Patenty so značkou «granulátu»

Extrúzny spôsob výroby plastového granulátu so staticky disipatívnym efektom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15431

Dátum: 14.08.2008

Autori: Caro Juan Carlos, Grafe Clemens

MPK: C08K 3/00, B29B 9/12, C08J 3/12...

Značky: spôsob, staticky, efektom, granulátu, výroby, disipatívnym, plášťového, extrúzny

Text:

...Sfarbujú koncový produkt do tmavá (zelená, sivá, hnedá) a túto farbu nemožno prekryť inou farbou. Tieto častice ICP sú okrem toho veľmi citlivé na strihanie. Ich účinok možno eliminovať existujúcim strojovým spracovaním, pretože sú strihaním v extrúderí mechanicky poškodzované. ICP, ako sadze, 2zaručujú trvalé vodivé vlastnosti. Ich obstarávacia cena je však vyššia ako cena komerčne dostupných sadzí.0027 Zo všetkých komerčne dostupných...

Spôsob a zariadenie na výrobu spojiteľného granulátu z odpadov plastových ťažkých fólií a recyklovanej plastovej ťažkej fólie so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8532

Dátum: 23.10.2007

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B29B 17/00, B29B 17/02

Značky: vlastnosťami, zlepšenými, fólií, plastovej, granulátu, spojitelného, fólie, výrobu, ťažkých, odpadov, recyklovanej, plášťových, zariadenie, spôsob, ťažkej

Text:

...a syntetické vlákna ani častice kovov a iné cudzie častice, alebo tieto cudzie látky obsahuje len kontinuálne rozdelené v určitej koncentrácii, ktorú je potrebné udržiavať konštantnú. Ani za týchto ideálnych predpokladov sa doteraz nemohla vyrobit ťažká fólia z recyklovaného východiskového materiálu ťažkej fólie s prímesami cudzorodých látok bez toho, aby sa nemusela značne negatívne ovplyvniť kvality. Týmto negatívnym ovplyvnením-3...

Spôsob výroby farebného polymérneho granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12719

Dátum: 23.11.2005

Autor: Flensburg Anders

MPK: C08J 7/04, B29C 71/00

Značky: spôsob, polymérneho, farebného, granulátu, výroby

Text:

...miešanie zmesi polymérneho granulátu a farby a/alebo aditív sa0011 A v konkrétnom uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu sa používa bežná miešačka betónu, ktorá obsahuje miešacl zásobník, ktorý je možné nakloniť za účelom vyprázdnenia po dokončení prípravy zmesi.0012 Spôsob podľa tohto vynálezu môže byť ďalej modiñkovaný takým spôsobom, že lak sa používa vo forme farebných pigmentov alebo aditlv rozpustených v termoplastickom spojivovom...

Spôsob kapsulácie substancii citlivých na oxidáciu ako sú voňavé a aromatické zlúčeniny do formy granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9382

Dátum: 22.04.2005

Autori: Rümpler Karlheinz, Jacob Michael

MPK: B01J 2/16

Značky: substancií, oxidáciu, kapsulácie, citlivých, formy, aromatické, zlúčeniny, voňavé, granulátu, spôsob

Text:

...Ďalší možný výrobný postup zapuzdrovania predstavuje štrukturálne granulácie vo fluidnej vrstve, ako bola zverejnenákvapalná formulácia nastrekuje dýzami do fluidnej vrstvy. V postupe vznikajúci prach sa oddelí od odťahového vzduchu a opäť sa zavedie ako zárodok do granulačného postupu. Vzniknuté granuláty sa odoberajú 2 fluidného zariadenia s použitím jedného alebo viacerých protiprúdových triedičov, umiestnených na nátokových...

Spôsob výroby zapuzdrených sférických zŕn granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284062

Dátum: 28.07.2004

Autor: Wagner Torsten

MPK: A61K 9/16, A61K 47/40, A61K 31/557...

Značky: sférických, zapuzdrených, granulátu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zapuzdrených sférických zŕn granulátu zahŕňa kroky: vo vírivom lôžku alebo fluidnom lôžku sa účinnú látku obsahujúce surové pelety z aspoň jednej farmaceuticky účinnej látky a prípadne farmaceuticky prijateľných prísad a/alebo nosičov postriekajú polymérnou disperziou a aditívami, ktorá zahŕňa etylcelulózu a/alebo estery kyseliny poly(met)akrylovej ako polymér. Polymérna disperzia sa nanesie pri hrúbke polyméru v rozmedzí 1 až 5 %...

