Patenty so značkou «galvanické»

Linka na galvanické pokovovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3549

Dátum: 01.07.2003

Autor: Števonka Ondrej

MPK: C25D 19/00

Značky: linka, pokovovanie, galvanické

Text:

...na tlakové čerpadlo 7 prepojené s kalolisom 8, ktorý je pripojený na zásobný kontajner 9. Zásobný kontajner 9 je prepojený cez ñltračnú aparatúru 10 na ionexovú kolónu ll, ktorá je prepojená s paralelne usporiadanými oplachovacími vaňami 2, 3 a 4, ktore sú prepojené aj navzájom medzi sebou. Hydroxidový kal z kalolisu 8 je vedený do neutralizačnćho člena 12. Po neutralizácii hydroxidového kalu je účelne jeho použitie na dopĺňanie elektrolytu v...

Zapojenie pre galvanické oddelenie elektrického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260368

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rafaj Michal, Hliničan Vladimír

MPK: H03C 1/62

Značky: elektrického, galvanické, signálu, zapojenie, oddelenie

Text:

...všetky signály zúčastnäné na. prenose sú navzájom galvanicky oddelené. Zapojenie pre galvanicky oddelený prenos elektrického slgnálu podľa vynálezu umožňuje budit zniiešavače vysokou frekvenciou, ktorá môže dosahovať rádove stovky MI-Iz. Vysoká budiaca frekvencia umožňuje technickú realizáciu väzobných transformátorov, ktoré zabezpečujú aj galvanické oddelenie vstup od výstupu. Umiestneniezmiešavacich diód V jednom puzdre minimalizuje vplyv...

Zařízení pro galvanické povlékání elektricky vodivého předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270231

Dátum: 13.06.1990

Autor: Niemeyer Rolf

MPK: C25D 7/06, C25D 17/00, C25D 21/10...

Značky: galvanické, předmětů, povlékání, zařízení, elektricky, vodivého

Text:

...nejměně jeden zakrývací pás 11 z izolačního materiálu, vytvořemr jako nekonečný pás. Mezi první vretnou kladkou 1 a 511114011 vratnou kladkou Eš jo zakrývací pás n veden těsně kolem obvodové plochy kola 2 a je přitlačovćn na obvodovou plochu kola g- tím je přitlačován na povrch kovo věho pásuá. Uspořádáním kola g, vodioích kladek i, ž a vratných kladek 1, g, g, lg, na základní desce 1 se dosahuje toho, že osy všech těchto částí zařízení jsou...

Způsob měření elektrického proudu v elektrolytu galvanické lázně a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264562

Dátum: 14.08.1989

Autori: Landa Václav, Krejčí Jaroslav, Červencl Milan

MPK: G01R 19/14

Značky: zařízení, elektrického, elektrolytu, tohoto, provádění, lázně, měření, proudu, galvanické, způsob, způsobu

Text:

...vstupem obvodu pro vyhledávání extrěmu a zároveň s prvním vstupem záznamového zařízení, jehož druhý vstup je spojen s výstupem snímače úhlu natočení. Výstup obvodu pro vyhledávání extrěmu je spojen se záznamovým vstupem záznamového zařízení. Obvod pro vyhledávání extrému a záznamové zařízení je tvořeno mik ropočítačovým systémem.Výhodami způsobu a zařízení podle vynálezu je rychlé a snadné určení rozložení oroudověho pole, zejména v...

Způsob předúpravy povrchu slinutého wolframu nebo slitiny wolfram -molybden s obsahem molybdenu do 35% hmotnostních pro galvanické niklování

Načítavanie...

Číslo patentu: 263977

Dátum: 12.05.1989

Autor: Florián Čestmír

MPK: C25D 5/34

Značky: slinutého, galvanické, slitiny, wolframu, molybdén, wolfram, způsob, molybdenu, niklování, hmotnostních, povrchu, předúpravy, obsahem

Text:

...pro galvłanické Hĺklůvälllĺ. spo.čívá v tom, že běžně používané procedury jako je alkalické čištění, elektročištění akyselý oplach doplňuje novým způsobem aktivace povrchu, která se provádí po slinovacim výpalu jako prvni nebo druhý kr-o-k gtalvanické předúpravy ponořením do vodného roztoku, obsahujícího 30 až 150 g/l ferikyanidu draselného a alkalický hydroxid v mn-ožství odpovídawjícím 6 až 80 g/l OH. Doba ponoru je 1 až 6 minut.Při...

