Patenty so značkou «granátu»

Spôsob merania parametrov referenčného výstrelu najmä delostreleckého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281428

Dátum: 04.03.1998

Autori: Moník Zdeněk, Janotka Július

MPK: F41G 3/00

Značky: granátu, parametrov, výstrelu, delostreleckého, spôsob, referenčného, merania, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Súradnice miesta výbuchu sa určia pomocou minimálne dvoch zariadení na zameriavanie súradníc výbuchov doplnených časomerným systémom, trigonometrickou metódou zo známej vzdialenosti medzi zariadeniami na zameriavanie súradníc výbuchov a nameraných uhlov trojuholníka tvoreného zariadeniami na zameriavanie súradníc výbuchov a miestom výbuchu. Čas letu strely je definovaný ako rozdiel údajov časomerných jednotiek zariadení na zameriavanie súradníc...

Způsob temperace monokrystalů yttrito-hlinitého granátu aktivovaného ceritými ionty s výrazně potlačeným obsahem iontů ceričitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 270626

Dátum: 12.07.1990

Autori: Blažek Karel, Autrata Rudolf, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Zikmund Jan, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/28

Značky: yttrito-hlinitého, aktivovaného, potlačeným, granátu, ceričitých, temperace, monokrystalů, způsob, ionty, obsahem, iontů, výrazně, ceritými

Text:

...příeluěejících iontům ytria. Následující nízkoteplotní temperací dochází na povrchu monokryatalu k rozkladu oxidu na kov. Hliníková atomy, jakožto rozměrově male častice, difundují do monokrystalu a zaplňují neobsazená kationtová polohy, zatímco elektrony uvolněné z hliníku mění aniontové vakance na F centra. Jejich náboj zabraňuje předměně Ce 3 na Ce 4, což se mimořádně příznivě projeví na luminiscenčních vlastnostech...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého granátu dotovaných ionty neodymu, případně také ceru nebo chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268114

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/20

Značky: chromu, dotovaných, neodymu, ionty, monokrystalů, granátu, laserových, způsob, také, hlinitého, přípravy, případně, yttrito

Text:

...se nad taveninou vytvoři mezi vloženou elektrodou se zápornýn potenciálem oproti kelinku a hladinou taveniny elektrické pole, jehož průněrná vertikálni složka má gradient 1 až 5 Vlmm. Timtn způsobem se dosàhne v atmosfére u hladiny tavaniny silněji redukčni podminky, což je dáno tip, že se zamezi přirozenénu úniku elektronů z prostoru nad hladinou taveniny. Elektrony se tam vytvářeji ionizaci etomů ar gonu, která při teplotách táni...

Způsob dotace taveniny pro pěstování monokrystalů hlinito-yttritého granátu nebo hlinito-yttritého perovskitu aktivovaným cerem, ionty ceru ve stabilní formě odolné především proti redukci za vysokých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268112

Dátum: 14.03.1990

Autori: Perner Bohumil, Blažek Karel, Zikmund Jan, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/20

Značky: dotace, taveniny, vysokých, odolné, granátu, stabilní, především, monokrystalů, teplot, pěstování, aktivovaným, formě, redukci, perovskitu, ionty, hlinito-yttritého, cerem, proti, způsob

Text:

...A 190 - Y,03 se tvoří při teplotách nad 1500 °C nezávisle na stechiometríckých poměrech výchozí směsi jediná stabilní sloučenina fáze hlinito-yttritého granátu. Výtěžek této reakce závisí kromě teploty také na velikosti zrn výchozích složek.Jako nejvýhodnějäí z tohoto hlediska je vzájemné reakce cxalátu ytzritého s hydrntovaným oxidem hlínitýmç u kterých se tepelným rozkladem tvoří vysoce reaktivní formy oxidů puskytujícĺch ve vysokém...

Způsob přípravy yttritohlinitého granátu aktivovaného neodymem s nízkým absorpčním pozadím

Načítavanie...

Číslo patentu: 264696

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/20

Značky: aktivovaného, pozadím, způsob, yttritohlinitého, přípravy, nízkým, absorpčním, neodymem, granátu

Text:

...Totéž lze předpokládat o kationtových vakancích. Výsledná průměrná valence kationtvľt a kationových vakancí potom činí 3. lonty zirkoničité rovněž kompenzují nepříznivý vliv stop uhlíku a dusíku z ochranné atmosféry. Redakční prostředí jepřitom nutné proto aby, se do monokrystalu zabudovalo dostatečně množství iontů Z, a další redukce zncčisťujících iontů při temperacích nebo ozařování již nebyla možná. Tím se zabráni jvřcnrwstl...

