Patenty so značkou «galvanoplastické»

Způsob výroby tvarově složitých forem pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270610

Dátum: 12.07.1990

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: složitých, výroby, galvanoplastické, postupy, způsob, forem, tvarově

Text:

...vložka.Výhodou způsobu podle vyná 1 ezu.je zejména odstranění náročného mechanického postupu výroby forem na obráběcích strojích. současně se podstatné zvyšuje kvalita výsledné skořepiny, která splňuje i u náročných tvarových řešení stanovené požadavky na hladkost povrchu a jeho rozměrové parametry. Dosažená tvarová přesnost formy se základním předmětem - modelem je podstatným znakem formy, vhodné pro výrobu vysoce náročných strojních...

Způsob zvodivění okrajů modelu pro galvanoplastické pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 268967

Dátum: 11.04.1990

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/10

Značky: zvodivění, galvanoplastické, pokovování, modelů, okrajů, způsob

Text:

...tvarovaná bronzová planžeta a ostatní kovové časti se zakryji nevodivým leplclm izolačním korozivzdorným páskem.Způsob podle vynálezu umožňuje dokonalé zvodivění modelu. Provedené zkoušky proka zaly, že úprava modelu příznivé ovlivňuje kvalitu výsledné skořepiny, jejíž tloušřkaje l u velkorozměrných a tvarově složitých modelů rovnoměrná. současně nedocházi k nežádoucímu nárůstu vylučovaného kovu na hranách a okrajích skořepiny. Tenká mědčná...

Způsob výroby stínění pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267256

Dátum: 12.02.1990

Autori: Landa Václav, Primas Vladimír

MPK: C25D 17/00

Značky: stínění, způsob, postupy, galvanoplastické, výroby

Text:

...tvořen nerozvinutelnými plochami,ovenĺ účinného stínčnĺ velmi ztíženo. Pro tyto podmínkyje zhot bylo v praxi zkoušeno celistvé stíněni, zhotovené ze skelného laminátu, ktoré se však v provozních podmínkách pro značnéčlenité předměty neosvědčilo. Technologie jeho výroby byla rovněž náročná.Uvedené nedostatky odstraňuje způsobąvýroby stínění pro galvanoplastické postupy, které je Vytvořeno na P°k 0 V°V 5 ném předmětu 0 putřenémp 0 m 0 cn 0 u...

Zařízení pro galvanoplastické vytváření ochranné vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265814

Dátum: 14.11.1989

Autori: Landa Václav, Zeman Václav

MPK: C25D 17/00

Značky: ochranné, zařízení, galvanoplastické, vrstvy, vytváření

Text:

...nosného rámu ł. Do nosného rámu ł je upnut pokovovaný předmět 3. Vnitřní funkční stěny jednotlivých dílů noného rámu ł jsou opatřeny dvojicí prüběžných těsníoích drážek Q, z nichž v přední drážce je současně vodotěsně upevněno dělené stínění 1 zhotovené z plexiskla, V zadní části nosného rámu ł je v těenicí drážce 1 upevněn kryt Q, zhotovený z plexiskla. Ve středověm průbčžném vybrání 2 vytvořeném ve funkční stěně spodního a bočních...

Zařízení pro galvanoplastické zhotovování velkorozměrných forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256476

Dátum: 15.04.1988

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 17/00

Značky: forem, velkorozměrných, galvanoplastické, zařízení, zhotovování

Text:

...jsou svými dolními konci upevněny v dolním vnějším límci dolního čelního krytu. Na předsazeněm konci horní V ho vnějěího límce je upevněn horní čelní kryt, jehož středovýmvodicím otvorem je vedena závěsná tyč.2 258 473 Výhodou zařízení podle vynálezu je zejména jeho malá hmotnost a možnost univerzálního použití pro různé tvary dutin pokovovanýoh modelů. Zařízení, které je konetrukčně velmi jednoduché,zaručuje současně dokonalé vyztužení a...

Přípravek pro zkoušení přilnavosti galvanoplastické vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255156

Dátum: 15.02.1988

Autor: Landa Václav

MPK: G01N 19/04

Značky: priľnavosti, galvanoplastické, zkoušení, přípravek, vrstvy

Text:

...U,do níž zapadá horní část ve tvaru písmena T a mezi nimiž je prostor pro uložení zkoušsného vzorku opracovávaněho do tvaru korýtka.Používání zkuěebního prípravku podle vynálezu jednak eliminuje chyby vzniklé při měření v důsledku opracování vzorku. jednak umožňuje snadnější a přesnější vyrobení vzorku, což se projevujeŕopět přesnějšími výsledky měření.Vzorek se zhotoví prostým frézovánIma pŕírubovým broušením, takže odebíraný materiál...