Lázeň pro galvanické vylučování lesklých povlaků zlata

Načítavanie...

Číslo patentu: 263437

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bečka Miloslav, Blažek Zdeněk, Koníček Lubomír, Houfek Jiří, Pokorný Karel, Nezbeda Rudolf, Kopecký Karel, Chaloupka Slavomír

MPK: C25D 3/48

Značky: galvanické, lázeň, vylučování, povlaků, lesklých, zlata

Text:

...Použití uvedených přísad bez dalšího přídavku kovů předpoklâdalo výrazné zvýšení koncentrace organické přísady. Tím docházelo ke sníženíAproudové účinnosti. Požadované parametry byly také dosahoványpři nízke koncentraci přísady, po přídavku 0,01 až 0,05 g/1 Co nebo Ni a lázeň byla používána hlavně pro potřeby výroby kontaktů a konektorů. Snížení ryzosti zlata je ale nežádoucí při zlacení podkladových kovů pro polovodivé prvky v...

Lázeň pro galvanické zlacení elektronických součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263436

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bečka Miloslav, Nezbeda Rudolf, Chaloupka Slavomír, Koníček Lubomír, Kopecký Karel, Blažek Zdeněk, Pokorný Karel, Houfek Jiří

MPK: C25D 3/48

Značky: součástí, lázeň, elektronických, galvanické, zlacení

Text:

...hydrazidu kyseliny oxamové umožňuje dosažení kompaktní, lesklé nebo ssténové struktury povlaku vysoce čistého zlata, které také může obsahovat malé množství kovů ze skupiny, T 1, As,Pb nebo Se. Hydrazid kyseliny oxamové dále snižuje poréznost povlaku zlata a tím ovlivňuje zvýšení korozní stâlosti a dosažení požadované pevnosti spojů při sváření. Jeho vliv na strukturu není závislý na přídavcích kovů, ale současný přídavek 0,1 až 10 mg/l Tl,...

Zařízení pro impulzní galvanické pokovování se dvěma proudovými okruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262900

Dátum: 11.04.1989

Autori: Červencl Milan, Landa Václav, Krejčí Jaroslav, Němec Ludvík

MPK: C25D 17/00, C25D 5/00

Značky: proudovými, zařízení, impulzní, pokovování, galvanické, okruhy, dvěma

Text:

...Nerozpustná elektroda umožňuje vícenásobné využití, což je zvlášt výhodné proto, že její tvar může být složitý. Její plocha může být menší než plocha pokovovávaná, protože ionty kovů jsou dodávány do elektrolytu elektrodou rozpustnou, která může být libovolněho tvaru, protože rozložení proudového pole při vlastním nanášení prakticky neovlivní. Zařízení má všechny výhody impulsního pokovování. Další výhodou je možnost řízení nasyoení...

Způsob odstraňování železa z niklovací galvanické lázně Wattsova typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262710

Dátum: 14.03.1989

Autori: Večerka Otakar, Štamberová Alena

MPK: C25D 3/12, C25D 21/16

Značky: odstraňování, galvanické, wattsova, niklovací, způsob, lázně, železa

Text:

...sice zůstává, ale nezabudovává se do niklovćho povlaku,není bčžnými metodami prokazatelný, jelikož jde o pevnou chemickou vazbu iontů železa na další chemický skelet. Tento způsob je však poměrně finančné náročný.Úvedené nedostatky odstraňuje způsob odstraňovaní železa z niklovací lázně Wattsova typu, pracující při prőudovém zatížení 2 . 102 až 8 . 102 A . m 2 při teplotě 45 ° až 55 °C a při pH 5,8 až 4.5. která se kontinuálně filtruje ve...

