Patenty so značkou «herbicidní»

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 273645

Dátum: 12.03.1991

Autor: Marrs Gordon

MPK: A01N 25/22

Značky: herbicidní, prostředek

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270445

Dátum: 13.06.1990

Autor: Theodoridis George

MPK: A01N 43/653

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...skupinu CHF nebo cHzcHzcl-Izř).Reprczentalłvní sloučentny podla vyndlazu jsou ahmuty do následující tabulky 1.2 Cs 270445 B 2 sloučenlna č. X Y R R 1 R 2 1 Cl Cl CHS H CHFQ 2 F F CHS H CHFZ 3 F Cl CH 3 V H CHF 2 4 F Br CH 3 H CHF 2 s F C 113 CH 3 H CHFZ e CH CHS CH H CHF 9 Cl Cl C 2 H 5 H CHF m F F 02 x 45 H -CHFZ 11 F Cl C 2145 H CHF 2 12 F l-Jr C 2 H 5 H C 113 13 F Br cznu H CHF 14 C 113 CHS C 2 H 5 H CIIF 2 15 F Br C 2145 H (Cl~I 2)3 F 16...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270430

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cross Barrington, Ladner David, Los Marinus

MPK: A01N 43/90

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...až Bo 96 hmotnoeinich aküvni eioučeniny. 2 až 5 96 hmotnoatnĺch dispergačnľi-io prontředku jako je iignoeuiionan eodný a 2 96 al 5 9 G hmotnostnichrneiontovóho povrchovö aktivnĺho prostředku jako je oktyiionoxypoiyeti-ioxyetłianoi. nonylfonoxypoiyothoscyethanoi nebo podobní.Typické ztekutiteina kapaiina může být připravena omĺienĺm aei to 96 hmotnoetních aktivní složky e přibiiänł 2 9 G hmotnoetnimi geiujĺcĺlmo prostředky jako je benionil, 3...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270413

Dátum: 13.06.1990

Autori: Haddock Ernest, Gilmore Ian, Clark Michael

MPK: A01N 37/40

Značky: herbicidní, látky, způsob, prostředek, účinné, výroby

Text:

...uhlíku v Alkylové části dialkylaminokarbonylovou skupinu s 1 až ĺł atomy uhlíka v každé alkylové öâstimvláště dimethylaminoknrbonylovou skupinu nebo elkylsulfonylovou skupinu s 1 až 14 atomy uhlíku, zvláště methylsulfonylovou skupinu aB představuje atomdcysliku nebo skupinu vzorce -CH 2- nebe -N(R,7)-, ve kterém R 7 představuje otom vodiku, alkylovou skupinu až se l atomy uhlíku, zvláště methylovou skupinu, která je popripade substituována...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270409

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cross Barrington, Los Marinus, Ladner David

MPK: A01N 43/90

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...kyselín vzorce Iva a 1 v 1 a. nepříklad. acetanhydrldeu. Reakca anląvdndñ vzorce Va a Vb e příllulně aubetituoveným aminokarboxamiden neho thiokerhoxanideu zobrazený vzorce VI am lwrbauoylnikotinov 6 kyseliny vzorce VII a VIIb.zpracování takto vytvorených karbanoylnikotinových kyeelin vzorce Villa a VIIb eIasi dvěma až 10 nolarníni ekvivalenty vodného nebo vodné alkoholickeho hydroxid sed ného nebo draeelnáho, výhodně pod ochranou...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270217

Dátum: 13.06.1990

Autor: Hsu Joanna Keng-hsin

MPK: A01N 37/10, A01N 37/22, A01N 31/08...

