Patenty so značkou «generátorového»

Zařízení pro detoxikaci surového generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263248

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hruška Petr, Nožička Břetislav, Buryan Petr, Vinš Luděk, Plášil Vladimír, Soukalová Jaroslava, Zacher Jan, Jirsa Jiří

MPK: C10J 1/28

Značky: surového, zařízení, detoxikaci, generátorového, plynů

Text:

...bez nutnosti instalace dalších aparátu a zařízení pro provedení nasiřování a regenerace ketalyzátoru za použití dusíku a tím i snížení výskytu korozně i ekologicky nebezpečných sloučenin.Zařízení pro detoxíksoi surového generátorového plynu dle vynálezu je dále blíže popsáno na příkladu provedení dle pŕipo~ jeného výkresu, ktorý schematicky znázorňuje zapojení jedné konverzní linky.Vstupním aparátem konverzní linky je oběhová prečka...

Způsob předúpravy vzorku surového generátorového plynu a zapojení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257154

Dátum: 15.04.1988

Autori: Páv Jaroslav, Eidner Dieter, Meyer Bernd, Mottitschka Wilhelm, Straka František, Konrád Bohumil, Houda Rudolf, Müller Ulrich

MPK: G01N 1/22

Značky: plynů, generátorového, zapojení, tohoto, provedení, způsobu, surového, vzorků, způsob, předúpravy

Text:

...jehož podstatou je, že plyn se zchlazuje přímým stykem s chladící vodou, jejíž množství je nejméně dvojnásobkem množství teoreticky nutného pro zchlazení protékajícího plynu, přičemž plyn probublává sloupcem proudicí chladící vody, která odplavuje nečistoty stržené z plynu do odpadu.Výhody vynálezu spočívají především v tom, že se plyn chladí a současně se přebytkem chladící vody 2 plynu odstraňuje většina stržených nečistot jako dehtů, úletu...

Způsob výroby generátorového plynu zplyňováním ropného zbytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255706

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vrzáň Josef, Kubička Rudolf, Pošíval Jaromír, Holada Ladislav

MPK: C01B 3/32

Značky: zbytků, plynů, ropného, výroby, zplyňováním, generátorového, způsob

Text:

...reakčního odplynu jako suroviny do parciální oxidace je ztíženo tím, že obsahuje kolem 7 obj. kyslíku. Má-li se zplynit, musí být k dispozici o tlaku cca 3,5 MPa. Kompresi tohoto reakčního odplynu a to i Ve směsi s odplynem z destilace nelze z bezpečnostních důvodů doporučit.Nyní bylo zjištěno, že plynné a kepalné odpadní produkty z výroby acetaldehydu katalytickou oxidaoí etylenu lze zhodnotit při výrobě generátorového plynu zplyňováním...

Způsob předčištění generátorového plynu získaného zplyňováním ropných a dehtových zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254627

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kubička Rudolf, Loukota Jiří, Brzobohatý Pavel, Vrzáň Josef

MPK: C10K 1/34

Značky: plynů, zbytků, způsob, získaného, zplyňováním, ropných, předčištění, generátorového, dehtových

Text:

...1. lože katalyzátoru typu Co/Mo/A 12 O 3 a poté na 2. lože katalyzátoru naplnené tvarovaným A 120. Obsažený sirovodík že pak vypírá ve druhém stupni vypírky alkazidovým louhem DIK na zbytkovou hodnotu 25 mg/mn.Podle nového technologického uspořádání se nyní hydrolýza karbonylsulfídu provádí při 170 až 250 OC, s výhodou při 190 až 220 OC. zvýšení reakční teploty umožní výrazně snižit obsah karbonylü železa a niklu. Na pokles obsahu karbonylů...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252583

Dátum: 17.09.1987

Autori: Domalíp Vratislav, Pošíval Jaromír, Vrzáň Josef, Brzobohatý Pavel, Kubička Rudolf, Schamberger Jiří

MPK: C10J 1/00, C10J 1/16

Značky: plynů, výroby, způsob, generátorového

Text:

...oxid uhličitý V množství 0,01 až 0,3 t C 02 na 1 t ropného zbytku, s výhodou 0,02 až 0,15 t C 02 na 1 t ropného zbytku, při tlaku 10 až 15 MPa nebo/a sazový olej v množství 5,0 až 200 kg na 1 t zplyňovaného ropného zbytku obsahující 3 až 5 hmot. sazí suspendovaných v atmosférickém zbytku, při tlaku 0,3 až 0,45 MPa.V praxi se postupuje tak, že na 1 generátor, který zplyňuje 9 až 10 t/h ropněho zbytku se přidává plynný oxid uhličitý v množství...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243679

Dátum: 15.07.1987

Autori: Eermák Stanislav, Rebeka Zdenik, Fischer Evžen, Vadinský Jan

MPK: C01B 3/48

Značky: generátorového, výroby, plynů, způsob

Text:

...pod připustnou hodnotou.Při parciální oxidaci sa přidané soli draslíku projevují příznivé a přiapívají ks sníisní množství produkovaných eazí. Původně obsažené organické kyseliny e další podíly ae sa podmínek psrcidlní oxidaoe zcela rozštěpí sa vzniku obvyklých složek generátorováhoPři zplynění vyřazerüch pracích kapalin se tedy nejen likviduje obtížně likvidaovatelný odpad, ale navíc se využívá obsažený draslík ke snížení produkca...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234797

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vrzáň Jozef, Kubička Rudolf, Domalíp Vratislav, Pošíval Jaromír, Vyskočil Zdeněk

MPK: C01B 3/32

Značky: způsob, výroby, generátorového, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby generátorového plynu tlakovým zplyňováním ropných nebo/a dehtových surovin parciální oxidací, přičemž má zplyňovaná surovina na vstupu do tlakového generátoru v závislosti na teplotě předehřátí viskozitu nejvýše 20 mm2/s.