Lázeň pro galvanické vylučování zlata s obsahem arzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260918

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ducháček Václav, Bečka Miloslav, Miškech Ján, Blažek Zdeněk, Kopecký Karel

MPK: C25D 3/48

Značky: arzenu, zlata, galvanické, lázeň, vylučování, obsahem

Text:

...elektrolytu a vzhledem k omezené rozpustnosti arzonovýchkyselin je možno volit samoregulační způsob doplňování roztoku umístěním přebytku sloučeninydo porézních sáčků. V obecných vzorcích jsou R, R 1, R 2 organické zbytky -CH 3, -CH 2 CH 20 H,-CH 2 Co 0 H, fenyl, 3 ~amino-4-hydroxyfenyl, nebo. X, kde X, přednostně v poloze 2-, nebo4-, je -NH 2, -N 02, -CN, -SH, -OH, -NHR, -COOH, -RCOOH, -SO 3 H, -CONH 2, -OR, -Br, -Cl, -As 03 H 2,-NH 4 w 5/...

Závěsné zařízení pro galvanické pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261253

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dobyáš Josef, Ráfl Jan, Peprla Oldřich

MPK: C25D 5/12

Značky: galvanické, závesné, pokovování, zařízení

Text:

...a kvality povlaku nastavena napětí mezi anodou a katodou při pokovovaoím procesu tak, aby vyhovovala výrobkům na nichž je vylučována nejmenší vrstva. Na ostatních výrobcích se potom vytváří vrstva ailnější, což je zbytečné a neekonomícké. V případě, že je pokovování prováděno s použitím zařízení, kde zavěšovací hák a nosič se zavěšovacími držáky jsou vzájemně elektricky odizolcvány a elektricky spojeny pomocí vodiče s vestavěnýmĺ...

Galvanické oddělení jednosloupkových vinutí při sériové výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 256695

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mallat Jaroslav, Krofta Jiří

MPK: H01F 5/06

Značky: vinutí, galvanické, oddělení, výrobe, sériové, jednosloupkových

Text:

...ponechat mezera pro zajištění minimálně přípustných povrchových vzdáleností. Tento způsob také snižuje využitelný prostor pro vinutí. Také kvalita a spolehlivost galvanickěho oddělení může být snížena i malým ochýlením od technologického postupu při výrobě, nebot oddělení vinutí je závislé na uložení vrstev, na způsobu prokládání a na provedení vývodü.Uvedené nedostatky odstraňuje galvanické oddělení jednosloupkových vinutí při seriové výrobě...

Potahy anod, chránící galvanické lázně před částicemi z anod odlučovanými

Načítavanie...

Číslo patentu: 256043

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gratias Karel, Frýbert Miloš, Pelinka Emil, Hylena Josef

MPK: C25D 17/10

Značky: lázně, galvanické, potahy, chránící, anód, odlučovanými, částicemi, před

Text:

...svářených ultrazvukem, do tvaru obalů anody obemyn kajících. Řešení se vyznačuje významnými výhodami- POP potahy jsou vysoce chemicky i dostatečně~tepelně odolnéproti všem elektrolytickým prostředím a teplotám, vyskytují cím se V praxi galvanizoven. ą Rovněž nevykazují žádné rozměrové změny (včetně změn prodyš-V nosti) při opakovaném použití, ani V lázních se zvýšenými teplou tami.- Osnovy tkanin z nekonečných POP vláken není bezpodmínečně...

Přísada do galvanické zinkovací lázně s nízkým obsahem kyanidů a zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242583

Dátum: 01.03.1988

Autori: Šimonová Marie, Kvasilová Helena, Šmilauer Bohdan, Koepelka Jioí, Kotva Rudolf, Parkanová Marie

MPK: C25D 3/22

Značky: zinku, nízkým, zinkovací, lázně, galvanické, prísada, kyanidů, obsahem

Text:

...nodontotky při podmínkách ototickoho průběhu pokovovtni.zimkom zo zinkovocí ltzně s nizkým obmohom kyonidu a zinku odotroňujo pŕimodu podlo vynilozu, jehož podutoto opočívi v tom, žo pŕinodo jo tvoŕomo křmičitony olkolickýêh ľ°ů.Apolyotorolkylonnlkoholon,.napríklad polyotylongłykolon, v noi otví od 0,8 do 16 hmot. S. lookutvornýni pŕioodoni. například dvojoodnou ooli otylondioninototroootovotkyooliny v unožotvínapříklad oironoo...

