Patenty so značkou «hadíc»

Rezacie zariadenie pre vytlačovacie zariadenie na výrobu vytlačovaných plastových hadíc alebo laminovaných hadíc na tuby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3102

Dátum: 28.02.2005

Autor: Breyer Walter

MPK: B26D 1/00

Značky: laminovaných, plášťových, vytlačovaných, hadíc, rezacie, vytlačovacie, výrobu, zariadenie

Text:

...sane so základňou pomocou lineárneho vedenia svýhodou rybinovými spojmi, pričom vsaniach, voblasti spodnej strany a uprostred medzi lineárnymi vedeniami jeusporiadaná, pripadne vsadená množina vedľa seba navzájom usporiadanýchV predloženom vynáleze je dôležité, že v základni pod permanentnými magnetmi saní je vsadená alebo usporiadaná najmenej jedna cievka, ktorá môže byť aktivovaná a zásluhou regulácie príslušných napätí môže pohybovať...

Reťazec navzájom spojených uzavieracích svoriek na hrdlá vreciek či fóliových hadíc, zariadenie na uzatváranie uzavieracích svoriek reťazca uzavieracích svoriek a spôsob uzatvárania uzavieracích svoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283130

Dátum: 03.01.2003

Autori: Haschke Eggo, Vermehren Günter, Hanten Jürgen, Grzondiel Walter

MPK: B65D 33/16

Značky: navzájom, reťazec, hrdla, fóliových, uzavieracích, zariadenie, uzatvárania, hadíc, svoriek, reťazca, spôsob, uzatváranie, vreciek, spojených

Zhrnutie / Anotácia:

Reťazec navzájom spojených uzavieracích svoriek (10'), určených na hrdlá vreciek či fóliových hadíc, s jednotným profilom prierezu a s dvoma koncami zaskočiteľnými do seba na uzavrenie uzavieracej svorky, je uskutočnený tak, že uzavieracie svorky (10') majú nadstavce (16), ktoré sa nachádzajú na vonkajšom obvode (18) vo vzájomnom zákryte a sú navzájom spojené len v oblasti týchto nadstavcov (16), pričom nadstavce (16) tvoria súvislé rebro....

Zariadenie na prichytenie oporných košov filtračných hadíc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2477

Dátum: 12.06.2000

Autor: Horký Jozef

MPK: B01D 29/11

Značky: prichytenie, zariadenie, oporných, košov, hadíc, filtračných

Text:

...nastavovacieho elementu.Zariadenie na uchytenie oporných košov filtračných hadicv príkladných uskutočneniach je vytvorené z kotviacej doskyQ plynotesne upevnenej k obvodovým stenám skrine filtra, filtračnej hadice g s kovovým krúžkom l a oporného koša 5. Do filtračnej hadice g zasunutý oporný kôš 4 je uložený v jednomzávesnom bode A v osi Q filtračnej hadice Pre prípad podľa2. obr. 1 a obr. 2 je v závesnom bode A v OS 1 Q hadice g na...

Zariadenie na pripájanie plastických hadíc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 331

Dátum: 02.02.1994

Autori: Minčev Želju, Klepetko Martin

MPK: F16L 33/14

Značky: pripájanie, zariadenie, plastických, hadíc

Text:

...ktorý je v inřlexnom bode napojený konkavny oblúk a/alebo krivka. Podľa technického riešenia je výhodne, keď konkavny oblúk ma menší polomer ako konvekný oblúk, najlepšie keď je jeho polo mer polovicou polomeru konvexneho oblúka.Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov,kde na obr.1 je znázornené zariadenie v pozdĺänom reze V zmontovanej polohe, na obr.2 pozdĺžny rez olivou z obr.1 , na obr. zväćšený detail olivy z obr.2 a...

Zařízení pro uchycování spodních konců filtračních hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265668

Dátum: 14.11.1989

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: spodních, zařízení, uchycování, konců, hadíc, filtračních

Text:

...části hrdla upevněna, což má za následok snížení celkového úletu prachu z filtru. Výhodnou skutečnosti rovněž je, že filtrační hadice procházející rozšírenou kuželovou částí hrdla není poškozována při. své funkci otěrem o jeho vnitřní kovový povrch, což vede k prodlouě žení její životnosti. Další výhodou tohoto uspořádání je, že umožňuje při konstrukcí filtru vypustit dosud užívané montážní otvory ve skříni filtru spolu s obslužnými...

