Patenty so značkou «havarijních»

Zapojení mikropočítačového zařízení letounu pro sdruženou signalizaci havarijních a nebezpečných situací

Načítavanie...

Číslo patentu: 267514

Dátum: 12.02.1990

Autori: Homola Josef, Čekal Stanislav

MPK: B64D 45/00, G06F 15/50

Značky: mikropočítačového, signalizaci, zařízení, havarijních, nebezpečných, zapojení, situací, sdruženou, letounu

Text:

...provedení zapojení podle vynálezu ,je schomaticky znázorněu na přípojeném výkrese.Datové, adrosovó a řídící vstupy mikropočítąčo 1 l Jsou propoJozly se systómovou.ilŕârnicí, lll. S touto eběrnicí Jsou spojený paralelní spoJené datové, adresová a řídící vstupy hlasového syntozátortn 2, vícelcmnálového příjímače § kődu ARĽGG 1429, bloku 12 suínxžuzí analogových vstupu, bloku l 2 snímání dvouhoulnotovýcł) wrstupů a. bloků u...

Způsob provádění teplotechnických a havarijních experimentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242637

Dátum: 01.05.1988

Autori: Kolareík Vilibald, Valenta Jioí, Sklenáo Jaroslav, Eerný Miloslav, Hrabovský Miroslav, Matula Richard, Burieer Petr, Hájek Petr, Taraba Oldoich

MPK: G21C 17/00

Značky: havarijních, teplotechnických, experimentu, provádění, způsob

Text:

...expenímentům, přičemž ve druhé etapě je do okruhu tekutého kovu zapojena jedna trubka se vstřikovacím zařízaxím, kde je na této trubce proveden havarijní experiment se vstřikem vody, páry nebo parovodní směsi do tekutého kovu, při němž jsou dodrženy teploty, tlak a rychlost a také směr proudění mšdií v trubkách i v mezítrubkovém prostoru a po tomto vstřiku je zmíněná trubka odpojena od okruhu tekutého kovu s pro další experimenty jsoustej~...

Vstřikovací ventil pro modelování havarijních situací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243003

Dátum: 15.05.1987

Autori: Chrápavý Vlastimil, Porkat Josef, Koíž Pavel, Kuchynka Jioí

MPK: G21C 17/00, F16K 27/00

Značky: ventil, havarijních, situací, vstřikovací, modelování

Text:

...podle fynálezu je znázorněn na přiloženám obrázku.Je zde proveden podélný řez vstřikovacím ventilem včetně zaústění do sodíkového prostoru parního generátoru a prüchodu stěnou ochranné krabice a příčný průřez v místě propojení vstřikovací části s přenosovou částí. dVstřikovací ventil pracuje tak, že pohyb ručního kola nasazeného na třetím hřídeli se přenáší na druhý hřídel, před kloubový a posuvný mechanismus na první hřídel a odtud na...

Zapojení vstupního adaptéru pro analýzu havarijních signálů u paragenerátoru s tekutým kovem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217228

Dátum: 15.03.1985

Autor: Straka Miloslav

Značky: adaptéru, kovem, analýzu, vstupního, zapojení, signálu, paragenerátoru, havarijních, tekutým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vstupního adaptéru pro analýzu havarijních signálů u parogenerátoru s tekutým kovem v provozech, jako jsou atomové elektrárny, ve kterých se používá k výrobě páry parogenerátorů s tekutým kovem, např. sodíkem, který je teplonosným médiem. U zapojení podle vynálezu je napětí v uzlu, napájeném z prvního zdroje napětí přes první odpor a z druhého zdroje napětí přes druhý odpor, paralelně připojovaný prvním multiplexerovým...