Patenty so značkou «gastrointestinálnych»

4-(Fenylpiperazinylmetyl)benzamidové deriváty a ich použitie na liečbu bolesti, anxiety alebo gastrointestinálnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: 287555

Dátum: 03.01.2011

Autori: Plobeck Niklas, Walpole Christopher, Hudzik Thomas, Brown William

MPK: A61K 31/495, A61P 25/04, A61K 31/496...

Značky: deriváty, gastrointestinálnych, použitie, bolesti, liečbu, anxiety, poruch, 4-(fenylpiperazinylmetyl)benzamidové

Zhrnutie / Anotácia:

Benzamidové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 je vybrané spomedzi nasledujúcich: fenyl, tienyl, furanyl, imidazolyl a pyrolyl R2 je nezávisle vybrané spomedzi etylu a izopropylu R3 je nezávisle vybrané spomedzi vodíka a fluóru R4 je nezávisle vybrané spomedzi -NH2 a -NHSO2R5 a R5 je nezávisle vybrané spomedzi C1-C6 alkylu, alebo ich soli, alebo jednotlivé enantioméry a ich soli kde každý R1 fenyl a R1 heteroaromatický kruh môže byť...

Benzylpiperazínové deriváty užitočné na liečenie gastrointestinálnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12994

Dátum: 24.07.2006

Autori: Westaway Susan Marie, Stanway Steven James, Stemp Geoffrey, Johnson Christopher Norbert, Macpherson David Timothy, Thompson Mervyn

MPK: C07D 401/10

Značky: benzylpiperazínové, liečenie, deriváty, poruch, gastrointestinálnych, užitočné

Text:

...pseudoobštrukcie, paralytický ileus po operácii alebo inej manipulácii, žalúdočnú stázu alebo hypomobilitu vyvolanú rôznymi chorobami, ako diabetom, a/alebo podávaním iných liečiv. Schopnosť motilínu alebo erytromycínu aktivovať vágový nerv, spojitosť tohto nerva so zmenami v príjme potravy napríklad Fumess et al., Auton. Neurosci. 2001, 92, 28 a chromosomálne lokácie GPR 38 na základe Ensembl 13 q 21,1 (58,46 - 59,46 Mb) v markeroch (D 13...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca Bacillus Coagulans a symethicone na liečenie gastrointestinálnych patológií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6440

Dátum: 29.03.2006

Autor: Mercuri Luigi

MPK: A61P 1/00, A61K 35/66, A61K 31/74...

Značky: bacillus, farmaceutická, coagulans, obsahujúca, liečenie, symethicone, patológií, kompozícia, gastrointestinálnych

Text:

...ktorý produkuje kyselinu mliečnu. Po prvý raz bol opísaný v roku 1933 aizolovaný v Japonsku v roku 1949. Typicky je prítomný v čreve, kde má veľmi dôležitú funkciu pri trávení, pretože syntetizuje vitamín B 3, B 5, B 6,B 12, kyselinu listovú, bíotín, vitamín K a niektore tráviace enzýmy. Okrem toho, na rozdiel od kmeňov Lactobacillus, Bacillus coagulans je rezistentným voči teplu a pretože v tomto prípade, je prirodzene...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Volk Balázs, Szénasi Gábor, Lévay György, Mezei Tibor, Pallagi Katalin, Kapillerné Dezsofi Rita, Gigler Gábor, Hársing László Gábor, Móricz Krisztina, Barkóczy József, Egyed András, Leveleki Csilla, Gacsályi István, Simig Gyula, Sziray Nóra

MPK: A61K 31/403, C07D 401/00, A61P 25/00...

Značky: indol-2-ónu, centrálneho, poruch, nervového, liečenie, kardiovaskulárnych, systému, deriváty, gastrointestinálnych

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Kondenzované heterocyklické zlúčeniny a ich použitie ako antagonistov metabotropických receptorov v terapii gastrointestinálnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4049

Dátum: 17.02.2005

Autori: Kers Annika, Xin Tao, Edwards Louise, Slassi Abdelmalik, Mcleod Donald, Johansson Martin, Minidis Alexander, Staaf Karin, Stefanac Tomislav, Wensbo David, Isaac Methvin

MPK: C07D 487/00

Značky: metabotropických, použitie, terapii, receptorov, zlúčeniny, poruch, gastrointestinálnych, antagonistov, kondenzované, heterocyklické

