitro alebo RkSOn, kde Rk je alkyl s 1 až 4 C a n je 0 R8, R9 a R10 je nezávisle vždy...

2-[2',3',4'-Trisubstituované benzoyl]-1,3-cyklohexándióny, herbicídny prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279747

Dátum: 12.03.1999

Autor: Michaely William

MPK: C07C 323/65, A01N 31/14, A01N 35/06...

Značky: 2-[2',3',4'-trisubstituované, herbicídny, použitie, ktorý, prostriedok, benzoyl]-1,3-cyklohexándióny, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

2-[2',3',4'-Trisubstituované benzoyl]-1,3-cyklohexándióny so všeobecným vzorcom (I), kde X znamená O alebo S, R je Cl alebo Br, R1, R2 a R3 sú vždy H alebo C1-4alkyl, R4 je hydroxy, H alebo C1-4alkyl, alebo R3 a R4 vytvárajú spolu karbonyl (=O) pri podmienke, že R1, R2, R5 a R6 znamenajú vždy C1-4alkyl, R5 je H alebo C1- 4alkyl, R6 je H, C1-4alkyl, C1-4alkyltio alebo C1-4alkylsulfonyl pri podmienke, že R6 znamená C1-4alkyltio alebo...

Substituované triazolinóny, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a herbicídny prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279720

Dátum: 11.02.1999

Autori: Santel Hans-joachim, Strang Harry, Lindig Markus, Findeisen Kurt, Schmidt Robert, Feucht Dieter, Müller Klaus-helmut

MPK: A01N 43/653, A01N 47/38, C07D 249/12...

Značky: triazolinóny, výrobu, použitie, herbicídny, obsahom, prostriedok, medziprodukty, spôsob, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Nové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík, C1-8-alkyl, C3-7-cykloalkyl, halogén-C1-4-alkyl alebo prípadne substituovaný C6-10-aryl, R2 je C1-18-alkyl, C2-8-alkenyl, C2-8-alkinyl, halogén-C1-8-alkyl, halogén-C2-8-alkenyl, kyano-C1-8-alkyl, C1-6-alkoxy-C1-6-alkyl, C1-6-alkoxykarbonyl-C1-6-alkyl, C1-6-alkoxykarbonyl-C2-6-alkenyl, C1-6-alkylamino-C1-6-alkyl, di-C1-6-alkylamino-C1-6-alkyl, prípadne substituovaný C1-6-cykloalkyl...

Triazínové deriváty a herbicídny prostriedok obsahujúci tieto triazínové deriváty ako účinnú zložku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279416

Dátum: 04.11.1998

Autori: Nishii Masahiro, Kobayashi Izumi, Takematsu Tetsuo, Uemura Masatoshi

MPK: A01N 43/68, C07D 251/18, C07D 407/12...

Značky: triazínové, obsahujúci, účinnú, prostriedok, tieto, deriváty, herbicídny, zložku

Zhrnutie / Anotácia:

Triazínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom význam substituentov je uvedený v opisnej časti, a herbicídny prostriedok obsahujúci tieto deriváty ako účinnú zložku.

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze organických monoamóniových bromidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278487

Dátum: 09.07.1997

Autori: Blanáriková Viťazoslava, Lacko Ivan, Borovská Valéria, Šeršeň František, Kráľová Katarína, Csiba Imrich, Krempaská Eva, Borovský Martin, Devínsky Ferdinand, Masárová Ľubomíra, Mitterhauszerová Ľudmila

MPK: A01N 43/40, A01N 33/12, C07C 211/62...

Značky: prostriedok, herbicídny, algicídny, bromidov, monoamóniových, organických, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze organických monoamóniových bromidov obsahuje ako účinnú látku monoamóniové bromidy všeobecného vzorca (I), (II) alebo (III), kde R znamená lineárny alebo rozvetvený alkylový reťazec s počtom uhlíka 1 až 18, 2-hydroxyetyl R1 znamená lineárny alebo rozvetvený reťazec CH3 až C18H37, C11H23NH(CH2)2, C11H23CONCH3(CH2)2, C11H23COO(CH2)2, (CH3)3, C-C6H4-CH2, C6H5-CH2, C6H5CO(OCH2CH2)n, kde n = 1, 2, 3,...

