Patenty so značkou «granulačnej»

Spôsob prípravy granulačnej zmesi adsorbentov a katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267065

Dátum: 12.02.1990

Autori: Maťaš Michal, Klucho Pavol, Gálfy Koloman, Akubžanov Vladimír, Fančovič Karol

MPK: B01J 20/30, B01J 37/00

Značky: spôsob, granulačnej, přípravy, katalyzátorov, zmesí, adsorbentov

Text:

...20 hmot. polyvinylalkoholu, 20 hmot. polyetylénglykolu, 20 hmot. kopolyméru etylénoxidu s propylénoxidom a 20 hmot. dipentaerytritolu. Po hnetení 4 hodiny pri 80 OC sa získa granulačná zmes vhodná pre formovanie vytláčanĺm. získajú sa valčeky o priemere 3 mm, ktoré po oxidačnej kalcinácii pri 640 OC po dobu 5 hodin majú mechanickú pevnosť 40 N a sú vhodné ako adsorbent pre izoláciu n-alkánov z ropnýchZmes 75 hmot. dielov...