Značky: herbicidní, prostředek, synergický

Text:

...Do brázd se zasejí semena plevele a přikryjí se půdou. Společné se semeny se vloží dva hybridy, aby se-stanovil stupeň případné ho poškození rostliny.Druhy plevele byly následujícíZkratka Běžný název Latinský názevCR šáchot Cyperus rotundusPD Panicum dichotomiflorum PMc. s eeSV bér zelený Setería viridisAR laskavec ohnutý Amaranthus retroflexus IP povijnice nachová Ipomoea purpureaAT mračňák Abutilon theophrasti DI Digitaría ischaemum...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270206

Dátum: 13.06.1990

Autor: Carter Charles Gervie

MPK: A01N 33/20

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...atomy uhlíku, s výhodou alkyl s 1 až 2 atomy uhlíku, výhodněji methyl, nejvýhodněji je R 4 vodík nebo methyl, R 5 je vodík nebo alkyls 1 až 4 ałbmy uhlíku, s výhodou alkyl 5 1 až 2 atomy uhlíku, výhodněji methyl, nejvýhodnějí je R 5 ~vodík nebo methyl, R 6 je vodík nebo alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, s výhodou alkyl a 1 až 2 atomy uhlíku, výhodněji methyl, nejvýhodněji je R 6 vodík, R 7 a R 8 značí nezávisle vodík, helogen, s výhodou chlor,...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268845

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hamada Tatsuhiro, Yoshida Ryo

MPK: A01N 43/38

Značky: synergický, prostředek, herbicidní

Text:

...I a sloučeniny /sloučenin/ II, může být hmotnostně v rozmezí 0,5 až O 5, s výhodou 2 až 80 .Jako pevný nosič nebo ředidlo se může použít ksolinický Jil, etepulgit, bentonit,bílá blinką,.pyrofylit, telek, kŕemelins, kaloit, prášok z ořechovýoh skořepin, močovinn, sírnn amonný, syntetický hydrntovoný oxid křemičitý, atd. Příkladem kepolného nosiče nebo ředidla jsou erometické uhlovodíky /nnpříklnd mylen, methylnsftalen/, alkoholy...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268839

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lee David

MPK: A01N 35/06, A01N 41/10, C07C 147/06...

Značky: účinných, výroby, látek, způsob, prostředek, herbicidní

Text:

...na sobě znamenají vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 utomy uhlíku,(11) zbytek ReC(0)-, v němž Re znamená alkylovou skupinu 5 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uh líku,(12) zbytek -S 02 NR°Rd, v němž RC a Rd mají shora uvedený význam, nebo(13) zbytek -N(R°)C(O)Rd, v němž RC a Rd mají ahora uvedený význam.Substituent R 7 je s výhodou nąvázán v poloze 3. Ještě výhodněji pak R 7 představuje atom vodíku, chloru...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268825

Dátum: 11.04.1990

Autori: Becker Rainer, Meyer Norbert, Schirmer Ulrich, Theobald Hans, Keil Michael, Kolassa Dieter, Wuerzer Bruno

MPK: A01N 43/80, C07D 261/08

Značky: účinných, herbicidní, výroby, způsob, prostředek, látek

Text:

...vzorce I mohou vyrábět tím, že so nechá reagovat sloučoninn obecného vzoroo IIR 2, R 4 a. Y mají shora uvedený význam,so sloučoninou obecného voorookdo R 1 má sboru uvedený význam a x znamená aniont, při teplotách neni. 0 a 90 ŠG, popřípadě n přítomnost. inortního zozpouätädla a popřípad za přídavm pomooná bázo.vhodnými bázomi. Jsou například uhličitany, hydrogommlläitąny, octu. olkozády, oxldy, popřípodč hydroxid olkalloldoh kovů nebo...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268818

Dátum: 11.04.1990

Autori: Handte Reinhard, Bieringer Hermann, Liebl Rainer, Bauer Klaus, Mildenbeerger Hilmar

MPK: A01N 43/38

Značky: účinných, způsob, herbicidní, výroby, prostředek, látek

Text:

...báze, Jako triethyloninu nebo pyridinu v inertníl organické rozpouätědle, jako ocetonitrilu nebo dinothylforuouidu při toplotéch nezi 40 a 160 °C, výhodné při teplotéch nezi so o. 1 oo °c. Roakce Iloučeniny obecného vzorce II a trieatoren fosforité kyoeliny, dieotere footonité kyseliny( popřípadi Ionoeetore roofonité kyseliny obecného vzorce R 1-0-B 9310 Io provádí výhodné bo rozpouätödln při teplotách mezi 50 o 140 C, popřípodá zo...