Zařízení pro přívod elektrického proudu do galvanické lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 255219

Dátum: 15.02.1988

Autor: Bureš Jiří

MPK: C25D 3/00

Značky: zařízení, elektrického, galvanické, přívod, proudu, lázně

Text:

...konci pružiny É a pružnou svorkou A je na nýtu§ uložena izolační podložka 1. Na protilehlých konoích pružné svorky 5 jsou uloženy kontaktní destičky g, které při činnosti dosedají na přívodovou lištu li plošných spojů lg lícovéa rubové strany desky 2 plošných spojů.V dalším provedení dle obr. 2 je ke svorkovnici l připojen dvoustranný přívod g elektrického proudu. Ke každé větvi tohoto přívodu 3 je připojen blok Q indikace a ohmického odporu....

Zařízení pro galvanické vylučování hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254961

Dátum: 15.02.1988

Autori: Birkle Siegried, Stöger Klaus, Gehring Johann

MPK: C25D 17/02, C25D 19/00

Značky: galvanické, zařízení, hliníku, vylučování

Text:

...dalších tepelných výměníků s čerípandly a výparníky, popřípadě dalšími pom-ocnými ústrojími.Pro získávání oplachovacího toluenu je výhodné vytvořit na stěnách hlavní komory kondenzační žlábek, který zachycuje stékající kondenzovaný t-oluén a odvádi jej do oplachové lázně, která je umístěna v řadě s jednotlivými buňkami galvanizační vany. Přebytečný oplachový toluen se výhodně-opět přivádí pomocí ústrojí pro udržování hladiny do...

Způsob povrchové úpravy reaktoplastů pro galvanické vylučování funkční kovové vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236259

Dátum: 01.02.1988

Autori: Landa Václav, Jelínek Václav, Starý Miroslav

MPK: C08J 7/12

Značky: povrchové, reaktoplastů, vrstvy, funkční, způsob, galvanické, kovové, úpravy, vylučování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob úpravy povrchu výrobků z reaktoplastů pro jejich následné galvanoplastické vylučovaní kovových vrstev. Do reaktoplastové směsi se před jejím zpracováním zabuduje dispergované plnivo obsahující rozpustné a/nebo snadno rozložitelné anorganické a/nebo organické látky. Po vytvrzení se povrch výrobku, určený pro pokovení, podrobí vyluhování chemickými činidly, načež se na zvětšeném povrchu reaktoplastu s povrchovými otevřenými...

Odsávací systém pro galvanické vany

Načítavanie...

Číslo patentu: 253549

Dátum: 12.11.1987

Autor: Tekverk Jiří

MPK: C25D 21/04

Značky: odsávací, systém, galvanické

Text:

...je po straně mezi podstavci,připojen na odsávací potrubí. Odsávací systém může mít kryt opatřen v horní části ětěrbinami, které jsou kryty po založení zboží nosiči zpracovávaného zboží deakovitého tvaru.Tím se dosáhne jednoduché konstrukce odsávacího systému, ktorý je současně energeticky málo náročný, a přitom nevyžaduje přídavnou manipulaci s pohyblivými kryty nádrží. Odsávání se děje spodem, ke» nálem vytvořeným eamotnými podstavci, což...

Zařízení pro řízení a simulaci řízení výroby na galvanické lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 235279

Dátum: 01.10.1987

Autori: Krejčík Vladimír, Vajczik Andrej, Tichý Václav, Páv Oldřich, Navara Václav, Průšek Jaroslav, Jojko Zorjan

MPK: C25D 21/12

Značky: výroby, lince, galvanické, zařízení, simulaci, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro řízení a simulaci řízení výroby na galvanických linkách sestává z operátoru, na jehož výstup je připojena soustava akčních členů napojených na galvanickou linku, na kterou je také napojena soustava identifikátorů a terminál mezi soustavu identifikátorů a operátor s akčními členy je zapojen generátor řídicího programu, mezi generátor řídicího programu a terminál s blokem zadání je napojen blok pro řízení pracovního režimu. Operátor,...

