Patenty so značkou «guĺový»

Rúrový guľový mlyn na vysokoenergetické mletie a mechanickú aktiváciu látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7208

Dátum: 04.08.2015

Autor: Billik Peter

MPK: B02C 17/20, B02C 17/10

Značky: mletie, guĺový, vysokoenergetické, rúrový, mechanickú, aktiváciu, látok

Text:

...aktivácie materiálu. Z toho dôvodu je tiež v takto upravenom rúrovom mlyne možná realizácia napr. rôznych mechanochemických reakcií alebo mechanického zlievania práškov kovov v priebehu niekoľko desiatok minút.Rúrový guľový mlyn na vysokoenergetické mletie a mechanickú aktiváciu látok je tvorený rotujúcou dutou nádobou s mlecími guľami, usmerňovačom pohybu gúľ s profilom v tvare trojuholníka, kruhu, elipsy alebo nábehovej plochy s...

Guľový kĺb

Načítavanie...

Číslo patentu: 288229

Dátum: 27.10.2014

Autor: Jacob Werner

MPK: F16D 3/223, F16D 3/2237

Značky: guĺový

Zhrnutie / Anotácia:

Guľový kĺb (1) je vytvorený ako kĺb s vnútornou hlavou (4), v ktorej vonkajšej ploche okolo centrálnej osi (9) vnútornej hlavy (4) je usporiadaná striedavým rozložením prvá vnútorná klzná drážka (16) a druhá vnútorná klzná drážka (17). Klietka (5) v tvare je umiestnená na vnútornej hlave (4), pričom je usporiadaná medzi vnútornou hlavou (4) a vonkajšou hlavou (7). Smerom od konca výstupnej strany (3) ku koncu hnacej strany (2) sú akoby mimo...

Guľový čap a spôsob výroby guľového čapu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14199

Dátum: 08.09.2010

Autori: Müller Kurt, Dorow Reiner, Bongartz Robert

MPK: B23P 15/00, C21D 9/50, F16C 11/06...

Značky: spôsob, výroby, čapu, gulového, guĺový

Text:

...okrajovej vrstvy.0010 Predložený vynález sa týka výroby guľových čapov, ktoré pozostávajú z gule a drieku, ktoré sú spojené prostredníctvom rotačne symetrického zváraného švu. Také guľové čapy nepodliehajú zvyčajne žiadnemu zaťaženiu v ťahu, u ktorého by mohlo byť vytvrdenie okrajovej vrstvy nevýhodné, ale ich životnosť je obmedzená výlučne prostredníctvom medze únavy pri striedavom napätí v ohybe. Ďalej dovoľuje spôsob výroby podľa vynálezu...

Guľový závitový prevod s axiálnym ložiskom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11302

Dátum: 30.06.2010

Autori: Miko Josef, Bärthlein Stefanie, Osterlänger Jürgen

MPK: F16C 19/30, F16C 35/06, F16C 33/46...

Značky: převod, závitový, guĺový, ložiskom, axiálnym

Text:

...vreteno tieto jazýčky pružením zaberú do tohto uchytenia.Tieto západky možno vyhotoviť ako obrubu klietky usporiadanú na vnútornom obvode klietky axiálneho ložiska. Výhodne sa táto obruba klietky potom vytvorí ako tenkostennátakým spôsobom, že má pružne vlastnosti, aby radiálne pružíla dovnútra do tejto úchytky.Obruba klietky môže byť pri pohľade pozdĺž osi vretena vyhotovená približne mnohouholníkovo amôže svojimi elasticky...

Zvarený guľový čap a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14390

Dátum: 08.05.2009

Autor: Bongartz Robert

MPK: B23K 31/02

Značky: guĺový, výroby, spôsob, zvarený

Text:

...je trvanlivost a zaťažitelnost zvarového švu výrazne zvýšená. Príjemný vedľajší účinok je výrazné zmenšenie hmotnosti zvareného guľového čapu.0012 Prostredníctvom usporiadania podľa vynálezu s dutým driekom sú napätia zo zvarového švu premiestñované do drieku, ktorý pritom môže pôsobiť ako pružina. Tým už nie je zvarený gulový čap podľa vynálezu pri striedavom ohybovom zaťažení zaťažený hlavne v oblasti zvarového švu, ale dochádza k...