Herbicidní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268804

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pallos Ferenc Marcus, Gray Reed Alden

MPK: A01N 47/16, A01N 47/10

Značky: herbicidní, kompozice

Text:

...eloučenina obecného vzorce I,kde n Je cvcôanm., um nebo hnlosenallyl, n Je c,.o 6 anq 1 a n 3 Je c,.c 6 a 1 xy 1 nebo c 5-C 7 c 7 k 1 oe 1 b 1. .Výhodná Je rovněł eloučenina obecného vzorce I, kde R a R 2 Jsou nezávisle c 1-c 5 ą 1. mn. 33 Je cĺ-Oôełlbl nebo cmohom.Další výhodná oloučenina Je eloučonina obecného vzorce I, kde R a R 2 Jeou nezáviele C,-O 4 n 1 ty 1 a R 3 Je bud c,-c 4 anq 1 nebo cynonem.Ještě výhodnüJäí Je elončenina obeenáho...

Herbicidní prostředek a způsob přípravy jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268698

Dátum: 11.04.1990

Autor: Munro David

MPK: A01N 39/02, A01N 43/40, A01N 37/22...

Značky: účinné, přípravy, látky, herbicidní, prostředek, způsob

Text:

...atom vodíku nebo etom chloru nebo trifluormethylovou skupinu, substituent R 5 představuje otom vodíku, atom chąoru nebo atom fluoru nebo alkylovou skupinu obsahující 1 až 6 atomů uhlíku, R 5 představuje atom vodíku nebo atom fluoru nebo trífluormethylovou skupinu, alkylovou skupinu obsahující 1 až 6 atomů uhlíku nebo alkoxy skupinu obsahující 1 až 6 atomd uhlíku, substituent R 7 představuje atom vodíku nebo elkylovou skupinu...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268695

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hewett Richard, Luscombe Brian

MPK: A01N 43/40

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...klíčnich rostlin přitomných v době aplikace nebo rostlin klíčících ze semen, jež byla v době aplikace přítomna v půdě.Mezi plevely, které je možno hubit shora popsaným způsobem, náležejí z širokolistých plevelůPlantago lanceolata (jitrocel kopinatý),Polygonun app. (rdesno), například Polygonum aviculare (rdesno ptačí), cs sa css az ~~ «~Xanthíum spp. (řepeň), napríklad Xanthium pennsylvanicum a Xanthium strumarium (řepeňV souladu s obvyklou...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268694

Dátum: 11.04.1990

Autori: Toshima Yasuhide, Kobori Yasuo, Maruyama Toshishiro, Yokoo Hidejiro

MPK: A01N 43/82

Značky: složky, způsob, herbicidní, výroby, prostředek, účinné

Text:

...atom fluoru,X 2 představuje atom chloru a R představuje alkylskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkenylskupinu se 3 až Aatomy uhlfku nebo alkínylskupinu,vykazují obzvláště vysokou herbícldni účinnost.Pokud X 1 znamená tluor a X 2 vodik nebo X 1 chlor a X 2 fluor nebo X 1 vodík a X 2 tluor, mají tyto sloučeniny jen slabou nebo nemají téměł vůbec žádnou heroicidní účinnost. Vysoké účinnosti so dosahuje Jen u sloučenin, v nichž X 1 znamená...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268692

Dátum: 11.04.1990

Autori: Yoshida Ryo, Hamada Tatsuhiro

MPK: A01N 43/38

Značky: herbicidní, synergický, prostředek

Text:

...1 adon kapelnáho noaičew nebo ředidle jsou erometicke uhlovodiky (napriklad xylen, Iethylnaftalen), alkoholy (nepřiklad ieopropanol. ethylenglykol, c 91103 ° 1 Y) ketony (napriklad aceton, cyklohexenon,ieoforon). rastlinné oleje (například aojový olej. bavlnikový olej), dimathylsulfoxid,acetonitril. voda. atd.Povrchové aktivní činidlo použité pro eeulgaci, diperzi, nebo roztirýni může být Jakáhokoliv typu jako...

