Patenty so značkou «glejenia»

Spôsob a systém glejenia vlákien a zariadenie na glejenie vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10314

Dátum: 02.12.2004

Autor: Von Haas Gernot

MPK: B27N 1/02

Značky: zariadenie, spôsob, vlákien, glejenia, glejenie, systém

Text:

...pri ktorom sú glejovacie dýzy nainštalované vrámci klesajúcich vlákien arozprašujú lepidlo vsmerc padajúcich vlákien - takzvaným vnútorným glcjením. Výhodou vnútomćho nastrickania prúdu vlákien je lepšia rovnomemost nánosu lepidla. Vlákna sú prostredníctvom transportncho vzduchu prcnášane do vynášacej hlavy. D 0 vynášacej hlavy zo steny približne až k stredu hlavy zasahujú plechy. V týchto pleehoeh sú nainštalované dýzy, ktoré smerom nadol...

Papiernická aditívna zmes, spôsob jej prípravy a spôsob glejenia papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 283252

Dátum: 19.03.2003

Autori: Mentzer Merle, Piazza Eduardo

MPK: D21H 17/28, C09D 103/02

Značky: přípravy, změs, papiera, aditívna, spôsob, glejenia, papiernická

Zhrnutie / Anotácia:

Papiernická aditívna zmes je tvorená dvojfázovou suspenziou napučaného škrobu s obsahom sušiny od 0,5 % hmotn. do 30 % hmotn., s hodnotou varením napučaného objemu od 1,6 ml/g do 100 ml/g a s obsahom varením uvoľnených rozpustných látok od 0,5 % hmotn. do 50 % hmotn. Spôsob prípravy papiernickej aditívnej zmesi zahŕňa varenie škrobovej suspenzie so sušinou od 0,5 % hmotn. do 30 % hmotn. v podmienkach riadenej teploty od 55 °C do 95 °C počas...

Spôsob glejenia a vodné disperzie na glejenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280215

Dátum: 07.02.1996

Autori: Smith Karen, Colasurdo Anthony, Hiskens Ian, Morgan Nicholas

MPK: D21H 17/15, D21H 17/17, D21H 17/62...

Značky: vodné, glejenie, spôsob, glejenia, disperzie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu glejenia papiera a podobných produktov na báze celulózových vláken obsahujúcich zrážaný uhličitan vápenatý ako plnivo. Podľa tohto spôsobu sa vodná suspenzia papieroviny odvodní a suší za prítomnosti vodnej disperzie glejovacieho činidla na báze kolofóniovej živice a vodnej disperzie glejovacieho činidla, ktoré reaguje s celulózou, pričom hmotnostný pomer glejovacieho činidla na báze kolofóniovej živice ku glejovaciemu...

Vytvrdzovací prípravok, jeho použitie a spôsob glejenia výrobkov na báze dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 280830

Dátum: 10.05.1995

Autor: Lindh Ingvar

MPK: C09J 161/00, C08G 12/00

Značky: spôsob, prípravok, báze, glejenia, výrobkov, vytvrdzovací, použitie, dřeva

Zhrnutie / Anotácia:

Vytvrdzovací prípravok obsahujúci soľ alebo soli alkylamínu určený do lepidiel na báze amínových živíc, ktorý obsahuje soľ alebo soli alkylamínov zvolené zo súboru zahŕňajúceho zlúčeniny všeobecného vzorca NH2((CH2)nNH)mH x IX, kde n predstavuje číslo 2, m predstavuje číslo 1 až 3, I predstavuje číslo 1 až 4 a X predstavuje organickú alebo anorganickú kyselinu zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje atóm vodíka alebo skupinu vzorca...