Patenty so značkou «fúzny»

Farmaceutický prostriedok obsahujúci fúzny proteín, izolovaná molekula polynukleotidu, expresný vektor, kultivovaná bunka, spôsob prípravy polypeptidu a izolovaný polypeptid

Načítavanie...

Číslo patentu: 288176

Dátum: 13.03.2014

Autori: Yee David, Xu Wenfeng, Gross Jane, Madden Karen

MPK: A61K 39/00, A61K 38/00, A61K 38/17...

Značky: polypeptid, spôsob, proteín, farmaceutický, fúzny, polypeptidů, vektor, prostriedok, izolovaná, polynukleotidů, izolovaný, kultivovaná, molekula, obsahujúci, expresný, přípravy, buňka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka izoformy TNF receptora TACI označenej ako BR43x2 a modulácie aktivity ztnf4 (TNFSF13B, BAFF), ktorý je ligandom receptorov BR43x2, TACI a BCMA.

Antikancerózny fúzny proteín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19145

Dátum: 05.12.2011

Autori: Zerek Bartlomiej, Pieczykolan Jerzy Szczepan, Pawlak Sebastian, Lemke Krzysztof Kazimierz

MPK: A61K 38/17, A61P 35/00, A61K 38/21...

Značky: antikancerózny, fúzny, proteín

Text:

...klinických štúdiách uskutočnených v prípade pacientov sapreukázalo, že skutočná účinnosť TRAIL ako monolerapeutikum je nízka. Na prekonanie uvedenej nízkej účinnosti a rezistencie nádorov k TRAIL sa navrhli rôzne kombinované terapie s radioterapeutickými a chemoterapeutickými činidlami, ktoré vedú k synergetickému účinku apoptózy (NO 2009/002947 A. Almasan and A. Ashkenazi, Cytokine Growth Factor Reviews 14 (2003) 337348 RK Srivastava,...

Protirakovinový fúzny proteín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18176

Dátum: 24.06.2011

Autori: Pawlak Sebastian Dominik, Lemke Krzysztof Kazimierz, Zerek Bartlomiej Maciej, Pieczykolan Jerzy Szczepan

MPK: C07K 14/705, C07K 14/435

Značky: proteín, fúzny, protirakovinový

Text:

...pod INN názvom dulanermin, preukázali dobrú toleranciu a absenciu dávku0010 Nedávne štúdie ukazujú, že TRAIL proteín môže mať formu kratšiu ako aminokyseliny 114 až 281 a že aj v takej forme je schopný viazať sa na membránové receptory rodiny DR (receptory smrti, DR 1, DR 2, DcR 1, DcR 2 a OPG) a indukovať apoptózu prostredníctvom týchto receptorov (F., FANG, A.,WANG, S., F ., YANG, Antitumor activity of a noveI recombinant mutant human...

Izolovaná molekula nukleovej kyseliny, fúzny polypeptid ňou kódovaný, vektor s jej obsahom, systém vektor-hostiteľ na reprodukciu fúzneho polypeptidu a spôsob jeho prípravy, antagonista dimérneho VEGF a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287332

Dátum: 16.06.2010

Autori: Yancopoulos George, Davis Samuel, Papadopoulos Nicholas

MPK: C07K 14/435, A61K 38/17, A61P 43/00...

Značky: přípravy, polypeptidů, použitie, spôsob, kodovaný, fúzneho, izolovaná, obsahom, kyseliny, dimérneho, molekula, vektor, vektor-hostiteľ, reprodukciu, nukleovej, systém, polypeptid, antagonista, fúzny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná izolovaná molekula nukleovej kyseliny, ktorá obsahuje: (a) nukleotidovú sekvenciu kódujúcu receptorovú zložku cievneho endotelového rastového faktora alebo VEGF skladajúci sa v podstate z imunoglobulínu alebo Ig podobnej domény 2 prvého VEGF receptora a Ig domény 3 druhého VEGF receptora, a (b) nukleotidovú sekvenciu kódujúcu multimerizačnú zložku, kde prvým VEGF receptorom je Flt 1 a druhým VEGF receptorom je Flk 1 alebo Flk 4, a...

Fúzny proteín obsahujúci kaspázovú doménu a doménu viažucu nukleárny hormonálny receptor a spôsoby jeho prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19752

Dátum: 20.06.2008

Autori: Chu Yuanyuan, Wurst Wolfgang, Kühn Ralf

MPK: C07K 14/705, C12N 9/64

Značky: obsahujúci, doménu, přípravy, viažúcu, nukleárny, kaspázovú, receptor, použitie, fúzny, spôsoby, proteín, hormonálny

Text:

...biochemickými mechanizmami, ktoré vedú k bunkovej smrti, t.j. bud akumuláciou toxických produktov a nekrotickoubunkovou smrťou alebo použitím endogénnych dráh, ktoré vedúk programovanej bunkovej smrti prostrednictvom apoptózy. Vrodený imunitný systém reaguje odlišne na bunky, ktoré prekonali patologickú (nekrotickú) alebo fyziologickú bunkovú smrť (apoptózu), takže odstraňovanie nekrotických buniek je spojené so zápalovými reakciami...

Fúzny proteín so špecifickou väzbou na ľudský IL-4, molekula nukleovej kyseliny, monoklonálne protilátky, farmaceutická kompozícia a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285556

Dátum: 26.02.2007

Autori: Sylvester Daniel, Gross Mitchell Stuart, Holmes Stephen Dudley

MPK: A61K 39/395, A61K 38/00, A61P 37/00...

