Patenty so značkou «herbicídneho»

Selektívne herbicídy na báze arylsulfonylaminokarbonyltriazolínov, ich použitie, spôsob ničenia burín a spôsob výroby herbicídneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285444

Dátum: 02.01.2007

Autori: Feucht Dieter, Müller Klaus-helmut, Dahmen Peter, Santel Hans-joachim

MPK: A01N 37/00, A01N 35/00, A01N 33/00...

Značky: herbicídneho, prostriedku, arylsulfonylaminokarbonyltriazolínov, spôsob, herbicidy, selektivně, výroby, ničenia, báze, burín, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny synergický prostriedok pozostáva z arylsulfonylaminokarbonyltriazolinónov všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise, a zo známych určitých herbicídne účinných zlúčenín a jeho použitie na ničenie burín.

Spôsob výroby kombinovaného herbicídneho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263175

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bratislava, Hauskrecht Peter, Markusek Július, Svitek Imrich, Poór Robert

MPK: A01N 31/00

Značky: výroby, kombinovaného, herbicídneho, spôsob, přípravků

Text:

...Realizácia kombinovaného herbicídneho prípravku je nenáročná na strojné zariadenie a dá sa prakticky robiť na strojnom zariadenímá výrobok rovnaké vlastnosti ako dimetylamínová soľ 2-metyl-4-chlőrfenoxyoctovej kyselinya dimetylamínová sol 9-hydroxyfluorenkarhoxylovej kyseliny /Anitenu MF/ s kvapalným fosforečným hnojivom polyfosforečňanového typu.Kyselina 2-metyl-4-chlörfenoxyoctová sa vyrobila podľa československého A 0 179 200....

Spôsob výroby selektívneho herbicídneho prípravku na báze MCPA, fluorenolu a dicamby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261689

Dátum: 10.02.1989

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 37/10

Značky: přípravků, mcpa, báze, výroby, selektívneho, dicamby, spôsob, herbicídneho, fluorenolu

Text:

...po neutrailizácii MCPA, dicamby a fluorenolu sa jednotlivé roztoky dímetylamínových soli MCPA, dicavmby a flu orenolu miešajú vo vzájomných pomeroch.Zistili sme, že spôsob výroby kombinovaného herbicídííeho prípravku nia báze MCPA,fluorenolit a dicamby níožno» zjednodušiť nasledovne podľa predmetu vynáiezu, ktorého podstatou je, že do vodného roztoku dimetylamínovej soli z-metyl-i-chlórtenoxyoctovej kyseliny obsahujúcej voľný dimetylaimín sa...

Spôsob výroby selektívneho herbicídneho prípravku na báze MCPA, fluorenolu a dicamby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261687

Dátum: 10.02.1989

Autori: Paško Štefan, Mihály František, Poór Robert, Gahér Stanislav

MPK: A01N 37/10

Značky: fluorenolu, selektívneho, báze, dicamby, spôsob, herbicídneho, přípravků, mcpa, výroby

Text:

...dicamby a fluorenolu miešajú vo vzájomných pomeroch.Zistili sme, že spôsob výroby kombinovaného herbicídneho prípravku na báze MCPA, fluorenolu a dicamby možno zjednodušiť nasledovne podla predmetu vynálezu, ktorého podstatou je, že do vodného roztoku dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenokynoctovej kyseliny obsahujúcej voľný wdimetylamín sa pridá 3,6-dichlór-2-metoxybenzoová kyselina a Q-hydroxytlunorenkarboxylová kyselina na obe...

Spôsob výroby stabilnej vodnej suspenzie kombinovaného herbicídneho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239198

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kopinič Vladimír, Poór Robert, Nosko Vladimír, Svitek Imrich

MPK: A01N 25/04

Značky: přípravků, vodnej, herbicídneho, spôsob, suspenzie, stabilnej, kombinovaného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob výroby kombinovaného herbicídneho prípravku vo vodnej suspenzie na báze 2-metyl-4-chlór-fenoxyoctovej kyseliny a N,N`-dimetyl-N`-( 4-izopropylfenyl )-močoviny. Prípravok obsahuje jednu účinnú látku (MCPA) rozpustenú no vode a do tohto roztoku sa druhá účinná látka ( izoproturon ), ktorá je nerozpustná vo vode, stabilizuje prostredníctvom povrchovoaktívnych látok, polysacharidu, etylénglykolu a dimetylformamidu na...