Způsob úpravy povrchů monokrystalu hlinitoytrického perovskitu a hlinitoytritého granátu pro detekci nízkoenergetického beta záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263772

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Blažek Karel, Kvapil Jiří

MPK: H01L 31/00, G01T 1/20

Značky: detekci, nízkoenergetického, monokrystalů, granátu, hlinitoytrického, způsob, úpravy, hlinitoytritého, povrchu, perovskitu, záření

Text:

...postupem jako před temperaci ve vodtku, doplněným působenim kyseliny dusične (HNOBI o koncentraci 50 až 70 1 hmot. podobu 10 až 30 min při teplotě 50 až 70 °C s následným promytim ve vodě (E 20) a sušenim pri teplotě so až vo °c po dobu zo až ao hodin.Uvedený způsob prípravy způsobuje v prvni fázi, že pri temperaci oleptaných polotovsrůnedocházi k difuzi iontů různých prvků, zvlaltě železa, které se vyskytuji na povrchupo opracováni na...

Způsob přípravy a následného zpracování neodymem aktivovaného ytritohlinitého granátu pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 260074

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kvapil Jiří, Blažek Karel, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Bouček Ivan

MPK: C30B 29/28

Značky: způsob, ytritohlinitého, následného, zpracování, granátu, přípravy, aktivovaného, neodymem, lasery

Text:

...stálému materiálu, ale jeho kvantová účinnost není optimální. Teprve po následující temperaci v atmosféře obsahující volný kyslík dojde k zaplnění kyslíkových vakancí v blízkosti iontů neodymu ionty kyslíku, přičemž lokalizace párových kladných nábojů ve vakancích kationtových se neprojeví negativně na spektrálně luminisceněních vlastnostech neodymem aktivovaného ytritohlinitého qranátu. Teplota posledné uvedené temperace však nesmí...

Způsob přípravy detektorů ionizujícího záření z monokrystalů hlinitoyttritého granátu nebo perovskitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258823

Dátum: 16.09.1988

Autori: Perner Bohumil, Blažek Karel, Balounek Vratislav, Mejzlík Jiří, Kvapil Jiří, Schauer Petr, Kvapil Josef, Autrata Rudolf

MPK: G01T 1/185

Značky: granátu, monokrystalů, perovskitu, detektoru, ionizujícího, hlinitoyttritého, způsob, záření, přípravy

Text:

...tímto leptáním před leštěním rovněž odstraněny broušením porušené vrstvy a leštěním zejména na tzv. mechanickochemickým se vytvoří jen málo poruch, které bez zjevného porušení vzhledu povrchu odstraní leptaní směsí kyseliny sírové a dueičné. Rovné, respektive nezvlněné lesklé plochy napomáhají odrazu světla vznikajícího v destičce zpět, tj. na neleštěnou plochu - výstupní plochu detektcru. Proto je rovinná leštěná plocha použite jako vstupní...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 246393

Dátum: 01.08.1988

Autori: Sutoris Viktor, Koneený Václav, Beška Emanuel, Varkonda Štefan

MPK: C30B 29/28

Značky: granátu, yttritohlinitého, způsob, monokrystalů, lasery, pěstování

Text:

...a především zhášení luminiscenoe ostatních neodymitých iontů v žávislosti na dlouhodobém ozařování a tím přispívat ke kolísání výstupní energie laserového zařízení. Pokud jsou přítomny trojnooná ionty ceru v krystalu, které také zvyšují odolnost krystalu proti záření, může za některých podmínek dojít k jejich částečně změně na čtyřmocné ionty a tím také ke kolísání výstupní energie.Tyto potíže lze podstatně odstranit způsobem pěstoh...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu, dotovaných ionty molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244158

Dátum: 01.06.1988

Autori: Buus Ladislav, Rozsypal Miroslav, Viklický Vladimír

MPK: C30B 15/04, C30B 29/28

Značky: granátu, monokrystalů, dotovaných, molybdenu, ionty, yttritohlinitého, pěstování, způsob

Text:

...na výchozí enrovinn přičelž ochranná atmosféra je tvořena eněsí 2 až 50 ob 3. vodíku a.98 až 50 obJ. argonu.Při touto způeobu ee dooílí rozpouštění nolybdenu v podobě iontů Iolybdenitých m 3 e to až do koncentrace odpovídající deaetinán 5 hnotnoetních bez vzniku jetýchko 1 izákalů. Ibnokryetal zároveň obsahuje ionty foetoru, zabudovaná zřejmě jako trojnocné íonty v koncentraci přibližně deeetkrét nižší než je koncentrace ionta nolybdenu, což...

