Patenty so značkou «fyziologicky»

Použitie (R)-(-)-2-[5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl]chrománu a jeho fyziologicky prijateľných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286933

Dátum: 29.06.2009

Autori: Seyfried Christoph, Bartoszyk Gerd, Russ Hermann, Weber Frank

MPK: A61K 31/4427, A61P 25/00

Značky: solí, r)-(-)-2-[5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl]chrománu, prijateľných, použitie, fyziologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie (R)-(-)-2-[5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl]chrománu, t. j. sarizotanu, a jeho fyziologicky prijateľných solí na výrobu liečiva na liečenie extrapyramidových pohybových porúch, idiopatickej Parkinsonovej choroby, parkinsonských syndrómov, dyskinetických a choreatických syndrómov, dystonických syndrómov, extrapyramidových symptómov navodených neuroleptikami, trasu a nepriaznivých vplyvov liekov proti Parkinsonovej chorobe v...

Fyziologicky aktívny konjugát, prostriedok a spôsob prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286898

Dátum: 17.06.2009

Autor: Bailon Pascal Sebastian

MPK: A61K 47/48, C07K 14/435

Značky: prostriedok, konjugát, fyziologicky, aktívny, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané fyziologicky aktívne konjugáty PEG-GCSF všeobecného vzorca (I), v ktorom G je faktor stimulujúci kolónie granulocytov bez svojej amínovej skupiny alebo skupín, ktoré vytvárajú amidovú väzbu s polyetylénglykolovou zložkou v konjugáte
R je nižší alkyl, ktorý má 1 až 6 atómov uhlíka
n je celé číslo od 240 do 550
m je celé číslo od 1 do 5, prostriedky s ich obsahom a spôsob ich prípravy.

Farmaceutický prípravok na báze erytropoietínu a železa vo forme fyziologicky prijateľných zlúčenín železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 285796

Dátum: 26.07.2007

Autor: Lehmann Paul

MPK: A61K 38/18, A61K 33/26

Značky: zlúčenín, prijateľných, fyziologicky, farmaceutický, báze, erytropoietinu, železa, formě, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie 2000 - 7000 jednotiek erytropoietínu (EPO) a 1 - 20 mg ekvivalentného množstva iónov železa vo forme fyziologicky kompatibilného preparátu železa na výrobu farmaceutického kombinovaného preparátu na liečenie pacientov s hemodialýzou alebo na liečenie anémie, pričom kombinovaný preparát je určený na využitie nielen vo fáze regulácie, ale taktiež v udržiavacej fáze liečby pomocou železa.

N-hydroxylsulfónamidové deriváty ako nové fyziologicky užitočné nitroxylové donory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16122

Dátum: 16.03.2007

Autori: Kalish Vincent Jacob, Cohen Andrew, Frost Lisa Marie, Courtney Stephen Martin, Toscano John, Brookfield Frederick Arthur

MPK: A61K 31/18, A61P 9/04, C07D 207/36...

Značky: fyziologicky, užitočné, donory, n-hydroxylsulfónamidové, deriváty, nitroxylové, nové

Text:

...prekvapujúci výsledok, vzhľadom na to, že nitroxyl bol predtým označený ako zvyšujúci ischemické/reperfúzne poškodenie (pozri, Ma a ďalší, Opposite Effects of Nitric Oxide and Nitroxyl on Postischemic Myocardial Injury, Proc. Natl Acad. Sci., 96(25) 14617-14622 (1999), kde sa uvádza, že podávanie Angeliho soli (nitroxylový donor za fyziologických podmienok) králikom vanestéze počas ischémie a 5 minút pred reperfúziou zvýšili myokardiálne...