Sposob prípravy suspenzného koncentrátu kombinovaného herbicídného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250840

Dátum: 14.05.1987

Autori: Nádvorník Róbert, Gahér Stanislav, Michálek Milan, Poór Robert, Staňová Aurélia, Varkonda Štefan

MPK: A01N 25/02

Značky: přípravy, koncentrátů, prostriedku, suspenzného, spôsob, herbicídneho, kombinovaného

Text:

...intermolekulárnej zlúčeniny získanej sintrovaním zmesi účinných látok, obsahujúcej terbutryn a 2-chlôr-4,6 ~bis-amino~ 1,3,5 ~triazínový derivát asymetricky substituovaný na oboch aminoskupinách, v hmotnostnom pomere 4,71, miešaním pri teplote 85 °c a nasledcvným ochladenim na teplotu miestnosti. Stuhnutá reakčná zmes sa melie na vhodnom type mlyna za sucha. Takto získaná intermolekulárna zlúčenina bola použitá na pripravu suspenzného...

Spôsob prípravy selektívneho herbicídneho prípravku na báze 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237107

Dátum: 15.03.1987

Autori: Šmída Tibor, Lacko Juraj, Poór Robert

MPK: A01N 43/70, A01N 25/30

Značky: selektívneho, herbicídneho, báze, přípravy, přípravků, spôsob, 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-triazínu

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa predmetu vynálezu sa pripravuje selektívny herbicídny prípravok na báze 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-tríazínu finalizáciou jemne zomletého technického 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-triazínu, suchého dispergátora, pozostávajúceho z kaolínu a neionového tenzidu na báze zmesného kopolyméru propylénoxidu a etylénoxidu. Ďalej sa pridáva sulfitový výluh, kaolín a po premiešaní sa pridá zmáčadlo a zmes sa ďalej mieša,...

Sposob výroby stabilnej koncentrovanej emulzie selektívneho kombinovaného herbicídneho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248054

Dátum: 15.01.1987

Autori: Svitek Imrich, Kopinič Vladimír, Nosko Vladimír, Poór Robert

MPK: A01N 25/04

Značky: kombinovaného, emulzie, stabilnej, spôsob, výroby, herbicídneho, přípravků, koncentrovanej, selektívneho

Text:

...a Z-chlör-ćgd-bis-etylamíno-triazínu je voliteľné.Zistili sme že záverečné mletie prípravku možno vynechať, ak všetky účinné látky atrazín, simazín sú pred finalizáciou požadovanej jemnostl, t. j. zbytok na site 125 je menší ako 0,1 °/0.je výhodné spojiť proces mletia s prida ním polysacharidu a uskutočniť ho po pridaní účinnej druhej látky. Tiež je výhodne pridat do roztoku soli 2-metyl-e-chlortenoxyoctovej kyseliny druhú účinnú...

Spôsob prípravy selektívneho herbicídneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222894

Dátum: 15.03.1986

Autori: Poór Robert, Lacko Juraj

Značky: herbicídneho, přípravy, spôsob, selektívneho, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy selektívneho herbicídneho prostriedku na báze 1-fenyl-4amíno-5-chlór-6-pyridazónu, pričom sa vyznačuje tým, že do jemne zomletého 1- fenyl-4-amíno-5-chlór-6-pyridazónu obsahujúceho 1-fenyl-5-amíno-4-chlór-6-pyridazónu sa za miešania pridá SiO2, suchý dispergátor, sulfitový výluh, ďalej sa zmes uvedených látok mieša 5 až 60 minút a ďalej sa pridá vodný roztok sulfátov rozvetvených alkoholov a zmes sa homogenizuje za...

Spôsob prípravy selektívneho herbicídneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222635

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kovačič Henrich, Svitek Imrich, Poór Robert, Šmída Tibor, Lacko Juraj

Značky: prostriedku, spôsob, herbicídneho, selektívneho, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob prípravy selektívneho herbicídneho prípravku pozostávajúceho zo 60 až 70 % hmotnostných 1-fenyl-4-amino-5-chlór-6-pyridazónu a z 10 až 20 % hmotnostných 5-cyklohexyl-5,7-diaza-2,3,4,5,6,7-hexahydro-inden-4,6-dionu, pričom sa do jemne zomletých účinných látok pridáva 0,5 až 5 dielov suchého dispergátora, 0,3 až 4,0 dielov SiO2, 2 až 9 dielov sulfitového výluhu, 0,3 až 2,0 dielov roztoku sulfátu rozvetvených...