Patenty so značkou «granulovaných»

Linka na výrobu granulovaných bentonitových sorbentov a zariadenie na kompaktovanie podsitových prachových podielov pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4411

Dátum: 06.04.2006

Autor: Opl Petr

MPK: B28C 3/00

Značky: sorbentov, zariadenie, kompaktovanie, bentonitových, granulovaných, výrobu, podielov, podsitových, prachových, linka

Text:

...reguláciou otáčok, a ked výstup z posledného drviča je pripojený k vibračnej nire.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je ďalej bližšie vysvetlené pomocou blokovej schémy znázomenej na výkrese.Príklad uskutočnenia technického riešeniaVyhotovenie linky na výrobu granulovaných bentonitových sorbentov, ako príklad znázomené na výkrese, pozostáva vo vstupnej časti z kopáča 2 podávača, pomocou ktorého sa na pás 3 podávača dodávaná...

Potiahnuté častice na báze granulovaných mikrokryštálov ibuprofénu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283944

Dátum: 10.05.2004

Autori: Demichelis Gilles, Zuccarelli Jean-marc, Jean Karine, Chauveau Charles

MPK: A61K 31/19, A61K 9/50

Značky: spôsob, mikrokryštálov, báze, granulovaných, ibuprofenu, přípravy, potiahnuté, částice

Zhrnutie / Anotácia:

Potiahnuté častice na báze mikrokryštálov ibuprofénu, jeho izoméry a jeho farmaceuticky prijateľné soli obsahujú obal získaný v zariadení s fluidným lôžkom s hydroalkoholickou disperziou tvorenou zmesou, ktorá obsahuje: (A) 5 až 50 % hmotn. etylcelulózy vzhľadom na ibuprofén, (B) 10 až 60 % hmotn. hydroxypropylmetylcelulózy vzhľadom na etylcelulózu, (C) 0,1 až 40 % hmotn. oxidu kremičitanu s antistatickými a priepustnými vlastnosťami, vzhľadom...

Zariadenie a stroj na odstredivé rozhadzovanie hnojiva alebo podobných granulovaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2843

Dátum: 11.02.2003

Autori: Leveille Lionel, Clochard Daniel

MPK: A01C 17/00

Značky: stroj, zariadenie, granulovaných, hnojiva, podobných, výrobkov, odstředivé, rozhadzovanie

Text:

...vyhadzovacíchlopatiek navyše jednu pomocnú lopatku odnímateľnú alebo sťahovaciu,ktorá má kratšiu dĺžku ako štandardná lopatka, ku ktorej je pripojená, pričom táto pomocná lopatka je nastaviteľná pred túto druhú tak, že zachytáva celý prísun výrobkov, ktoré sú vyklápané pred ňou na disk a hádže ich na jeho okraj tak, aby im zabrániladostať sa na pripojenú štandardnú lopatku.0019 Ak toto zariadenie poskytuje všeobecné uspokojenie pokiaľ...

Spôsob chladenia horúcich granulovaných pevných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282384

Dátum: 10.12.2001

Autori: Lewandowski Wladislaw, Albrecht Johannes, Hirschfelder Hansjobst, Janssen Klaus, Ströder Michael

MPK: F28D 13/00, B01J 8/18

Značky: granulovaných, horúcich, spôsob, látok, pevných, chladenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob chladenia horúcich, granulovaných pevných látok sa uskutočňuje za tlaku vyššieho ako je atmosférický tlak až do 5 MPa vo fluidnom lôžku. Toto fluidné lôžko sa nachádza v prvej chladiacej komore (1a) s prítokom (22) pevných látok a v druhej chladiacej komore (1b) s odtokom (23) pevných látok, medzi ktorými sa nachádza priehradka (7), ktorá má v dolnej oblasti otvor (15) spájajúci obidve chladiace komory (1a, 1b). V chladiacich lôžkach sa...

