Patenty so značkou «heparinu»

Oligosacharidové zlúčeniny odvodené od heparínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13911

Dátum: 22.03.2005

Autori: Mourier Pierre, Viskov Christian

MPK: C07H 3/06, C12Q 1/527, C08B 37/00...

Značky: odvodené, zlúčeniny, heparinu, oligosacharidové

Text:

...reťazcov.Prvý krok tejto premeny pozostáva z epimerizácie glukozamín 4-» manozamin (T. Toida a kol., J. Carbohydrate Chemistry, l 5(3), 351-360 (1996 druhým krokom je ó-O-desulfátácia glukozamínu, čo vedie k vzniku derivátov nazvaných 1,6 anhydro (medzinárodná patentová prihláška W 0 01/29055).Tento typ derivátu sa získa pre reťazce olígosacharidov, ktorých termínálny glukozamín je 6 O-sulfátovaný.Percento oligosacharidových reťazcov,...

Zmesi oligosacharidov odvodené od heparínu, ich príprava a farmaceutické kompozície tieto zmesi obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8699

Dátum: 22.07.2004

Autori: Laux Volker, Mourier Pierre, Viskov Christian

MPK: A61P 7/02, C08B 37/00, A61K 31/727...

Značky: zmesí, odvodené, obsahujúce, oligosacharidov, príprava, heparinu, kompozície, farmaceutické, tieto

Text:

...etalón heparínovćho štandardu s nízkou molekulovou hmotnosťou.0013 Tento štandard HTBPM bol pripravený podľa inštrukcií uvedených vo W 0 patentovej prihláške WOO 2/08295 a predovšetkým WO 2004/033503. Aktivita štandardu HTBPM sa meria vzľadom na medzinárodný etalón štandardu heparínu s nízkou molekulovou hmotnosťou.0014 Aktivita anti-Ha sa meria amydolytickou metódou na chromogénnom substráte podľa metódy opísanej v monografii...

Zmesi oligosacharidov odvodené od heparínu, ich príprava a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11812

Dátum: 08.10.2003

Autori: Viskov Christian, Biberovic Vesna, Grondard Luc, Mourier Pierre

MPK: C08B 37/10, A61K 31/727

Značky: odvodené, oligosacharidov, farmaceutické, kompozície, zmesí, obsahujú, príprava, heparinu

Text:

...sa meria spôsobom opísaným Anderson L.0. et al, Thromb. Res., 15,531-541 (1979), s prvou medzinárodnou štandardnou vzorkou nízkomolekulového heparínu ako štandardom.Hexasacharidová frakcia predstavuje 15 až 25 oligosacharidovej zmesi.Zmesí podľa tohto vynálezu zahŕňajú 8 až 15 hexasacharidu AIIa-IIs-Is v hexasacharidovej frakcii zmesi oligosacharidov.Percentá hexasacharidovej frakcie môžu byť stanovené analyticky prostredníctvom...

Sorbent heparinu a látek obsahujících struktury heparinu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266851

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čoupek Jiří, Rybák Miroslav

MPK: C07K 17/08

Značky: látek, obsahujících, struktury, způsob, sorbent, přípravy, heparinu, jejich

Text:

...je, že aktivace nosiče probíhá pouze na vnitřním hydrolilním povrchu pÓľů, nikoli ve hmotč, takže po následnévazebnć reakci s protaminem je eliminace zby lých reziktivních skupin úplná, poměrně rychlá a konečná.Vlastní vazba protaminu (poly-ls-lisynu) se uskutočňuje adicí primzirních skupin ziíinantů na epoxidový kruh aktivovaného kopolymeru. Nutnou podmínkou je, aby aminosktípiny nebyly protonizovány, proto je nutno upravit alkalitu roztoku...

Spôsob odstraňovania heparínu z krvi in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 265772

Dátum: 14.11.1989

Autori: Antal Miroslav, Toman Rudolf

MPK: A61K 31/715, G01N 33/50

Značky: spôsob, odstraňovania, heparinu, vitro

Text:

...zmesou epichlórhydrínu a dietylamínu v alkalickom prostredí,imidazólio-N,N-diyl-bis-/2-hydroxy-3-propyl/-ový éter sietovaného škrobu, chlorid dímetylamino-bis-/2-hydroxy-3-propyl/-ový éter sietovaného škrobu, benzyldimetylamonium-2-hydroxypropyl sietovaný škrob. Derivát polysacharidu pozostáva z častíc o veľkosti 50 až 300 řm, avšak je možné použit i derivát polysacharidu s menším alebo väčším rozmerom.Výhodou navrhovaného spôsobu...