Prípravok na utesňovanie spojov hadíc so stlačiteľnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261680

Dátum: 10.02.1989

Autor: Beneš Jan

MPK: F16L 33/20

Značky: hadíc, utesňovanie, spojov, stenami, prípravok, stlačiteľnými

Text:

...hadíc do najmenej 50 miliwmetrov.Prípravky sú s úspechom využívané pre vnútorné potreby v organizácií prihlasovuatela, a to jednak jednoučelové pre väčšie hadice, ako aj univerzálne s vymenitelnými vložkatni čeľusti.Príklad uskutočnenia prípravku podľa vynálezu je znázornený na priložených výkresoch, pričom obr. 1 je pohlad na prípravok v zovretej polohe a s čisastočnými rezmi funkčnými prvkami, na obr. 2 je v osrovom reze hadicou...

Spôsob utesňovania spojov hadíc so stlačiteľnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261679

Dátum: 10.02.1989

Autor: Beneš Jan

MPK: F16L 33/20

Značky: hadíc, stlačiteľnými, spojov, stenami, utesňovania, spôsob

Text:

...zaoblených prečnelkov tvarovaných V lichobežníkových roztlačných úsekoch medzi čeľusťami prostredníctvom tvarovacích stien za zvieracími hranami pod uhlami V rozmedzí 5 až 15 stopňov Zverné upevnenie objímky sa ukončí po Zmenšení vonkajšieho priemeru utesňovacieho krúžku na veľkosť zhodnú s vonkajším priemerom hadice.Výhody spôsobu podľa vynálezu sú hlavne v tom, že sa dajú použit jednoduché a výrobne nenáročné utesňovacie objímky v...

Přípojka hadic z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261336

Dátum: 12.01.1989

Autori: Slanec Miroslav, Laboutka Karel, Hanzlíček Zdeněk

MPK: F16L 33/22

Značky: přípojka, hadíc, plastické, hmoty

Text:

...armatury pomocí vnějšího závitu.Na připojeném výkrese je V podélném řezu schematicky znázorněn přiklad provedení přípojky hadic z plastické hmoty podle vynálezu, s výztužnou vsuvkou lg trubkového tvaru,na jejímž povrchu jsou vytvořeny prstencové zápichy ll, nákružek lg a náběhový kužel lg. Do prstencových zápichů ll je zčásti vtlačena hadice z plastické hmoty gg deformací upínacího kroužku gg v místech deformační drážky gl a náběhovýoh...

Rýchlospojka zväzku pneumatických hadíc mobilných banských zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258749

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kovalík Marián, Čerey Ladislav

MPK: F16L 33/00

Značky: zariadení, rýchlospojka, zväzku, hadíc, banských, pneumatických, mobilných

Text:

...tesnenim. Taktiež, že vo vnútornom otvore plochých prirub sú uložené hadice a kable iných obvodov.Výhodou rýchlospojky zväzku pneumatických hadíc mobilných zariadení podľa vynálezu je v jednoduchosti konštrukcie, v dokonalom utesnení, rýchlom spojení a výmene tesnenia. Výhodou je tiež, že možno tvarované koncovky nastaviť do ľubovoľnej polohy.Príklad vyhotovenia rýchlospojky podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, kde na obr. 1 a 2...

Vysokotlaká otočná spojka hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 245926

Dátum: 01.07.1988

Autori: Schirrmann Hartmut, Dirksen Joachim

MPK: F16L 27/08, F16L 31/00

Značky: vysokotlaká, hadíc, otočná, spojka

Text:

...uvedených výhod.u otočné vysokotlakó spojky hadic podle vynáležu v tom, že se usnadňuje manipulaoe při stříkání vysokotlakou pistolí, čímž se podstatně zvyšuje~prodnktivita.při.stříkání.Vysokotląká otočná spojka hadicumístěná V tI 1 e 7 vysokotlaké stříkací pistole podle vynálezu má otočný trn na konci zakončený zámitem s těsnícím kuželemą.Zakončení otočného trnu vnějším závitem s těsníoím kuželem slouží k připojení vysokotlaké hadice s...

