Patenty so značkou «halogenovaných»

Spôsob ošetrenia povrchu zliatiny Al, najmä konštrukčných prvkov pozostávajúcich zo zliatiny TiAl, a použitie organických halogénovaných zlúčenín uhlíka alebo halogenidov viazaných v organickej matrici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3767

Dátum: 17.03.2004

Autori: Donchev Alexander, Schütze Michael

MPK: F01D 5/28, C23C 8/00

Značky: tial, uhlíka, organickej, pozostávajúcich, konštrukčných, použitie, organických, zliatiny, prvkov, ošetrenia, halogenidov, viazaných, halogenovaných, najmä, povrchu, matricí, spôsob, zlúčenín

Text:

...je použiteľný pre konštrukčné prvky zo zliatiny TiAI, aj ked by bolo možné očakávať, že podobná reakcia s titánom zmarí uvedený pozitívny efekt, pretože oxid titaničitý, ktorý vzniká na vzduchu pri vysokých teplotách z halogenidov titánu, nemá žiadny ochranný účinok. Vskutočnosti ale nedochádza k žiadnej reakcii s titánom, ktorý je druhou hlavnou zložkou zliatiny.0010 Uvedený spôsob ďalej predpokladá, že k plánovanému zahrievaniu, ktoré...

Spôsob prípravy halogénovaných hydroxydifenylderivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283874

Dátum: 27.02.2004

Autori: Hölzl Werner, Sauter Hanspeter, Di Teodoro Armando, Reinehr Dieter, Zink Rudolf, Burckhardt Urs, Gronde Uwe

MPK: C07C 43/295, C07C 49/84, A01N 31/16...

Značky: halogenovaných, spôsob, hydroxydifenylderivátov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy halogénovaných hydroxydifenylderivátov všeobecného vzorca (1), pri ktorom sa v prvom stupni acyluje halogénovaný derivát benzénu, v druhom stupni sa táto acylovaná zlúčenina eterifikuje s použitím halogénovaného derivátu fenolu, v treťom stupni sa eterifikovaná zlúčenina oxiduje a v štvrtom stupni sa oxidovaná zlúčenina hydrolyzuje, podľa reakčnej schémy, kde R1 a R2 nezávisle na sebe sú vždy fluór, chlór alebo bróm,...

Oxidácia halogénovaných orto-xylénov v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3013

Dátum: 11.03.2003

Autori: Oeckel Gerald, Koch Péter, Colborn Robert Edgar, Hall David Bruce

MPK: C07C 51/16, C08G 73/00, C07C 51/54...

Značky: oxidácia, kvapalnej, fáze, orto-xylénov, halogenovaných

Text:

...milión (ppm) halogénftalidu odstránenie kyseliny octovej a všetkej vody vytvorenej v dôsledku reakcie pomocou destilácie a dehydratácia kyseliny halogénftalovej za vzniku anhydridu kyseliny halogénftalovej.0006 V rámci iného uskutočnenia spôsob prípravy kyseliny halogénftalovej zahŕňa vytvorenie reakčnej zmesi obsahujúcej zmes približne 7 až približne 3 hmotnostných dielov kyseliny octovej na l hmotnostný diel halogén-orto-xylénu, približne...

Spôsob odstraňovania halogénovaných organických zlúčenín z odpadových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279798

Dátum: 12.03.1999

Autori: Von Wedel Wedigo, Tarabocchia John, Barenschee Ernst-robert, Bilger Edgar

MPK: A62D 3/00, B01D 53/34

Značky: odpadových, plynov, zlúčenín, organických, halogenovaných, spôsob, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstraňovania halogénovaných organických zlúčenín z odpadových plynov, obsahujúcich prípadne NOx, pri ktorom sa odpadový plyn prípadne doplňuje SO2, prípadne vedie cez pevné lôžko alebo cez fluidné lôžko tvorené pevnou látkou a privedie sa do styku s kyselinou Caroovou alebo s jednou z jej solí. Caroová kyselina sa môže vyrobiť in situ tým, že sa pridá H2O2 a prípadne H2SO4.

Spôsob výroby halogénovaných alkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281313

Dátum: 03.04.1996

Autori: Turnbull Michael Drysdale, Bowden Martin Charles

MPK: C07C 33/42, C07C 29/38, C07C 29/64...

Značky: spôsob, halogenovaných, výroby, alkoholov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby halogénovaného alkoholu všeobecného vzorca (I), kde X predstavuje bróm alebo chlór, ktorý zahŕňa reakciu zlúčeniny všeobecného vzorca (II) s 3-metylbut-2-en-1-alom v prítomnosti silnej zásady a inertného rozpúšťadla. Produkty sú užitočné ako medziprodukty pri výrobe insekticídov.

Způsob výroby halogenovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257965

Dátum: 15.07.1988

Autori: Novák Miroslav, Hájek Milan, Čermák Ján, Šilhavý Přemysl

MPK: C07B 39/00, B01J 23/72

Značky: halogenovaných, sloučenin, způsob, výroby, organických

Text:

...o t.v. 20 °C s výtěžř kem produktu 91,1 Q. Výtěžky žadaných produktů jsou pravidla velmi vysoké a dosahuji většinou hodnot 85 až 97 S při vysokých konverzích (až 100 3).Adični reakce podle vynálezu probihají snadno í v případě málo reaktivních halogenovaných sloučenin jako jsou freony, např. 1,1,1-trichlortrifluoretan reaguje snadno za mírných podmínek při 80 až 90 °C s vysokou selektivitou přesahujioí 90 S. Vysoká selektivita reakcí...

Způsob výroby halogenovaných derivátů N-(merkaptoacyl)prolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230562

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ondetti Miguel, Sprague Peter

MPK: C07D 207/16

Značky: n-(merkaptoacyl)prolinu, výroby, způsob, derivátů, halogenovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby halogenovaných derivátů N-(merkaptoacyl)prolinu, obecného vzorce I ve kterém R znamená atom vodíku nebo alkanoylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, n- má hodnotu 0 nebo 1, R1 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, každý ze symbolů R2 a R2 představuje atom vodíku nebo halogenu, R3 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo trifluoraethylovou skupinu, přičemž v případě, že n- má...

Spôsob kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy zmesi halogenovaných metalokarbonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229726

Dátum: 01.05.1986

Autori: Macášek Fedor, Kaniansky Dušan, Mátel Ľubomír, Kovaľ Marian

MPK: G01N 27/26

Značky: zmesí, halogenovaných, kvalitatívnej, analýzy, kvantitatívnej, spôsob, metalokarbonátov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru špeciálnych metód analytických. Rieši spôsob kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy zmesi halogenovaných metakarbonátov všeobecného vzorca (C2B9H11-nXn)Co Y kde X je bróm, chlór, jód a n je 1 až 4 a Co je H+, CS+, K+, Na+ kde R je alkyl s počtom uhlíkov do 11, sa jednomocné katióny separujú kapilárnou izotachoforézou. Po detekcii vodivostnej, a/alebo fotometrickej a/alebo termometrickej sa výsledky spracujú matematicky...