Patenty so značkou «glukagónového»

Zlúčeniny antagonistu glukagónového receptora, prípravky, ktoré ich obsahujú a ich farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12919

Dátum: 27.09.2007

Autori: Chang Jiang, Kim Ronald, Sinz Christopher Joseph, Stelmach John, Rosauer Keith, Parmee Emma, Tata James, Bittner Amy

MPK: A61P 3/04, A61P 3/06, A61K 31/404...

Značky: použitie, antagonistu, přípravky, receptora, glukagónového, farmaceutické, zlúčeniny, obsahujú

Text:

...hladiny glukózy v krvi. Hormón sa viaže na špecifické receptory v pečeñových bunkách,ktoré spúšťajú glykogenolýzu a nárast glukoneogenézy prostredníctvom CAMP-sprostredkovaných procesov. Tieto odpovede generujú glukózu (napr. produkciu hepatickej glukózy), aby sa pomohla udržať euglykémía pomocou chránenia významného poklesu hladín glukózy v krvi. Okrem zvýšených hladín cirkulujúceho inzulínu majú diabetici typu 2 zvýšené hladiny...

Antagonisty glukagónového receptora, príprava a terapeutické použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7796

Dátum: 10.11.2006

Autori: Zhu Guoxin, Lamar Jason Eric, Conner Scott Eugene, Chappell Mark Donald, Hipskind Philip Arthur

MPK: C07C 235/00, A61K 31/00, A61P 3/00...

Značky: terapeutické, antagonisty, glukagónového, receptora, použitia, príprava

Text:

...oligonukleotidu vproti smere zlepšuje diabetický syndróm u db/db myši. Tieto štúdie vedú kzáveru, že supresia glukagónu alebo účinok, ktorý antagonizuje glukagón, by mohol byť užitočný v spojení s konvenčnou liečbou hyperglykémie u diabetických pacientov. Účinok glukagónu môže byt suprimovaný získaním antagonistu alebo inverzného agonistu, t.j. látok, ktoré inhibujú alebo bránia konštitutivnej alebo glukagónom indukovanej glukagónovým...

Antagonisty glukagónového receptora, ich príprava a terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12726

Dátum: 07.11.2006

Autori: Li Jianke, Conner Scott Eugene, Zhu Guoxin

MPK: C07C 237/36, C07C 255/50

Značky: receptora, terapeutické, príprava, použitie, antagonisty, glukagónového

Text:

...Ztýchto štúdií vyplýva, že supresia alebo antagonizácia giukagónu by mohla byť užítočným doplnkom bežnej liečby hyperglykémie u diabetických pacientov. Účinok giukagónu možno potlačiť podaním antagonistu alebo inverzného agonistu, t.j. látok, ktoré inhibujú alebo zabraňujú konštitutívnej alebo glukagónom vyvolanej odpovedi, ktorú sprostredkováva glukagónový receptor.0003 Niekoľko publikácií opisuje peptidy, ktoré pôsobia ako antagonisty...

Substituované tiofénové deriváty ako antagonisty glukagónového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6605

Dátum: 09.02.2006

Autori: Conner Scott Eugene, Tripp Allie Edward, Chappell Mark Donald, Zhu Guoxin

MPK: A61P 3/00, A61K 31/381, C07D 333/00...

Značky: deriváty, tiofénové, antagonisty, substituované, glukagónového, receptora

Text:

...(Unson a kol., Peptides 10, 1171(1989) Post a kol., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 1662 (1993. Ďalšie antagonisty sú DesHisĺ Phe°Glu 9-glukagónamid (Azizh a kol., Bioorganic Medicinal Chem. Lett. 16, 1849 (1995 a NLeu 9,Ala 1 m-glukagónamid (Unson a kol., J. Biol. Chem. 269 (17), 12548 (1994. Peptidové antagonisty peptidových hormónov sú často účinné, avšak je o nich všeobecne známe, že nie sú perorálne dostupné z dôvodu degradácie...