Herbicidní prostředek s obsahem antidotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268545

Dátum: 14.03.1990

Autori: Groenwold Bareld Egge, Green Laddie Lee

MPK: A01N 43/76

Značky: antidotu, obsahem, herbicidní, prostředek

Text:

...pokud Jde o kulturu kukuřice. I poté vliak ntňlo Jeňtü dochází do určitŕ Iníry k poškození užitkových rostlin.vynález je zeložen na zjištění, že zavedením další herbicidni aloučeniny do binární kombinace pyrrolidonn a dichlorncetyloxazolidinu Jako antidotu, Jak je popsánn v umeríckém patentovém spisu č. 4 441 914, vznikne proatředek, který při aplikaci na kulturu kukuřice prakticky nezpůsobuje vůbec žádné vyhledávání. Tímto dalším...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268540

Dátum: 14.03.1990

Autori: Decor Jean-pierre, Borrod Guy

MPK: A01N 57/20

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...postupu e proetředků podle vynálezu, což umožňuje zachování pñetební plochy v dobree stavu pro naele dující pästování užitkových rostlin, jako obilovin, päenice, rýže, bevlníku, eôji, řepy /zejména řepy cukrová/, elunečniee, řepky, cukrovő třtiny a zeleniny, a účinne hubení plevele ve víceletých kulturáoh užitkových rostlin /vinná ráva e ovocné sady/.Protože herbicidní účinek u prostředků podle vynálezu nastupuje krútce po...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268193

Dátum: 14.03.1990

Autor: Maccone Sergio

MPK: A01N 47/22

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...a jsou snadno kouerčnč dostupné, a to jak jako individuální látky, tak jako směsi.Prostředky podle vynálezu se připravujl anísenln předem stanovených množství jednotlivých komponent.Z prostředků, které jsou předměten vynálezu, lze připrovlt perfektné stále vodné emulze, z nichž aenevylučují kryataly nebo/a krénovlté čl olejovité usazenlny.vynález lluotrují následující příklady provedení, jlmlž se však rozsah vynálezu v žádném směru...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268186

Dátum: 14.03.1990

Autori: Luscombe Brian, Hewett Richard

MPK: A01N 39/02, A01N 43/40

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...trvalého poikozeni užitkové rostliny. shore popeane kosblnovane použiti vykazuje jak liatovou tak reziduelni účinnost.vynález dále popisuje lpůeob potlačeni růstu plevelů V obilovintch, ktorý spočivà v ton, že se na Iisto, kde ae pestuje nebo bude pěstovat obilovina preeaergentnč nebo postesergentnł aplikujeV epliksčnich dàvkech od 570 do 1140 g/ha v případě slolky (a) a od 25 do 250 g/ha v připadě aloíky (bj. přičes haotnostni polěr složek...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268185

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hewett Richard, Luscombe Brian

MPK: A01N 33/18, A01N 43/40

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...od 500 do 1000 g/ha) a v případě složky (b) od 50 do 250 g/ha ( s výhodou od 50 do 125 g/ha), přičemž složky (a) a (b) se používají ve vzájemném poměru od 40 l do 2 1 (hmotnost/hmotnost) (5 výhodou od 20 1 do 4 1), za účelem vyhubení širokého spektra jednoletých širokolistých plevelů a travnatých plevelů v užitkových rostlinách,například v obilovinách, jako V pšenici a ječmeni, bez významnějšího trvalého poškození užitkových rostlin. Toto...

Selektivní herbicidní prostředek s obsahem antidotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266572

Dátum: 12.01.1990

Autori: Horváth András, Horváth Ákos, Széll Endre, Igari Zsuzsanna, Henger Károly, Pamuk Gyula, Kalló Sándor, Csibor István, Fodor Ferenc, Tömördi Elemér, Czékmány Arnold, Ördög Attila, Reisinger Katalin

MPK: A01N 25/32, A01N 37/22

Značky: herbicidní, antidotu, prostředek, obsahem, selektivní

Text:

...podle vynálezu, kterýa) učinně hubí plevely v případě výskytu dvojděložných plevelů vedle jednoděložných plevelů, přičemž kulturní rostliny jsou pred touto fytotoxickou aktivitou chráněny, b) působí jak za sucha tak v údobí srážek. c) vykazuje dobrou herbicidní účinnost bez ohledu na typ půdy a stav kultivace.Jak již bylo uvedena výše, obsahuje shora zmíněný kombinovaný herbicidní prostředek směs herbicidu thiolkarbamátověho typu, herbícidu...