Přípojka, zejména pro těsné a pevné připojování hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244753

Dátum: 01.06.1988

Autor: Moc Jioí

MPK: F16L 19/02

Značky: těsné, připojování, přípojka, pevně, hadíc, zejména

Text:

...na prstenci a kroužku, což má značný význam při připojování hadic.už 244 sa Příkladně provedení přípłojky podle vynálezu je znázorněnone přiloženýoh výkresech., kde obr. 1 uvádí podělný řez přípojkou před upnutím hadice a obr. 2 stejny podélný řez přípojkou po upnutí hadice. Spojování dvou částí hadic podle předmětu tohoto vynálezu je znázorněno na obr. 3.Příkladné provedení přípojlqr podle vynálezu seetává z tě- lese L přípojlqr,...

Závěsný vozík girlandového zásobníku kabelů a hadic pro tunelovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255465

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kozel Bedřich, Štos Libor

MPK: E21D 9/00, E21F 17/06, H02G 11/06...

Značky: vozík, tunelovací, závěsný, stroje, girlandového, zásobníku, hadíc, kabelů

Text:

...zásobníku kabelů a hadic podle vynálezu zaručuje tuhost konstrukce a stabilitu celého systému, což se přiznivě osvědčí při roztahování a zejména při stahování rozvinuté girlandy. Použitím závěsného voziku qirlandových zásobníku kabelů a hadic podle vynálezu se odstrani nákladné prostoje tunelovacich strojů.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení závěsného vozíku girlandového zásobníku kabelů a hadic pro...

Přídavné zařízení pro navíjení textilních hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 254084

Dátum: 15.01.1988

Autori: Uhmann Hubert, Kimmer Josef

MPK: B65H 54/00

Značky: textilních, hadíc, přídavné, zařízení, navíjení

Text:

...povlekem a je opatřen brzdou. Vstupní válec g je těsně přiřazen k prvému hnanému válci Q tak, že vyvíjí určitý tlak na hedicí Q mezi nimi procházející. vedle prvého hnaného válce Q a druhého hnaného válce 1 je umístěn volný válec lg. Tyto válce tvoří prvou soustavu i válců přídavného zařízení. V odstupu od druhého hnaného válce 1 je upraven třetí hnaný válec Q,vedle něhož je umíetěn druhý volný válec ll, K jehož povrchu přiléhá čtvrtý hnaný...

Způsob výroby pryžových hadic s kostrou na pružných pryžových trnech

Načítavanie...

Číslo patentu: 253981

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vilím Otakar, Zelina Antonín

MPK: B29D 23/20

Značky: způsob, pryžových, výroby, hadíc, trnech, pružných, kostrou

Text:

...jedné svorky a pootočenř k dalšímu vtisknutí je asi 5 sekund. Spojení trnu deseti svorkami, které má pev-nost 400 N, bude trvat zhruba 1 minutu, což je doba podstatně kratší,než je zapotřebí ke spojeni trnů vulkanizací nebo lepením. Proces vulkanizace je také značně náročný na energií, protože vulkanizační teploty se pohybují v rozmezí asi 12 o~ 15 o °c.Feromagnetický materiál, ze kterého jsou svorky vyrobeny,umožňuje u hadic s přídavnou...

Zařízení k tepelnému formování polyamidových a polyetylénových hadic do šroubovice

Načítavanie...

Číslo patentu: 241909

Dátum: 01.12.1987

Autori: Liška Jioí, Širokorad Jurij, Hahn Alexadd

MPK: B65H 55/02, B65H 81/08

Značky: šroubovice, tepelnému, zařízení, polyamidových, polyetylénových, hadíc, formování

Text:

...brzdou seřízenou na tahovénapětí 0.4 Í 0,2 MPa. Navíjecí válec je přitom z materiálu-2 241 809 o dobré tepelné vodivosti a odolávající teplotním rázům od 250 ° C do 3 ° C bez zkřehnutí, praskání a deformací.Hlavní výhodou zařízení dle vynálezu je jeho jednoduchost a spolehlivost při provozu. Tvarovaná hadice je na začátku navíjení na navíjecím válci upevněna příchytkou a při dalším navíjení je předepínána jednak tahovým napětím vytvářeným...

Zařízení pro vedení vodičů energie, zejména hadic, ke spotřebiči s kruhovým pohybem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246927

Dátum: 15.10.1987

Autor: Barták Ladislav

MPK: H02G 11/02

Značky: pohybem, zařízení, zejména, vedení, vodičů, spotřebiči, hadíc, energie, kruhovým

Text:

...pohyb vodičů energie přes střed dráhy spotřebiče. Zařízení je konstrukčně a investičné nenáročné a umožňuje rozvod energie ke spotřebiči v rozsahu více než 36 u°.Příklad provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 představuje zařízení v náryse a obr. 2 pak radiální řez v rovině A-A.zařízení pro vedení vodičů energie ke spotřebiči pohybujícímu se po kruhové dráze sestává z kruhové dráhy l, pohybového...