Přípravek pro nanášení galvanické vrstvy s diamantovým prachem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244861

Dátum: 14.08.1987

Autor: Krištofová Hana

MPK: C25D 5/00

Značky: přípravek, prachem, nanášení, vrstvy, galvanické, diamantovým

Text:

...vynálezu, je v příkladném provedení uveden na připojených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn přípravek v podélném řezu a na obr. 2 usazení přístroje V galvanovacím zařízení.Přípravek je tvořen základovou deskou ł z plexiskla, v níž je pevné usazena ocelová poniklovaná kontaktní deska 1, v níž je zašroubován závitový čep á, rovněž z oceli. Na závitový čep § je nasunuta krycí maska g z plexiskla, jejíž středící čep přesně lícuje s...

Lázeň pro galvanické předzlacování polotovarů, zejména s povrchem z niklu nebo jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252300

Dátum: 13.08.1987

Autori: Srb Miloslav, Vrobel Leopold

MPK: C25D 3/48

Značky: polotovarů, galvanické, lázeň, slitin, zejména, povrchem, předzlacování, niklu

Text:

...například kyselinu mravenčí aldehydy, například acetaldehyd, alkoholy, například metanol, aromatícké aminy, například anilinsulfát, od 30 do 70 g.ll orga~ nických kyselín, například kyseliny citronové, alkalický hydro 252 300xid, například hydroxid sodný, v takovém množství, aby výsledné pH lázně bylo v rozmezí od 4,5 do 6,5, kov ze skupiny, zahrnující železo, nikl a kobalt, ve formě stejného komplexu jako zlato nebo ve formě soli anorganické...

Závěs pro lokální galvanické pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 243675

Dátum: 15.07.1987

Autori: Karpíšek Jioí, Valenta Vítizslav

MPK: C25D 17/06

Značky: závěs, lokální, galvanické, pokovování

Text:

...v tom, že vodívá část závěsu, sajišĺující prívod proudu na pokovovaná součástí je oboustranně, oelistvě pokryta pružnou nevodivou vrstvou, která zskrývá také nefunkční plochy součástí a svoji elastičností zajišíuje kontakt vodivá vrstvy s pokovo venou součás tí .Blíže je vynález objasněn na přilołených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje princip vynálezu v nárysněm pohledu v částečném řezu, obr. 2 znázorňuje bokorys závěsu v řezu, obr. 3...

Převodník, zejména pro galvanické oddělení stejnosměrného a proudového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240215

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lazarev Jurij Petrovie

MPK: H03M 5/00

Značky: stejnosměrného, proudového, galvanické, signálu, oddělení, zejména, převodník

Text:

...vysoké.Na připojeném výkresu je nakreslen schematicky příklasd provedení vynálezu.Převodník, zejména pro galvanické oddělení stejnosměrněho a proudového signálu pozůstavá ze střídače 1, připojeného výstupom 11 přes transformâtor 2 na vstup41 děličlçy kmitočtu 4. Dělička kmitočtu 4 je prvním výstupom 43 připojena na první vstup 85 synchronního usměrňovače 8. Napájecím vstupem 42 je děllčka kmito-čtu 4 spojene s Výstujpem 32 usměrňovače 3,...

Zapojení pro měření vysokého napětí, zajišťující galvanické oddělení měřeného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237267

Dátum: 01.05.1987

Autori: Zapletal Pavel, Ušela František

MPK: G01R 19/00

Značky: měření, napětí, zajišťující, zapojení, měřeného, obvodů, oddělení, vysokého, galvanické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení, pomocí kterého lze měřit vysoké stejnoměrné napětí při zachování galvanického oddělení měřicího systému od měřeného objektu, zejména však u defibrilátoru srdce. Vyznačuje se tím, že na svorky kumulačního kondenzátoru je připojena seriová kombinace odporu a druhého kondenzátoru, k němuž je paralelně připojena seriová kombinace polovodičového spínacího prvku a primární vinutí impulsního transformátoru, jehož sekundární...