Spôsob výroby veľkoplošných výrobkov z granulovaných termoplastov alebo termoplastických elastomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281904

Dátum: 27.07.2001

Autori: Kuka Stanislav, Stacho Ivan, Krčík Vojtech, Zvarík Jozef

MPK: B29C 67/04

Značky: spôsob, výrobkov, velkoplošných, granulovaných, výroby, elastomérov, termoplastických, termoplastov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby výrobkov z granulovaných termoplastov alebo termoplastických elastomérov sintrovaním za zvýšenej teploty a tlaku je východiskový materiál v tvare kompaktných granúl sintrovaný vo forme, pričom dutina formy i čelná plocha piesta uzatvárajúceho dutinu sú vybavené separačnou vrstvou pevného skupenstva a následne je forma chladená a vystavená tlaku.

Spôsob výroby granulovaných prísad do stavebných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 281351

Dátum: 06.03.1996

Autori: Prahl Wolfgang, Walter Ulrich, Böber Reinhard, Rümpler Karlheinz, Nowak Reinhard, Wand Bernhard

MPK: C04B 24/00, C04B 18/02

Značky: hmot, granulovaných, spôsob, výroby, přísad, stavebných

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby granulovaných prísad do stavebných hmôt viazaných cementom a vápnom, ako sú napríklad skvapalňovač betónu, zosilňovač farieb, látka vytvárajúca vzduchové póry, farbivá na báze anorganických pigmentov, komponenty zvyšujúce pevnosť alebo podobné látky, s ktorými je uvažované na miešanie do suchých, tekutých alebo pastovitých stavebných hmôt, sú prísada alebo prísady v kvapaline rozptýlené alebo namiešané do východiskovej...

Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstve a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269700

Dátum: 11.04.1990

Autori: Waradzin Walter, Ferenci Michal, Kiss Arpád, Ondruš Štefan, Šesták Tomáš

MPK: B01J 19/00, B01J 2/00

Značky: fluidnej, spôsob, zariadenie, materiálov, granulovaných, chladenia, uskutočneniu, vrstvě

Text:

...vzduchu spôsobom (bez nutnosti regenerácia výparníka), čo znamená nižšiu energetickú spotrebu. Ďalšouvýhodou je, že takto odvodnený vzduch pri vyššej teplote netreba kvő 1 izníženiu relativnej vlhkosti následne ohrievač napr. parným kaloriférom, ale postačuje ohriatie vplyvom kompresného tepla ventilátora, čo je sprievodným javom pri doprave vzduchu ventilátormi a znamená vlastne energetickú úsporu a tým vyšší účinok predloženeho...

Způsob sušení granulovaných trhavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265489

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vetlický Boris, Doležel Zdeněk

MPK: C06B 21/00

Značky: sušení, granulovaných, způsob, trhavin

Text:

...hmotnosti v daných podmínkách, jednotlivé granule se navzájem dotýkají, což má za nâsledek, že požár nebo detonace vzniklé na jednom místě se rozšíří na celé množství trhaviny s katastrofálními důsledky.Výška vrstvy granulované trhaviny je za podmínek sypná hmotnosti vždy v oblasti nadkritické, to znamená, že je vyšší než mínimâlní, při které již detonace zaniká. Podkritickásíla vrstvy má u brizantních trhavin zpravidls sílu jen několik...

Šachtový předehřívač zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263634

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: zrnitých, materiálů, šachtový, předehřívač, granulovaných

Text:

...obr. 1 svislý řez šachtovým předehřívačem, obr. 2 boční pohled s částečným ŕezem, obr. 3 řez 5-A na obr. 2 šachtovým předehřívačem se znázorněním vstupu horkých plynů do vrstvy materiálu, obr. 4 částečný řez g-g na obr. 2 šachtovou V místě radiálního usměrňovacího tělesa, obr. 5 řešení vynášecího zařízení s pevnými a pohyblivými děrovanými roštnicemi. ve schematickém znázornění plné šípky značí prostup horkých plynů, čárkované šipky...

Spôsob prípravy granulovaných priemyselných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261516

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kern Peter, Bartoš Vladimír, Molnár Alexander, Pálka Ján, Jaššo Igor, Krajčí Pavol

MPK: B01J 2/22

Značky: priemyselných, spôsob, granulovaných, solí, přípravy

Text:

...že v procese granulácie sa využíva len koheznych sil jednotlivých častíc v procese lisovanie, v dôsledku toho má granulát nízku oterovú stálost a menšiu bodová pevnosť. U niektorých produktov, najmä veikotronážneho charaltteru napr. priemyselných hnojiv, kde sa súčasne predpokladá niekoľkonásobne manipulácia i vyššie tlaky pri skladovaní, je uplatnenie tohoto postupu obmedzené až prípadne vylúčené. Pre odstránenie uvádza ných negatívnych...

