Patenty so značkou «havarijní»

Způsob havarijní regulace teploty v oblasti malých chladicích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269798

Dátum: 14.05.1990

Autori: Zimmermann Ralf, Prockat Dieter, Laske Olaf, Niedermüller Bernd

MPK: F25D 29/00

Značky: regulace, havarijní, chladicích, způsob, zařízení, oblastí, teploty, malých

Text:

...HPOHZIBOJXSITCŠ BIISHEHHŘ pearuponannn. TaK JTD HÚJBFłaIITCH HEOÓXDÄIHMNB ÄJISI BTUFÚ PEFYJIDIPIEJBäIlHSI JlIiPlFJIIl/Iñ HEPGKJIDWEBIHSI. ĺĺÉHCIlPaBłIl-IŘ ÄaŤHHK C DTHOCHNEĚCH K HGHY CXEMOŘ OÓPaÓOTKHüTKJĺĺľlöeTcñ . d HÚHEXE) HÚJIXDJISIIIIHH Uó PEJUÚM H HOCPGHCTBOH UÓHWHHK VBJIÚB CHFHEIJIHÉBHMHMnoaperenue nonnoduee noncuaeŕca na nayx unmecuenynmux npuuepax ocymecraueunn. onucuaanmnx aaapnñnoe perynnpoaanue Teuneparypu a xouonunbuuxe c nByMH...

Havarijní zabezpečovací elektromechanický ventil s tlumičem zavírání

Načítavanie...

Číslo patentu: 269208

Dátum: 11.04.1990

Autori: Maceczek Bohumil, Halada Pavel

MPK: F16K 11/24

Značky: ventil, elektromechanický, zavírání, havarijní, zabezpečovací, tlumičem

Text:

...připevněn servopohon g aloupy ll servopohonu g tak, aby osy včetene lg servopohonu g a vřetene go ventilu l byly totožnć. Vřeteno gg servopohonu g je ukončeno pouzdrem Q, ktere je e ním epojeno kolíkem gg. Na pouzdro g je rouby g připevněna základna 1 západkovóho mechanismu, tekłsľje pevnou součástí vřetene lg servopohonu g. Zákledna 1 zápedkovćho mechanismu je na obou protilehlých koncích vedene sloupy ll servopohonu 3. Na obou protilehlých...

Havarijní brzda krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268938

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vaněk Stanislav, Liška Milan, Švehlák Petr

MPK: B23Q 11/04

Značky: krouticího, momentu, brzda, havarijní

Text:

...1 znázorňuje ŕoz brzdou, obr. 2 dççajz pfovgn deni křoužků s vybránimi, obr. 3 zobrazuje ustąveni zànků ve výchozi poloze o obr.4Na brzdčne hřideli je unistěn kroužek 3, ktorý je tlačen pružinou ll na doraz tvorený oojietnýn kroužkcn lg, který zajišťuje vůli y mezi prvni kroužken 5 a tělesen 1. Na brzděné hŕidoli je také unistěn kroužek 5 a 5 volně otočné. Kroužky 1 a 5 maji na jednou, kroužek 5 na obou čelech Vytvořeno klinové vybráni o výšce...

Způsob odstupňování havarijní ochrany jaderného reaktoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 259812

Dátum: 15.11.1988

Autori: Rubek Jaroslav, Markvart Jaroslav, Bednařík Karel

MPK: G21C 9/00

Značky: ochrany, způsob, odstupňování, reaktoru, jaderného, havarijní

Text:

...těmito stanicemi bez záskoltu rezervy, je reaktor odstaven najrýchlejším způsobem. V ostatních případech je výkon reaktoru snížen naúroveň výkonu turbin nebo odběru páry regulačním systémem bloku. Pokud je reaktor nutno odstavit, provede se odstavení ručně z minimální hladiny výkonu, pod kterou regulátor výkonu reaktoru není schopen pracovat. Mezní výkon reaktoru je výkon, do kterého není rekator v žádném případě odstaven ochranou prvního...

