Patenty so značkou «hemoglobinu»

Jednorazová mikrokyveta na stanovenie obsahu hemoglobínu v plnej krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18662

Dátum: 05.08.2009

Autori: Dumschat Christa, Hirschfelder Monika, Hensel Sike

MPK: G01N 33/49, G01N 21/03

Značky: stanovenie, mikrokyveta, hemoglobinu, jednorázová, plnej, obsahu

Text:

...ktorá je - ako známe vodná.0008 Predložený vynález vychádza z definície problému dosiahnutia urýchlenia priebehuvťahovania kvapky krvi až po vierohodné uskutočnenie merania.0009 Na vyriešenie tejto úlohy sa pri jednorazovej mikrokyvete typu uvedeného V úvode podľa vynálezu navrhuje, aby sa spolu s hemolyzačným prostriedkom na steny vylúčila prinajmenšom jedna prísada aaby táto prinajmenšom jedna prísada vykazovala fomiu inertnej soli alebo...

Spôsob stanovenia celkovej koncentrácie hemoglobínu v neriedenej a nehemolyzovanej celej krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9010

Dátum: 20.12.2002

Autori: Pettersson Joakim, Svensson Johnny

MPK: G01N 21/31, G01N 33/49, G01N 33/487...

Značky: nehemolyzovanej, hemoglobinu, celkovej, stanovenia, celej, neriedenej, koncentrácie, spôsob

Text:

...mimo detekčné rozmedzie.0009 W 0 01/53806 opisuje zariadenie, ktoré je obzvlášť vhodné na optické merania na celej krvi. Toto zariadenie zahŕňa absorpčný filter alebo interferenčný filter, ktorý zaisťuje korekciu výkyvov citlivosti detektora a efektívnej dĺžky optickej dráhy, ako bolo pozorované pri rôznej miere rozptylu. Zariadenie využíva veľký detektor na detekciu rozptýleného svetlaprcchádzajúceho cez absorpčný filter alebo interferenčný...

Spôsob separácie vopred vybraného druhu hemoglobínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281839

Dátum: 18.06.2001

Autori: Magnin Anthony, Wiffen Diane, Ashraf Salman, Pliura Diana

MPK: C07K 14/805, C07K 1/18, A61K 38/42...

Značky: druhu, spôsob, separácie, vopred, vybraného, hemoglobinu

Zhrnutie / Anotácia:

Hemoglobín je purifikovaný z nepurifikovaného roztoku hemoglobínu s cieľom získať vodný roztok obsahujúci aspoň 99 % vopred vybraného druhu hemoglobínu, pomocou dvojstupňovej vytesňovacej chromatografickej metódy. Jeden zo stupňov sa uskutočňuje za podmienok výmeny aniónov a ďalší za podmienok výmeny katiónov. Pri oboch stupňoch je kolóna na výmenu iónov naplnená tak, aby bola presýtená a mala schopnosť vytesniť formy hemoglobínu z kolóny...

Způsob fotometrického stanovení hemoglobinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265475

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kadrnál Jan

MPK: G01N 33/72, G01N 33/00

Značky: způsob, hemoglobinu, stanovení, fotometrického

Text:

...oxyhemoglobinu, methemoglobinu a karbonylhemoe globinu. Reakční rychlost přeměny oxyhemoqlobinu a methemoglobinu umožňuje provádět měření do 30 sekund a produkt je stabilní nejméně po dobu 20 minut.Vlastní stanovení je možno provádět bud jako jednostupňovou reakci hemoglobinu a činidla výše uvedených koncentrací reakčních komponent, nebo jako dvojstupñovou s postupným přidáním hemoglobinu a iontů Fe 2. Při odděleném uchování roztoku...

Činidlo ke stanovení glukózy, cholesterolu a hemoglobinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254978

Dátum: 15.02.1988

Autori: Faragó Ferenc, Zajka Gabriella, Jancsó Tamás, Darószi Iván

MPK: G01N 33/50

Značky: glukózy, stanovení, hemoglobinu, činidlo, cholesterolu

Text:

...již nemění, dosáhne při koncentraci 0,600 mníolu/litr. Pro jistotu se jako» optimální posuzuje koncentrace 0,800 mníolu/litr.g Konoentrace pet-oxidu potřebné pro měření glukózy a cholesterolu se rovněžZe shora uvedené tabulky je patrn-o, že maximální intenzity extinkce barvy v-ytvařené pomocí glukózy se dosahuje již při aktivite enzymu 14 j./»ml. Pro jistotu se upoužívá aktivity 15 j./m 1.h Při stanovení cholesterolu se používá detergentu, aby...

Způsob izolace hemoglobinu nebo produktů jeho rozkladu z fekálií

Načítavanie...

Číslo patentu: 228136

Dátum: 15.07.1986

Autori: Adlercreutz Herman, Partanen Paul, Suni Jukka

Značky: izolace, rozkladu, způsob, hemoglobinu, produktů, fekálií

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace hemoglobinu nebo produktu jeho rozkladu z fekálií za účelem jeho popř. jejich následného stanovení, vyznačený tím, že se lidský hemoglobin izoluje ze vzorku imunologickou reakcí za použití protilátky specifické pro lidský hemoglobin, například ve formě G-imunoglobulinové frakce lidského krevního séra, a fixované na pevnou fázi, například na polystyren.

Koncentrovaný hemolyzační a transformační roztok pro stanovení leukocytů automatickými počítači a hemoglobinu fotokolorimetricky ve formě kyanmethemoglobinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224403

Dátum: 01.12.1985

Autor: Možíšková Jarmila

Značky: hemolyzační, stanovení, formě, transformační, leukocytů, fotokolorimetricky, roztok, kyanmethemoglobinu, automatickými, koncentrovaný, počítací, hemoglobinu

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrovaný hemolyzační a transformační roztok pro stanovení leukocytů automatickými počítači a hemoglobinu fotokolorimetricky ve formě kyanmethemoglobinu v naředěném vzorku krve, vyznačený tím, že v redestilované vodě obsahuje 5 až 80 g/1 hemolyzačních a současně oxidačních činidel ze skupiny alkyltrimethylamoniumhalogenidů, například doacyltrimethylamoniumbromid, tetradecyltrimethylamoniumbromid a/nebo hexadecyltrimethylamoniumbromid, 5 až...