Značky: ĺudský, farmaceutická, kyseliny, kompozícia, špecifickou, použitie, monoklonálne, proteín, nukleovej, protilátky, molekula, il-4, fúzny, vazbou

Zhrnutie / Anotácia:

Fúzny proteín so špecifickou väzbou na ľudský interleukín-4 (IL4), obsahujúci komplementárnosť určujúce oblasti (CDRs), odvodené z neutralizačnej monoklonálnej protilátky, nepochádzajúcej od človeka, s disociačnou konštantou rovnajúcou sa alebo menšou ako 2.10-10 M pre IL4 človeka, a prvým fúznym partnerom. Molekula nukleovej kyseliny kódujúca fúzny proteín, monoklonálne protilátky, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie.

Trimérny imunoglobulínový fúzny proteín OX40 a spôsoby jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17985

Dátum: 04.05.2006

Autori: Weinberg Andrew, Morris Nicholas, Peters Carmen

MPK: A61K 45/00, C12P 21/02

Značky: trimérny, imunoglobulinový, proteín, použitia, fúzny, spôsoby

Text:

...proti ľudskému IgG(A a B) a ľudskému OX-4 OL (C a D) na purifikovaný proteín. A a C znázorňujú bloty gélov s oddelením za redukčných podmienok, zatiaľ čo B a D znázorňujú bloty gélov s oddelením zaneredukčných podmienok. V každom paneli je uvedené sériové riedenie.012 OBR. 5 je digitálny obraz akrylamídového gélu zafarbeného coomassieho modrou,ktorý znázorňuje elučný profil V elučnom médiu ActiSep.013 OBR. 6 je graf znázorňujúci...

Fúzny G proteín IHNV na imunitnú stimuláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2665

Dátum: 16.09.2003

Autori: Bootland Linda, Simard Nathalie

MPK: A61K 39/12, A61K 39/205, A61K 39/145...

Značky: proteín, stimuláciu, fúzny, imunitnú

Text:

...druhý antigćn. Vysvetlenie pre tento úči 3nok sa doteraz neposkytlo, ale môže súvisieť s existenciou imunostimulačných motívov v G proteíne. Je tiež pravdepodobne, že fúzia antigénneho proteínu s G proteínom alebo jeho vedúcou sekvenciou, vedie k translokácii antigénu na bunkový povrch, čím sa zvýši expozícia peptidu k hostiteľskému imunitnému systému. Altematívne môže byť zvýšená ochrana spôsobená syner gickým pôsobením pri kombinácii týchto...

Fúzny proteín, spôsob jeho výroby, použitie a farmaceutické kompozície na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283494

Dátum: 21.07.2003

Autori: Jäggle Carlota-silvia, Stadlmüller Jörg, Von Hoegen Ilka, Strittmatter Wolfgang, Matzku Siegfried, Hofmann Uwe

MPK: C12N 15/64, C12N 15/19, C12N 15/72...

Značky: farmaceutické, spôsob, proteín, použitie, kompozície, fúzny, báze, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fúzny proteín obsahujúci monoklonálnu protilátku alebo jej fragment zameranú na nádorovú bunku nesúcu epitop antigénu receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR) a biologicky aktívny cytokín, ktorý je fúzovaný k protilátke alebo jej fragmentu a má cytotoxickú kapacitu na lýzu špecificky nádorových buniek, kde cytokínom je TNFalfa a protilátka pozostáva aspoň z variabilnej oblasti ťažkého reťazca protilátky, CH1, CH2 a CH3 domén konštantnej...

Fúzny proteín regulačných/pomocných HIV proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4401

Dátum: 14.05.2003

Autori: Howley Paul, Felder Eva, Leyrer Sonja

MPK: C12N 15/62, C07K 14/005

Značky: fúzny, proteínov, proteín

Text:

...buď susedia s ďalším komponentným proteínom alebo sú oddelené nekomponentnými proteínmi, ako napríklad aminokyselinovými sekvenciami, ktoré vytvárajú miesta vhodné na proteolytické štiepenie. Uvádza sa, že je výhodné používat take fúzne proteíny, ktoré medzi komponentnými proteínrniobsahujú miesta vhodné na proteolytické štiepenie. Ak sú komponentne proteíny oddelenemiestami pre proteolytické štiepenie vytvárajú sa natívne HIV proteíny, o...

Fúzny proteín regulačných/prídavných proteínov z HIV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 417

Dátum: 14.05.2003

Autori: Howley Paul, Felder Eva, Leyrer Sonja

MPK: C07K 14/005, C12N 15/62

Značky: proteínov, fúzny, proteín

Text:

...1999, 96, 10 842-10 847). Imunosupresívne účinky boli opísané aj pre Vpr (Ayyavoo et al.,Nature Med., 1997, 3 1117-1123). Bolo popísané, že Vpr a Vpx majú rôzne cytostatické a cytotoxické účinky na bunky kvasiniekväčšina, ak nie všetky, prídavných/regulačných proteínov 2 HIV má funkčné vlastnosti, ktoré nie sú žiadúce na prípravu vakcín. Snahy obmedziť škodlivé účinky proteínov z HIV sú opísané vo W 0 O 2/O 6-303. Konkrétne W 0 02/O 6-303...