Spôsob výroby jednozložkových alebo viaczložkových granulovaných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 256057

Dátum: 15.04.1988

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard

MPK: C05B 19/00

Značky: hnojiv, jednozložkových, výroby, spôsob, granulovaných, viaczložkových

Text:

...významnom zlepšení fyzikálne-mechanických vlastností granúl, pri využití spôsobu výroby jednozložkových alebo viaczložkových granulovaných hnojívv obsahujúcich dihydrogénfosforečnan vápenatý, alebo zmes dihydrogénfosforečnanu a síranu vápenatého podla vynalezu.Tento spôsob výroby spočíva v tom, že začleňovanie častíc disperznej tuhej fázy do granúl prebieha v prítomnosti sulfitovýchvýpalkov tzv. šlempy odpadajúcej pri alkoholickom kvasení...

Materiál na obalování granulovaných hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246706

Dátum: 15.12.1987

Autori: Okleštik Evžen, Pekao Boetislav, Hula Jioa, Vach Vladimír, Hlavsa Josef, Horák Miroslav, Burda Karel, Schwarzrock Pavel, Hruška Otakar

MPK: C08L 23/12, A01C 1/06

Značky: materiál, granulovaných, obalování, hnojiv

Text:

...se zmenší skládky nevyužitelného APP a omezi se znečišiování vod vyplavenými hnojivy. Zadržení živín prodloužení účinku granulovaííého hnojiva lze ovlivnit tlouštkou nanesené vrstvy APP.Vzhledem k tomu, že APP je odpad, není dále čištěn. Obsahuje zbytky stereoregulárně uspořádaněho polypropylenu a je tedy lépe ho charakterizovat fyzíkálníml vlastnostmi než chemickým složením. K obalování hnojiv se s výhodou použije APP těchto fyzikálnich...

Váha na kontinuálne váženie sypkých a granulovaných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 246028

Dátum: 15.12.1987

Autor: Nikov Jordan

MPK: G01G 11/04

Značky: váha, váženie, hmot, sypkých, granulovaných, kontinuálně

Text:

....a granulovaných hmôt má podla vynálezu oproti síáviajúcim výhodu, že je rozmere-ve malá, dá sa montovat do stálvajúcich zariadení bez váženia a je presnejšie.Uvedené nevýhody odstraňuje váha na Váženie sypkých a. granulovaných hmôt po dla vynálezu, ktorá pozostáva z rámu, tenzometrického snímača, vodlacej rúry a kladiek. Vyznačuje sa tým, že šikmá doska je otočne uložená vo svernom otočnom čape spojeného s prestvaviteľnou tyčou uloženou vo...

Zařízení pro drcení tvarovaných krmiv, granulovaných úsušků a spečených krmných surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239032

Dátum: 01.11.1987

Autori: Polák Jiří, Müller Luděk

MPK: B02C 4/30

Značky: úsušků, tvarovaných, spečených, krmiv, drcení, surovin, zařízení, granulovaných, krmných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zlepšení funkce drtícího zařízení projevující se v rovnoměrném rozdrcení zpracovávaného materiálu. Zařízení pro drcení tvarovaných krmiv, granulovaných úsušků a spečených krmných surovin, tvořené soustavou válců, jejichž povrch je opatřen drážkami, má jeden válec opatřen drážkami s podélným rýhováním a sklonem drážek max. 15°. Drážky jsou vytvořeny ve tvaru symetrického žlábku. Poměr otáček jednotlivých válců je proměnný v...

