Patenty so značkou «gumárenských»

Použitie kondenzačných produktov ako aditív na zlepšenie dispergovateľnosti a zníženie prašnosti vo vode nerozpustných gumárenských prísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 287007

Dátum: 17.08.2009

Autori: Ďuračka Miroslav, Lehocký Peter, Balko Jozef, Riška Miroslav, Sandtner Stanislav, Kosár Karol, Šustek Ján

MPK: C08K 5/00

Značky: gumárenských, kondenzačných, produktov, nerozpustných, zlepšenie, zníženie, prašnosti, dispergovateľnosti, aditiv, použitie, přísad

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie kondenzačných produktov etylénoxidu alebo propylénoxidu s kyselinou olejovou, kyselinou stearovou C6-C18 alkoholmi, nonylfenolom, oktadecylamínov ako aditív pri kompaktácii mokrých práškov prísad do polymérov alebo aditív pre prísady do polymérov vo forme práškov. Pri použití aditív podľa tohto vynálezu sa získavajú málo prášivé a v polyméroch dobre sa dispergujúce prášky alebo granuláty/pelety, ktorých dispergovateľnosť je...

Spôsob analýzy kationických zložiek v materiáloch z prípravy gumárenských urýchľovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 268572

Dátum: 14.03.1990

Autori: Marák Jozef, Kománová Emília, Kardoš Emil, Pukáčová Anna, Lúčanský Dušan

MPK: G01N 27/26

Značky: zložiek, materiáloch, urýchľovačov, gumárenských, analýzy, kationických, spôsob, přípravy

Text:

...rom V odpovudajúooj zőuo aepąrovnnej látky konštantné a pro určitú látku ohnrnktoriutioki. nho nuunoňnonĺ nu vymlĺvn hlnvnn pri tvnlikntlvnąj nnnlýzn lĺnzok, ln-Io popłnöujo morąĺvýšku vlny un izotnuhoťoroogrnmo, rogintrovunú uaplnovaöom, n porovnał Ju a výškou vlny pradpoklndnnoj ltnndnrdnoj látky.Hlorou kvąntity pri lzotnohoforotlokej analýze Jo znan dĺžka zčny nnnlyzovnnoj látky.rKvnntitut 1 vnu analýzu možno najjednoduchšie uskutočnil...

Neprášivý granulát gumárenských chemikálií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267311

Dátum: 12.02.1990

Autori: Guláš Pavel, Barková Ivona, Kořínek Vladimír

MPK: B29B 9/12, B29K 105/06

Značky: neprášivý, chemikálií, gumárenských, granulát

Text:

...se snižuje obsah účinnej látky vo finálnon produkte a spôsob ich prípravy pre aplikáciu zvysuje technologickú náročnosť.Uvedená nedostatky odstraňuje riesenie podla vyndlem. ktoreho podstata je v ton,že neprásivý granulát gunsrenských chemikálií s veĺsi dobrou dispergovateĺnostou sazíska formovaním z prdskovej gumarenskej chemikálie niektorým so známych spôsobov granuldcie za prídavku 0,5 až 6,0 93 hmot. Ekrobu na sučinu gumárenskej chemikálie...

Spôsob finálnej úpravy pletizovaných gumárenských chemikálií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267933

Dátum: 12.02.1990

Autori: Danciger Juraj, Šustek Ján

MPK: B05D 5/10, B29B 15/10

Značky: pletizovaných, chemikálií, gumárenských, spôsob, úpravy, finálnej

Text:

...sú xaložené na pridávani râxnych aditiv do produktu. Ich účinok je však ncdostatujúci.Nevýhody uvedených späsobov odstraňuje spôsob finálnej úpravy pcletizovaných gunàrenských chelikálii podĺa vynàluxu, ktorého podstata pečiva v ton, že na vylisova~né peletky sa pösobi vodným roztokom melasy za normálnych podmienok.výhodou uvedeného riešenia jn to, le nanesenin vodného roztoku melasy s adhezivnyní vlastnosřani na povrch peletiek, zvýši sa...

Sposob analýzy anionických zložiek v surovinách na prípravu gumárenských urýchlovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259213

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kardoš Emil, Kománová Emília, Marák Jozef, Pukáčová Anna, Lúčanský Dušan Csc

MPK: G01N 27/26

Značky: přípravu, urýchľovačov, anionických, spôsob, surovinách, gumárenských, zložiek, analýzy

Text:

...merať výšku vlny na izotachoforeoqrame, registrovaná zapisovačom, a porovnať ju s výškou vlny predpokladanej štandardnej látky.Mierou kvantity pri izotachoforetickej analýze je zasa dlžka zóny analyzovanej látky. Kvantitativnu analýzu možno najjednoduchšie uskutočnit metódou kalibračnej krivky.Operačný systém analýzy, ktorý je možné s výhodou použiť pri analýze predmetných anionických zložiek podľa vynálezu, je uvedený v tabuľke 1.A...

Sposob biologického čistenia odpadových vod z výroby gumárenských urýchlovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252050

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vančová Alžbeta, Vančo Dušan

MPK: C02F 3/12

Značky: urýchľovačov, biologického, výroby, odpadových, čistenia, spôsob, gumárenských

Text:

...biologickému čisteniu aktiváciou a prípadne dočistia sorpciou. Biologické čistenie prebieha s výhodou s nosičom biomasy z inertnej pórovítej hmoty, vloženým do prostredia aktivácie.Spôsob čistenia odpadových vôd z gumárenských urýchlovačov podľa vynálezu prebieha výhodne po adaptácii aktivovaného kal 11 po dobu najmenej dvoch týždňov, Vnesením nosiča biomasy do prostredia aktivácie vytvorí sa podkladný materiál pre nárast špeciálnych...