Patenty so značkou «geometrie»

Rotor vodných motorov s adaptívnou zmenou geometrie záberových plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7367

Dátum: 01.03.2016

Autor: Mönnich Ivan

MPK: F03B 3/14, F03B 7/00

Značky: ploch, rotor, změnou, vodných, záberových, adaptívnou, geometrie, motorov

Text:

...plôch pri konštrukcii s piatimi lopatkami. Príklad konštrukcie dorazov Q, Q a lopatiek je znázornený v reze A-A, smer otáčania rotora 2 je proti chodu hodinových ručičiek. Vlastný rotor 2 je na výstupoch rotačných unášačoch Z obojstranne spojený s plavákmi Q. Vnútri plavákov Q je vodotesne nainštalovaná prevodovka Q a generátor Q,ktorý využíva krútiaci moment rotora 2 prenášaný z rotačných unášačov 1 a vyrába elektrickú energiu....

Fixátor geometrie preplátavaného spájkovaného spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 288250

Dátum: 19.01.2015

Autori: Martinkovič Maroš, Koleňák Roman

MPK: B23K 37/04

Značky: fixátor, spoja, spájkovaného, preplátavaného, geometrie

Zhrnutie / Anotácia:

Fixačný prípravok na výrobu preplátavaného spájkovaného spoja obsahuje vodiaci tŕň (4) ukotvený na hornej rovine stupňa (1) vo forme tvaru U so stupňovitým dnom z nezmáčavého materiálu pre danú spájku na spájkovaný materiál, pričom vodiaci tŕň (4) prechádza otvorom v hornom spájkovanom dielci (3).

Spôsob úplného zisťovania geometrie skúšaných predmetov prostredníctvom ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15319

Dátum: 18.07.2008

Autori: Groos Andreas, Nitsche Stefan

MPK: G01B 11/10, G01B 17/02

Značky: úplného, spôsob, prostredníctvom, ultrazvuku, predmetov, skúšaných, zisťovania, geometrie

Text:

...prostredníctvom merania dráhy nábehu vody pri ultrazvukovom0014 Pri tomto spôsobe sa pre bezmedzerový opis vnútornej a vonkajšej geometríe rúrok používajú vodou viazané (nem. Wasserangekoppelte) ultrazvukové testovacie zariadenia, ktoré pracujú s dráhami nábehu vody (nem. Wasservorlaufstrecken) a ktoré snlmajú celý povrch rúrky. V zásade sú vodou viazané ultrazvukové testovacie zariadenia známe napr. z DE 199 31 350 A 1.0015...

Zariadenie na meranie a následné vyhodnocovanie vzájomnej geometrie jednotlivých dvojkolesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286316

Dátum: 27.06.2008

Autori: Kubiš Stanislav, Krejčík Roman

MPK: B61K 9/00, G01B 21/00, G01B 5/24...

Značky: jednotlivých, meranie, vyhodnocovanie, geometrie, dvojkolesí, následné, vzájomnej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je zariadenie na meranie a následné vyhodnocovanie vzájomnej geometrie jednotlivých dvojkolesí umiestnených na viacnápravových podvozkoch. Pre každé dvojkolesie sú určené dve dvojice podperných kladiek (21, 21'), ktoré smerujú proti jazdnému profilu kolies (K) dvojkolesí. Vzájomná poloha dvojíc podperných kladiek (21, 21') priradená jednému z dvojkolesí je snímaná snímačmi (A, B, C). Veľkosť rozkolesia je snímaná dvojicami snímačov...

Spôsob a zariadenie pre ultrazvukovú excitáciu štruktúr ľubovoľnej geometrie za účelom zníženia trenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12643

Dátum: 10.08.2007

Autor: Kising Jürgen

MPK: B07B 1/42, B65G 27/00

Značky: geometrie, ultrazvukovú, účelom, struktur, zariadenie, spôsob, zníženia, excitáciu, trenia, ľubovoľnej

Text:

...kmitaníKeď aj napriek tomu často nastávajú problémy pri prevádzke systémov budených ultrazvukom, ktoré nie sú sladené s frekvenciou ultrazvukcvého konvertora, je to dôsledkom doposiaľ použivanej technológie generátora ultrazvuku, u ktorej sa pre regulovaniegenerátora používa fázový uhol.Tento princíp regulácie funguje tým lepšie, čím presnejšie môže byt určený priechod nulou pri zmene znamienka fázy, to znamená najmä u rezonančných systémov...

Zariadenie na rotačné vystrihovanie výstrižkov definovanej geometrie a veľkosti z plošného útvaru a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11531

Dátum: 11.05.2006

Autor: Märdian Franz-josef

MPK: B26F 1/38, A61F 13/00, B26F 1/44...