Tetrahydroftalimidové zlúčeniny, spôsob ich výroby a herbicídny prostriedok na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278417

Dátum: 09.04.1997

Autori: Kamoshita Katsuzo, Hashimoto Shunichi, Matsumoto Hiroshi, Yoshida Ryo, Nagano Eiki

MPK: A01N 43/38, C07D 209/48

Značky: báze, herbicídny, prostriedok, spôsob, zlúčeniny, výroby, tetrahydroftalimidové

Zhrnutie / Anotácia:

Tetrahydroftalimidové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje atóm vodíka, alkyl s 1 až 12 atómami C, cykloalkyl s 3 až 7 atómami C, metylcykloalkyl s 3 až 6 atómami C v cykloalkyle, cykloalkylmetyl s 3 až 6 atómami v cykloalkyle, alkoxyalkyl s 1 až 4 atómami C v alkoxyle a 1 až 4 atómami C v alkyle, alkenyl s 3 atómami C, cyklohexenyl, cyklohexenylmetyl, fenyl, kyanoetyl, alkinyl s 3 atómami C, alkylidenamino s 3 až 6 atómami C,...

Herbicídny prostriedok na báze herbicídu trimetylsulfónium-N-fosfonometylglycínu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278212

Dátum: 03.04.1996

Autori: Djafar Roger Rachid, Chan Jimmy Hua-hin

MPK: A01N 25/10, A01N 25/30, A01N 57/20...

Značky: spôsob, herbicídny, trimetylsulfónium-n-fosfonometylglycínu, prostriedok, výroby, herbicidu, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný v podstate nehygroskopický, herbicídny prostriedok je tvorený dokonalou zmesou herbicídu trimetylsulfónium-N-fosfonometylglycínu a povrchovoaktívnej látky, ktorá je pevná pri teplote okolia, zvolená zo súboru kopolymérov alkylénoxidov všeobecného vzorca R-(CH2CH2O)m.(H3C-CH-CH2O)n-R', kde každý zo symbolov R a R' predstavuje nezávisle vodík alebo skupinu vzorca R''C(O)O-, R''O-, R''C(O)N-, R''N< alebo N<=, kde každá z voľných väzieb...

Algicídny a herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278208

Dátum: 03.04.1996

Autori: Šeršeň František, Beneš Luděk, Kráľová Katarína, Krempaská Eva, Borovanský Alois, Csöllei Jozef, Mitterhauszerová Ľudmila

MPK: C07C 271/28, A01N 47/20

Značky: prostriedok, algicídny, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca I, kde OR1 znamená alkoxyl s 3 až 7 atómami uhlíka v orto- alebo meta- polohe benzénového jadra, R2 znamená dietylamino-, resp. piperidinoskupinu, pôsobia algicídne pri koncentráciách 1.10exp(-5) mol.dm-3 a vyšších (t.j. pri koncentráciách 5 mg.dm-3 a vyšších).

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze nearomatických amínoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278207

Dátum: 03.04.1996

Autori: Borovská Valéria, Blanáriková Viťazoslava, Kráľová Katarína, Mitterhauszerová Ľudmila, Devínsky Ferdinand, Šeršeň František, Lacko Ivan, Krempaská Eva

MPK: A01N 33/16, A01N 33/08

Značky: herbicídny, amínoxidov, báze, prostriedok, algicídny, nearomatických

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok ako účinnú látku obsahuje monoamínoxidy alebo diamíndioxidy všeobecného vzorca I, II alebo III, kde R znamená lineárny alebo rozvetvený uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 5 až 18 a R1CONH(CH2)n, kde n = 2 až 12 a R1=CH3 až C11H23, X znamená CH2, (CH2)2, O, alebo N+O-R2, kde R2=CH3 až C16H33. Zlúčeniny podľa vynálezu pôsobia algicídne a herbicídne pri koncentráciach 2,6.10exp(-6) mol.dm-3 a vyšších.

Heterocyklicky substituované alkylchinoxalinyloxyfenoxypropanoáty, herbicídny prostriedok obsahujúci túto látku a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278176

Dátum: 06.03.1996

Autori: Bell Allyn Roy, Minatelli John Adrian, Davis Robert Glenn

MPK: C07D 241/44, A01N 43/02, A01N 43/60...

Značky: prostriedok, obsahujúci, látku, alkylchinoxalinyloxyfenoxypropanoáty, herbicídny, substituované, heterocyklicky, použitie, túto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zlúčenín všeobecného vzorca I, kde n predstavuje číslo 1 alebo 2, R1 a R2 nezávisle predstavujú vždy substituent zvolený zo súboru zahrňujúceho halogény a vodík, R3 predstavuje päť alebo šesťčlenný nasýtený, nenasýtený alebo sčasti nasýtený kruh obsahujúci ako heteroatómy najviac 1 alebo 2 atómy kyslíka, pričom tento kruh je prípadne substituovaný 1 až 3 substituentami nezávisle zvolenými zo súboru zahrňujúceho oxoskupinu a...