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu pro lasery s omezeným zesílením

Načítavanie...

Číslo patentu: 245139

Dátum: 15.12.1987

Autori: Markessini Efthalia Vergopoulo, Laurent Henry, Wiechert Rudolf, Nickisch Klaus, Bitter Dieter

MPK: C30B 29/28, H01S 3/14

Značky: yttritohlinitého, granátu, monokrystalů, tavenina, lasery, pěstování, omezeným, zesílením

Text:

...při vysoké koncentraci je účinnost laseru nedostatečná. V každém případě je však podstatné, aby růst monokrystalu probíhal v redukčni atmosfére, protože v~ oxidační, připadně neutrální atmosféře, se »část iontů praseodymu, zřejmě jak-o čtyřmocné, zabu 4duje v oktaedrických polohách což má za následek takový mechanismus zhášení luminiscence iontů neodymu, který je nezavislý- na čerpacĺ energií, respelktive inverzi,a proto je z hlediska...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252915

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hendrich Zdeněk, Kvapil Jiří, Mašek Václav, Bouček Ivan, Perner Bohumil, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/28, C30B 29/60

Značky: pěstování, yttritohlinitého, granátu, monokrystalů, způsob

Text:

...yttritohlinitého granátu dotovanéhoionty neudymu nebo/a ceru velkých průměrů nad 30 mm podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nejprve se monokrystal rozšiřuje na průměr d 1 tažením v délce 11 , odpovídající 40 až 80 pňěrEd 1, načež se táhne É válcovém tvaru v dělce 12 , odpovídající 20 až 100 průměru d 1 a poté se roššiüuje na průměr dz tažením V délce lg, odpovídající 15 až 80 průměřü dz a nato se táhne ve válcovém tvaru V...

Laserová tyč z yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240641

Dátum: 15.09.1987

Autori: Culbertson Townley, Domagala John, Mich Thomas, Sturm Elmar

MPK: C30B 29/28

Značky: granátu, yttritohlinitého, laserová

Text:

...v oblasti 250 až 600 nm daleko ry chleji než při ozařování světlem o vlnové délce větší nebo menší. Ozařováním v druhém význačném pásu příslušejícím iontům chromitým, tj. 609 nm, se barevná centra rozpadají za současné luminiscence iontů neodymu.Vznik a rozpad uvedených barevných center proto přispívá k zvýšení čerpaní účinnosti laseru. Pokud je tvorba barevných center rychlejší než jejich rozpad, může naopak dojít k zhoršení funkce...

Způsob zvýšení průchodnosti světla povrchem monokrystalu yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239207

Dátum: 01.08.1987

Autori: Bílková Eva, Kvapil Jiří, Ohrazenice, Perner Bohumil, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/20

Značky: způsob, průchodnosti, monokrystalů, povrchem, granátu, zvýšení, yttritohlinitého, světla

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení průchodnosti světla povrchem monokrystalu yttritohlinitého granátu, což má za následek zvýšení výkonů lazerů i dalších přístrojů, využívajících prvky monokrystalů yttritohlinitého granátu jako optické díly, čehož se dosahuje tím, že broušením nebo leštěním opracovaný monokrystal se uvede ve styk s 1 objemovým dílem kyseliny dusičné o koncentraci 20 až 35 mol. % a po 1 až 5 min jejího působení se přidá 2 až 5 objemových dílů...

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu aktivovaného ionty neodymu, odolných proti tvorbě přechodných barevných center

Načítavanie...

Číslo patentu: 232172

Dátum: 01.04.1987

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/28

Značky: aktivovaného, granátu, tvorbě, odolných, monokrystalů, ionty, přechodných, proti, yttritohlinitého, pěstování, neodymu, tavenina, center, barevných

Zhrnutie / Anotácia:

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu, aktivovaného ionty neodymu, odolných proti tvorbě přechodných barevných center, které lze použít jako aktivního laserového materiálu, vykazujícího vysokou úroveň čerpání ať v kontinuálním nebo pulsním provozu laseru, který lze provozovat i při zvýšené teplotě, která sestává z oxidů yttria, hliníku, neodymu, ceru, chromu a titanu, kde obsah, vyjádřený v at. % a vztažený na celkový...