Lázeň pro galvanické vylučování paladia a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250427

Dátum: 15.04.1987

Autori: Olyšar Karel, Vrobel Leopold, Srb Miloslav

MPK: C25D 3/52

Značky: galvanické, slitin, vylučování, paládia, lázeň

Text:

...zvolený ze skupiny,zahrnující stříbro, zlato, níkl, železo, kobalt,ve formě komplexu stejného obecného vzorce jako u paládía, napříkladPovlaky, vyloučené z lázně podle vynálezu, jsou vysoce lesklé, tvrdé a tažné, použitelné jak v elektrotechnlce, tak i v klenotníctví. Lázeñ pracuje s vysokým proudvovým výtěžkem při katodové proudové hustote do 5 A/dmz, při teplotě 10 až 60 QC, s výhodou 20 až 30 °C. Hodnota pH lázně je v rozmezí 7,5 až...

Zařízení pro galvanické nanášení kovové vrstvy s rotací pokovovaného předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249091

Dátum: 12.03.1987

Autori: Krejčí Jaroslav, Němec Ludvík, Červencl Milan, Landa Václav

MPK: C25D 17/06

Značky: nanášení, vrstvy, pokovovaného, rotaci, galvanické, zařízení, předmětů, kovové

Text:

...zaručuje deesžení přesně definované rychlosti otáěení v kazde poloze pŕednetu,e to 1 pri velmi vysokom počtu cyklů. Průběh rychlostí otáčení je nezávislý na smeru otáčení. čímž je umožněne 1 prípadná reverzace směru otâčení. Zařízení není citlivé na průmyslové rušení í na výpadky napájení,po kterých zařízení setrvává v původním režimu. Nový účinek spočívá v tom, žepro každý tvar pokovovávaného předmětu lze modelovat obvodovourychlost...

Závěs pro galvanické pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 249421

Dátum: 12.03.1987

Autor: Lampart Miroslav

MPK: C25D 17/06

Značky: galvanické, závěs, pokovování

Text:

...celek je pevnä spojene s druhou funkční vodívou částí zhotovenou z elektricky vodivi plsnice tvaru L.Funkce zsväsu pro galvanioká pokovovsní ktere ná, jsou rozdelený mssi dve rdzns neteriály, z nichž je vyroben. První funkční číst zlvěsu je noenl s při msnipulsci s pokovoveným předmětem nese celou jeho hmotnost. Druhú funkční část je vodivů s přenilí pri vlastním pokovování z snody ns pokovovený předmět preváčnou číst potrebného...

Závěsné zařízení pro galvanické pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 231298

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ráfl Jan, Peprla Oldřich, Dobyáš Josef

MPK: C25D 7/00

Značky: pokovování, galvanické, zařízení, závesné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsného zařízení pro výrobky umístěné v galvanické automatické pokovovací lázni, které sestává ze zavěšovacího háku a nosiče s držáky. Účelem vynálezu je zamezit vytváření zbytečně silné vrstvy na výrobcích na kterých se vylučuje dostatečně silná vrstva při zajištění dostatečného povlaku na výrobcích kde se vylučuje nejmenší vrstva regulací proudové hustoty mezi anodou a katodou. Podstatou vynálezu je to, že mezi zavěšovacím...

Přísada do galvanické zinkovací lázně s nízkym obsahem kyanidů a zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230998

Dátum: 01.03.1987

Autori: Měchura Jaroslav, Šťastná Marcela, Šulc Jiří

MPK: C25D 3/22

Značky: nízkým, lázně, prísada, zinkovací, zinku, kyanidů, obsahem, galvanické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší formulaci přísady do galvanické lázně pro vylučování pololesklých zinkových povlaků, a to lázně s nizkým obsahem zinku a kyanidů, umožňující vylučování kvalitních povlaků. Přísada je tvořena roztokem obsahujícím od 2 do 22 hmot. % alkalických křemičitanů, od 0,2 do 18 hmot. % polyetéralkylenalkoholu, například polyetylénglykolu, od 0,3 do 12 hmot. % etylvanilinem, leskutvornými přísadami, například od 0,02 do 3 hmot. % dvojsodnou...