Prípravok na odstraňovanie heparínu z krvi in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 261814

Dátum: 10.02.1989

Autori: Antal Miroslav, Toman Rudolf

MPK: A61K 31/715, G01N 33/86

Značky: vitro, prípravok, odstraňovanie, heparinu

Text:

...kapacitou 0,7 mmó 1.g 1 sa dokonale premieša s mik 261.814rokryštalickou celulózou pre farmaceutické použitie 60 g, 50 .až 300 m. získaná zmes s dobrými tokovými vlastnosťami sa tabletuje na tabletky s hmotnosťou 80 mg a pevnostou 3 »až 4 kg. Každá tabletka obsahuje 20 mg chlorid imiclazólio-N,N-dlyl-bis-2-hydroxy-3-propylj-ového éteru celulózy a 60 mg mikrokryštallckej celulózy..g 1 sa dokonale premieša s mlikrokrýštalickou celulózou pre...

Způsob přípravy vodných extraktů stálého složení s nízkým obsahem tuků a dalších znečisťujících složek a s vysokým obsahem heparinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248011

Dátum: 15.01.1987

Autori: Takács István, Illés János, Rudolf Péter, Gere Pál, Czebe László, Neszmélyi Erzsébet, Kerey Gyoergy

MPK: A61K 31/725

Značky: tuků, vodných, přípravy, extraktu, složení, složek, nízkým, znečišťujících, vysokým, stálého, obsahem, heparinu, dalších, způsob

Text:

...pracujícíhos velkým objemem zpracovávané suroviny. Ekonomická účinnost chemické extrarkce je nepříznivě ovlivňována použitýmí chemickými látkami a náklady na enzymy pro proteolytickou extrakci. Při těchto postupech je reprodukovatelnost n-ejistá, protože vzhledem k rozdilněmu systému shromaždovaní a skladovacím metodám živočišných orgánů se obsah aktivní látky pohybuje V širokých mezích. současně je další zpracováváiíĺ nepříznivě ovlivňováno...

Stanovení biologické aktivity heparinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233183

Dátum: 01.12.1986

Autori: Havlová Jarmila, Vávra Vladimír, Dvořák Jaroslav, Stužka Václav

MPK: G01N 21/31

Značky: stanovení, aktivity, heparinu, biologické

Zhrnutie / Anotácia:

Stanovení biologické aktivity heparinu spočívá v tom, že se na roztok, suspenzi nebo gel obsahující heparin, působí vodným roztokem kationoidního barviva za vzniku metachromatického produktu barviva a heparinu, jehož koncentrace, která je přímo úměrná biologické aktivitě heparinu, je přímo úměrná úbytku absorbance roztoku měřené v maximu monomerního absorpčního pásu použitého barviva. S výhodou lze použít Nilskou modř A a měření úbytku...

Způsob izolace heparinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231801

Dátum: 15.06.1986

Autori: Řeřicha Stanislav, Brodina Robert

MPK: A61K 35/42

Značky: heparinu, izolace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace heparinu ze živočišných tkání, zejména z hovězích plic. Tkáň se extrahuje roztokem chloridu sodného, potom ze zahřeje k varu, po ochlazení na teplotu 40 až 50 °C se extrakt oddělí, okyselí na pH 2,5 až 2,9 a vyloučené balasty se oddělí. Po úpravě pH na hodnotu 5 až 6 se vyloučí přídavkem organického rozpouštědla surový heparin.

Způsob stabilizace roztoků heparinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219403

Dátum: 15.08.1985

Autori: Spálený Jiří, Krulišová Zdeňka, Kucharský Jiří

Značky: roztoku, heparinu, stabilizace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace roztoků heparinu, zejména roztoků injekčních, vyrobených z heparinu čištěného oxidační, zejména permanganátovou metodou, vyznačující se tím, že se po čištění z roztoku heparinu odstraní oxalátové anionty, vzniklé jako nežádoucí zplodina oxidace heparinu.

Způsob výroby heparinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217192

Dátum: 15.02.1985

Autori: Roubal Zdeněk, Pavlík Vlastimil

Značky: způsob, heparinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby heparinu ze zvířecích orgánů, zejména z hovězích plic, vyznačující se tím, že se rozmělněná plicní tkáň podrobí nejprve proteolyse při teplotě 37 až 42 °C a pH 7,0 až 9,0, načež se proteolysát za stálého udržování pH na hodnotě 7,0 až 10,0, s výhodou 8,5 až 9,0, extrahuje roztokem chloridu a hydroxidu sodného 2 až 5 hodin při teplotě 50 až 55 °C, potom se teplota směsi po zvýšení na 85 až 100 °C, s výhodou na 90 °C, ihned sníží na...

Způsob získávání heparinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216189

Dátum: 15.10.1984

Autor: Vidic Hans-jörg

Značky: získavání, způsob, heparinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání heparinu ze solných roztoků zvířecí tkáně, které se zřeďují vodou v poměru solného láku k vodě 1 : 3 až 1 : 10 a z něhož se heparin získává metodami o sobě známými, vyznačující se tím, že se jako výchozího materiálu používá střevního solného láku, který vzniká naložením zvířecích střev, zbavených střevního hlenu, v roztocích jedlé soli při teplotě 0 až 30 stupňů Celsia.