Patenty so značkou «gelů»

Halogénovaný izobutén – izoprénový kopolymér s vysokou molárnou hmotnosťou a nízkym obsahom gélu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287636

Dátum: 25.03.2011

Autori: Sumner Anthony, Verhelst Marc, Bohnenpoll Martin, Langstein Gerhard

MPK: C08F 210/12

Značky: kopolymer, gelů, halogénovaný, nízkým, izobutén, molárnou, obsahom, výroby, spôsob, izoprénový, hmotnosťou, vysokou

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané halogénové izobutén - izoprénové kopolyméry s vysokou molárnou hmotnos-ťou, ktoré obsahujú malé množstvo gélu. Konkrétne sú opísané halogénované butylové kaučuky s vysokou molárnou hmotnosťou, ktoré obsahujú malé množstvo gélu, a halogénované izobutén - izoprénové kopolyméry s vysokou molárnou hmotnosťou, ktoré obsahujú malé množstvo gélu a ktoré sa syntetizujú z izobuténu, izoprénu a prípadne ďalších monomérov, pričom tieto...

Kompozície na aplikáciu vytvrditeľného gélu na nechty a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19727

Dátum: 19.07.2010

Autor: Haile Danny Lee

MPK: A61K 8/02, A61K 8/35, A45D 34/04...

Značky: vytvrditeľného, použitia, spôsoby, kompozície, aplikáciu, gelů, nechty

Text:

...vzhľadu manikúrovaným nechtom. Kompozícia rýchlo schnúceho, trvanlivého obalu obsahuje základnú živicu celulóza acetát butyrátu amonomér alifatického esteru. Ďalšie zložky, ktoré sa môžu pridaťdo kompozície, sú činidlo na tvorbu filmu, zosieťujúce činidlo,inhibítor polymerizovania a rozpúšťadlo. Kompozícia rýchloschnúceho vrchného obalu laku na nechty sa vytvrdí na tvrdýtrvanlivý lak za niekoľko minút pri vystavení bud bezpečnejdávke...

Spôsob výroby kompozitných materiálov na báze gélu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16619

Dátum: 27.04.2010

Autori: Gane Patrick, Schoelkopf Joachim, Subramanian Ramjee, Schenker Michel

MPK: D21H 11/18, C08L 1/02, D21C 9/00...

Značky: spôsob, materiálov, gelů, kompozitných, báze, výroby

Text:

...(zložené z 1-4 glykozidicky spojených B-D-glukózových molekúl) sú spojené vodíkovými väzbami za vzniku tzv. primárnej ñbríly (mioely), ktorá má kryštalické a amorfné domény. Niekoľko primámych ñbríl (okolo 55) tvorí tzv. mikrofibrilu. Okolo 250 týchto mikroñbríl tvorí ñbrilu.0013 Fibrily sú usporiadané v rôznych vrstvách (ktoré môžu obsahovať lignín a/alebohemicelulózu) za vzniku vlákna. Jednotlivé vlákna sú k sebe rovnako viazané pomocou...

Formulácie na báze silikónového gélu na liečenie rán a na zmenšenie jaziev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10742

Dátum: 30.09.2008

Autori: Palefsky Irwin, Wilson Ni'kita

MPK: A61L 15/60, C08L 83/04, A61L 15/22...

Značky: gelů, formulácie, jaziev, báze, silikónového, liečenie, zmenšenie

Text:

...do 40 silikónového tekutého gélu s viskozitou od 10 mmz/s do 60 000 mmz/s pri teplote 25 °Chmotnostného podielu od l do 35 silikónového vosku spolo-okluzívnymihmotnostného podielu od l do 90 prchavého tekutého silikónu s viskozitou až do5 mmZ/s vrátane pri teplote 25 °C.W 0 2004/006972 Al opisuje samosušiace obväzy na rany na zlepšenie a zmenšenie existujúcich jaziev pomocou formulácie obsahujúcej neprchavý tekutý silikón s prídavkom...

Gélotvorná farmaceutická kompozícia s predĺženým uvoľňovaním a oneskorenou tvorbou gélu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286437

Dátum: 17.09.2008

Autori: Beekman Alice, Goldenberg Merrill Seymour, Gu Jian Hua

MPK: A61K 38/00, A61K 47/36, A61K 38/22...

Značky: gélotvorná, tvorbou, oneskorenou, farmaceutická, predĺženým, uvoľňovaním, kompozícia, použitie, gelů

Zhrnutie / Anotácia:

Gélotvorná farmaceutická kompozícia s predĺženým uvoľňovaním a oneskorenou tvorbou gélu, ktorá obsahuje a) alginát b) biologicky aktívne činidlo a c) aspoň jeden viazaný polyvalentný ión kovu, vo farmaceuticky vhodnom nosiči alebo riedidle. Použitie tejto kompozície na výrobu liečiva na liečenie poruchy alebo choroby zvolenej z nadmernej hmotnosti, diabetes, vysokej hladiny krvných lipidov, arteriálnej sklerózy, arteriálnych plátov, žlčových...