Přísada do zinkovací galvanické lázně s nízkým obsahem kyanidů a zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230997

Dátum: 01.03.1987

Autori: Měchura Jaroslav, Šťastná Marcela, Šulc Jiří

MPK: C25D 3/22

Značky: galvanické, zinku, obsahem, zinkovací, prísada, nízkým, lázně, kyanidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší formulací přísady do galvanické lázně pro vylučování lesklých zinkových povlaků, a to lázně s nizkými obsahy kyanidu a zinku, umožňující vylučování kvalitních povlaků. Přísada je tvořena roztokem, obsahujícím od 3 do 15 hmot. % polyéteralkylénalkoholu, například polyetylénglykolu, od 0,2 do 2,3 hmot. % polyvinylalkoholu, od 0,5 do 7 hmot. % etylvanilinu, leskutvorné přísady, například od 0,002 do 3 hmot. % dvojsodné soli kyseliny...

Zařízení k nanášení galvanické vrstvy s diamantovým prachem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248848

Dátum: 12.02.1987

Autori: Baštýř Zdeněk, Barták Rudolf

MPK: B24D 3/10, C25D 15/00

Značky: prachem, vrstvy, zařízení, galvanické, nanášení, diamantovým

Text:

...s polotovary nástrojů umístěny distaanční vložky s jednostranným nebo obouwstranným vybráním na vnějším průměru. Protor vymezený distatnčními vložkami včetně vybrání je totožný s požadoveným finálním rozměrem nástroje.Výhodou vynálezu je úspora energie, normohodin, materiálu i zlepšení hygienických podmínek pracovišť. Hlavní výhodou je ovšem vyšší kvalita aktivní činné vrstvy nástroje.Přikladné provedení zařízení podle vynálezu je v...

Zařízení pro galvanické pokovování rotační elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248827

Dátum: 12.02.1987

Autori: Landa Václav, Červencl Milan, Krejčí Jaroslav, Němec Ludvík

MPK: C25D 5/04

Značky: elektródou, pokovování, rotační, galvanické, zařízení

Text:

...průřezu kabelu lze přenášet jakýkoliv výkon. Životnost navrženého zařízení je podstatné vyšší než systému s kontaktním přenosem proudu, jelikož spojení kabelu s elektrodou je pevné, nemá agreeivita prostředí vliv na spolehlivost přenosu elektrického proudu do elektrody. Nový účinek zařízení spočíva v pevném elektrickém spojení zdroje a rotační elekh trody, přičemž pomocí reverzace otáčení jsou zaohovány přízmivé efekty rotaoe. Přívod...

Zařízení k zavěšování anodového materiálu do galvanické lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 237999

Dátum: 15.09.1986

Autor: Stonner Erwin

MPK: C25D 17/10

Značky: zavěšování, zařízení, materiálů, galvanické, lázně, anodového

Zhrnutie / Anotácia:

Cíl řešení spočívá v sestavení anodových držáků, určených pro magnetické i nemagnetické anodové materiály, jejichž pomocí jsou odstraněny známé nedostatky. Základem byla úloha, vypracovat přípravek, na který je možno lehko připevnit anodový materiál a se kterým je možno dosahovat dobrého kontaktu mezi držákem a anodovým materiálem. Úloha je řešena díky tomu, že na kontaktovou svorku je připevněna kontaktová lišta, sestávající z elektricky...

Zařízení k zavěšování anodového materiálu do galvanické lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 237998

Dátum: 15.09.1986

Autor: Stonner Erwin

MPK: C25D 17/10

Značky: zavěšování, lázně, galvanické, zařízení, anodového, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Držák pro magnetické anodové materiály pro magnetické kontaktování, zejména niklu v galvanických niklových lázních. Řešení spočívá v tom, že anodový držák nemá nedostatky závitového spojení a je vhodný pro elektrolytické zpracování anodových zbytků hospodárně výhodným způsobem za pomoci povrchů dosud ještě nezasažených kontaktováním. Technická úloha spočívá v uložení a spojení magnetů s anodově nerozpustnou příchytnou destičkou tak, že umožňuje...

