Patenty so značkou «grafických»

Plošný alebo priestorový nosič textových a/alebo grafických informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3764

Dátum: 06.04.2004

Autor: Marek Záboj

MPK: G09F 1/00, B42D 15/00

Značky: nosič, plošný, grafických, textových, priestorový, informácií

Text:

...ale zrejmom otvorení plošného nosiča 10 návrat do pôvodného východiskového postavenia znázomeného na obr. 3. Pozície vzájomného posta SK 3764 Uvenia prvého dielu 1 a druhého dielu 2 zobrazené na obr. 4 až 9 sa potom opakujú. Plochy 8 a časti plôch 8 plošného nosiča 10 nesú textovú a/alebo obrazovú informáciu. Spojové miesta 5 prvého dielu 1 a druhého dielu 2 sú umiestnené medzi obvodom 6 plošného nosiča 10 a dvojicou horizontálne a...

Zapojení pro synchronizování činnosti grafických interfejsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267967

Dátum: 12.02.1990

Autor: Slaměník Jan

MPK: G06K 1/12, G06F 15/68

Značky: zapojení, interfejsů, činnosti, synchronizování, grafických

Text:

...výstupy jsou spojený přes spínače ga, gg až gn jednak s druhou sběrnicí 1 a jednak se vstupy čítačů lg, ZE až lg.Nastavením spínačů lg, lb až lg hodinového signálu a spínačů ga, zh až gn nulovacího signálu se volí, zda interfejs pracuje v řídícím nebo závislém režimu. Z libovolného počtu grafických interfejsů vždy první pracuje v řídícím režimu, ostatní musí pracovat V závislém režimu. Řídící první interfejs ga má oba spínače lg, 35...

Zapojení řídicí jednotky pro rychlý přenos grafických dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 261559

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šmilauer Bohdan, Gregor Jan

MPK: G06F 9/00, G06F 13/00, G06F 3/14...

Značky: řídící, grafických, jednotky, zapojení, prenos, rychlý

Text:

...na výstup li sběrnicového multiplexorul a výstupní řídící vodič dodání dat § 19 je zapojen261 559 na výstup êl druhého multíplexoru § a výstupní řídící vodič žádosti o data QŽQ je zapojen na čtvrtý vstup QQ bloku mikropočítače Q a současně na druhý vstup gg prvního hredla AND 3 a současně na druhý vstup gg hradla OR Ž a současně na nulovecí vstup ll druhého RS klopného obvodu Z. První výstupQ bloku mikropočítače Q je spojen sběrnicí s...

Vstupné zariadenie grafických systémov, predovšetkým modulárnych upínacích jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238424

Dátum: 15.05.1987

Autori: Švarba Dušan, Sille Jozef, Cabadaj Ján, Kurucz Peter

MPK: G06K 11/00

Značky: zariadenie, modulárnych, jednotiek, vstupné, upínacích, predovšetkým, systémov, grafických

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je vstupné zariadenie grafických systémov, predovšetkým modulárnych jednotiek upínacích systémov s jednoznačnými funkcionálnymi väzbami pre zariadenie spracovávajúce binárne veličiny na grafické, postupnosťou impulzov z kódovaných miest s nim elektricky spojených. Zariadenie obsahuje pracovnú plochu so sieťou kódovaných miest, s ktorou je spojená najmenej jedna predloha, ktorá je opatrená kódovanými oblasťami priradenými ku...

Zapojení generátoru grafických obrazových barevných signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239607

Dátum: 16.03.1987

Autori: Záhejský Jioí, Stejskal Jan, Linhart Petr, Llnhart Rudolf

MPK: H04N 9/07

Značky: obrazových, zapojení, barevných, grafických, generátoru, signálu

Text:

...druhé grafické paměti 2 a s adresovým vstupem lg třetí grafické paměti lg.serializační vstup lg třetí grafické paměti lg je spojen se serializačním vstupem gg první grafické paměti §, se serializačním vstupem gg druhé grafické paměti 2 a se serializačním výstupem 23 synchronizačního bloku 3. Hodinový výstup gg synchronizačního bloku 3 je spojen s hodinovým vstupem gg grafického procesoru l. Parámetrový vstup li grafického procesoru l je...

Zapojení obvodu pro zpracování signálu ze snímače grafických podkladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236741

Dátum: 15.11.1986

Autori: Doležal Zdeněk, Kott Kristian, Jindřich Miroslav, Šesták František

MPK: H03K 3/02

Značky: podkladů, zapojení, snímače, obvodů, grafických, signálu, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se problém předávání dat ze snímače grafických podkladů do paměti. Na této cestě se data zpracovávají tak, že se odfiltrovává parazitní signál a data se převádí do požadovaného formátu. Podstata zapojení obvodu spočívá v tom, že vstupní data z vnějšího snímače jsou přivedena na obvody selekce parazitních signálů, výstupy těchto obvodů jsou spojeny se vstupy pamětí selekce, kde se přepisuje po vyhodnocení stará informace novou. Činnost...

Tiskací zařízení pro bodový tisk znaků a grafických obrazců

Načítavanie...

Číslo patentu: 229051

Dátum: 15.04.1986

Autor: Černík Jaroslav

MPK: G06K 1/12

Značky: zařízení, tiskací, znaků, grafických, obrazců, bodový

Zhrnutie / Anotácia:

Tiskací zařízení pro bodový tisk velkého souboru abecedně číselných a jiných znaků a pro tisk grafických obrazců se týká výpočetní a automatizační techniky. Vynález řeší tisk abecedně číselných a jiných znaků a grafických obrazců s vyšší kvalitou tisku, takže křivky znaků jsou spojité a body se překrývají. Řeší se tím také možnost tisku znaků různých abeced, zesílených částí znaků, sklon znaků a různá velikost znaků. Zařízení tvoří řada...

Zařízení pro opticko – elektronický rozklad barevných grafických informací na vzorcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233305

Dátum: 15.08.1985

Autori: Rossner Frank, Bär Wolfgang, Schmidt Jochen, Frommhold Eckart, Richter Wolfgang

MPK: G06K 9/00

Značky: zařízení, informaci, barevných, grafických, elektronický, rozklad, opticko, vzorcích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro rozklad ad grafické informace v černo-bilých a ve vybraných barvách na plochých vzorcích za použití odraženého nebo průchozího světla. Cílem vynálezu je při poměrně malých nákladech na články zajistit vysokou rozlišovací schopnost a vzájemně jednoznačné rozlíšení barev, přitom to musí být realizováno pro vybrané barvy jedním světelně citlivým článkem. V daném zařízení, které se skládá ze zdroje světla,...