Zařízení pro stanovení tuhosti hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244624

Dátum: 14.10.1987

Autori: Kratzer Terry Lee, Brück Heinz

MPK: G01N 3/22

Značky: hadíc, tuhostí, zařízení, stanovení

Text:

...shora prostor horního ložiska J tohoto otočného čepu 3.Tösnění mezi měřícím kotoučam 1 a nábojem A je tvořeno chladící kapalinou, takže jsou odstraněny přídavné pasívní odpory mezi pohyblivými a pevnými částmi. Kapalinový uzáver zemezuja volnému přístupu atmosférickě vlhkosti, tedy nenastává namrzání ložiskového prostoru.Přitom náboj 1, v němž je uložen otočný čep g horním ložiskem 1, dosahuje svou výškou nad úroveň hladiny chladící...

Ohebný trn k výrobě pryžových hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 251423

Dátum: 16.07.1987

Autori: Brokl Zdeněk, Rigo Jiří, Vlček Vladimír, Žáček Pavel, Bartoš Otakar, Václavek Miroslav

MPK: B29D 23/00

Značky: výrobe, hadíc, pryžových, ohebný

Text:

...něknutí použitého terloplaetu dochází v těchto Iístech k dorornecín povrchu trnu, nehodnocujícín tm i pryłovou hadici.lbvýhody uvedených trnd z ternoplaetů odstraňuje ohehý trn k výrobě pryłových hadic podle vynilezu. Podstata vynálezg epočívá v ton, že uvnitř podlouhlćho vňlcovitého tčleea trnuz tornoplaatu, například polypropylenu, jsou podćl ony tlleoe trnu vytvoreny uzavřená, plynen naplnené dutiny, ktere áeou od nebe oddčleny...

Zařízení ke spojování dílů hadic během kontinuálního výrobního procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250609

Dátum: 15.04.1987

Autori: Uhmann Hubert, Kimmer Josef

MPK: F16L 29/00

Značky: dílů, během, spojování, procesu, hadíc, výrobního, kontinuálního, zařízení

Text:

...řezu spojku v poloze, kdy je průchod tlakového vzduchu uzavřen. AHadicová spojka sestává z tvarovaného vnějšího tělesa ł spojky, opatřeného ve vnitřní drážce uloženým těsnícím kroužkem § a vedle tohoto je upraven odvzduěňovací otvor Q. Ve vnitřní částí vnějšího těleaa ł spojky je dále uloženo ložísko g, ve kterém je suvně uložena vypínecí tyčka 1. Proti ložisku g je souose nešroubováno pouzdro 5 opatřené ventilovou kuželkou Q, které je suvně...

Způsob zvýšení soudržnosti pryžových výrobků, zejména hadic, s vícevrstvou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 232200

Dátum: 01.04.1987

Autori: Svoboda Pavel, Šlesingerová Marie, Šimoník Josef, Veselý Rudolf, Mojžíš Miroslav, Šmatlová Taťána, Vilím Otakar, Kohoutek Petr

MPK: B29H 7/14

Značky: pryžových, výrobků, výztuží, hadíc, způsob, soudržnosti, zejména, zvýšení, vícevrstvou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení soudržnosti vrstev pryžových výrobků, zejména hadic, s vícevrstvou výztuží. Dosud známé způsoby zvýšení soudržnosti mezi výztuží a pryží používají buď úpravy výztuže - impregnací - nebo úpravy pryžové směsi. Úpravou pryžové směsi nelze však dosáhnout soudržnosti mezi jednotlivými vrstvami výztuže. Zde je třeba použít adheziva, nejčastěji nánosu kaučukových cementů v těkavém rozpouštědle, nebo pryžové mezivrstvy. Tyto...