Zařízení pro drcení tvarovaných krmiv, pokrutinových expelerů, spečených krmných surovin a granulovaných úsušků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239031

Dátum: 01.11.1987

Autori: Polák Jiří, Müller Luděk

MPK: B02C 4/30

Značky: expelerů, úsušků, tvarovaných, surovin, pokrutinových, spečených, granulovaných, zařízení, krmných, drcení, krmiv

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zlepšení funkce drtícího zařízení při současném snížení pracnosti výroby zařízení. Zařízení pro drcení tvarovaných krmiv,pokrutinových expelerů, spečených krmných surovin a granulovaných úsušků, sestává z drticích válců složených ze segmentů, na jejichž povrchu jsou vytvořeny povrchové drážky s tvarem písmene U, s rozměrem hloubky ku délce v rozmezí 1 : 5, přičemž drážkované segmenty jsou vzájemně přesazeny o polovinu rozteče.

Šachtový výměník k tepelnému zpracování zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253002

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: granulovaných, zpracování, tepelnému, výměník, zrnitých, materiálů, šachtový

Text:

...prodlužuje se provozuschopnost výměníku, což se projeví snížením investičních i provozních nákladů.Horké plyny přiváděné bočními kouřovody vchází do vnějšího obvodového kouřovodu, z něho do pž-edehřívaného materiálu, který je zde pod svým sypným úhlem v míst rediálního usměrňovacího telesa s nosným trámcem, pod ním vytvořeným radiálním spojovacím kanálem,vytvořeným sesypávanýmř materiálem, částečně vniká do vrstvy materiálu, a částečně...

Kontejner k přepravě sypkých, granulovaných a zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241273

Dátum: 01.09.1987

Autori: Spanilý Jaroslav, Koivka Jan, Ryba Jioí, Kaeín Jan, Krásný Jaroslav, Pokorný Milie, Dobrovolný Jan

MPK: B65D 88/28

Značky: granulovaných, materiálů, zrnitých, kontejner, přepravě, sypkých

Text:

...vyprásdňovet jeho obsah přímo na dopravním prostŕedku, aniž by se s ním muselo nějak manipulovat. K vyprazdňování různých sypkých,granulovaných e zrnítých materiálů a výrobků slouží žlaby o různé velikosti a uspořádánífle požadavků na způsob e rychlost vyprazdňování. Hnací sílu pro vyprazdňování může vytvářet vzduch, popřípsdě jiný vhodný plyn o tlaku maximálně 5 000 Pa e množství podle Ákapacity a délky vyprazdňovacích žlabů, maximálně...

Chladič zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251894

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: granulovaných, chladič, materiálů, zrnitých

Text:

...uvedeného drticího roštu má dole přívod chladicího vzduchu .a odpod vychlazenéhlo materiálu a niahoře přívod chlazonélrrm materiálu a odvod ohřátéht) vzduchu.Výhodou tohotio chladiče je to, že přivodchlazdiciłro vzduchu do všech tří stupňů chlazení je samostatný, že podle plotřeby kiaždý z těchto přivodů může být samostat.ně regulován, aby se optimálne vyhovelo technologickým poižadavkům. Tímto chlauďiwčem se stupni chlazení se dosáhne...

Zariadenie na zníženie prirodzenej segregácie granulovaných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238871

Dátum: 15.05.1987

Autori: Szöcs Ladislav, Iván Július, Kiss Arpád

MPK: B65G 65/28

Značky: segregácie, zníženie, materiálov, prirodzenej, zariadenie, granulovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie podľa vynálezu, má za účel zabezpečiť zníženie prirodzenej segregácie granulovaných materiálov pri ich zavážaní do skladu sypaním z výšky, s možnosťou ovplyvnenia tvaru vznikajúcej haldy. Zariadenie pozostáva z paraboloidickej rozdelovacej hlavice umiestnenej pod prívodným potrubím materiálu a posúvateľnej vo vertikálnom smere pomocou skrutky v matici, okolo ktorého je pripevnený rozmetací koš, spojený s prívodným potrubím materiálu...