Spôsob výroby sklovitého expandovaného granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277793

Dátum: 08.02.1995

Autori: Lichvár Peter, Surovec Ján, Jalovičiar Vladimír

MPK: C03B 19/10

Značky: spôsob, sklovitého, granulátu, expandovaného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Anorganický sklovitý matrix sa zmieša so speňovacím prostriedkom a takto pripravená zmes sa prostredníctvom granulačného spojiva vo forme roztoku, aspoň jedného zo skupiny kremičitanu, uhličitanu a hydroxidu sodného a/alebo draselného, granuluje. Nasleduje expandácia pri teplote minimálne o 50 st.C nižšej, ako bod tečenia, v čase neprekračujúcom o viac ako trojnásobok dobu počiatku expandácie granulátu. Na integráciou čerstvo vytvorený granulát...

Spôsob výroby granulátu tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tiónu čo najviac zbaveného prachu, granulát vyrobený týmto spôsobom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279914

Dátum: 08.02.1995

Autor: Appler Heinz

MPK: C07D 285/34, A01N 43/88

Značky: granulátu, granulát, spôsob, vyrobený, týmto, tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tiónu, zbaveného, výroby, použitie, spôsobom, prachu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby granulátu tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tiónu čo najviac zbaveného prachu reakciou metylamínu so sírouhlíkom a formaldehydom alebo reakciou metylamóniovej soli kyseliny N-metylditiokarbamovej s formaldehydom je charakteristický tým, že reakcia u sa uskutočňuje za prítomnosti aspoň jedného diaminoalkylénu všeobecného vzorca R1-NH-A-NH-R2, kde R1 a R2 nezávisle od seba predstavujú atóm vodíka alebo alkylovú skupinu, A...

Spôsob prípravy termoplasticky spracovateľného granulátu polyvinylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277690

Dátum: 10.11.1993

Autori: Škubla Pavol, Benč Gabriel, Červinková Danica, Varga Alexander

MPK: B29B 9/12

Značky: polyvinylalkoholů, spracovateľného, přípravy, spôsob, granulátu, termoplastický

Zhrnutie / Anotácia:

Riešený je spôsob prípravy termoplasticky spracovateľného granulátu polyvinylalkoholu s obsahom bežných zmäkčovadiel a prísad do plastov. Optimálna modifikácia polyvinylalkoholu a nízky obsah vody sa dosahuje variáciou tlaku a teploty v priebehu zmäkčovania. Uvedené riešenie umožňuje získať granulát termoplastického polyvinylalkoholu vhodný najmä pre výrobu vodorozpustných fólií technológiou vyfukovania.

Soustava zásobníků granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267988

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mileta Rudolf

MPK: C21B 3/00

Značky: soustava, zásobníku, granulátu

Text:

...výrazném snížení energetické náročnosti na provoz gramxlačních zásobníků. Lepší odloučení granulátu dovoluje menšení výšky jednotlivých zásobníků v soustavě zásobníků gramalátu,čímž se zvýší životnost čerpadel přivádäjících směs granulátu a vody dojde rovněž ke zkrácení doby pracovního cyklu plnění a vyprazdňování soustavy grenulačních zásobníků,čímž se zvýší produktivita práce při výrobě granulátu. menší se potřebu vody v pracov~ ním cyklu...

Zásobník granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266639

Dátum: 12.01.1990

Autor: Milata Rudolf

MPK: C21B 3/08

Značky: zásobník, granulátu

Text:

...výškyzásobníku granulátu, čímž se jednak zvýší životnost čerpadel přivádějících směs granulát- voda a jednak sníží potřeba vody v pracovním cyklu. zároveň se zrychlí pracovní cyklus plnění,a vyprázdnění těchto zásobníku tím se zvýši jejich produktivita práce. ýýrazně se sníží energetická náročnost na provoz qranulačního zásobníku.Príklad provedení granulačního zásobníku podle vynálezu je zobrazen na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je...

Výtlačná hlava na výrobu granulátu zo syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266285

Dátum: 13.12.1989

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 4/06

Značky: výrobu, granulátu, syntetických, výtlačná, hlava, polymérov

Text:

...obr. 1 a 2 na výrobu granulátu podľa vynálezu pozostáva 2 vyhrievanejnádoby gg, v dolnej časti ktorej je uložený hubicový komplet gg s hubicovou platňou gl.Na obr. 1 je privodné produkčné potrubie l rozvetvené ku dvom vymenitelným filtrom 35, gp uloženými v otočných kohutových telesách, ga, gb. vymeniteľné filtre ga, gp sú utesnené uzávermi ggg, § 99 s prítlačnými skrutkami gl. Kohútové telesá Ag, Ab, sú otočne uloženév trubkovom dielci gg,...