Zařízení pro mechanizovanou montáž a demontáž koncovek hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 237001

Dátum: 15.02.1987

Autori: Matejů Jaroslav, Matejů Zdeněk

MPK: B23P 19/04, F16L 33/20

Značky: demontáž, koncovek, mechanizovanou, zařízení, montáž, hadíc

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je nová natáčecí hlavice, vhodná pro montáž a demontáž šroubovaných koncovek vysokotlakých i nízkotlakých hadic. Nová natáčecí hlavice má být maximálně univerzální, vhodná pro provádění oprav a renovací hadic u uživatelů s možností snadného seřízení pro různé typy a velikosti koncovek, dále by měla umožnit použití různých montážních a demontážních pomůcek a přípravků, které by potřebné úkony urychlovaly a mechanizovaly. Účelu...

Zariadenie na rezanie hadíc rezacím nožom obiehajúcim okolo hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236604

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pugzik František

MPK: B29H 3/06

Značky: obiehajúcim, nožom, hadice, rezanie, hadíc, zariadenie, okolo, rezacím

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je rezať hadice na menšie dĺžky, prípadne zarovnávať hadiciam čelá. Uvedeného účelu sa dosiahne kyvne upevneným rezacím nožom (1), ktorý po niekoľkých obehov okolo hadice (18) postupne prereže jej stenu. Hadica (18) je počas rezania upnutá a zároveň centrovaná do osi obiehania rezacieho noža (1) upínacími kladičkami (17). Po zapnutí motora (9) sa začne cez variator (8) a sústavu kôl (16) a (7), otáčať rotačné puzdro (2). Tažná...

Způsob výroby hadic z plastů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 248629

Dátum: 12.02.1987

Autori: Rozsypálek Miroslav, Tilšer Jaroslav

MPK: B29C 49/04

Značky: plastů, provádění, hadíc, zařízení, způsob, výroby

Text:

...variabilní a nobilní konstrukční celek, může mít vlastní pohon nebo jeho pohon může být odvozen od zařízení, na kterém bude instalován. což je jednoduěäí e příznivějěí z energetického hlediska.Vynelezený způsob výroby hadic z plastů, zejména z polyetylenu a zařízení pro provádění tohoto způsobu, jsou dále popsány na konkrétní provedení, k čemuž slouží připojeně výkresy, kde na obr. 1 je schěmaticky znázorněn výrobní postup a zařízení...

Koncovka hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 232894

Dátum: 01.01.1987

Autor: Dvořáček Jan

MPK: F16L 33/22

Značky: hadíc, koncovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního provedení koncovky hadic, které umožňuje opakovaně její montážní a demontážní práce. V případě nutné výměny hadice je možné sejmout koncovku a po úpravě hadice, například odříznutím patřičné délky nebo výměně, opětně ji na hadici namontovat. Podstata konstrukce spočívá v tom, že jeden konec těsnicí kuželky, jinak uložené v přesuvné matici pro připojení k pneumatickým nebo hydraulickým systémům, je uložen v tělese...

Linka pro mytí a sušení hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 234641

Dátum: 01.01.1987

Autor: Kopeček Lubomír

MPK: B08B 9/02

Značky: sušení, mytí, hadíc, linka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení poměrně rychlé údržby, to je čištění a sušení hadic při odstranění namáhavé fyzické práce. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním rotační myčky (3) nad máčecí nádrž (2). Ve výchozí poloze zasahuje k rotační myčce (3) vidlice (8) ramena (4), které je připevněno k pojezdovému vozíku (5) v pojezdové dráze (18), pod níž jsou umístěny sušicí rošty (9). U jednoho konce sušicích roštů (9) je upevněn rozdělovač (10) tlakové...

Způsob výroby hladkých elastomerických hadic se spirálovou nebo kroužkovou výztuhou lisováním ve formě na trnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233097

Dátum: 01.01.1987

Autori: Dvořák Zdeněk, Podhajský Jaroslav, Hudeček Jan, Bednařík Karel, Lumnitzer Michal

MPK: B29H 7/14

Značky: způsob, výroby, lisováním, výztuhou, elastomerických, hadíc, formě, spirálovou, kroužkovou, hladkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby hladkých elastomerických hadic se spirálovou nebo kroužkovou výztuhou lisováním ve formě na trnu. Při lisování těchto hadic na trnu s kruhovým průřezem dochází k nerovnoměrnému uložení výztužného prvku ve stěně hadice nebo k prolisování spirály na vnější nebo vnitřní povrch hadice, což má za následek snížení pevnosti hadice a při prolisování nebezpečí styku materiálu výztuže s dopravovaným mediem. Uvedené nedostatky...