Guľový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 286206

Dátum: 28.04.2008

Autori: Bucci Fabio, Florio Andrea

MPK: F16K 5/06

Značky: guĺový, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Guľový ventil obsahuje vonkajšie obalové teleso (11), vnútri ktorého je usporiadaný uzatvárací prvok (13) v tvare gule na uzatváranie prúdenia tekutiny, pričom je vybavený priechodným otvorom (18) a pohyblivý medzi uzatvorenou polohou a otvorenou polohou ventilu. Jedno alebo viac sediel (12) tvoria tesniace prvky vzhľadom na vonkajšie obalové teleso (11) a uzatvárací prvok (13). Uzatvárací prvok (13) obsahuje na svojich guľových častiach (15)...

Guľový kĺb

Načítavanie...

Číslo patentu: 285634

Dátum: 18.04.2007

Autor: Willemsen Reinhard

MPK: F16C 11/06

Značky: guĺový

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka guľového kĺbu vyhotoveného ako zaskakovací spoj a pozostávajúceho z prvej časti (1) tvoriacej kĺbové puzdro (3), v ktorom je klzne uložená guľová plocha (4) druhej časti (2) guľového kĺbu, pričom na jednej z častí (1, 2) guľového kĺbu je na krčku (6) vystupujúcom zo stredu kĺbového puzdra (3) vcelku s týmto kĺbovým puzdrom (3) umiestnená guľa, ktorá prechádza otvorom, ktorého svetlá šírka (W) je menšia než priemer (D) gule....

Guľový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7995

Dátum: 20.05.2005

Autor: Cescon Stefano

MPK: F16C 11/10, F16C 11/06, G02C 5/00...

Značky: guĺový

Text:

...však neumožňuje zablokovanie drieku v akejkoľvek vopred definovanej polohe, takže prináša celý rad praktických nevýhod.0010 V patentovej prihláške DE 196 29 491 je opísaný guľový záves na zaistenie bezpečného spojenia ramena a rámu. Rameno má guľovú hlavicu, ktorá je uložená v príslušnom úložnom priestore V ráme, pričonn je opatrená lineárnou drážkou, V ktorej sa môže posúvať čapovitý profilový člen,usporiadaný V úložnom priestore. Pri...

Guľový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 283609

Dátum: 29.09.2003

Autor: Nilsson Lennart

MPK: F16K 15/04, F16K 1/14

Značky: ventil, guĺový

Zhrnutie / Anotácia:

Guľový ventil pre prúdiace kvapaliny, obzvlášť vodu, určený na používanie, napr. do zariadení vyrábajúcich sneh, sa skladá z ventilového puzdra (1), ktorý má prechod (3) toku, ďalej z ventilového sedla (9), ktoré je umiestnené v prechode (3), z ventilovej gule (10), ktorá je pohybovateľná od a zároveň k ventilovému sedlu (9), a z prostriedkov (4) riadiacich pohon sily, ktoré majú piestnicu (20) na pôsobenie na ventilovú guľu (10), pohybovateľnú...

Regulovateľný guľový kohút

Načítavanie...

Číslo patentu: 283570

Dátum: 18.08.2003

Autori: Ecker Winfried, Fechner Bernd

MPK: F16K 47/04

Značky: kohút, guĺový, regulovatelný

Zhrnutie / Anotácia:

Pri regulovateľnom guľovom kohúte s guľovým uzatváracím mechanizmom (20), umiestneným vnútri plášťa (11) medzi prstencovitým tesnením (30), je guľovému uzatváraciemu mechanizmu (20) priradený prvý škrtiaci prvok (40) na strane vstupu a druhý škrtiaci prvok (41) na strane výstupu kvôli minimalizácii tlaku a hluku, keď je guľový uzatvárací mechanizmus (20) v škrtiacej polohe. Škrtiace prvky (40, 41) sú vytvorené ako vložky v podobe clony, pričom...

Guľa, najmä na guľový kohút

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3464

Dátum: 01.04.2003

Autori: Ďurec Ľubomír, Ďurec Ján

MPK: F16K 5/06

Značky: guĺový, guľa, kohút, najmä

Text:

...kvalitou.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom je na obr. l nakreslený zástrek guľového tvaru v osovom reze, na obr. 2 je vyobrazený zástrek v osovom reze s pôdorysom a rovnomeme nastreknutou tenkou vrstvou plastickej hmoty, pričom nastreknutá vrstva môže byť z iného kvalitnejšieho plastíekého materiálu. Na obr. 3 je V čiastočnom reze vyobrazený zástrek vyhotovený spolu s vretenom,...