Tepelně izolační hmota ze sypkých nebo granulovaných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 249623

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hořava Čeněk, Goetz Josef

MPK: F16L 59/05, E04B 1/78

Značky: částic, izolační, sypkých, hmota, tepelně, granulovaných

Text:

...izolační častice jsou v dotykových místech stmeleny nesouvislou vrstvou kapiček tmolu, přičemž mezi tepelné izolačními částicemi a kapičkami tmelu jsou vytvořeny meziàlehlé dutiny nepravidelného tvaru.Mezilehlé dutiny mohou být vyplněny kysličníkm uhličitým, popŕípadě je v nich ytvořen podtlak.Kapičky tmelu mohou být vytvořeny z gelového vodníhoroztoku s nevratnou rozpustností ve vodě po vysušení.Výhodou řešení podle vynálezu je, že možňuje...

Způsob úpravy granulovaných hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 235112

Dátum: 15.02.1987

Autori: Socha Jaromír, Uhlíř Zdeněk, Kubový Otto

MPK: C05G 1/00

Značky: způsob, granulovaných, hnojiv, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu pro úpravu granulovaných hnojiv, vhodný zejména pro hnojiva dusíkato-fosforečná, fosforečno-draselná, dusíkato-fosforečno-draselná, dusíkato-draselná, dusičnan amonný, superfosfát nebo močovinu, spočívá v tom, že se do masy připravovaného hnojiva, s výhodou do jeho kapalné fáze, přidává za míchání při teplotě 30 až 120 °C 0,001 až 3 hmotnostní procenta, vztaženo na příslušný kov, síranů, dusičnanů, chloridů, fosforečnanů...

Zařízení pro mechanický poklep násypky aparátu pro hromadné objemové dávkování granulovaných materiálů, zejména granulovaných výbušnin nebo pyrotechnických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235839

Dátum: 01.12.1986

Autor: Adamec Josef

MPK: C06B 21/00

Značky: objemové, zejména, granulovaných, aparátu, pyrotechnických, výbušnin, poklep, hromadné, zařízení, násypky, dávkování, mechanicky, směsi, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aparátu pro hromadné objemové dávkování granulovaných materiálů zejména výbušnin nebo pyrotechnických směsí. Při objemovém dávkování, používaném při hromadné výrobě součástí, jako například zpožďovacích válečků časových průmyslových rozbušek, je rozhodujícím faktorem funkční kvality výrobku rovnoměrnost dávek tvořících například výbušninu nebo pyrotechnickou směs náplně těchto součástí. U granulovaných materiálů, jako výbušnin...

Zařízení ke třídění granulovaných vsázkových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236915

Dátum: 15.11.1986

Autori: Puzanov Valerij Pavlovič, Belonog Valerij Alexejevič, Fomin Vitalij Borisovič, Loch Igor Andrejevič, Rajchel Vladimir Viktorovič, Tarasov Vladimir Petrovič, Pliskanovskij Stanislav Tichonovič, Lozovoj Valerij Pantalejmonovič, Solok Vladimir Solomonovič, Krajnov Alexandr Petrovič

MPK: B07B 1/18

Značky: zařízení, vsázkových, třídění, granulovaných, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke třídění hrudkovaných materiálů, zahrnující hrudkovací buben, dělicí povrch, úsek který má podobu profilovaných prstencových roštnic, upevněných na podélných osách nebo tyčích a pohon. Mezi profilovými prstencovými roštnicemi jsou upevněny roštnice provedené ze zavěšených řetězů.

Dávkovač na aplikaci granulovaných herbicidních přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236967

Dátum: 01.10.1986

Autori: Glomb Vladimír, Klokočníková Oldřiška, Jura Stanislav

MPK: A01M 21/04

Značky: dávkovač, aplikaci, granulovaných, přípravků, herbicidních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti chemizace v lesním hospodářství. Řeší problém aplikace granulovaných herbicidních přípravků pro ničení buřině kolem lesních kultur. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na zásobník herbicidního přípravku tvaru otevřeného komolého kužele je napojeno jednak dávkovací zařízení tvořené děrovaným dnem zásobníku a alespoň jedním děrovaným kroužkem tvaru mezikruží spojeného s ovládací rukojetí, jednak rozvaděč ve formě pláště...