Způsob spojování pryžových trnů při výrobě hadic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233075

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vaš Karel, Fiala Václav

MPK: B29H 7/14

Značky: pryžových, způsobu, výrobe, způsob, trnů, provádění, spojování, zařízení, hadíc, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu spojování pryžových trnů při výrobě hadic a zařízení k provádění tohoto způsobu. Účelem řešení je vrátit do výrobního procesu nepřípustně krátké pryžové trny tak, aby mohly dále plnit svoji technologickou funkci. Účelu se dosáhne tím, že trny se spojí způsobem, jehož podstatou je, že se konce trnů zaseknou nožem kruhového tvaru, odmastí, vloží do formy tak, aby vzdálenost jazýčků upravených konců byla v rozsahu 2 až 5...

Zařízení pro montáž a demontáž koncovek hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 236704

Dátum: 15.11.1986

Autori: Matejů Jaroslav, Matejů Zdeněk

MPK: B23P 19/04, F16L 33/22

Značky: montáž, zařízení, koncovek, demontáž, hadíc

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduchého zařízení pro montáž a demontáž šroubovaných koncovek vysokotlakých hadic pro jejich renovace. Protože koncovky jsou různých druhů a velikostí, musí být zařízení provedeno tak, aby se dalo snadno a rychle seřídit s možností použití různých montážních prvků nebo i přípravků, jako je i přípravek na snímání pláště na konci hadice pod objímku koncovky. Účelu je dosaženo tím, že na rámu je přichycen šnekový...

Zařízení pro ovinování hadic nebo kabelů vláknitými materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 234116

Dátum: 01.10.1986

Autori: Zdražil Jaroslav, Valenta Ladislav, Vraj Marian

MPK: B65H 54/00

Značky: ovinování, zařízení, vláknitými, hadíc, materiály, kabelů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení k ovinování hadic nebo kabelů textilními materiály. Dosavadní ovíjecí zařízení mají symetricky rozmístěné cívky v rovinách kolmých na osu rotace ovinovacího disku. Při zvětšování počtu cívek vede toto řešení k různým obtížím, které má odstranit konstrukce podle vynálezu. Podstatou zařízení je, že se skládá ze dvou ovinovacích hlav s opačným smyslem rotace, na jejichž hřídeli je umístěna rotující souprava cívek....

Zařízení ke šroubovitému řezání hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 227189

Dátum: 15.06.1986

Autor: Sýkora Bohumil

Značky: hadíc, zařízení, řezání, šroubovitému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke šroubovitému řezání hadic, vyznačené tím, že jeden kus tvoří hřídel (1) se šroubovicí (2) a břitem (3) a druhý kus tvoří pouzdro (4) podélně naříznuté.

Zařízení pro montáž lisovaných koncovek hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 232475

Dátum: 15.06.1986

Autor: Matejů Jaroslav

MPK: B30B 15/00

Značky: montáž, koncovek, zařízení, lisovaných, hadíc

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduché zařízení pro montáž lisovaných koncovek hadic s nátrubkem, u něhož je do zápichu za převlečnou maticí zalisován okraj otvoru ve dně objímky. Aby zařízení bylo jednoduché, provádí se montáž objímky na upravený konec hadic z jedné strany lisovací jednotky a zasouvání nátrubku společně s převlečnou maticí ze strany druhé včetně záslepky, a to vše při držení objímky v čelistech lisovací jednotky ovládané pracovním...

Ohebný trn k výrobě pryžových hadic a způsob i zařízení k výrobě tohoto trnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231405

Dátum: 15.06.1986

Autori: Brokl Zdeněk, Petroš Zdeněk, Růžička Josef, Sochor Antonín, Bartoš Otakar

MPK: B29H 7/14

Značky: tohoto, zařízení, způsob, ohebný, pryžových, výrobe, hadíc

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší především problém konstrukce ohebného trnu, který má nízkou hmotnost a je snadno a rychle vyrobitelný. Problém je vyřešen tím, že v tělese (2) trnu (1) jsou upraveny podlouhlé dutiny (3), které jsou rozmístěny pravidelně podél osy tělesa trnu a jsou od sebe odděleny přepážkami (4) spojenými integrálně s tělesem trnu (viz obr. 1 na přiloženém výkresu). Rychlou, plynulou a snadnou výrobu trnu umožňuje způsob podle vynálezu, při němž...

