Patenty so značkou «granulátov»

Spôsob úpravy gumových granulátov alebo gumových práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14836

Dátum: 15.10.2010

Autor: Theusner Martin

MPK: B29B 17/02

Značky: úpravy, práškov, spôsob, gumových, granulátov

Text:

...alebo devulkanizácie vulkani zovaného granulátu/múčky z pneumatík. Všetky spôsoby majú za cieľ, regenerovať sieťovúštruktúru, to znamená, rozštiepiť. Pôsobením tepelnej a mechanickej energie na valcovacích stoliciach alebo v miešačoch ako aj s použitím rôznych chemikálií degradujúcich polyméme reťazce a síme mostíky sa molekuly vulkanizovanej/ho múčky/granulátu zo starých pneumatík depolymerizujú ako aj dochádza krozpájaniu sírnych...

Spôsob výroby granulátov pracieho alebo čistiaceho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287177

Dátum: 07.01.2010

Autori: Harth Hubert, Senger Herbert, Madle Petra-stefanie, Nitsch Gisela, Seif Johann, Pfeifer Franz

MPK: C11D 11/00, C11D 17/06

Značky: granulátov, pracieho, výroby, prostriedku, spôsob, čistiaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Pri skladovaní stabilné, homogénne granuláty s pracími alebo čistiacimi vlastnosťami, ktoré majú sypnú hmotnosť, ktorá je maximálne 85 % teoretickej objemovej hmotnosti vypočítanej pomocou normálnej metódy výpočtu, je možné získať aglomerovaním jednej alebo viacerých tuhých látok s jednou alebo viacerými granulovacími kvapalinami v miešacej nádobe (13), ktorá je rozdelená na zónu miešania (1) a zónu domiešavania (2) a ktorá má odrážaciu lištu...

Spôsob a zariadenie na kryštalizáciu plastových granulátov so sklonom ku konglutinácii, najmä PET a PU granulátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11428

Dátum: 21.08.2006

Autori: Weyell Manfred, Maurer Johannes

MPK: B29B 13/02, B65G 27/16, B29B 9/16...

Značky: kryštalizáciu, granulátov, plášťových, najmä, spôsob, zariadenie, konglutinácii, sklonom

Text:

...má byť uprednostnený spôsob srozličné dopravníky, pri ktorých je posun produktu spôsobený vpozdĺžnom smere bežnýmspôsobom excitáciou pozdĺžne a hore a dole.0011 V tejto súvislosti si vynález kladie za úlohu zlepšiť spôsob z úvodu uvedeného stavu techniky vzhľadom na úzke spektrum času zdržania a homogénny teplotný profil, ako aj stanoviť zodpovedajúce zariadenie.0012 Táto úloha je riešená spôsobom kryštalizácie plastových granulátov so...

Spôsob výroby granulátov zo sladového extraktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2701

Dátum: 20.05.2005

Autori: Rümpler Karlheinz, Waskow Mike, Wand Bernhard

MPK: A23L 1/185, B01J 2/02, A23P 1/02...

Značky: extraktu, spôsob, sladového, výroby, granulátov

Text:

...a padajú spať do procesného priestoru 8. Procesný priestor 8 jeV spodnej oblasti vymedzený sklonenými bočnými stenami 29.V dôsledku tohto bočného sklonu sú častice pôsobením zemskej priťažlivosti dopravované spätnou obehovou zónou 24 V smere vstupnej štrbiny 1 plynu, kde sú následne opäť strhávané procesným plynom do procesného priestoru 8.0013 Tento mechanizmus vytvára veľmi rovnomernú cirkuláciu 15 pevných látok, pozostávajúcu zo vzostupného...