Zařízení ke zpracování granulovaných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237789

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kriklivyj Jurij Ignatěvič, Svitka Nikolaj Ivanovič

MPK: B01J 8/12

Značky: zpracování, zařízení, granulovaných, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká chemického zpracování při výrobě syntetických vláknotvorných polymerů. Zařízení ke zpracování granulovaných polymerů plynem obsahuje vertikální těleso se vstupními a výstupními trubicemi pro polymer a plyn, mechanismus pro rozdělení plynu a vertikální míchadlo se řadou lopatek na otočném hřídeli. V souladu s řešením je pod míchadlem upevněna mřížka, která má rozměr ok se světlostí větší, než je štěrbina mezi mřížkou a dolní...

Způsob měření vlhkosti granulovaných materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226527

Dátum: 15.05.1986

Autori: Prokeš Karel, Vaníček Jiří, Šrůta František

Značky: způsobu, granulovaných, způsob, měření, materiálů, tohoto, zařízení, provádění, vlhkosti

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření vlhkosti granulovaných materiálů s vlhkostí nižší než 0,5 hmot %, vyznačující se tím, že se vrstvou granulovaného materiálu předehřátého na teplotu 100 až 200 °C vede předehřátý plyn o teplotě 100 až 200 °C o vlhkosti menší než 10-4 hmot. % do absorbentu, u kterého se měří elektrický odpor.

Spôsob protispekavej stabilizácie priemyselných granulovaných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 227622

Dátum: 01.09.1985

Autori: Jatiová Elena, Buranský Ján, Waradzin Walter, Jankovič Jozef, Szöcs Ladislav, Bartoš Vladimír

Značky: protispekavej, priemyselných, spôsob, granulovaných, stabilizácie, hnojiv

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je protispekavá stabilizácia priemyselných granulovaných hnojiv typu NPK a liadku amónneho synergickým účinkom vápenatých solí lignínsulfonových kyselín a alifatického amínu rady Cl0 až C20 v prostredí minerálneho oleja. K povrchovej úprave sa použije emulsie vzniklá miešaním 20 až 50 % ného vodného roztoku vápenatých solí lignínsulfonových kyselín a 3 až 5 % ného roztoku alifatického amínu rady C 0 až C 0 v minerálnom oleji v...

Způsob spojitého vytlačovacího lisování elektricky vodivých granulovaných materiálů, zejména práškových kovů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222170

Dátum: 15.05.1985

Autor: Lichtinghagen Klaus

Značky: provádění, vodivých, lisování, způsobu, materiálů, granulovaných, tohoto, práškových, způsob, spojitého, zejména, zařízení, vytlačovacího, elektricky, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu spojitého vtlačovacího lisování elektricky vodivých granulovaným materiálů, zejména práškových kovů, při kterém se materiál zavede do zápustky, zhušťuje se průběžnými zdvihy lisovníku v průběžném kanálu zápustky proti třecímu odporu vyvolávanému úsekem již zhuštěného a slisovacího pásu, posouvá se pod tlakem lisovacího zdvihu průběžným kanálem zápustky, slinuje se při ohřevu elektrickým proudem a vytlačuje se přes...

Zařízení k tepelnému zpracování zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215505

Dátum: 15.10.1984

Autor: Kučeřík Oldřich

Značky: zpracování, tepelnému, granulovaných, materiálů, zařízení, zrnitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k tepelnému pracování zrnitých a granulovaných materiálů, například cementářského slínku v rotační peci. Zařízení k tepelnému zpracování zrnitých a granulovaných materiálů tvořené komorami po obvodu rotační pece, které jsou připojeny na zdroj chladicího vzduchu podle vynálezu v podstatě tím, že každá komora má tvar šachty kolmé na osu rotační pece a je na svém volném konci uzavřena pevným víkem. Komora je ve své části...

Způsob získávání suchých rychlerozpustných granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215219

Dátum: 15.10.1984

Autori: Samsonjuk Valerij Karpovič, Choc Miroslav, Strach Ladislav, Kuc Pavel Stěpanovič

Značky: suchých, způsob, rychlerozpustných, získavání, materiálů, granulovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologie získávání suchých rychlerozpustných granulovaných materiálů, např. mléka, ovocných a zeleninových šťáv. Cílem vynálezu je zvýšení jakosti hotového produktu a intenzifikace procesu. Způsob získávání suchých rychlerozpustných granulovaných materiálů spočívá v jejích sušení rozprašováním, v následném zvlhčení nasycenou parou a v aglomeraci zvlhčených částic, v dosoušení a chlazení aglomerátů. Před aglomerací parou se...