Lokálna kompozícia vo forme emulzného gélu obsahujúceho sodnú soľ diklofenaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3641

Dátum: 21.08.2003

Autor: Steiger Michel

MPK: A61K 9/107, A61K 31/185, A61K 47/00...

Značky: diklofenaku, formě, kompozícia, gelů, sodnú, obsahujúceho, lokálna, emulzného

Text:

...(hmotn/hmotn.) najmenej jedného gélotvomého činidla vybraného zo skupiny pozostávajúcej z karbomérov,(f) 3-7 (hmotn./hmotn.) najmenej jedného tuku tvoriaceho tukovú fázu emulzného gélu,(g) 1-3 (hmotn/hmom.) najmenej jedného neiónového tenzidu, a(h) amoniak na úpravu pH celkovej kompozície na 6,5-8.0013 V jednom uskutočnení predloženého vynálezu je zložka (c) prítomná v množstve 5 až 25 a (d) v množstve 3 až 7 celkovej kompozície. V inom...

Sposob prípravy stabilizovaného alginátového gélu pre imobilizáciu buniek mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260285

Dátum: 15.12.1998

Autori: Langfelder Ivan, Pach Ladislav, Báleš Vladimír, Malík Fedor

MPK: C12N 11/00

Značky: gelů, buniek, imobilizáciu, přípravy, stabilizovaného, mikroorganizmov, spôsob, alginátového

Text:

...algiuátu vápenateho, 0,5 až 12 °/o hmot. 0,1 až 0,4 Ca 0.SiO 2 kremičito-vápenatej zložky, z 0,1 až 0,5 hmot. hydroxyetylcelulózy, 0,1 až 0,5 0/0 hmot. siranu vápenatěho CaSO 4 alebo inej málorozpueínej vápenatej soli.Kremičitro-vápenatý gél zloženia 0,1 až 0,4 l CaO . SiO 2 nH 20 sa vytvára» reakciou koloiduých častíc SiO 2 veľkost častíc 16 až š 20 nm v roztoku CaC 12 chloridu vájpenatého. Koloidný roztok oxidu kremičiteho SiO 2 28 ...

Způsob polymeračního odlévání předmětů, zejména čoček z hydrofilních gelů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260213

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šulc Jiří, Vacík Jiří, Krčová Zuzana

MPK: G02C 7/04

Značky: způsobu, způsob, zejména, zařízení, provádění, odlévání, předmětů, polymeračního, tohoto, hydrofilních, čoček, gelů

Text:

...reakcí postranních skupin polymerus vhodným bifunkčním činidlem, například reakcí postranních amidových skupin s formaldehydem v přítomnosti zředěné minerálníObsahuje-li monomerní směs vodu, lze použít vodorozpustné iniciátory radikálové polymerace jako je například persíran amonný nebo draselný, případně s vhodným redukovadlem (například ky~ selým siřiěitanem) a malým množstvím iontů mědi nebo železa. Ta kový iniciátor pak nepřichází do...

Farmaceutický prostriedok vo forme gélu na liečbu kožných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: 281575

Dátum: 04.06.1997

Autori: Moller Jens Christian, Brown Thomsen John

MPK: A61K 9/70, A61K 47/38, A61K 47/10...

Značky: kožných, ochorení, prostriedok, gelů, liečbu, formě, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok vo forme gélu na liečbu kožných ochorení, napríklad vírusových kožných infekcií alebo kožných infekcií spôsobených ektoparazitmi, ktorý obsahuje kvapalnú zložku a vysokomolekulárnu polymérnu gélujúcu látku rozpustenú v kvapalnej zložke, obsahuje viac ako 90 % hmotn. nižšieho alkanolu z celkovej hmotnosti prostriedku a menej ako 10 % hmotn. vody z celkovej hmotnosti prostriedku. Prostriedok je možné použiť na prípravu...

Způsob přípravy polyakrylamidového gelu, zejména pro elektroforezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261027

Dátum: 12.01.1989

Autor: Wiesner Ivo

MPK: G01N 27/26, C08F 20/60

Značky: zejména, polyakrylamidového, gelů, elektroforézu, způsob, přípravy

Text:

...roztok působí 500 hmotnostnlmi díly persiranu draselného nebo amonného o koncentraci 0,1 až 0,5.Při pokojové teplotě proběhne polymerace do stadia gelu nejdéle do pěti minut a plné hustoty polymerni sítě dosáhne po 2 až 12 hodinách, závisle na teplotě.Způsob podle vynálezu poskytuje velmi dobře reprodukovatelnou kvalitu qelü, což lze nejlépe dokázat vlastnim elektroforetickým dělenim. Aplikace jiných redox systémů polymerace akrylamidu,...