Způsob výroby amalgamového granulátu citlivého na okysličení s bodem tavení nižším než 200 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 262661

Dátum: 14.03.1989

Autor: Nágel Ferenc

MPK: H01J 7/10

Značky: tavení, výroby, granulátu, amalgamového, způsob, celsia, citlivého, nižším, bodem, okysličení, stupňů

Text:

...trubky, granulat tvrldnutí ve »spadové trubce se zachycuje přes ventil, uspořádaný ve Spodní části spádové truhky, ve sběrně nádrži, naplněné r-ovněž parafinovým olejom, po shromáždění dostatečně velikého množství granulátů se odváděni para-tlnového oleje boční trubkou .a tím i odkapávání odka-páva-cí ndýzou zastaví, ventil se uzavírä, sběrna nádrž se spoiuštíanajojí místo .se staví nová nádrž naiplněná rovněž paraflnovým .olejem bez bublin,...

Způsob přípravy hutného granulátu oxidové keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261952

Dátum: 10.02.1989

Autor: Miklík Josef

MPK: H01F 1/36, H01F 1/37

Značky: přípravy, keramiky, hutného, oxidové, granulátu, způsob

Text:

...o 5 až 1 D 0/0 vyšší než hustota výlisků z dosud príprave.vaných granulátů lisovaných stejným tlakem. Výrobky pripravené z nového granulátu mají i po vypáleni vyšší hustotu, nižší porezitu a menší smrštění 15 až 18. 0/0 než u výrobků pripravených z dosavadních granulátů, kde smrštění činí 17 až 22 0/0.Na obrázku je grafické vyjadrení hustot Ni-Zn feritů jiripravených z téhož kalcinátu,ale lisovaných z různé pripravených granulátů a následně...

Způsob výroby homogenního granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261898

Dátum: 10.02.1989

Autori: Schlünken Heinrich, Siegel Dietmar, Klug Otto

MPK: A61K 35/14

Značky: granulátu, výroby, homogenního, způsob

Text:

...podstatnému zvýšení teploty a působení tepla, protože dochází k neustálému odpařování vody, získa se sypný výsledný produkt, který v této první fázi postupu zůstává práškovitý a téměř nemá sklon ke shluk-ování.Shlttkováni práškovitého materiálu a tvorba granulátu požadované velikosti se při provádění způsobu podle vynálezu vyvolá zvýšením obsahu vody ve vířivé vrstvě na 35 až 45 0/0 hmotnostních, s výhodou na 38 až 40 0/0 hmotuostních. K...

Zařízení ke zpěňování, zejména granulátu polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253817

Dátum: 17.12.1987

Autori: Motyčka Jiří, Polanský Alois, Šafek Miroslav

MPK: C08J 9/00

Značky: polystyrenu, zpěňování, zařízení, granulátu, zejména

Text:

...umístěn plnicí otvor s uzávěrem a odváděoí potrubí s uzavírací klapkou pro odvod proudícího horkého vzduchu zpět do dolní části nádoby přes čerpadlo a ohřívač, přičemž k tomuto potrubí je připojeno přívodni potrubíVýhody zařízení k zpěňování granulátu polystyrenu nespočívají jenom V odstranění výše uvedených nevýhod, ale i V podstatné úspoře investičních nákladů a ve snížení spotřeby energie, nebot příkon topení hradí pouze tepelné ztráty...

Způsob dopolymerace granulátu polyamidu vzniklého polymerací v tavenině a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253120

Dátum: 15.10.1987

Autori: Králíček Jaroslav, Štěrbáček Zdeněk, Kubánek Vladimír

MPK: C08G 69/46

Značky: způsob, vzniklého, polymeraci, granulátu, tavenině, dopolymerace, tohoto, provádění, polyamidů, zařízení, způsobu

Text:

...§ avevnitř dvěma deskovými výměníky Q, které jsou ovládány automaticky čidlem teploty 1. Na dně zásobníku je turniket g, který řídí odběr granulátu.zařízení znázorněné na obr. 2 sestává z vibračního vertikálního dopravníku - výměníku L opatřeného násypkou g a topným plàštěm 3, který je vytápěn násypkou lg, spojen se zásobníkem Ä (silol, který je vevnitř opatřen skluzovými přepážkami lg s automaticky řízeným ohřevem 1 a zvenčí topným pláštěm...