Způsob pěstování hlinitoyttritého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235858

Dátum: 01.03.1987

Autori: Perner Bohumil, Bouček Ivan, Mánek Břetislav, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Dědek Milan

MPK: C30B 29/28

Značky: hlinitoyttritého, pěstování, způsob, granátu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pěstování monokrystalů hlinitoyttritého granátu uskladněním tvorby krystalové mřížky k jednodušší přípravě výchozí suroviny, v níž poměr oxidu hlinitého a yttritého nemusí být zcela přesně definován, jednak k možnosti zvýšit růstovou rychlost bez poklesu jakosti monokrystalu, čehož se dosáhne tím, že tavenina obsahující oxidy hliníku, yttria a případného dopantu jako je neodym nebo cer, obsahuje ještě alespoň 5.10-4 hmot. % prvku, který...

Způsob omezení vlivu nečistot při pěstování monokrystalů hlinitoyttritého granátu aktivovaného ionty neodymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233926

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kvapil Josef, Mašek Václav, Kvapil Jiří, Bouček Ivan, Zikmund Jan, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/28

Značky: hlinitoyttritého, způsob, monokrystalů, ionty, granátu, nečistot, pěstování, vlivů, neodymu, aktivovaného, omezení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob omezení vlivu nečistot při pěstování monokrystalů hlinitoyttritého granátu aktivovaného ionty neodymu a to zejména omezení vlivu iontů vzácných zemin, zhášejících luminiscenci iontů neodymu v krystalové mřížce monokrystalu hlinitoyttritého granátu, čímž se umožňuje při zachování laserové jakosti pěstovaných monokrystalů použít výchozí suroviny v čistotě alespoň o řád nižší a tím snížit náklady na pěstování monokrystalů, kde cíle je...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230199

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Bouček Ivan, Kubelka Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/28

Značky: způsob, yttritohlinitého, monokrystalů, pěstování, granátu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu s kuželovitým fázovým rozhraním, vyznačený tím, že monokrystaly se táhnou z taveniny, obsažené v molybdenovém nebo wolframovém kelímku, zakrytém víčkem se středovým otvorem, odpovídajícím 1,2 až 3násobku největšího průměru monokrystalu, přičemž monokrystal se otáčí kolem růstové osy takovou úhlovou rych- lostí ?, aby při růstu jakékoli části monokrystalu o průměru d, odpovídajícímu 0,7 až 1...

Způsob přípravy suroviny pro pěstování monokrystalů granátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221217

Dátum: 15.01.1986

Autor: Zikmund Jan

Značky: suroviny, přípravy, monokrystalů, pěstování, granátu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy suroviny pro pěstování monokrystalů granátů obecného vzorce Me5Re3O12, kde Me je hliník nebo galium a Re jsou vzácné zeminy, zvláště gadolinium, yttrium, neodym, která umožňuje již při prvních pěstovacích cyklech dosáhnout reprodukovatelných a jakostních monokrystalů a odstraňuje potíže, které vznikaly při pěstování ze směsi vysocečistých kysličníků, které v prvních cyklech poskytovaly krystaly tmavě až černě zbarvené. Cíle je...

Způsob snížení kolísání okamžité růstové rychlosti monokrystalů yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220615

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef

Značky: růstově, monokrystalů, kolísání, rychlostí, způsob, snížení, okamžité, granátu, yttritohlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení kolísání okamžité růstové rychlosti monokrystalů yttritohlinitého granátu, který umožňuje získat vysoce jakostní monokrystaly, obsahující vedle příměsi neodymu ionty titanu a ceru, které umožňují zlepšit parametry laserů z těchto monokrystalů vyrobených pro určité typy laserového provozu, nebo pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu s velmi vysokým obsahem iontů seru a to tím, že se pěstuje z taveniny pod ochrannou...

Způsob přípravy monokrystalů ytritohlinitého granátu pro scintilační detektory

Načítavanie...

Číslo patentu: 220542

Dátum: 15.11.1985

Autori: Blažek Karel, Večerník Josef, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Večerníková Eva

Značky: scintilační, způsob, ytritohlinitého, monokrystalů, přípravy, detektory, granátu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou předloženého vynálezu je příprava aktivního materiálu pro scintilátory na bázi ytritohlinitého granátu (YAG). Způsob přípravy podle vynálezu je vyznačen tím, že monokrystaly YAG se pěstují z taveniny kysličníků hliníku a ytria v atomárním poměru Al : Y = 5 : 2,9 - 3,1 obsahující dále 105 až 102 hmotnostních procent titanu a nejvýše 1,2 hmotnostních procent vzácných zemin, přičemž pěstování monokrystalů je prováděno v redukční...

