Patenty so značkou «gabapentínu»

Spôsob čistenia gabapentínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5411

Dátum: 15.12.2005

Autori: Cotarca Livius, Nicoli Andrea, Giovanetti Roberto

MPK: C07C 229/00, C07C 227/00

Značky: spôsob, gabapentínu, čistenia

Text:

...rozpúšťadlá sú metanol, etanol, n-propranol, izopropanol, n-butanol, izobutanol,sec-butanol, t-butanol a ich zmes.Najvýhodnejšie sú metanol, etanol, izopropanol a ich zmes podobne je výhodná zmes metanolu a izopropanolu.Filtrovaný alebo odslredený gabapentin z kroku (c) tohto spôsobu sa vymýva podľa zvyčajných metód.Výhodne sa uskutočňuje jedno alebo niekolko vymytí malým objemom rovnakých alkoholových rozpúšťadiel, použitých pri spracovaní...

Spôsob prípravy gabapentínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8756

Dátum: 22.06.2005

Autori: Villa Marco, Soriato Giorgio, Arrighi Katiuscia, Cannata Vincenzo, Corcella Francesco, Paiocchi Maurizio, Verzini Massimo

MPK: C07D 221/20, C07C 231/10, C07C 233/08...

Značky: spôsob, gabapentínu, přípravy

Text:

...Chem. Soc. 1919, 115, 686-704 sa opisuje syntéza dď-dikyan-B,B-pentametylénglutarimidu (v tomto opise označovaného ako dinitryl), pri ktorej sa vychádza z cyklohexanónu, etylesteru kyseliny kyánooctovej a amoniaku V alkoholickom roztoku.0012 V publikácii Thorpe, J. Chem, Soc. 1911, 99, 445-446 sa opisuje hydrolýza medziproduktu dinitrylu na 1,1-cyklohexándioctovú kyselinu rozpustením v koncentrovanej kyseline sírovej.0013 Rovnaká syntetická...

Spôsob výroby gabapentínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9713

Dátum: 21.03.2005

Autori: Cotarca Livius, Giovanetti Roberto, Verzini Massimo, Nicoli Andrea, Soriato Giorgio

MPK: C07C 229/28, C07C 227/40

Značky: spôsob, výroby, gabapentínu

Text:

...gabapentinu diafiltráciou.0011 Okrem toho sa v publikovanej medzinárodnej patentovej prihláške č. W 0 03/070683 (Shasun Chemicals and Drugs Limited) opisuje postup prípravy adičných solí gabapentinu s minerálnymi kyselinami, ako je napriklad kyselinasírová a kyselina fosforečná, a konverzia takto získaných solí na bezvodú formu0012 Aj keď je známy celý rad rôznych metód prípravy a čisteniagabapentínu, všetky tieto metódy majú určité...

Spôsob prípravy gabapentínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13698

Dátum: 09.11.2004

Autori: Arrighi Katiuscia, Paiocchi Maurizio, Nicoli Andrea, Villa Marco, Marchioro Gaetano, Cannata Vincenzo, Corcella Francesco

MPK: C07C 233/08, C07C 231/24, C07C 231/02...

Značky: spôsob, přípravy, gabapentínu

Text:

...CN1297885) a predovšetkým sa taká čistota produktu dosahuje na úkor doby spracovania a nákladov, ktoré nie sú nutné na transformácie, ktorým je podrobený produkt v syntéze gabapentínu, Preto sa stáva nutnosťou študovať alternatívne metodológie umožňujúce uskutočnenie reakcie za výhodnejšlch podmienok z hľadiska priemyselnej využiteľnosti spôsobu.0011 Teraz sme prekvapivo našli zlepšené reakčné podmienky pre synté zu monoamidu...

Spôsob čistenia gabapentínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12973

Dátum: 17.06.2004

Autori: Giovanetti Roberto, Nicoli Andrea, Cotarca Livius

MPK: C07C 227/00

Značky: čistenia, gabapentínu, spôsob

Text:

...podľa tohto vynálezu, sú |RA 120, DIAION SK 1 B a lMAC HP 1110.0015 Množstvo hydroxidu sodného nesmie prekročiť použité molárnemnožstvo katiónovej živice, aby bolo minimalizované množstvo hydroxidu sod ného, ktoré sa vymýva s gabapentínom za vzniku sodnej soli gabapentínu.0016 Výhodne je koncentrácia NH 3 velučných roztokoch približne 3 až 4 hmotnostné a koncentrácia NaOH je približne 7 hmotnostných. Pomer medzi NH 3 a NaOH je výhodne od...

Spôsob prípravy gabapentínu bez aniónov anorganických kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13726

Dátum: 14.04.2004

Autori: Breviglieri Gabriele, Contrini Sergio, Assanelli Cinzia

MPK: C07C 227/42, C07C 229/28, C07C 227/40...

Značky: anorganických, přípravy, aniónov, spôsob, gabapentínu, kyselin

Text:

...pri 50 °C. výťažok je približne 90 teoreticky,s testom vyšší ako 99,5 . Výsledná soľje suspendovaná v čistom etanole v množstvách 3 - 5 litrov na kg soli pri teplote 15 - 25 °C a k suspenzii sa pridá určité množstvo terciálneho amínu (výhodne tributylacnin a najvýhodnejšie N-etyl-diizopropropylamín (Hünigova zásada) v množstvách 1 - 1,2 mólov na mól hydroxybenzoátu gabapentínu. Po miešani po dobu niekoľkých hodín pri tej istej teplote sa...

Použitie zlúčenín gabapentínu na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 281982

Dátum: 23.07.2001

Autor: Pande Atul Chandra

MPK: A61K 31/195

Značky: zlúčenín, liečivá, výrobu, použitie, gabapentínu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie zlúčenín gabapentínu so všeobecným vzorcom (I), kde R1 predstavuje atóm vodíka alebo nižšiu alkylskupinu a n predstavuje celé číslo od 4 do 6, ako aj ich farmaceuticky prijateľných solí na výrobu liečiva na liečenie symptómov mánie a na liečenie a/alebo prevenciu bipolárnej poruchy u cicavcov.