Patenty so značkou «gulového»

Guľový čap a spôsob výroby guľového čapu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14199

Dátum: 08.09.2010

Autori: Dorow Reiner, Bongartz Robert, Müller Kurt

MPK: F16C 11/06, B23P 15/00, C21D 9/50...

Značky: gulového, výroby, čapu, guĺový, spôsob

Text:

...okrajovej vrstvy.0010 Predložený vynález sa týka výroby guľových čapov, ktoré pozostávajú z gule a drieku, ktoré sú spojené prostredníctvom rotačne symetrického zváraného švu. Také guľové čapy nepodliehajú zvyčajne žiadnemu zaťaženiu v ťahu, u ktorého by mohlo byť vytvrdenie okrajovej vrstvy nevýhodné, ale ich životnosť je obmedzená výlučne prostredníctvom medze únavy pri striedavom napätí v ohybe. Ďalej dovoľuje spôsob výroby podľa vynálezu...

Zariadenie guľového kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3352

Dátum: 25.11.2004

Autor: Morales Arnaez Agustin

MPK: F16C 11/06

Značky: zariadenie, gulového, kĺbu

Text:

...ochranné klenuté časti so zvyšnými súćasťmi0008 Ďalší prídavný znak, ktorý musi mať zariadenie guľového kĺbu je modularita, tým sa rozumie schopnosť vytvoriť modul,integrovaný do systému, ktorého je zariadenie guľoveho kĺbu súčasťou. Zariadenia známe zo stavu techniky majú dizajn a konštrukciu, ktorá neuľahčuje túto schopnosť začlenenia do systému spôsobom ľahko prispôsobiteľným rôznym systémom, alena ich začlenenie je nevyhnutné upraviť...

Spojovacie ústrojenstvo odnímateľného guľového čapu ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2163

Dátum: 07.05.1999

Autor: Slavata Bohumil

MPK: B60D 1/00

Značky: gulového, zariadenia, čapu, ústrojenstvo, spojovacie, odnímatelného, tažného

Text:

...ozubenie pre pohon excentrov a potom ozubenie pre pohon od pastorka točky. Ozubená tyč je na vonkajšom konci opatrená osadením s opomou podložkou. Medzi ňou a viečkom je uložená pracovná pružina. S osou týchto otvorov rovnobežne je telesom upínacej častiguľového čapu posuvne vedený, von vyčnievajúci zaisťovací kolik.Jeho vonkajšia dotyková časť je opatrená zaoblením, u vnútorného konca je vňom jednak vytvorený axiálny otvor pre vo vnútri...

Hlava guľového čapu prednej nápravy vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 270187

Dátum: 13.06.1990

Autor: Igaz Július

MPK: B60B 35/12

Značky: hlava, nápravy, vozidiel, čapu, gulového, prednej

Text:

...čapu a stredu otáčanie re nena s driekoa guľoveho čapn. Tato konltrhkcia vyžaduje shotovovať love aj prave rameno.Tento nedostatok odstraňuje nova navrhnutő konitnnkčnć riešenie hlavy guľovóho čapu prednej napravy voaidiel, v ktorou na hlave mlovćho čapu je vytvorená dosadscia rovina. ktora s driekon gulovlho čapu uaatvara uhol do 90 °. Výhodou tohto rieeonie je. le pri poułití ranien uzavretých alebo kovanych je možné navrhnúť takú...

Uchytenie gulového zrkadla v projekčných prístrojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 264200

Dátum: 13.06.1989

Autor: Letko Štefan

MPK: G03B 21/20

Značky: uchytenie, projekčných, gulového, zrkadla, prístrojoch

Text:

...zrkadla a vlákna žiarovky. Žiarovka je zpravidla uchytené o základňu samostatným držiak-om.Uvedené uchytenia zrkadla vyžadujú komplikovanú montáž dielcov a nezabezpečujú presnú osovú polohu zrkadla v držiaku z dôvodov výrobných tolerancií.Takéto uloženia zrkadla sú prevedené s vôľou, ktorá vnáša do optického systému nepresnosť.Tieto nedostatky do značnej miery odstraňuje riešenie podľa tohto vynálezu, ktoré spočíva v uchytení gulového...