Fyziologicky aktívny pegylovaný konjugát interferónu alfa, jeho použitie, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284458

Dátum: 21.03.2005

Autori: Palleroni Alicia Vallejo, Bailon Pascal Sebastian

MPK: A61K 47/48

Značky: pegylovaný, fyziologicky, konjugát, použitie, farmaceutický, přípravy, spôsob, aktívny, alfa, prostriedok, interferonu

Zhrnutie / Anotácia:

Fyziologicky aktívny konjugát PEG-IFNalfa všeobecného vzorca (I), v ktorom R a R' znamenajú od seba nezávisle C1-C6 alkylovú skupinu, X skupinu NH alebo atóm kyslíka, n a n' sú čísla, ktorých súčet je 600 až 1 500, priemerná molekulová hmotnosť jednotiek polyetylénglykolu v konjugáte je 26000 až 66000 Daltonov, spôsob jeho prípravy a jeho použitie. Opísaný konjugát PEG-IFNalfa je farmaceuticky aktívny proteín s antivírusovým a...

Použitie ACE-inhibítora alebo jeho fyziologicky akceptovateľnej soli na prípravu lieku na liečbu symptómov poruchy trávenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282781

Dátum: 11.11.2002

Autori: Fändriks Lars, Pettersson Anders

MPK: A61K 45/06

Značky: akceptovateľnej, trávenia, fyziologicky, použitie, poruchy, liečbu, symptómov, přípravu, lieku, ace-inhibítora

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie ACE-inhibítora alebo jeho fyziologicky akceptovateľnej soli na výrobu lieku alebo farmaceutického prostriedku na profylaxiu a/alebo liečbu symptómov poruchy trávenia.

Použitie 2-[5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl]chromanu a jeho fyziologicky vhodných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1691

Dátum: 10.07.2002

Autori: Bartoszyk Gerd, Weber Frank, Russ Hermann, Seyfried Christoph

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4427

Značky: solí, 2-[5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl]chromanu, vhodných, použitie, fyziologicky

Text:

...fyziologicky vhodné solivykazujú terapeutickú účinnost proti nežiadúcim účinkomantiparkinsoník pri extrapyramidových Hwtorických poruchách,najmä nežiadúcim dopaminomimetickým účinkom antiparkinsoník pri idiopatickej Parkinsonovej chorobe alebo parkinsonskýchĎalej sa zistilo, že (R/S)-(-/)-2-5-(4-fluórfenyl)-3 pyridylmetylaminometyl-chroman alebo jeho fyziologicky vhodné soli a/alebo (S)-()~...

Fenylamidíny, ich fyziologicky prijateľné soli, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282232

Dátum: 22.10.2001

Autori: Austel Volkhard, Pieper Helmut, Weisenberger Johannes, Himmelsbach Frank, Linz Günter, Guth Brian

MPK: A61K 31/155, A61K 31/445, A61K 31/495...

Značky: farmaceutický, prijateľné, prostriedok, použitie, spôsob, fyziologicky, výroby, fenylamidíny, solí, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I), v ktorom X znamená etylénovú skupinu, ktorá prípadne môže byť substituovaná jednou alebo dvoma metylovými skupinami, Z znamená metylénovú skupinu, ktorá prípadne môže byť substituovaná jednou alebo dvoma metylovými skupinami, pyridylovou alebo fenylovou skupinou, kde fenylová skupina môže byť ďalej substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom, alebo metylovou, metoxy alebo trifluórmetylovou...

Kompozícia fyziologicky prijateľná pre mužov na vyvolanie erekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279489

Dátum: 02.12.1998

Autori: Gerstenberg Thomas, Ottesen Bent, Fahrenkrug Jan

MPK: C07K 14/00, A61K 38/00

Značky: kompozícia, fyziologicky, mužov, erekcie, prijateľná, vyvolanie

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na báze neuropeptidu je zo súboru, ktorý zahŕňa vazoaktívny intestinálny peptid a peptid histidínmetionín, alfa-adrenergického blokátora a farmakologicky vhodného riedidla na vyvolanie erekcie u mužov trpiacich impotenciou, ktorá je spôsobená ťažkou aterosklerózou, pričom nedochádza k deštrukcii tkanív ako v prípade penisového implantátu, dosiaľ jediného známeho účinného prostriedku na liečenie impotencie aterosklerotického pôvodu.