Přísada do galvanické zinkovací lázně s nízkým obsahem kyanidů a zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229279

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šťastná Marcela, Měchura Jaroslav

MPK: C25D 3/22

Značky: zinkovací, zinku, lázně, obsahem, kyanidů, galvanické, nízkým, prísada

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší formulaci přísady do galvanické lázně pro vylučování zinkových povlaků, a to lázně s nízkým obsahem zinku a kyanidů, umožňující vylučování kvalitních povlaků. Přísada je tvořena roztokem obsahujícím od 3 do 25 hmot. % alkalických křemičitanů, od 0,2 do 17 hmot. % polyetheralkylenalkoholu, například polyethylenglykolu, od 0,02 hmot. % do 2 hmot. % leskutvorné přísady, například dvojsodné soli kyseliny ethylendiaminotetraoctové, od...

Zariadenie na lokálne galvanické pokovovanie vodičov prevažne kruhového prierezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229788

Dátum: 01.05.1986

Autori: Sádovský Emil, Páleník Jozef

MPK: C25D 5/02

Značky: prierezu, pokovovanie, kruhového, převážně, galvanické, lokálně, vodičov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je využitie zariadenia na lokálne galvanické pokovovanie vodičov hlavne pri pokovovaní drahými kovmi. Na časť vodiča sa vylúči galvanický povlak, zbytok zostane v pôvodnom stave. Na nekonečnom vodiči sa takto pravidelne opakuje lokálne pokovenie. Uvedeného účelu sa dosiahne tak, že zariadenie na lokálne galvanické pokovovanie pozostáva z trubky perforovanej v mieste lokálneho pokovenia vodiča, ktorý je navinutý po jej obvode.

Nerozpustná anoda pro galvanické vylučování kovových povlaků, zejména z drahých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223319

Dátum: 15.03.1986

Autori: Srb Miloslav, Mráz Rudolf

Značky: zejména, vylučování, kovových, drahých, kovů, anoda, nerozpustná, povlaků, galvanické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší zdokonalení anody pro vylučování povlaků z drahých kovů. Anoda podle vynálezu je tvořena kovovým základem opatřeným polovodivým povlakem, sestávajícím z nejméně dvou vrstev odlišných vlastností, tvořených směsí oxidů kovů, náležejících do IV., V. a VIII. skupiny periodického systému prvků. Kovový základ anody je s výhodou tvořen kovem ze skupiny zahrnující titan a tantal a polovodivý...

Vodný kúpeľ pre imerzné vylučovanie zinkovej medzivrstvy ako základ pre galvanické pokovovanie hliníku a jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229998

Dátum: 01.02.1986

Autor: Kiška Ondrej

MPK: C25D 5/44

Značky: pokovovanie, vodný, medzivrstvy, vylučovanie, základ, zliatin, kúpeľ, galvanické, imerzné, hliníku, zinkovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný kúpeľ o složeniu 0,1 až 20 g zinku, 0,1 až 20 g štvormocného cínu, 0,1 až 10 g niklu a 5 až 20 g želatiny na jeden liter kúpeľa umožňuje používať nízke teploty vylučovania, vykazuje nízky obsah kovov a neobsahuje kyanidy a ich komplexné soli.

Lázeň pro lesklé galvanické zlacení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229970

Dátum: 01.02.1986

Autori: Lev Čestmír, Macho František, Smrčka Rudolf, Blažek Zdeněk, Bečka Miroslav, Hejl Čestmír

MPK: C25D 3/48

Značky: galvanické, zlacení, lesklé, lázeň

Zhrnutie / Anotácia:

Lázeň pro lesklé galvanické zlacení, mající pH 3 až 11 a obsahující kyanokomplexy zlata, organické nebo anorganické kyseliny i báze nebo jejich soli a nejméně jednu leskutvornou organickou přísadu, vyznačená tím, že obsahuje leskutvornou organickou přísadu v množství 0,001 g/1 až 10 g/1 odvozenou od formamidu či oxamidu obecného vzorce kde R je alkyl, aryl, substituovaný alkyl, substituovaný aryl a CN, nebo dimerizační skupa o vzorci a X, Y...