Patenty so značkou «glutamátových»

Deriváty izoxazolu a ich použitie ako potenciátorov metabotropných glutamátových receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16468

Dátum: 08.06.2009

Autori: Throner Scott, Cacciola Joseph, Folmer James, Hunter Angela M, Empfield James

MPK: A61P 25/00, C07D 209/46, A61K 31/422...

Značky: použitie, izoxazolu, potenciátorov, receptorov, glutamátových, deriváty, metabotropných

Text:

...reflexu (Nakanishi, 1994, Neuron, 13 1031 Pin a kol., 1995,Neuropharrnacology, pozri vyššie Knopfel a kol., 1995, J. Med. Chem., 38 1417).Z nedávno dosiahnutých pokrokov pri objasňovaní neurofyziologických úloh mGluR vyplýva, že tieto receptory sú sľubnými cieľmi pôsobenia liečiv pri liečení akútnych a chronických neurologických a psychiatrických porúch a porúch spojených s chronickou a akútnou bolesťou. Vzhľadom na fyziologický a...

Potenciátory glutamátových receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7428

Dátum: 15.11.2005

Autori: Cortez Guillermo, Blanco-pillado Maria-jesus, Groendyke Todd Michael, Khilevich Albert, Aicher Thomas Daniel, Schkeryantz Jeffrey Michael, Benesh Dana Rae, Knobelsdorf James Allen, Tang Tony Pisal, Marmsater Fredrik

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4427, A61P 37/00...

Značky: receptorov, potenciátory, glutamátových

Text:

...Neurochem. Int., 24, 439 (1994).0007 Je potrebné uviesť, že mnohé dostupné farmakologické nástroje nie sú ideálne v tom, že krížovo reagujú nie len s receptormi v rámci skupiny mGlu receptorov, ale často rovnako vykazujú určitú aktivitu medzi skupinami mG|u receptorov. Napríklad sa predpokladá, že zlúčeniny, ako sú 1 S,3 R-ACPD,(1 S,3 R)-1-aminocyklopentán-trans-1,3-dikarboxylová kyselina, aktivujú všetky receptory zo skupín l, ll a lll...

Potenciátory glutamátových receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11611

Dátum: 15.11.2005

Autori: Knobelsdorf James Allen, Cortez Guillermo, Aicher Thomas Daniel, Groendyke Todd Michael, Tang Tony Pisal, Schkeryantz Jeffrey Michael, Magnus Nicholas Andrew, Marmsater Fredrik Pehr, Khilevich Albert

MPK: A61P 37/08, A61K 31/4427, A61P 25/00...

Značky: potenciátory, receptorov, glutamátových

Text:

...že mnohé dostupné farmakologické nástroje niesú ideálne vtom, že krížovo reagujú nielen s receptormi v rámci skupiny mGIu receptorov, ale často rovnako vykazujú určitú aktivitu medzi skupinami mGIu receptorov. Napríklad sa predpokladá, že zlúčeniny, ako sú 1 S,3 R-ACPD,(1 S,3 R)-1-aminocyklopentán-trans-1,3-dikarboxylová kyselina, aktivujú všetky receptory zo skupín l, ll a IlI mGIu receptorov, a to vzávislosti od veľkosti použitej...

Alkinylové deriváty ako modulátory matabotropných glutamátových receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14116

Dátum: 17.06.2005

Autori: Epping-jordan Mark, Bessis Anne-sophie, Thollon Yves, Poirier Nicholas, Bonnet Beatrice, Poli Sonia Maria, Bolea Christelle, Rocher Jean-philippe

MPK: A61K 31/47, A61K 31/422, A61K 31/44...

Značky: modulátory, deriváty, receptorov, alkinylové, matabotropných, glutamátových

Text:

...cieľ liekov na liečenie psychiatrických a neurologických porúch, porúch úzkosti, porúch pozornosti, porúch jedenia, porúch nálady,psychotických porúch, kognitívnych porúch, porúch osobnosti apodstaty porúch týkajúcich sa zneužívania.0008 Iné výskumy podporujú úlohu modulácie mGluR 5 pri liečení syndrómu fragilného chromozómu X (Laura N. Antar a kol. The Journal of Neuroscience, March 17, 2004, 24-11, 2648-2655,Weiler I.J.,...