Havarijní zabezpečení pokročilého tlakovodního jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243951

Dátum: 01.07.1988

Autori: Vážny Emil, Kotvas František

MPK: G21C 15/18

Značky: havarijní, zabezpečení, tlakovodního, pokročilého, jaderného, reaktoru

Text:

...místech aktivní zony, vyvolají okamžitou jaderně fyzikální silně zápornou zpětnovazební výkonovou odezvu vlívem místního prudkého poklesu moderaoe neutronů, ke které dochází už v předkrízové a tedy v ještě teplotechnícky bezpečné fázi rozvoje havarijního režimu energetického provozu. Za třetí, předřezením teplofyzikálního způsobu před absorbčním způsobem havarigního snižování reaktivity dochází v neutronové kinetice e teplotechnice...

Zapojení blokování havarijní ochrany jaderného reaktoru od výpadku posledního pracujícího turbogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254369

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hezoučký František

MPK: G21C 9/00

Značky: havarijní, reaktoru, blokování, jaderného, turbogenerátoru, pracujícího, posledního, výpadku, ochrany, zapojení

Text:

...je po odblokování ochrany jednou z nejčastějších příčin působení havarijní ochrany prvního druhu, která vyvolává jednak teplotní šoky na palivu a základním zařízení primárního okruhu, jednak zbytečné ztráty na výrobě, díky delšímu odstavení bloku,jež každé působení této ochrany provází.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zapojení k blokování havarijní ochrany od výpadku posledního turbogenerátoru u jaderných elektráren se...

Havarijní ochranné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254139

Dátum: 15.01.1988

Autori: Langer Richard, Christoph Peter, Rossbach Horst, Hofmann Klaus

MPK: F16K 17/20

Značky: ochranné, havarijní, zařízení

Text:

...qepTexe war.) noxasmmaew cucreny nmannn rasonoro anrarenn anwomoöunx cornacHoH 3 oőpeTeHum c anapnňnmu npeoxpannwenbnuw ycrpoňcwnou H oTKnmuammnM ycTpoücTBoM. , - -Cucrema nuraunn rasonoŕo nnrarenn anromoőunx axnmqaer HGCKOHBKO rasoaux öannonon 1, Koropme coeneum pyr c npyronvneymuu K nowpeóurenm KennexTopoM. . .- » Kaxuü rą 3 onuü 6 annoH 1 npncoennàen K Konnexropy uepes sanopuun xnanaH 2uaBapHñHmm npeoxpanmrenpuuň Knanau 3.Oömee...

Zapojení pro havarijní zasunuti cívky lineárního motoru vystavovacího mechanismu magnetických hlav diskových pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246909

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šmída Tibor, Koneený Václav

MPK: H02J 9/00

Značky: lineárního, magnetických, pamětí, motorů, zapojení, vystavovacího, mechanismu, diskových, cívky, zasunuti, havarijní

Text:

...napětí lineárního motoru §. Záporná svorka 3 zdroje napájecího napětí lineárního motoru § je připojena na záporný napájecí vstupgg koncového stupně 1 buzení.Výstup lg koncového stupně 1 buzení je připojen na druhý přívod lineárního motoru É. Budicí vstup ll vpřed koncového stupně 1 buzení je připojen přes rozpínací kontakt 3 spínače gg na svorku lg buzení pro připojení na obvod buzení. První zapínací prvek ll, spínač gg a druhý zapínací...

Způsob blokování havarijní ochrany prvního druhu od výpadku posledního pracujícího turbogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252269

Dátum: 13.08.1987

Autori: Rubek Jaroslav, Hezoučký František

MPK: G21C 9/00

Značky: prvního, havarijní, výpadku, ochrany, pracujícího, turbogenerátoru, posledního, blokování, druhu, způsob

Text:

...čerpadly /u nichž je doběh zabezpečen vždy i bez provozu turbogenerátorů/, podle vynálezu.Jeho podstata spočívá v blokování havarijní ochrany od výpadku posledního pracujícího turbogenerátoru až do výkonové hladiny při níž lze spolehlivě odvést páru vyráběnou v parogenerátorech bez nebezpečí zvýšení tlaku v nich na úroveň působení poistných ventilů parogenerátorů, popřípadě bez nebezpečí zvýšení tlaku v primárním okruhu na úroveň působení...