Způsob odlévání polymerních gelů z těkavých směsí monomerů v otevřených formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245569

Dátum: 15.09.1987

Autori: Perner Bohumil, Janda Jaroslav

MPK: G02C 7/04

Značky: gelů, směsi, otevřených, těkavých, polymerních, formách, způsob, monomerů, tohoto, odlévání, způsobu, zařízení, provádění

Text:

...výpočet, lze použít vztahů pro ideální roztok jako zcela postačující aproximace. K výpočtu parciálního tlaku P složky nad roztokem se pak potřebuje pouze znalost nasycených par P° čisté složky při dané teplotě a její množství v kapalné fázi udané molovým zlomkem x. Parciální tlak složky se pak rovnáÚprava ochranného plynu, tj. jeho obohacení parami těkavých složek lze provádět i jinými způsoby. Nejjednodušší, avšak poměrně nákladný způsob...

Afinitní nosiče na bázi dextranových gelů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248908

Dátum: 12.03.1987

Autori: Merta Aleš, Rosenberg Ivan, Holý Antonín, Votruba Ivan

MPK: C07D 473/34

Značky: přípravy, gelů, jejich, dextranových, způsob, nosiče, afinitní, bázi

Text:

...analýzy biologických materiálů, tkáñových extraktů apod. V těch případechkdy je k dispozici pouze malé množství preparátu, které by jiné izolační postupy nedovolilo. stejně dobře je postup použitelný i pro izolace preparativní za učelem získání větších množství homogenního proteínu.V tomto ohledu má S-adenosyl-L-homocysteinhydroláza í značný význam preparativní její pomocí lze snadno a s malými výrobními náklady připravit...

Afinitní nosiče na bázi dextranových gelů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231239

Dátum: 15.06.1986

Autori: Rosenberg Ivan, Votruba Ivan, Holý Antonín

MPK: C07D 473/34

Značky: bázi, gelů, dextranových, jejich, afinitní, způsob, nosiče, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou afinitní nosiče na bázi dextranových gelů obecného vzorce I kde R´ je zbytek makromolekulárního dextranového gelu a R je zbytek vzorce II nebo III dále způsob jejich přípravy, spočívající v reakci omega-karboxyalkylderivátu makromolekulátního nosiče s 9-/RS/-[3/2/-/3-aminopropylamino/-2/3/-hydroxypropyl]-8-hydroxyadeniny obecného vzorce IV kde R1 a R2 jsou střídavě hydroxy-a 3-aminopropylaminoskupina, v přítomnosti...

Zařízení pro stanovení pevnosti gelů a jiných pružných i plastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228085

Dátum: 15.02.1986

Autori: Cimpl Zdeněk, Kosek František, Dařbuján Josef, Kabeláč Karel

Značky: materiálů, pružných, gelů, pevnosti, plastických, jiných, stanovení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení dle vynálezu je možno využít ke kontrole technologického procesu při výrobě želatin, klihů a dalších materiálů s podobným charakterem. Podstata zařízení pro stanovení pevnosti gelu, obsahující těleso pro měrné vtlačování do gelu a využívající měření elektrických veličin spočívá v tom, že těleso pro měrné vtlačování do gelu je pevně spojeno s cívkou, v jejíž dutině je zmagnetované feromagnetické jádro. Elektrický proud procházející...

Způsob výroby polymerních gelů akrylátového nebo methakrylátového typu obsahujících volné amino- a merkaptoskupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219833

Dátum: 15.10.1985

Autor: Maroušek Vladimír

Značky: merkaptoskupiny, akrylátového, gelů, polymerních, výroby, volně, způsob, obsahujících, methakrylátového, amino

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby polymerních gelů (meth) akrylátového nebo vinylového typu obsahujících volné merkapto- a aminoskupiny, která spočívá v tom, že se na zesíťovaný polymerní gel obsahující thiiranové skupiny, tvořený kopolymerem zahrnujícím jednotky epithiopropyl(meth)akrylátu a síťovadla, který je popřípadě modifikován styrenem působí plynným nebo kapalným amoniakem nebo jeho roztokem v rozpouštědle.

Způsob přípravy předmětů z hydrofilních gelů, zejména kontaktních čoček, polymeračním odléváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239282

Dátum: 15.05.1985

Autor: Odehnalová Nadižda

MPK: G02C 7/04

Značky: předmětů, hydrofilních, gelů, odléváním, polymeračním, způsob, čoček, přípravy, kontaktních, zejména

Text:

...ve vodě,ale ještě nedostačuje k potlačení hydrofilních vlastností, a povrchově aktivního činidla, 239282 4přednostně v množství 0,1 až 4 hmot. směsi, jako výohozího monomerního systému. Je zřejmě,že lze použít směsi hydrofilních monoolefiniokých monomerů a také směsi sítovadel. Mohoubýt také přítomny další monomery kopolymerizovatelné s hydrofilním monomerem, pokud jsou použity V množství nepotlačujícím žádané hydrofilní vlastnosti...