Utesnený guľový kĺb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14

Dátum: 09.12.2002

Autori: Wackes Ulrich, Strauch Jürgen

MPK: F16C 11/06

Značky: guĺový, utěsněný

Text:

...tvarom S ~ spojila s driekom guľového čapu.Týmto vytvorením sa môže vlnovcové tesnenie pri uhlovom pohybe guľového čapu najednej strane roztiahnut bez toho, aby došlo k poškodeniu. Naproti tomu jena druhej strane úsek tvaru S, poskladaný jeden na druhom, tlačený na guľový čap.Tým sa dá na tomto mieste očakávať rýchle opotrebovanie vlnovcového tesnenia,vznikajúceho pri dotykoch a treniach pri pohybe stláčanítn.VDE 198 50 378 Cl sa popisuje...

Elektronický guľový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2751

Dátum: 18.01.2001

Autor: Zvrškovec Jozef

MPK: F16K 31/04

Značky: ventil, guĺový, elektronický

Text:

...pomocou dosky elektroniky, ktorá je umiestnená nad ozubeným kolesom je otočné teleso guľového ventilu otočené ovopred nastavený uhol.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu . Príklad uskutočneniaElektronický guľový ventil podľa technického riešenia je konštruovaný tak, že na montážnej doske g je upevnený guľový ventil § s elektrickým motorčekom à a na dištančných stĺpikoch 1 doska elektroniky §...

Guľový kohút

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2247

Dátum: 06.08.1999

Autori: Suchan Josef, Koukol Josef

MPK: F16K 5/06

Značky: guĺový, kohút

Text:

...V sedlách osadených 2 jednej strany V hlavnom telese a z druhej strany v prstenci síce umožnuje pri uťahovani priruby jednostranné vybočenie guľového telesa 2 osi ovládacieho hriadeľa, ale toto vybočenie je vykompenzované vôľou medzi splošteným čapom a vybraním v guľovom telese.Rozoberateľné spojenie prstenca s hlavným telesom je tvorené závitovým spojom, čo uľahčuje výrobu tak hlavného telesa, ako aj prstenca a to predovšetkým pri guľových...

Guľový čap ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1086

Dátum: 07.02.1996

Autor: Slavata Bohumil

MPK: B60D 1/06

Značky: zariadenia, tažného, guĺový

Text:

...nosný čap, pričom sám excenter je odľahčený. Poistný kolik umiestnený až za excentromumožňuje použiť krátku nasadzovaciu plôšku,takže v mieste najväčšieho namáhania nie je prierez ničím zosla~ bený. Upinaci mechanizmus v dolnej časti zabraňuje prieniku vody do uloženia guľového čapu.Prehľad obrázkov na výkreseKonkrétny priklad vyhotoveniaguľového čapu ťažného zariadeniapodľa tohoto úžitkového vzoru je znázornený na pripojenom...

Guľový čap ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1085

Dátum: 07.02.1996

Autor: Slavata Bohumil

MPK: B60D 1/06

Značky: guĺový, tažného, zariadenia

Text:

...úžitkového vzoru je znázornený na pripojenom výkrese,kde obr. l predstavuje čiastočný nárysný rez zmontovaným guľovýmčapom a obr. 2 čiastočný pôdorysný rez nosným püzdrom.Driek lg guľového čapu je ohnutý V uhleeĺ, ktorý je 900. Na vonkajšom, dohora smerujúcom konci je opatrený guľovou hlavicou li. Skrutkovanim.na vnútornom konci je spojený s nosným púzdrom l pevne upevneným na ťažnom zariadení É. Vnútorná podstava válcového drieku l§...

Guľový manipulátor svetelného kurzora

Načítavanie...

Číslo patentu: 267914

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jurík Štefan

MPK: G06F 3/033

Značky: kurzora, manipulátor, světelného, guĺový

Text:

...činnosti. ~ Guľový manipulátor svetelného kurzoraje v reze znázornený na pripojenom výkrese.Manipulačná guľa l je vyhotovená z umelej hmoty a je voľne uložená na troch gumených krúžkoch g, 3 a 4, ktoré sú nasunuté na aktívnych rotačných kotúčoch 2 a 6 s koncentric kými otvormi 8 a pasivnom rotačnom kotúči 7. Rotačné kotúče 5, 6 a 7 sú otoćne nasunuténa skrutkových kolíkoch 2, lg a ll, ktoré sú naskrutkované do segmentov ll, ll a ll,...

Guĺový kĺb

Načítavanie...

Číslo patentu: 224157

Dátum: 01.07.1984

Autor: Turanský Dušan

Značky: guĺový

Zhrnutie / Anotácia:

Guĺový kĺb pozostávajúci z guĺovej panvy, guĺového krúžku a čapu, kde guĺový krúžok je uložený v nedelenej guĺovej panve, vyznačený tým, že guĺový krúžok /2/ se skladá z dvoch polovíc, oddelených v rovine idúcej cez os otvoru /3/, v ktorom je uložený čap /4/.