Způsob havarijní ochrany jaderného reaktoru typu VVER a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 252236

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bednařík Karel, Rubek Jaroslav

MPK: G21C 9/00

Značky: reaktoru, provádění, zapojení, způsob, havarijní, ochrany, jaderného

Text:

...logického obvodu na připojeném výkrese.Zařízení sestává 2 pěti obvodu logického součinu a jednoho obvodu logického součtu. Na první vstup prvního obvodu l vytvářejícího logicky součin je zapojen signál 1 o uzavření rychlouzaviracích ventilů, první turbiny a na druhý vstup signál g o uzavření rychlouzavíracich ventilů druhé turbiny. Výstupní signál lg prvního obvodu l vytvářejícího logicky součin je zapojen na první vstup druhého...

Zapojení zajišťující havarijní vytažení magnetických hlav u diskových pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234184

Dátum: 01.04.1987

Autori: Raus Miroslav, Košťál Lubor

MPK: G11B 21/12

Značky: magnetických, havarijní, diskových, pamětí, zajišťující, zapojení, vytažení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduché zapojení, pracující spolehlivě při všech možných poruchách, přičemž by nedocházelo k nadměrnému opotřebování kontaktů výkonového relé. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením se servomotorem buzeným výkonovým zesilovačem, s přepínačem ovládaným ovládacím obvodem pro přepnutí servomotoru na náhradní zdroj konstantního napětí. Hlídací obvod zajišťuje bezproudové přepínání přepínacího, případně přepínacích...

Obvod pro havarijní brzdění synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248184

Dátum: 12.02.1987

Autor: Javůrek Jiří

MPK: H02P 3/18

Značky: motorů, havarijní, synchronního, obvod, brzdění

Text:

...sítový spínač a měnič a jednak na tlumivku přes spínač pro havarijní brzdění. síťový spínač je zapojen na spínač pro havarijní brzdění. Měnič je zpětnovazebně zapojen na sítový spínač přes obvod pro vyhodnocování poruchy.Výhodou obvodu je jeho jednoduchost a především spolehlivost v provozu regulovanéhoNa připojenám výkresu je uvedeno blokové schéma obvodu podle vynâlezu. Výkonový vstup sítového spínače l je pžipojen na fáze napájecí sítě a...

Zařízení pro modelování havarijní situace u parního generátoru typu sodík-voda

Načítavanie...

Číslo patentu: 231859

Dátum: 15.12.1986

Autori: Martoch Josef, Kugler Vladimír, Lochmanová Zdena, Matal Oldřich

MPK: G21C 17/02

Značky: situace, havarijní, generátoru, sodík-voda, zařízení, modelování, parního

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu je vnitřní prostor tělesa vstřikovadla připevněného svarovým spojem k nátrubku teplosměnné trubky a umístěného v nátrubkovém prostoru montážního nátrubku zaústěného do mezitrubkového prostoru parního generátoru napojen na zdroj testovacích tekutin dvěma samostatnými potrubími testovací tekutiny, z nichž každé sestává z vnitřního potrubí, průchodového nátrubku a vnějšího potrubí, přičemž vnitřní potrubí je opatřeno...

Havarijní uzavírací vtahovací mechanismus bezpečnostního pásu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237227

Dátum: 15.06.1986

Autori: Unt Anders Arnoldovič, Lauri Vajno Gustavovič, Teder Leonid Oskarovič

MPK: B60R 21/10

Značky: pásu, dopravních, bezpečnostního, mechanismus, uzavírací, prostředků, vtahovací, havarijní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří k mechanismům pasivní bezpečnosti v dopravních prostředcích. Cílem vynálezu je zvýšení provozní spolehlivosti mechanismu při současném vyloučení operací montáže a demontáže snímače při jeho regulaci. Havarijní uzavírací vtahovací mechanismus bezpečnostního řemenu dopravního prostředku obsahuje pouzdro, ve kterém je hřídel k navíjení pásu řemenu, zajišťovací mechanismus s ozubeným kotoučem a vzájemně s ním působící inerční snímač....