Způsob armování opletených a ovinovaných hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 228378

Dátum: 15.06.1986

Autori: Piškytlová Jarmila, Breitenbacher Josef

Značky: ovinovaných, způsob, opletených, hadíc, armování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení podle vynálezu je aplikovat způsob armování opletených a ovinovaných hadic, který by zamezil "vytékání" duše hadice za konec kuželky a umožnil zkrácení objímky. Uvedeného účelu se dosáhne způsobem armování vyznačeným tím, že konec hadice (1) se nasune na kuželku (5) použitím mechanického naražení v podélném směru tak, že úhel (?) opletu nebo ovinu tlakové kostry (3) hadice se zvětší na úhel (? + ??), jehož minimální hodnota se...

Nosič, zejména elektrických silových kabelů, případně hydraulických a pneumatických hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 226111

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kaláb Josef, Novák Jan, Bezstarosti Vladislav, Drapač Václav

Značky: zejména, hydraulických, pneumatických, kabelů, hadíc, silových, elektrických, nosič, případně

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič, zejména elektrických silových kabelů, případně hydraulických či pneumatických hadic, sestávající z řady článků a dvou upevňovacích koncovek, kde jednotlivé články jsou tvořeny bočnicemi, mezi nimiž je uprostřed a napříč uložen dělený pražec s otvory pro uložení neseného kabelu či hadice, vyznačující se tím, že každá z bočnic (5) článku (2) je tvořena vnějším výliskem (6) a vnitřním výliskem (7), navzájem nerozebíratelně spojených, kde...

Jistící zařízení hadic, potrubí a jejich spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228668

Dátum: 15.03.1986

Autor: Boháč Pavel

MPK: F16L 55/16

Značky: potrubí, hadíc, jistící, spojů, jejich, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení spočívá v tom, že je tvořeno ochranným obalem, jehož oba konce jsou nepropustně spojeny s přírubami, nepropustně připevněnými na hadici nebo potrubí po obou stranách jištěného úseku, přičemž alespoň jedna z obou přírub je vybavena nátrubkem, spojeným hadičkou s nádrží. Zařízení je využitelné pro zamezení unikání dopravované tekutiny do okolí poškozeného místa a jejich dopravu zpět do nádrže u nejrůznějších potrubních systémů...

Způsob vulkanizace hadic a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 226225

Dátum: 01.02.1986

Autor: Charvát Ivan

Značky: zařízení, způsob, provádění, hadíc, vulkanizace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vulkanizace hadic, zejména požárních, sestávajících z textilního pláště a pryžové duše do něho vloženého, používající horké páry, vyznačující se tím, že horká pára se při něm prohání sadou několika hadic vedle sebe rovnoběžné uspořádaných, kterážto sada hadic je alespoň po dobu průtoku horké páry překryta odnímatelnou tepelnou izolací, načež tato horká pára je na výstupu ze svého vulkanizačního průtoku zaváděna do kondenzátového odváděčě.

Zařízení pro horizontální nadúrovňové uložení hadic k rozvádění energetických médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 219628

Dátum: 15.08.1985

Autori: Mísař Jaromír, Adámek Vlastimil

Značky: nadúrovňové, energetických, médií, rozvádění, uložení, zařízení, hadíc, horizontální

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je vytvořeno jako nosný rošt, sestavený z nosníků (7), upevněných na nosné konstrukci, která zároveň slouží pro uložení manipulátorů nebo robotů. Horizontální nosný rošt je umístěn nad obráběcími stroji (1, 2 a 3) a připojovací příruby (10, 11 a 12) pro hadice (13, 14 a 15) jsou orientovány v podstatě kolmo na podélnou osu nosníků (7). Hadice k rozvádění energetických médií, uložená na nosném roštu, nepřekáží v manipulačním prostoru...

Zařízení pro lisování koncovek hadic a unášecích ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 225652

Dátum: 01.07.1985

Autori: Matejů Zdeněk, Matejů Jaroslav

Značky: koncovek, hadíc, zařízení, unášecích, lisování, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduchého zařízení pro renovace hadic s lisovanými koncovkami s použitím běžného hydraulického válce, který nese lisovací hlavici uloženou v dutině v horní desce zařízení, které se při zpětném posuvu válce rozevírají. Stavitelný doraz držený závitem v horní desce slouží k nastavení hloubky prolisu u koncovky hadic a též k nastavení velikosti lisovaných unášecích ploch v otvoru nátrubku. Účelu je dosaženo tím, že...