Zařízení k extrakci nízkomolekulárních látek z polyamidového granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253019

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sűsser Otakar, Blažek Jiří

MPK: C08G 69/46, C08J 11/02

Značky: zařízení, polyamidového, látek, nízkomolekulárních, granulátu, extrakci

Text:

...ohřevy á se vstupy páry L 2 a výstupy kondenzátu 16. Mezi sekcemi 1 jsou zúžené oddělovecí členy g. Každá sekce 1 -je uvnitř vybavena svislou propustnou přepážkou 1 e cirkulečním okruhem spoáujícín výtlsk cirkulsčního čerpadla 2 se vstupním hrdlem vody 11 a výstupní hrdlo vody M přísluäná sekce se sáním cirkułačního čer-padla ž. Horní sekce 1 ątrnktoru je vybavena vstupem granulátu L 2 a přepedem vody Q. Mezi spodní sekci 1 a...

Způsob výroby pryžového granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236884

Dátum: 15.04.1987

Autor: Baci Erich

MPK: B29H 19/00, C08J 11/04

Značky: způsob, pryžového, výroby, granulátu

Zhrnutie / Anotácia:

Při výrobě pryžového granulátu ze starých pneumatik, obsahujících textilii a převážný podíl styren-butadienového kaučuku, se pneumatiky nejdříve zbaví patek, rozmělní na drť a potom se odloučí případně přítomné kovové části, například magneticky. Vzniklá drť se pak zpracovává po dobu asi 40 až 90 minut, účelně přibližně 60 minut, párou při teplotě přibližně 180 až 220 °C. Velikost zrna zpracovávané drti je přibližně 0,2 až 1,5 mm.

Způsob přípravy granulátu pro výrobu pevných kusových lékových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248772

Dátum: 12.02.1987

Autori: Werner Jiří, Lukáč Juraj, Minnczinger Štefan, Pavlovská Eliška, Pospíšil Arnošt

MPK: A61K 9/16

Značky: pevných, lékových, forem, granulátu, výrobu, způsob, přípravy, kusových

Text:

...směs účinné látky s látkami pomocnými a vzniklé prachová směs se znovu homogenizuje s pojivy ve formě prachu ve hmotnostním poměru 201 až 21, při velikosti částic všech složek nejvýše 0,5 mm a vzájemném poměru průměrné velikosti častíc účinné a pomocné složky k průměrné velikosti částic pojiva 41 až 14, homogenizace získané směsi se dokončí po přidavku rozpouštědla nebo směsi rozpouštědel, rozpouštějících pouze pojivo, typu...

Spôsob farbenia polykaproamidového granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224494

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ondrejmiška Koloman, Mačurák Milan, Szentiványi Norbert, Franko Peter, Benedikty Ján

Značky: polykaproamidového, spôsob, farbenia, granulátu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob farbenia polykaproamidového granulátu pre farbenie polyamidových vlákien v hmote nanášaním práškového farbiva a/alebo pigmentu na granulát vyznačený tým, že polykaproamidový granulát sa najprv povrství s 0,01 až 2,0 % hmot. polyetylénglykolu alebo jeho diamínoderivátu s teplotou tavenia 40 až 80°C a nad jeho teplotou tavenia ku povrstvenému granulátu sa pridá 0,01 až 1,5 % hmot, farbiva alebo pigmentu a po zhomogenizovaní pri teplote 90...

Způsob výroby granulátu termoreaktivních lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 225078

Dátum: 01.12.1984

Autori: Gheorghiu Mihnea, Kožuch Jiří, Svěrák Tomáš

Značky: výroby, granulátu, lisovacích, termoreaktivních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby granulátu termoaktivních lisovacích hmot dávkováním termoreaktivního pojiva do sypkých komponent tvořených plnivy a přísadami rozmíchanými v rychloběžném mísiči v turbulentní vrstvě, vyznačený tím, že tavenina pojiva se dávkuje s výhodou pomocí rozstřikovacího zařízení při obvodové rychlosti lopatek mísiče od 5 do 55 m/s a teplotě, která se liší od teploty pevných komponent od - 30 do + 80 °C, a při které tavenina má viskozitu 5 ....

Způsob přípravy polyvinylchloridového granulátu pro olejovzdornou holeňovou střikolisovanou obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: 215885

Dátum: 15.07.1984

Autori: Karták Otto, Štětkář Jan, Cihlář Josef, Neradil Stanislav, Schmid Josef

Značky: způsob, olejovzdornou, holeňovou, přípravy, střikolisovanou, granulátu, polyvinylchloridového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález má vztah k obuvnickému průmyslu a speciálně se týká přípravy polyvinylchloridových granulí, jichž se používá jako výchozího materiálu při výrobě obuvi lisováním vstřikem. Účelem vynálezu je zkrátit výrobu granulí a převést jejích přípravu z nákladných strojních zařízení typu fluidních míchaček na zařízení kalandrového typu, která přípravu granulí značně zlevňují. Uvedeného účelu se podle vynálezu dosahu je tím, že se nejdříve tepelným...