Způsob výroby etalonů pro zkoušení galvanoplastické vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242145

Dátum: 01.02.1988

Autor: Hladký Václav

MPK: C01N 19/04

Značky: galvanoplastické, vrstvy, zkoušení, výroby, způsob, etalonu

Text:

...se vyznačuje podstatným zjednodušením výrobního procesu při zachování zaručených kvalitativních ukazatelů. Způsob umožňuje výrobu jednotnou, výrobu etalonu pro destruktivní i nedestruktivní zkoušky, t.j. zhotovování příslušných sad komparačních etalonñ.Kruhový etalon pro nedestruktivní měření tlouštky a přilnavosti galvanoplasticky vyloučené vrstvy na základním materiálu vysoce namáhané strojní součástí byl zhotoven tak, že se povrch...

Zařízení pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252780

Dátum: 15.10.1987

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 17/02

Značky: galvanoplastické, zařízení, postupy

Text:

...zařízení. Zejména při větších sériích vylučovaných tlustých slitino~ vých vrstev z jednoho elektrolytu je z ekonomické stránky ipro dosažení stále stejné struktury v slitinové vrstvě důležitá intenzivní filtrace elektrolytu. Toto je nezbytné zejména při vytváření funkčních tlustých vrstev na ploše strojní součástí o velikosti několika desítek až stovek.dm 2. V daném procesu vzniká velké množství nečístot z rozpadajících se anod....

Způsob výroby tvarovaného stínění pro galvanoplastické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 243686

Dátum: 15.07.1987

Autori: Trepková Emilie, Vonášek František, Holub Jaroslav

MPK: C25D 1/00

Značky: stínění, galvanoplastické, výroby, účely, způsob, tvarovaného

Text:

...jednoduěit výrobu těchto stínłní. Pro jejich prípravu lze pouzit přímo galvanoplasticky model, aniž by jej bylo třeba jakýmkoliv způsobem upravovat, pŕičemłjs možno tsntýž model po přípravě stínění znovu použít k původnímu účelu. To mi za následok značne snížení výrobních nákladů,vláitě pak pri výrobe galvanoplastických otisků členitych dílcü a torom.Stínćní je možno mimo to vyrlbět s vysokou přesností, přičemž i velmi členitó tvary lze...

Zatěžovací zařízení pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249600

Dátum: 15.04.1987

Autori: Landa Václav, Lucek Jiří, Průša František

MPK: C25D 1/00

Značky: postupy, zařízení, galvanoplastické, zatěžovací

Text:

...vložena V propustném ohebném obalu.Zatěžovaoí zařízení podle vynálezu je univerzální. V praxi je použitelná pro modely různých tvarů a velikosti. Účinek zařízení, tj. jeho zatěžovaoí síla se regulujepočten a hmotnosti závaží. Závaží zalité v ochranném povlaku, zhotoveném například z pryskyŕíce,i filtrační tkanina ohebného obalu jsou vůči obvykle užívamýmxelektrolytům chemicky netečné a po použití se snadno vyperouave vodě. Ľanüpulaoe je...

Zařízení pro galvanoplastické vylučování kovové vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248825

Dátum: 12.02.1987

Autori: Červencl Milan, Landa Václav, Krejčí Jaroslav

MPK: C25D 1/00

Značky: kovové, galvanoplastické, zařízení, vylučování, vrstvy

Text:

...ok~ ruhu. Všechny okruhy jsou napájeny z jediného zdroje a v činnos-V 2 245 525 tí je vždy jedem z okruhů v definované časové posloupností. Za predpokladu tajné iimpendance jednotlivých okruhu je tedy zdroj proudu zatěžovám.pouze střední hodnotou galvanizaćního proudu,což je zejména výhodné z hlediska potřebné proudové dimenze zdroje. Protože je zdroj zetěžován prakticky kcmstantním prou~ dem lze zdroj dobře regulovat na konstantní...

Způsob galvanoplastické výroby přesných plochých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215019

Dátum: 15.10.1984

Autor: Trausch Günter-elmar

Značky: způsob, plochých, výroby, galvanoplastické, přesných, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob galvanoplastické výroby přesných plochých předmětů jako jsou masky, šablony, clony, tryskové desky s nejmenšími otvory a detaily obrysů při velké tloušťce materiálu a vysokých nárocích na tvar obrysů a konstantní rozměry. Takových plochých předmětů se používá například při částečném vylučování kovů z plynně fáze. Ke galvanické výrobě plochých předmětů je třeba matrice, z níž se formuje plochý předmět. Vynález umožňuje výrobu takové...