Havarijní uzavírací vztahovací zařízení bezpečnostního pásu dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237225

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lauri Vajno Augustovič, Agur Illar Albertovič, Unt Andres Arnoldovič, Teder Leonid Oskarovič

MPK: B60R 21/10

Značky: uzavírací, pásu, vztahovací, zařízení, bezpečnostního, dopravního, prostředků, havarijní

Zhrnutie / Anotácia:

Cíl vynálezu - zvýšení provozní spolehlivosti cestou zlepšení vzájemného působení blokovacích prvků s kotouči a rohatkovým věncem na úkor snížení měrného zatížení, odstranění kolísání hodnoty relativního působení inerčního působení druhého kotouče a také na úkor vyloučení samovolného spínání blokování, aniž by havarijní situace nastala. Toto se dociluje tím, že blokovací prvky jsou provedeny ve tvaru destiček, majících tvar obdélníků se...

Havarijní zabezpečení parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229883

Dátum: 15.04.1986

Autori: Martoch Josef, Matal Oldřich

MPK: G21D 1/00

Značky: generátoru, zabezpečení, parního, havarijní

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu přísluší k samostatným teplosměnným jednotkám, které vytvářejí v souboru parní generátor, jednak dvojice uzavíracích a odlehčovacích armatur, přičemž armatura umístěná na potrubí vstupu alkalického kovu je dále současně připojena buď přímo, nebo přes první pomocnou armaturu přepouštěcím potrubím na vyrovnávací nádrž a armatura umístěná na výstupu kovu je dále současně bud přímo, nebo přes druhou pomocnou armaturu...

Paroplynový havarijní akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 221558

Dátum: 15.02.1986

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: havarijní, akumulátor, paroplynový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hlavního zařízení důležitého bezpečnostního podsystému, kterým jsou (dnes už bezpodmínečně) vybavovány dvouokruhové jaderné elektrárny s tlakovodními, respektive vodovodními reaktory. Vynález intenzifikuje funkci daného zařízení i příslušného podsystému, umožňuje podstatně snížit spotřebu konstrukčního materiálu, dovoluje upravit teplotu bórované vody před jejím zavedením do havarovaného primárního okruhu na hodnotu optimální z...

Zapojení pro havarijní blokování motoru, zkoušeného na stacionárním dynamometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221211

Dátum: 15.01.1986

Autor: Černý Antonín

Značky: stacionárním, motorů, dynamometru, zapojení, zkoušeného, havarijní, blokování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro havarijní blokování motoru, zkoušeného na stacionárním dynamometru, vyznačující se tím, že na výstupy snímačů (8) měřených veličin, vybavených hlásiči mezních hodnot, jsou připojeny vstupy klopných obvodů (1), výstupy klopných obvodů (1) jsou připojeny jednak na vstupy obvodů (2) prodlevy a jednak na datové vstupy (9) paměti (4) poruchy, výstupy obvodů (2) prodlevy jsou připojeny na vstupy vzorkovacích obvodů (3), výstupy...

Zapojení obvodu časového hlídače – havarijní zvukové a světelné signalizace do obvodu napájení kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225666

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jaskiewicz Antonín

Značky: signalizace, světelné, kotlů, havarijní, obvodů, zvukové, zapojení, časového, napájení, hlídače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení časového hlídače - havarijní zvukové a světelné signalizace do obvodu napájení kotlů, vyznačené tím, že z fázové svorky (R) napájecí sítě jsou vyvedeny tři obvody, z nichž jeden je napojen na prvou pojistku (F2), druhý na druhou pojistku (F3), třetí na třetí pojistku (F4), přičemž prvá pojistka (F2) je napojena přes prvý kontakt (1) paketového přepínače (Q1) při spojení druhého kontaktu (2) se čtvrtým kontaktem (4) na rozpojovací...

Systém havarijní signalizace vnitřní netěsnosti parního generátoru.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213546

Dátum: 01.03.1984

Autori: Pridöhl Eckardt, Straka Miloslav, Mauersberger Horst, Matal Oldřich, Bánovec Josef

Značky: vnitřní, netěsnosti, systém, signalizace, parního, havarijní, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Provedení podle vynálezu sestává z jednotek normování signálů čidel vnitřní netěsnosti a čidel kontroly prostoru z jednotky vstupů a z jednotky procesoru, přičemž uvedená čidla vnitřní netěsnosti jsou napojena přes jednotky normování signálu a přes jednotky vstupů na jednotku procesoru společné havarijní signalizace vnitřní netěsnosti parního generátoru. Je zde tedy řešen systém havarijní signalizace porušení těsnosti parního generátoru, který...