Značky: útvaru, geometrie, plošného, výstrižkov, vystrihovanie, veľkosti, definovanej, použitie, rotačné, zariadenie

Text:

...naprikladobdĺžníkové alebo štvorcové výstrižky.0015 Pre dosiahnutie vyššej produktivity môžu byť strižníky a strižnicové diery tak v obvodovom smere ako i v axiálnom smere uložené na obvode nástrojových nosičov šachovnicovo prestriedané. Potom je v každej polohe otočenia nástrojových nosičov vyrábaných viacej výstrižkov.0016 Prstencové lamely pozostávajú s výhodou z ocele, ktorá je obzvlášť v oblasti strižníkov a/alebo strižnicových dier...

Způsob třídění polovodičových součástek a obvodů z hlediska přesnosti geometrie funkčních oblastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263440

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rashad Mohamed, Ryšánek Vladimír

MPK: G01R 31/00, G01N 27/00

Značky: funkčních, oblastí, geometrie, hlediska, způsob, obvodů, součástek, třídění, presnosti, polovodičových

Text:

...pak druhé polarity..Pro obě polarity tohoto magnetického pole se zjistí odchylky proudu,resp. z něho odvozcných veličín. Polovodičové součástky či obvody, které mají tyto odchylky oàlišné, se vytřídí.Výhodoutohcto způsobu třídění je vysoKá přesnost, možnost identífíkace geometrických nepřesnoatí i u oblastí pod povrchempolovodičového prvku či obvodu a nmčnost zjištění těchto nepřesností i při provozních nodmínkácn. Způsob je rychlý a...

Měřidlo pro měření a ustavování řezné geometrie důlních rozpojovacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242125

Dátum: 01.02.1988

Autor: Sýkora Stanislav

MPK: G01B 3/56, E21C 35/00

Značky: řezné, důlních, ustavování, rozpojovacích, geometrie, měření, orgánů, měřidlo

Text:

...R (nm), x (mn). obr. 2 c - měření ponocného rozněru - rozteče nezí noži t (nn). Na obr. 33 Je echenaticky znázorněno měřění úhlů 04, -oó, d. 0. Na obr. 3 b - neření obvodoJého úhlu od počátku 0 ° ě 3600, na obr. 4 a 5 jsou znázorněny potřebné úhly a rozměry k přesnému ustaveni nebo proněření nožových držáků.- poloměr oetří špičky nože (mm)- vzdálenost středu špičky nože od rovíny tzv.Ľ - obvodový úhel středu špičky nože (°) 242125, - úhel...

Zariadenie na meranie reznej geometrie pilových kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252900

Dátum: 15.10.1987

Autori: Klimek Milan, Vavrovič Ján, Mrva Milan, Školník Juraj

MPK: B27G 23/00

Značky: geometrie, zariadenie, kotúčov, meranie, reznej, pílových

Text:

...spočívajú V jednoduchosti zariadenia, ktoré značneurýcihluje meranie reznej geometrie pilovýoh nklotúčov. Meranie je presnejšie a pritom menej .prácne .ako pri znamych spôsoboch doposial väčšinou ručných meraní.Na priloženom výkrese je na obr. 1 znázornený celkový pohľad na zariadenie podla vynálezu a na obr. 2 je zobrazený detail zariadenia s pootočenim »meracieh-o -mikroiskopu na hornom ramene.Zariadenie na meranie repnej geomet-rie...

Zařízení ku geodetickému určení geometrie proudu na vertikálních strojích pro plynulé odlévání oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241805

Dátum: 15.09.1987

Autori: Havlík Josef, Daníeek Zdenik

MPK: B22D 11/18

Značky: geometrie, odlévání, určení, strojích, vertikálních, oceli, proudu, plynule, geodetickému, zařízení

Text:

...hodnotu.Dvojice záivěsů Z s olovnicemi 0, usntavená vložkou 1 v pracovním prostoru proudlu definuje »slviislou rovinu SR, novnoběžnoiu se vztažnoni ístěnou ikrystíalizátoru VS. Při urťolvání vzájemné polohy operných válllců OVslušné úrovně U svisléiho tyčoveho statívu R postupně včtou ,rprůmětyďkyvů závěsů Z podle stále steijné hrany owcelového drátu na tsitujpnici odeičĺtaicí latě lll. i Lat 1 D, ležící v horizontu teodoliťu T,...

Způsob opravy geometrie ploch otvorů ve strojních součástech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226077

Dátum: 01.06.1986

Autori: Vedra Lubomír, Sebera Jiří, Pretsch Gerhard

Značky: geometrie, provádění, součástech, ploch, opravy, tohoto, otvorů, způsobu, strojních, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob opravy geometrie ploch otvorů ve strojních součástech, u nichž se změna geometrie projevuje symetrickým i nesymetrickým zvětšením světlosti otvorů, vypouzdrováním, vyznačený tím, že do opravovaného otvoru stojní součásti se vsune tenkostěnná kovová vložka, jejíž vnitřní otvor má tvar a rozměr shodný s požadovaným tvarem a rozměrem otvoru ve strojní součásti a poté se tenkostěnná kovová vložka vystředí do osy požadovaného otvoru ve...