Spôsob výroby šumivých granulátov vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2755

Dátum: 07.08.2004

Autori: Gergely Irmgard, Gergely Stefan, Gergely Thomas

MPK: A61K 9/00

Značky: šumivých, výroby, granulátov, vakuu, spôsob

Text:

...sa v predloženom vynáleze rozumie priestorový stav s tlakom,ktorý je v porovnaní s tlakom okolitého vzduchu redukovaný. Dôležité je, aby sa nárast tlaku na druhej hodnote vákua neuskutočnil až na hodnotu atrnosférického tlaku v mieste uskutočnenia. Druhá hodnota vákua má byť minimálne 10 pod príslušnou hodnotou vonkajšieho tlaku v mieste uskutočnenia. Nasledujúce príklady hodnôt vákua sa vzťahujú k vonkajšiemu tlaku l bar.Rozdiel tlakov...

Spôsob výroby enzýmových granulátov a enzýmový granulát vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10634

Dátum: 26.05.2004

Autori: Jacob Michael, Waskow Mike, Rümpler Karlheinz

MPK: A23P 1/02, A23K 1/165, A61K 9/16...

Značky: spôsobom, týmto, spôsob, granulát, enzýmových, vyrobený, granulátov, enzýmový, výroby

Text:

...dno na prístup plynurozprestierajúce sa po celom priečnom priereze aparátus fluidnou vrstvou. Rozstrekovacie dýzy, používané na vpravovanie kvapaliny, rozstrekujú vertikálne smerom hore a sú priamo integrované v dne na prístup plynu (EP-A-0332929) alebo sú vo výške dna na vstup plynu obklopené triedičom (EP-A 0163836). Zárodky granulácie potrebné na proces sa vytvárajú čiastočným sušením za rozstrekovania vstrekovanej kvapaliny čiastočným...

Spôsob výroby tenzidových granulátov obsahujúcich buildery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4622

Dátum: 12.12.2002

Autori: Weber Henriette, Orlich Bernhard, Rähse Wilfried

MPK: C11D 11/04, C11D 3/10, C11D 17/06...

Značky: výroby, spôsob, buildery, granulátov, tenzidových, obsahujúcich

Text:

...hmotnostnému pomeru kyselín builderov kyselinám aniónových tenzidov v zmesi kyselín od 11500 do 501. Výhodné je použitie kyselín builderov v užšom hmotnostnom pomere ku kyselinám aniónových tenzidov, kde je zvlášť výhodné, aby zmes kyselín obsahovala väčšie množstvo kyselín aniónových tenzidov ako kyselín builderov. Výhodný spôsob podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že hmotnostný pomer kyseliny builderu (kyselín builderov) ku kyseline aniónového...

Zariadenie na produkciu kryštalizačných zárodkov v taveninách a kryštalizačné zariadenie na vytváranie granulátov z dvojfázovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282013

Dátum: 06.08.2001

Autori: Horisberger Hans, Büttiker Rudolf, Schneeberger Ricardo

MPK: B01D 9/00

Značky: dvojfázovej, taveniny, produkciu, vytváranie, granulátov, zárodkov, kryštalizačné, kryštalizačných, taveninách, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na produkciu kryštalizačných zárodkov v taveninách obsahuje vertikálne orientovanú uzatvorenú, najmä valcovú nádobu (2) s dnom (3), najmenej s jedným vtokom (5) pre taveninu a najmenej jedným vypúšťacím otvorom (7) pre naočkované taveniny s kryštalickými zárodkami. Stena nádoby (2) je opatrená najmä prstencovou oblasťou, ktorá je tvorená chladiacou plochou (16). Vnútri nádoby (2) je umiestnený zoškrabávací nástroj (9), upevnený na...

Prúdový mlyn na drobenie pevných a húževnatých granulátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237817

Dátum: 15.03.1987

Autori: Antal Štefan, Horák Miloslav

MPK: B02C 19/00

Značky: prúdový, drobenie, pevných, granulátov, húževnatých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prúdového mlyna na drobenie pevných a húževnatých granulátov pozostávajúceho z urýchľovacej dýzy a odstredivého triediča, ktorý je rúrou spojený s cyklónom a spojovacím kanálom so zbernou nádobou, ktorá je ďalej v dolnej časti rozoberateľne spojená s tlakovým zásobníkom. Podstatou vynálezu je doplnenie zariadenia tým, že prívodné potrubie (20) tlakového plynu je privedené pod presýpací ventil (11) v tlakovom zásobníku (7) a...