Spôsob výroby vo vode rozpustných, fyziologicky prijateľných esterov škrobov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279878

Dátum: 10.08.1994

Autori: Förster Harald, Asskali Fatima, Nitsch Ernst

MPK: C08B 31/04, C08B 35/02

Značky: výroby, rozpustných, použitie, prijateľných, spôsob, fyziologicky, škrobov, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vo vode rozpustných, fyziologicky prijateľných esterov škrobu spočíva v tom, že sa škroby prevedú hydrolýzou pôsobením kyseliny alebo enzýmu na čiastočný hydrolyzát so strednou molekulovou hmotnosťou Mw v rozmedzí 10 000 až 500 000, čiastočný hydrolyzát sa acyluje vo vodnom roztoku pôsobením anhydridu alebo halogenidu alifatickej monokarboxylovej kyseliny s 2 až 4 atómami uhlíka alebo alifatickej dikarboxylovej kyseliny s 3 až 6...

Fyziologicky účinný přípravek zvyšující mozkové prokrvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270604

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lenfeld Jiří, Bartoušek Vladimír, Pekárek Oldřich, Juchelka Jirí

MPK: A61K 31/48

Značky: mozkové, zvyšujíci, účinný, prokrvení, fyziologicky, přípravek

Text:

...možnost vzniku steel syndromu nehodí.výše uvedená nedostatky a problémy jsou odstraněny tím, že v prípravku podle vynálezu se pracuje s látkami exektně používanými ve farmecii, o že se vyšlo z jejich precizně definovaných vlastností, což umožňuje s jistotou předpokládat i výsledný efekt prípravku,toto by 1 opotvrzeno i značné obsáhlými klinickými zkouškemi.Komhihací beta mimetika a alfa sympatolytika se dosahuje siqnifíkentního zlepšení...

Způsob výroby tablet s časově řízenou liberací obsahující nestálou a/nebo dráždivou fyziologicky aktivní složku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255081

Dátum: 15.02.1988

Autori: Werner Jiří, Pavlovská Eliška, Pospíšil Arnošt, Lukáč Juraj

MPK: A61K 9/22

Značky: dráždivou, obsahující, fyziologicky, aktivní, nestálou, liberací, způsob, složku, výroby, tablet, řízenou, časově

Text:

...uvolňováním železnatých iontů ze síranu železnatého vysušeného, složeného z mikrokrystalických částic v rozmezí 25-75 Amn pro jednotlivé volné krystaly nebo slepenoe těchto krystalů v rozmezí 50-250 m. Krystalické častice vysušeného síranu železnatého uvedeného rozmezi, zaručují dobrou sypnost a lisovatelnost po přídavku pomocných látek.Regulace uvolñování železnatých iontů je zajištěna pomocí vysokomolekulárních látek např. kopolymerů...

Spôsob prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235594

Dátum: 15.02.1987

Autori: Frimm Richard, Šiška Karol, Gattnar Ondrej, Nevydal Jozef

MPK: C01B 25/36

Značky: hlinitého, spôsob, přípravy, nezávadného, fosforečnanu, koloidného, fyziologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa zmieša roztok síranu hlinitého o koncentrácii 0,1 až 3 mol. l-1 a kyseliny fosforečnej o koncentrácii 0,2 až 6 mol.l-1 vo vode s vodným roztokom hydroxidu alebo uhličitanu alebo hydrogenuhličitanu alkalického kovu, s výhodou sodíka, o koncentrácii. 0,1 až 15 mol.l-1, pri pH 0,5 až 6,0 a teplote 5 až 100 °C a z...