Zařízení k tepelnému zpracování zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216741

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kučeřík Oldřich

Značky: tepelnému, granulovaných, materiálů, zařízení, zrnitých, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k tepelnému zpracování zrnitých a ganulovaných materiálů vynášených z předřazeného výměníku tepla, např. vápence před jeho vstupem do přiřazeného pálícího zařízení např. rotační pece. Zařízení je tvořeno komorou se vstupním hrdlem přívodu sekundárního topení, skluzovou stěnou, šikmým dnem, výpadovým hrdlem, které přímo navazuje na rotační pec a vstupní částí propojenou s předřazeným výměníkem tepla.

Způsob povrchové úpravy granulovaných hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 217101

Dátum: 01.07.1984

Autori: Socha Jaromír, Kobový Otto

Značky: hnojiv, úpravy, způsob, granulovaných, povrchové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob povrchové úpravy granulovaných hnojiv dusíkatých, fosforečných, draselných, dusíkato-fosforečných, fosforečno-draselných proti spékavosti, vyznačený tím, že se na povrch granulí nanese při teplotě 20°C až 90 °C vodný roztok ligninsulfonanu amonného, lignisulfonanu alkalického kovu nebo kovu žíravé zeminy o koncentraci 10 až 70 hmotnostních procent v množství, odpovídajícím 0,2 až 5 % hmotnosti hnojiva, poté se...

Prostředek pro povrchovou úpravu granulovaných nebo krystalických průmyslových hnojiv a solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224333

Dátum: 01.07.1984

Autori: Novák Václav, Kraft Jaroslav, Rataj Pavel, Galia Milan, Hauptman Jindřich, Čampulková Jarmila

Značky: krystalických, průmyslových, úpravu, povrchovou, prostředek, granulovaných, hnojiv, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro povrchovou úpravu granulovaných a/nebo krystalických průmyslových hnojiv a solí, nanášený v koncentraci 0,05 až 0,5,%, s výhodou 0,1 %, vztaženo na hmotnost hnojiva, sestávající ze směsi alifatických primárních aminů s rovným řetězcem s počtem uhlíků 12 až 18, s výhodou 16 až 18, s nepolární komponentou, vyznačený tím, že obsahu je 5 až 60 % výhodou 20 až 30 % primárního alifatického aminu a 40 až 95 %, s výhodou 70 až 80 %...

Způsob povrchové úpravy granulovaných průmyslových hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 214363

Dátum: 01.06.1984

Autori: Strapek Milan, Letko Pavel, Forst Zdeněk, Jäger Lubomír, Košiba Vladimír, Čmolík Jiří

Značky: úpravy, povrchové, hnojiv, průmyslových, granulovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt jednoduchý způsob, jak zabránit spékání průmyslových hnojiv. Tohoto cíle se dosáhne tak, že při teplotě do 100 °C se napovrch granulí nanese 0,1 až 1 % hmot. směsi minerálního oleje a destilačních zbytků po zpracováni mastných kyselin, přičemž tato směs obsahuje 20 až 90 % hmot. destilačních zbytků.

Protispekavý prostriedok pre povrchovú úpravu granulovaných priemyselných hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 214306

Dátum: 01.06.1984

Autori: Waradzin Walter, Bartoš Vladimír, Borsová Klára, Jankovič Josef

Značky: úpravu, hnojiv, granulovaných, priemyselných, prostriedok, povrchovú, protispekavý

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchová úprava granulovaných priemyselných hnojív za použitia zmesi bitumenóznych látok v minerálnom oleji, ktoré sú modifikované pridaním 0,1-20 % hm, nízkomolekulárnych polyolefinov, polyesterov alebo polyalkoholov. Prítomné polyméry vylepšujú protispekavú účinnosť, zlepšujú priľnavosť ku granuliam a vylepšujú tokové vlastnosti hnojiva, čo má veliký význam pri náväznom použití hnojív, kde tieto vlastnosti okrem obsahu živin a ich formy sú...