Antibiotikum AB-041, spôsob jeho prípravy, mikroorganizmus Streptomyces sp. NCIMB 40428 a herbicídny prostriedok obsahujúci antibiotikum

Načítavanie...

Číslo patentu: 279441

Dátum: 08.11.1995

Autori: Borgonovi Giorgio Ettore, Confalonieri Giovanni, Andriollo Nunzio, Cassani Giorgio, Spera Silvia, Pirali Giorgio, Scacchi Alessandro, Guglielmetti Gianfranco

MPK: C12P 1/06, C12N 1/20, A01N 63/00...

Značky: ncimb, ab-041, mikroorganizmus, prostriedok, 40428, herbicídny, antibiotikum, přípravy, obsahujúci, streptomyces, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Antibiotikum AB-041 má ultrafialovú absorpciu maximálne pri 278 nm, infračervené absorpčné maximá v rozmedzí 3395 až 741 cm-1, je rozpustné vo vode a dimetylsulfoxide, nerozpustné v etyléteri a hexáne, obsahuje uhlík, vodík, dusík, kyslík a síru, má molekulovú hmotnosť 463, 1HNMR spektrum v rozsahu 8,26 až 1,26, 13C NMR spektrum v rozsahu 181,3 až 18,5, retenčný čas 4,5 minút, pozitívnu kolorimetrickú reakciu s ninhydrínom a Rf = 0,35....

Herbicídny prostriedok a spôsob potláčania rastu buriny

Načítavanie...

Číslo patentu: 281066

Dátum: 11.07.1995

Autor: Baltruschat Helmut

MPK: A01N 43/40

Značky: prostriedok, herbicídny, buriny, potláčania, rastu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok obsahuje okrem nosiča a/alebo povrchovo aktívnej látky aryloxypikolínamid so vzorcom (I), kde Z je O alebo S R1 je H, halogén, alkyl alebo halogénalkyl R2 je H alebo alkyl q je 0 alebo 1 R3 je H, alkyl alebo alkenyl X je nezávisle vždy halogén alebo prípadne substituovaný alkyl alebo alkoxyl, ďalej alkonyloxy, alkinyloxy, kyano, karboxy, alkoxykarbonyl, (alkyltio)karbonyl, alkylkarbonyl, amido, alkylamido, nitro,...

Pikolínamidové deriváty, spôsob ich výroby a medziprodukt na ich výrobu, herbicídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280305

Dátum: 10.05.1995

Autori: Searle Richard John Griffith, Kleemann Axel, Bissinger Hans Joachim

MPK: A01N 43/40, C07D 213/84, C07D 213/81...

Značky: medziprodukt, obsahom, spôsob, pikolínamidové, výroby, použitie, deriváty, herbicídny, výrobu, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Pikolínamidové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 znamenajú nezávisle od seba vodík, prípadne substituovaný alkyl, hydroxy-, alkoxy-, alkenyloxy-, alkinyloxyskupinu, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, aminoskupinu, ktorá je prípadne mono- alebo dialkylovaná alebo alkoxykarbonylaminoskupinu, prípadne substituovaný heterocyklus alebo arylaminoskupinu, dialkylkarbamoyl, trialkylsilyl alebo kondenzovanú kruhovú štruktúru, alebo spoločne...

Deriváty 4-benzoylizoxazolu, spôsob ich výroby, herbicídny prostriedok a spôsob potláčania rastu burín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280306

Dátum: 08.02.1995

Autori: Luscombe Brian Malcom, Cain Paul Alfred, Little Gillian Mary, Cramp Susan Mary

MPK: C07D 261/08, A01N 43/80

Značky: 4-benzoylizoxazolu, herbicídny, deriváty, potláčania, prostriedok, výroby, burín, rastu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 4-benzoylizoxazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je cyklopropylová skupina, R1 je -S(O)nR, R3 je atóm chlóru alebo brómu alebo trifluórmetylová skupina, R je metylová skupina a n je 2, spôsob ich výroby a ich použitie ako herbicídov.

Herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277786

Dátum: 12.01.1995

Autori: Schumacher Hans, Huff Hans Philipp, Hacker Erwin

MPK: A01N 47/36

Značky: herbicídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok obsahuje synergicky účinnú zmes 3-(4,6-dimetoxy-2-pyrimidinyl)-1-((N-metyl-N-metylsulfonyl) aminosulfonyl( močoviny (I) v kombinácii s 3,5-dijód-4-hydroxybenzonitrilom (II) či s jeho estermi s karboxylovými kyselinami s až 15 uhlíkovými atómami a soľami alebo s 3,5-dibróm-4-hydroxybenzonitrilom (III) či s jeho estermi s karboxylovými kyselinami s až 15 uhlíkovými atómami a soľami alebo so zmesou zložiek II a III, v...

Herbicídny prostriedok a spôsob výroby účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277784

Dátum: 12.01.1995

Autori: Kuhnen Fred, Milzner Karlheinz, Seckinger Karl

MPK: A01N 37/18, A01N 43/10, A01N 33/06...

Značky: spôsob, látok, herbicídny, výroby, účinných, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok, ktorý ako účinnú látku obsahuje zlúčeninu všeobecného vzorca I, v ktorom R' a R'' znamenajú nezávisle od seba alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka alebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a Y znamená skupinu vzorca A-OR, kde A predstavuje skupinu vzorca CH2, CH2-CH2 alebo CH(CH3)-CH2 a R znamená alkylovú skupinu s 1 až 3 atómami uhlíka, v kombinácii s herbicídne použiteľným riedidlom. Účinná látka sa získa...

Deriváty 4-benzoylizoxazolu, spôsob ich prípravy, herbicídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281356

Dátum: 07.12.1994

Autori: Little Gillian Mary, Lambert Claude, Cramp Susan Mary, Morris John

MPK: A01N 43/80, C07D 261/08

Značky: herbicídny, použitie, 4-benzoylizoxazolu, přípravy, prostriedok, spôsob, obsahom, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty 4-benzoylizoxazolu všeobecného vzorca (I), kde R je atóm vodíka alebo skupina -CO2R4, R1 je alkyl, halogénalkyl alebo prípadne substituovaný cykloalkyl, R2 je halogén, prípadne halogenovaný alkyl, alkenyl alebo alkinyl, alkyl substituovaný jednou alebo niekoľkými skupinami -OR5, alebo skupina vybraná zo skupiny zahrnujúcej nitroskupinu, kyanoskupinu, -CO2R5, -S(O)pR6, -O(CH2)mOR5, -COR5, -NR61R62, -N(R8)SO2R7, -OR5, -OSO2R7...

N-[(1,3,5-triazín-2-yl)aminokarbonyl] benzénsulfónamidy, spôsob ich výroby, herbicídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279182

Dátum: 10.08.1994

Autori: Hamprecht Gerhard, Rademacher Wilhelm, Mayer Horst, Grossmann Klaus, Walter Helmut, Westphalen Karl-otto, Gerber Matthias

MPK: A01N 43/66, A01N 43/34, C07D 251/16...

Značky: benzénsulfónamidy, obsahom, výroby, herbicídny, n-[(1,3,5-triazín-2-yl)aminokarbonyl, spôsob, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

N-[(1,3,5-triazín-2-yl)aminokarbonyl]benzénsulfónamidy všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená metylovú alebo etylovú skupinu, R2 predstavuje atóm halogénu, alkylsulfonylovú skupinu s 1 až 3 atómami uhlíka, trifluórmetylovú skupinu alebo 2-metoxyetoxyskupinu, R znamená atóm vodíka, metylovú skupinu, etylovú skupinu, metoxyskupinu, etoxyskupinu, atóm fluóru alebo atóm chlóru a R4 znamená atóm vodíka alebo metylovú skupinu, ich...

Vo vode dispergovateľný granulárny herbicídny prostriedok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280902

Dátum: 06.07.1994

Autori: Kimler Joseph, Kubisch Robert

MPK: A01N 33/06, A01N 25/12, A01N 43/50...

Značky: prostriedok, granulárny, herbicídny, dispergovatelný, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vo vode dispergovateľný granulárny herbicídny prostriedok hmotnostne obsahuje 20 až 90 % herbicídu všeobecného vzorca (I), kde R1 je H, alkyl s 1 až 4 C, alkenyl alebo alkinyl s 3 až 4 C R2 je alkyl s 1 až 6 C, ktorý je prípadne substituovaný Cl alebo metoxy, alkenyl alebo alkinyl s 3 až 4 C R3 je H, metyl alebo metoxymetyl a R4 je alkyl s 1 až 4 C, trifluórmetyl alebo Cl v kombinácii s 1 až 20 % imidazolinónového herbicídu zo súboru...