Fungicidní, herbicidní nebo růst rostlin regulující prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266307

Dátum: 13.12.1989

Autori: Webb Shirley Beatrice, Ten Haken Pieter

MPK: A01N 43/48

Značky: herbicidní, růst, rostlin, regulující, fungicidní, prostředek

Text:

...vyskytuje jako plevel, je praktickyjako je cukrová řepa,nemožno vyhublt obvyklým herbicidním ošetřením.Použití některých komerčních prostředků, regulujících růst rostlin, má za následek vznik rostlin, které jsou velmi náchylné k napadení houbami. Tudíž použití sloučeniny, mající účinnost jednak jako regulátor růstu rostlin, jednak )ako fungíüzd, jakožto růstovéhoPři nlikuví pvnnlľvdku pndln vynÄlnn, nhnnhnjfnfhn nlnuřunínn nhnnnňhn wznyw 1...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264341

Dátum: 12.07.1989

Autori: Ikeda Kenichi, Tsushima Atsushi, Kajioka Mitsuru, Hachitani Yoichi

MPK: A01N 43/653

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...vysokou úrodu, představované uvedeným obecným vzorcem I a vhodný inertní nosič.Dále se vynález týká herbicidního prostředku obsahujícího uvedenou.s 1 oučeninu, který je vhodný nejen jako preemergentní typ herbicidu, ale také jako post-emergentní herbicid pro ošetření nadzemních částí rostlin. Dále se vynález týká způsobu použití uvedené sloučeniny jako herbicidu pro nadzemní části rostlin.Další hlediska vynálezu vyplývají z následujícího...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264338

Dátum: 12.07.1989

Autori: Hewett Richard Henry, Veerasekaran Ponnan

MPK: A01N 43/40, A01N 37/34

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...pozorovaná odpověč je vyšší než odpověč očekávaná, pak daná kombinace vykazujePozoruhodný synergický účinek při postemergentní aplikaci shora uvedené směsi má za následek zlepšenou spolehlivoet pokud jde o hubení velkého počtu různých druhů plevelů vyskytujících se v kulturách obilovin a umožňuje snížení množství účinné složky potřebného k zničení plevelů.V souladu 5 tím popisuje vynález způsob potlačení růstu plevelů v kulturách...

Herbicidní prostředek a způsob přípravy účinné látky tohoto prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264121

Dátum: 13.06.1989

Autori: Munro David, Bit Rino

MPK: A01N 43/80

Značky: tohoto, prostředek, prostředků, účinné, způsob, látky, přípravy, herbicidní

Text:

...práäků popraäů. granulí, roztoku. zemulgovatelných koncentretů, emul- zí. suapenzních koncsntratů a eerosolů. Smáčitalné práčky obvykle obsahují 25. 50 nebo 75 hmotnoetních účinne látky a kromě toho dále obvykle obsahují kromě inartního pevneho nosiče ještě díapergační činidlo v množství v rozmezí od 3 do 10 hmotnoatních. a v případě potřeby ještě stabílizační látku nebo etabílízeční látky v množství v rozmezí od O do 10 ...

Herbicidní prostředek na bázi derivátů difenyletheru a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262441

Dátum: 14.03.1989

Autor: Clark Miachel

MPK: A01N 43/12

Značky: složky, difenyletheru, derivátů, prostředek, výroby, účinné, herbicidní, bázi, způsob

Text:

...přírodní a syntetické hlinky a křemičitany, například přírodní oxidy křemičité, jako jsou rozsivkové zeminy, křemičitany hořečnaté, jako jsou mastky, křemičítany hořečnatohlinité. jako jsou atapulgity a vermikulíty, křemičitany hlinité, jako jsou kaclinity, montmorlllonity a slídy, uhličitan vápenatý, sívran vá 262441penatý, síran amonný, syntetické hydratovane oxídy křemičíté a syntetické křemičitany vápenate nebo hliníté, prvky,...