Způsob výroby galiem dotovaných monokrystalů železito-yttritého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226781

Dátum: 01.08.1985

Autor: Šrámek Jiří

Značky: železito-yttritého, výroby, monokrystalů, způsob, galiem, granátu, dotovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby galiem dotovaných monokrystalů železito-yttritého granátu z roztoku fluoridu a kysličníku olovnatého v hmotnostním poměru 0,75 až 0,85 izotermální metodou. Rychlost odpařování roztoku je v rozmezí 2,5 až 8 hmotnostních % za den při krystalizační teplotě 1080 °C až 1110 °C.

Způsob řízení velikosti části monokrystalu yttritohlinitého granátu zasahující pod hladinu taveniny při jeho pěstování

Načítavanie...

Číslo patentu: 224992

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří

Značky: velikostí, granátu, způsob, pěstování, zasahující, hladinu, monokrystalů, yttritohlinitého, řízení, taveniny, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení velikosti části monokrystalu yttritohlinitého granátu zasahující pod hladinu taveniny při jeho pěstování Czochralskiho metodou, vyznačený tím, že objem pod hladinu zasahující části rostoucího monokrystalu se řídí růstovou rychlostí v [mm.h-1] a složením taveniny podle vztahu: kde r je poloměr monokrystalu, k je konstanta o hodnotě 150 ± 50 mm.h-1 a Y, Al a Re jsou gramionty yttria, hliníku a vzácných zemin, obsažené v tavenině.

Způsob přípravy žlutozeleně až červenozeleně zbarvených monokrystalů ytritohlinitého granátu, obsahujícího ionty chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216623

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Mánek Břetislav, Sevastjanov Boris Konstantinovič

Značky: zbarvených, přípravy, granátu, ytritohlinitého, červenozeleně, způsob, monokrystalů, ionty, žlutozeleně, obsahujícího, chromu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy monokrystalů ytritohlinitého granátu s příměsí iontů chromu žlutozelené až červenozelené barvy, vyznačený tím, že monokrystaly se pěstují pod atmosférou obsahující 30 až 100 obj. % vzácného plynu tažením z taveniny v kelímku, zakrytém víčkem s otvorem,přičemž průměr válcové části monokrystalu, průměr otvoru víčka a vnitřní horní průměr kelímku je v poměru 1 : 1,2 až 1,5 : 1,7 až 2,5 a případně nad hladinou taveniny ve výšce...

Sonda pro měření pohyblivosti magnetických bublin v monokrystalických vrstvách magnetických granátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216385

Dátum: 01.07.1984

Autori: Šumšál Petr, Strejček Pavel

Značky: vrstvách, monokrystalických, pohyblivosti, sonda, bublin, měření, granátu, magnetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru magnetických pamětí - specielně magnetických bublinových pamětí. Vynález řeší problém sondy pro měření pohyblivosti magnetických bublin v monokrystalických vrstvách magnetických granátů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že oba paralelní vodiče upravené na nosné destičce z průhledného materiálu, z nichž se sonda skládá, jsou zapuštěny do nosné destičky tak, že jejich okraje lícují s povrchem nosné destičky. Vynálezu lze...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu zelené barvy s červeným nádechem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213803

Dátum: 01.05.1984

Autori: Bagdasarov Chadžik, Pasternjak Leonid, Kvapil Josef, Běljajev Leonid, Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Mánek Břetislav, Kuzněcov Viktor, Sevastjanov Boris

Značky: yttritohlinitého, monokrystalů, červeným, zelené, barvy, pěstování, nádechem, způsob, granátu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu zelené barvy s červeným nádechem tažením z taveniny, vyznačený tím, že růst probíhá v atmosféře směsi vodíku a inertního plynu z VIII. skupiny periodické Mendelejovovy tabulky v molárním poměru 0,001 až 0,10 z taveniny tvořené kysličníkem hlinitým (Al2O3), kysličníkem chromitým (Cr2O3), kysličníkem yttritým (Y2O3) s příměsí některého z kysličníku ostatních vzácných zemin (X2O3) v molárním...

Způsob volby prostředí pro temperaci monokrystalů yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223542

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil, Sklenář Stanislav, Kubelka Jiří

Značky: prostředí, temperaci, yttritohlinitého, voľby, monokrystalů, způsob, granátu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob volby prostředí pro temperaci monokrystalů yttritohlinitého granátu, umožňující při analyticky obtížně zjistitelných, zejména nahodilých příměsí zajistit minimální absorpční koeficient při vlnové délce 500 až 2600 nm, kde emitují světlo lasery, používající laserové tyče z monokrystalu yttritohlinitého granátu, aktivovaného ionty vzácných zemin, tedy získat vysoce jakostí aktivní laserový materiál, čehož se dosáhne tím, že u daného...