Fyziologicky aktivní složka kosmetických a léčebných prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 247492

Dátum: 15.01.1987

Autori: Janeš Karel, Bezrukov Michail, Kaplan Michail, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent, Šillinger Vladimír, Pavlov Alexander, Machek František, Katruš Radim

MPK: A61K 35/72

Značky: aktivní, fyziologicky, kosmetických, léčebných, prostředků, složka

Text:

...ml 10 vodné suspenze Saccharomyces cerevisiae se 20 minut drtilo V mechanickém balotinovém mlýně. Homogenát se oddělil od balotin a po úpravě pH na hodnotu 7,2 se 10 min. separoval při relativní odstředivé síle do 1 000 G. Sediment se za stejných podmínek /PH 7,2/ ještě jednou promyl destilovanou vodou a po separaoi lyofilizoval. získalo se 2 Á,6 g lyo filizátu, který po důkladném rozmělnění byl použit k přípravě léčivého...

Spôsob prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 222898

Dátum: 15.03.1986

Autori: Frimm Richard, Kubec František, Škoda Alojz, Šiška Karol

Značky: nezávadného, spôsob, fosforečnanu, fyziologicky, hlinitého, přípravy, koloidného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa zmieša vodný roztok síranu hlinitého o koncentrácii 0,1 až 2 mol.l-1 s vodným roztokom fosforečnanu alebo hydrofosforečnanu alkalického kovu o koncentrácii 0,1 až 2 mol.l-1 pri pH 3 až 12, teplote 5 až 50 °C a vylúčený produkt sa izoluje. Vynález sa môže využiť vo farmaceutickom priemysle.

Způsob přípravy fyziologický nezávadné směsi hydroxidu hlinitého a hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 229973

Dátum: 01.02.1986

Autori: Zapletal Jiří, Kubec František

MPK: A61K 33/06

Značky: přípravy, způsob, hlinitého, horečnatého, nezávadné, hydroxidů, fyziologicky, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je technologické zjednodušení výroby směsi hydroxidu hlinitého a hořečnatého použitelné jako antacida v suspenzní formě. Úprava technologického postupu spočívá v tom, že kysličník hořečnatý není hydratován vodou a nutností následného odstředění a promytí, ale že hydratace probíhá roztokem sorbitolu ve vodě a glycerinu ve finální farmaceutické výrobě.

Spôsob prípravy fyziologicky mladej inokulačnej a produkčnej kultúry kmeňa Streptomyces aureofaciens

Načítavanie...

Číslo patentu: 229000

Dátum: 01.02.1986

Autori: Martinček Ľubomír, Bertan Milan, Kvetková Mária, Vido Vladimír, Cích Vojtech, Žigová Evelína

MPK: C12N 1/38

Značky: spôsob, přípravy, fyziologicky, produkčnej, kultury, kmeňa, streptomyces, aureofaciens, mladej, inokulačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Bunky mycélia v inokulačnej kultúre Streptomyces aureofaciens spotrebujú z pôdy ortofosfát a predchádzajú z rastovej fázy spomaleného rastu. Takáto kultúra je fyziologicky stará na očkovanie produkčného stupňa biosyntézy chlortetracyklínu. Hladina ortofosfátu v kultúre udrží sa pridaním ďalšieho ortofosfátu vo vhodnej fáze kultivácie alebo tým, že inokulačná živná pôda sa pripraví so zmesou rozpustného a málo rozpustného ortofosfátu, z ktorého...

Způsob přípravy velkého množství vysoce fyziologicky aktivních konidií mikroorganismu Claviceps purpurea (Fr.) Tul.

Načítavanie...

Číslo patentu: 227392

Dátum: 30.06.1985

Autori: Kybal Jan, Strnadová Karin

Značky: fr, vysoce, purpurea, konidií, velkého, způsob, množství, přípravy, aktivních, fyziologicky, mikroorganismu, claviceps

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález chrání způsob přípravy velkého množství vysoce fyziologicky aktivních konidií mikroorganismu Claviceps purpurea (Fr.) Tul. dvoustupňovou stacionární kultivací na hladině kapalného živného media. V prvním stupni, který se očkuje vegetativním submerzním inokulem nebo klidovými konidiemi ve vodné suspenzi, medium obsahuje pouze limitované množství asimilovaného uhlíku, což vede až k úplnému zastavení prodlužovacího vegetativního...