Tetrahydrochinolinóny a ich použitie ako antagonistov metabotropických glutamátových receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4703

Dátum: 25.02.2005

Autori: Vanejevs Maksims, Danysz Wojciech, Henrich Markus, Kauss Valerjans, Parsons Christopher Graham Raphael, Jirgensons Aigars, Jaunzeme Ieva, Weil Tanja, Kalvinsh Ivars

MPK: C07D 215/00

Značky: receptorov, glutamátových, metabotropických, tetrahydrochinolinóny, antagonistov, použitie

Text:

...a/alebo mať jeden atóm uhlíka nahradený atómom kyslíka alebo NR skupinou výraz aryl znamená nesubstituovaný fenyl alebo naflyl alebo fenyl substítuovaný jedným alebo viacerými substítuentami R 13 vybranými zo skupiny zahŕňajúcej halogén,trífluórmetyl, Cmalkyl, Cggalkenyl, Cwalkoxy, amíno, hydroxy, nitro, kyano, kyanometyl, Cmalkoxykarbonyl, Cwalkylamino, di-Cmalkylamíno, píperidínyl, morfollnyl a pyrídyl výraz bíaryl znamená bifenylén,...

Ďalšie heteropolycyklické zlúčeniny a ich použitie ako antagonisty metabotropných glutamátových receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8310

Dátum: 15.02.2005

Autori: Wensbo David, Xin Tao, Slassi Abdelmalik, Malmberg Johan, Stormann Thomas, Mcleod Donald, Johansson Martin, Kers Annika, Arora Jalaj, Staaf Karin, Minidis Alexander, Stefanac Tomislav, Edwards Louise, Isaac Methvin

MPK: C07D 413/06, A61P 25/28, A61K 31/519...

Značky: zlúčeniny, receptorov, glutamátových, metabotropných, použitie, antagonisty, heteropolycyklické

Text:

...kol Ncuroreport 4 879 (1993), Bordi á Ugolini, Brain Res. 871223(1999). Okrem toho existuje Llomnicnku, že aktivácia mGluR zohráva modulačnú úlohuvrôznych ďalších normálnych pochodoch, vrátane synaptického prenosu, neurónového vývoja, apoptotickej neurónovej smrti, synaptickej plastícity, priestorového učenia, čuchovej pamäte, centrálneho riadenia srdcovej aktivity, prebudenía, riadenia motoriky a riadenia vestibulo-okulárneho reilexu....

Alosterické modulátory metabotropných glutamátových receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4916

Dátum: 04.11.2004

Autori: Le Poul Emmanuel, Rocher Jean-philippe, Epping-jordan Mark, Bessis Anne-sophie, Bonnet Beatrice

MPK: A61K 31/4427, C07D 211/00, A61P 25/00...

Značky: modulátory, metabotropných, glutamátových, alosterické, receptorov

Text:

...fyziologické prejavy schlzofrénie, ako je hypofrontalita, porušenú inhibíciu predimpulzu a zvýšené uvoľňovanie subkortikálneho dopamínu. Navyše klinické štúdie ukázali, že frekvencia mGIuR 5 alely je spojená so schízofréniou medzi určitými skupinami (Devon RS a kol.(2001) Mol Psychiatry. 6 311-4) a že zvýšenie správy mGluR 5 bolo zistené u vrstiev kortikálnych pyramidových buniek schizofrenického mozgu (Ohnuma T a kol. (1998)Brain Res Mol...

Alkylamínové deriváty substituovaných chinoxalín-2,3-diónov ako antagonizujúce činidlá glutamátových receptorov, farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283181

Dátum: 28.01.2003

Autori: Rafferty Michael Francis, Kornberg Brian Edward, Nikam Sham Shridhar

MPK: C07D 241/44

Značky: alkylamínové, receptorov, chinoxalín-2,3-diónov, tieto, použitie, činidla, substituovaných, obsahujúca, glutamátových, farmaceutická, deriváty, antagonizujúce, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Alkylamínové deriváty substituovaných chinoxalín-2,3-diónov všeobecného vzorca (I) farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené zlúčeniny a ich použitie. Zlúčeniny sú glutamátové antagonizujúce činidlá a sú použiteľné pri liečení mŕtvice, mozgovej ischémie alebo mozgového infarktu, ktoré sú spôsobené tromboembolickou alebo hemoragickou mŕtvicou, mozgovým angiospazmom, hypoglykémiou, zastavením srdca, epileptickým stavom, perinatálnou asfyxiou,...