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234796

Dátum: 15.01.1987

Autori: Domalíp Vratislav, Pošíval Jaromír, Vrzáň Josef, Andrus Ludvík, Dolejš Václav, Kubička Rudolf

MPK: C01B 3/32

Značky: plynů, způsob, generátorového, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby generátorového plynu parciální oxidací ropných nebo/a dehtových surovin, vroucích v rozmezí teploty varu atmosférického a vakuového destilačního zbytku, při kterém se vstupní surovina parciálně oxiduje přídavkem kyslíku v množství 0,76 až 0,95 mn3, párou v množství 0,3 až 0,6 kg a kyslíčníkem uhličitým v množství 0,001 až 1 mn3 na 1 kg vstupní suroviny. Přitom se snižuje produkce sazí z 2,75 až 3,5 % na hodnotu...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232332

Dátum: 15.07.1986

Autori: Brzobohatý Pavel, Domalíp Vratislav, Vrzáň Josef, Pošíval Jaromír, Kubička Rudolf

MPK: C01B 3/36

Značky: plynů, způsob, generátorového, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby generátorového plynu se sníženým množstvím sazí parciální oxidací ropných a dehtových surovin v rozmezí bodu varu atmosférického a vakuového ropného zbytku, při němž se surovina parciálně oxiduje přídavkem kyslíku v množství 0,776 až 0,820 m3n kyslíku a páry v množství 9,535 až 0,600 kg na jeden kg vstupní suroviny při teplotě 1 330 až 1 500 °C.

Způsob výroby generátorového plynu parciální oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 227505

Dátum: 01.09.1985

Autori: Domalíp Vratislav, Kubička Rudolf, Vrzáň Josef, Vitvar Milan, Pošíval Jaromír, Vízner Miloslav

Značky: způsob, výroby, generátorového, oxidací, parciální, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby generátorového plynu parciální oxidací ropných zbytků kyslíkem a vodní parou při tlaku 2 až 6 MPa a teplotách 1 200 až 1 500 °C, vyznačeny tím, že ke zplyňovaným ropným zbytkům se přidávají dehtové frakce vroucí v rozmezí 50 až 320 °C, s výhodou dehtový benzin vroucí v rozmezí 150 až 225 °C, množství 5 až 95% hmot.

Způsob výroby odorantu generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222005

Dátum: 15.07.1985

Autori: Říha Jaroslav, Zacher Jan, Češka Tomáš, Buryan Petr

Značky: výroby, způsob, generátorového, odorantů, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění obtíží spojených s nadměrným vylučováním polymerů a se ztrátou specifického zápachu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se odpadní plyn z fyzikální vypírky generátorového plynu podrobí, působení katalyzátoru, s výhodou kobalto-molybdenového, za teploty 50 až 450 (C. Současně se nastřikují látky, obsahujíce alkoholy se dvěma až čtyřmi uhlíky v molekule.

Způsob likvidace odpadních vod ze zařízení na čistění surového generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218936

Dátum: 15.06.1985

Autori: Zacher Jan, Buryan Petr, Malíř Jiří, Štěpánek Slavoj

Značky: odpadních, generátorového, zařízení, způsob, plynů, likvidace, čištění, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob likvidace odpadních vod ze zařízení na čištění surového generátorového plynu. Účelem vynálezu je bezodpadová likvidace odpadních vod a zvýšení spalného tepla generátorového plynu. Podle vynálezu se část nebo veškeré množství odpadní vody z čištění surového generátorového plynu zavádí do detoxikační zóny.

Způsob výroby generátorového plynu a regulovatelného množství sazí parciální oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 218331

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kubička Rudolf, Pošíval Jaromír, Brzobohatý Pavel, Nečesaný František, Domalíp Vratislav

Značky: generátorového, výroby, způsob, množství, regulovatelného, oxidací, plynů, parciální, sazí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby generátorového plynu s regulovatelným množstvím sazí parciální oxidací ropných a dehtových surovin v rozmezí b. v. atmosférického a vakuového ropného zbytku. Surovina, ke které se případně přidává voda nebo vodný roztok draselných solí, se parciálně oxiduje směsí kyslíku a vodní páry ve výhodnějších poměrech než dosud. Proces je regulovatelný a energeticky méně náročný.

Způsob výroby generátorového plynu parciální oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 224795

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pošíval Jaromír, Domalíp Vratislav, Kubička Rudolf

Značky: výroby, způsob, oxidací, parciální, plynů, generátorového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby generátorového plynu parciální oxidací uhlíkatých surovin kyslíkem a vodní parou při teplotách 1 250 až 1 500 °C a tlaku 3 až 6 MPa vyznačený tím, že se parciální oxidaci podrobuje nízkoteplotní dehet nebo jeho destilační zbytek samotný nebo ve směsi s destilačními zbytky uhlíkatých surovin.