Text:

...Brain Res. 871, 223 (1999). Okrem toho bolo navrhnuté, že aktivácia mGluR hrá modulačnú úlohu v rôznych ďalších normálnych pochodoch, vrátane synaptického prenosu, vývoja neurónov, apoptotickej neurónovej smrti,synaptickej plastickosti, priestorového učenia, čuchovej pamäti, centrálneho riadenia srdcovej aktivity, prebudenia, riadenia motoriky a riadenia vestibulámo-okulámeho rctlexu0007 Ďalej bolo navrhnuté, že metabotropické glutamátové...

Spôsoby a kompozície na liečenie gastrointestinálnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12861

Dátum: 14.06.2004

Autori: Currie Mark, Mahajan-miklos Shalina, Li Jing Sun

MPK: C07K 2/00, A61K 38/00, A61K 38/02...

Značky: gastrointestinálnych, liečenie, spôsoby, kompozície, poruch

Text:

...v kombinácii s preháňadlami, ktoré privádzajú tekutiny do čreva (napr. ľrsicol®, kombinácia monobázického monohydrátu fosforečnanu sodného a dibázického anhydrátu fosforečnanu sodného).0013 Ďalej, farmaceutické kompozície môžu zahrnovať jednu alebo viac látok vybraných zo skupiny zahrnujúcej blokátory Ca kanála (napr. zikonotid), úplné alebo čiastočné antagonisty 5 HT receptorov (napríklad 5 HT 3 (napr. alozetron, ATl-7000 Aryx Thearpeutics,...

Kompozície pre liečbu gastrointestinálnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12441

Dátum: 28.01.2004

Autori: Milne Todd, Norman Thea, Currie Mark, Mahajan-miklos Shalina

MPK: A61K 38/16, A61K 38/10, A61P 1/00...

Značky: kompozície, gastrointestinálnych, liečbu, poruch

Text:

...(Camilleri 2001, Gastroenterology 120, 652-668). Nedávno sa do popredia dostala tiež rola zápalových stavov, čo sa týka etiológie IBS. Rôzne zdroje naznačujú, že podskupiny pacientov s IBS trpia malým,viacmenej významným zvýšením zápalovosti trakčníka a žírnych buniek, zvýšenou indukovateľnou hladinou oxiduzápalových cytokínov (podľa Talley 2000, Medscape Coverage of DDW week).Súčasný opis poskytuje peptid, zostávajúci z aminokyselinovej...

Metódy a zlúčeniny pre liečbu gastrointestinálnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2286

Dátum: 28.01.2004

Autori: Mahajan-miklos Shalina, Norman Thea, Currie Mark, Milne Todd

MPK: A61P 1/00, A61P 11/00, A61K 38/10...

Značky: poruch, zlúčeniny, liečbu, metody, gastrointestinálnych

Text:

...k bolestivému stimulu(Camilleri 2001, Gastroenterology 120, 652-668). Nedávno sa do popredia dostala tiež rola zápalových stavov, čo sa týka etiológie IBS. Rôzne zdroje naznačujú, že podskupiny pacientov s IBS trpia malým, jednako len významným zvýšením zánetlivosti trakčníku a žírnych buniek, zvýšenou indukovateľnou hladinouzápalových cytokínov (podle Talley 2000, Medscape coverage of DDW week).V prvon prípade sa vynález týka...

Kompozície pre liečbu gastrointestinálnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8173

Dátum: 28.01.2004

Autori: Currie Mark, Milne Todd, Mahajan-miklos Shalina, Norman Thea

MPK: A61K 38/10, A61K 38/16, A61P 1/00...

Značky: liečbu, gastrointestinálnych, poruch, kompozície

Text:

...ako funkčnej gastrointestinálnej (GI) poruchy, ktorá je diagnostikovaná na základe Rímskych kritériía len obmedzeného overenia k vylúčeniu orgánových ochorení(Ringel a kol. 2001, Annu Rev med 52, 319 ~ 338). IBS je považovaná za biopsychologickú poruchu, ktorá. je dôsledkom kombinácie troch navzájom interagujúcich mechanizmov pozmenené črevné funkcie, zvýšená citlivost čreva alebo trakčníka k bolestivému stimulu (vnútorná, viscerálna...