Patenty so značkou «glejenie»

Povrchové glejenie papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16889

Dátum: 08.07.2011

Autor: Krückel Ralf

MPK: D21H 21/16

Značky: glejenie, povrchové, papiera

Text:

...Iise.0011 Pri postupe podľa predloženého vynálezu bolo teraz zistené, že jemožné významne znížiť problém ukladania depozitu, čo otvára možnosť používaťzvyčajné a dobre prijímané ASA ako povrchové činidlo pre glejenie všetkých druhov0012 Jeden predmet predloženého vynálezu sa týka spôsobu na prípravu kompozície pre povrchové glejenie, zahŕňajúceho oddelené pridanie nasledujúcich látok do vodného komponentu, ktorý je vodným roztokom,...

Kompozícia na glejenie papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15043

Dátum: 13.11.2009

Autori: Sartori Jürgen, Schmid Leo

MPK: D21H 17/16, D21H 17/18, D21H 17/70...

Značky: kompozícia, papiera, glejenie

Text:

...použitý ako glej na glejenie papiera s vysokou účinnosťou glejenia a stabilitou emulzie je dosiahnutý kompozíciou podľa vyššie uvedeného typu, ktorá obsahuje emulgačný systém. v ktorom sú aniónové emulgátory vybrané zo solí alkalických kovov alifatických karboxylových kyselín alebo alifatických dikarboxylových kyselín a neiónové komponenty sú vybrané zpolyetylénglykolu (ďalej v texte nazývaný tiež ako PEG). Anhydrid...

Spôsob a systém glejenia vlákien a zariadenie na glejenie vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10314

Dátum: 02.12.2004

Autor: Von Haas Gernot

MPK: B27N 1/02

Značky: systém, glejenia, spôsob, zariadenie, vlákien, glejenie

Text:

...pri ktorom sú glejovacie dýzy nainštalované vrámci klesajúcich vlákien arozprašujú lepidlo vsmerc padajúcich vlákien - takzvaným vnútorným glcjením. Výhodou vnútomćho nastrickania prúdu vlákien je lepšia rovnomemost nánosu lepidla. Vlákna sú prostredníctvom transportncho vzduchu prcnášane do vynášacej hlavy. D 0 vynášacej hlavy zo steny približne až k stredu hlavy zasahujú plechy. V týchto pleehoeh sú nainštalované dýzy, ktoré smerom nadol...

Spôsob glejenia a vodné disperzie na glejenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280215

Dátum: 07.02.1996

Autori: Smith Karen, Hiskens Ian, Colasurdo Anthony, Morgan Nicholas

MPK: D21H 17/17, D21H 17/62, D21H 17/15...

Značky: glejenia, spôsob, vodné, disperzie, glejenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu glejenia papiera a podobných produktov na báze celulózových vláken obsahujúcich zrážaný uhličitan vápenatý ako plnivo. Podľa tohto spôsobu sa vodná suspenzia papieroviny odvodní a suší za prítomnosti vodnej disperzie glejovacieho činidla na báze kolofóniovej živice a vodnej disperzie glejovacieho činidla, ktoré reaguje s celulózou, pričom hmotnostný pomer glejovacieho činidla na báze kolofóniovej živice ku glejovaciemu...

Glejacie zmesi pre povrchové glejenie papiera, kartónu a lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252021

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jurák Štefan, Obetko Dušan

MPK: D21H 3/02

Značky: lepenky, zmesí, papiera, glejacie, glejenie, povrchové, kartónu

Text:

...látok, čím vznikajú úspory energie na sušenie a zvýši sa výkon papierenského stroja z hladiska funkčných vlastností, pri zvýšení povrchovej pevnosti, zvýši sa belosť a hladkost takto upravených papierov.Pripravi sa suspenzie rozdispergovaním 100 kg kaolínu vo vode obsahujúcej ako dispergačný prostriedok 0,25 kg sodnej soli polyméru kyseliny akrylovej v prítomnosti 0,10 kg hydroxidu sodného a 0,15 kg hydroxidu amónneho s koncentráciou 40 ...