Patenty so značkou «funkčných»

Použitie dlhého pentraxin PTX3 alebo jeho funkčných derivátov alebo domén na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 287791

Dátum: 16.09.2011

Autori: Presta Marco, Rusnati Marco, Mantovani Alberto, Botazzi Barbara

MPK: A61K 38/17, A61P 35/00, A61P 17/06...

Značky: dlhého, funkčných, derivátov, liečivá, použitie, přípravu, pentraxin, domén

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie dlhého pentraxin PTX3 (PTX3) alebo jeho funkčných derivátov alebo domén na prípravu liečiva, ktoré inhibuje biologickú aktivitu rastového faktora FGF-2, pričom uvedené liečivo je použiteľné pri prevencii a liečbe chorôb vyvolaných zmenenou aktiváciou uvedeného rastového faktora FGF-2.

Spôsob zrušenia registrácie funkčných čísel pre mobilné stanice bezdrôtového komunikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18396

Dátum: 21.08.2008

Autor: Masur Klaus-dieter

MPK: H04W 8/04, H04W 8/26, H04Q 3/76...

Značky: spôsob, komunikačného, zrušenia, stanice, mobilné, funkčných, systému, bezdrôtového, registrácie, čísel

Text:

...sa pri tom zistí, poukazuje naprechod mobilnej stanice z prvej siete, v ktorej sa predtým vykonala funkčnáregistrácia, do aktuálnej siete pôvodu.Iniciovaním technického systému prislúchajúceho k domácej sieti mobilnej stanice sa takto dá dosiahnut časové oneskorenie zrušenia registrácie o prednastaviteInú hodnotu. Táto prednastavitelná hodnota časového oneskorenia sa dá individuálne modifikovať napríklad aj v závislosti od identity...

Cielené dodávanie liekov, terapeutických nukleových kyselín a funkčných nukleových kyselín do cicavčích buniek prostredníctvom intaktných usmrtených bakteriálnych buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16552

Dátum: 20.06.2007

Autori: Macdiarmid Jennifer, Brahmbhatt Himanshu

MPK: A61K 31/7105, A61K 31/7088, A61K 31/711...

Značky: intaktných, cielené, funkčných, bakteriálnych, liekov, terapeutických, dodávanie, nukleových, cicavčích, prostredníctvom, buniek, usmrtených, kyselin

Text:

...prekonať mnoho problémov, na ktoré narazia, medzi miestom podávania a lokalizáciou v jadre cieľovej bunky, vrátane (a) fyzikálnej a chemickej stability DNA a jej dodávacieho vehikula v extracelulárnom priestore, (b) príjmu do bunkyendocytózou, (c) úniku z endozómových kompartmentov pred presunom do Iyzozómov a cytozolového transportu a (d) jadrovej lokalizácie plazmidu pre transkripciu. Navyše k týmto fyzikálnym a chemickým prekážkam...

Spôsob registrácie alebo deregistrácie funkčných čísiel pre mobilné stanice rádiového komunikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16321

Dátum: 20.01.2006

Autor: Masur Klaus-dieter

MPK: H04W 8/26

Značky: komunikačného, registrácie, stanice, mobilné, spôsob, funkčných, systému, čísiel, deregistrácie, radiového

Text:

...databázu avtejto konfiguračnej databáze sa načítaním tohto prvého funkčného čísla generuje sled prinajmenšom dvoch operácií priraďovania. pričom pomocou nejakého snímacieho zariadenia, logicky spojeného skonfiguračnou databázou, sa načítava kódovaný dátový prvok zdátového reťazca prvého funkčného čísla pre udanie štartovacej hodnoty,ktorá sa má použiť pri generovaní daného sledu, ako aj udanie pravidiel prevytvorenie jednotlivých...

Doručenie funkčných nukleových kyselín do cicavčích buniek prostredníctvom bakteriálne definovaných intaktných minibuniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18518

Dátum: 25.08.2005

Autori: Macdiarmid Jennifer, Brahmbhatt Himanshu

MPK: A61K 48/00, A61K 31/7088, A61K 47/48...

Značky: definovaných, bakteriálne, cicavčích, intaktných, kyselin, prostredníctvom, funkčných, minibuniek, nukleových, doručenie, buniek

Text:

...Ďalšie mnohopočetné liekové transportné proteíny boli tiež identifikované v rakovinových bunkách (Gottesman et al., 2002) a v0007 Rezistencia voči apoptóze (programovanej bunkovej smrti) nádorových buniek indukovanej cytotoxickými činidlami a žiarením (Sellers and Fisher, 1999) je ďalším častým mechanizmom. Tento mechanizmus často zahrňuje nadmernú expresiu antiapoptotických proteínov, ako je napríklad B Iymfocytárny Ieukemický proteín 2...

Spôsob ukladania funkčných fólií na substrátoch ako sú sklené dosky a stroj na ukladanie fólií na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19557

Dátum: 22.03.2004

Autori: Demars Yves, Douche Jean-pierre

MPK: B29C 63/02, B29K 709/08, B29C 63/00...

Značky: ukladania, ukladanie, sklené, stroj, spôsob, vykonávanie, dosky, funkčných, substrátoch, spôsobu, fólií

Text:

...jeden zvitok fólie,čím sa tak umožní ukladať na povrch substrátu toľko pásov alebo pruhovsúbežných so smerom posúvania substrátu, koľko je tu zvitkov, pričom začiatoka koniec každého pásu je uložený presným spôsobom na substráte, pásy ležia v odstupe od seba a ukladanie pásov môže byť zastavené a znovu začaté na rovnakom substráte počas jeho postupu.0014 Podla druhého uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu sa použije ukladacia zostava...

Spôsob prípravy funkčných poréznych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14393

Dátum: 30.06.2003

Autori: Borneman Zandrie, Wessling Matthias, Kioyono Ryotaro, Avramescu Maria Elena, Koops Geert Hendrik

MPK: B01J 20/28, B01D 69/08, D01D 5/247...

Značky: poréznych, přípravy, funkčných, vlákien, spôsob

Text:

...je vláknitý a že sa jedná predovšetkým o fólie poréznych kompozitných produktov.0008 Zvyššie uvedeného opisu tak vyplýva, že v odbore je známy radspôsobov prípravy porézneho polymérneho materiálu vjednom kroku z príslušnej zmesi východiskových zložiek. Tento materiál sa pripravuje procesom Iiatia. Materiál je nalievaný do telesa, ktorého rozmery potom určujú tvar liateho materiálu, alebo je vo forme fólie. Tieto procesy liatía nie sú...

Použitie derivátov xantínu na výrobu liečiv na ošetrenie sekundárnych poškodení nervových buniek a funkčných porúch po poranení lebky a mozgu a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280537

Dátum: 14.09.1995

Autori: Gebert Ulrich, Schubert Hans-peter, Kittner Barbara, Rudolphi Karl, Grome John

MPK: A61K 31/52, C07D 473/04

Značky: lebky, xantínu, farmaceutický, liečiv, nervových, derivátov, poruch, ošetrenie, prostriedok, obsahom, funkčných, sekundárnych, buniek, výrobu, použitie, poškodení, poranení, mozgu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie derivátov xantínu všeobecného vzorca (I) a ich fyziologicky prijateľných solí, pričom R1 znamená oxoalkylovú, hydroxyalkylovú alebo alkylovú skupinu, R2 alkylovú skupinu a R3 vodíkový atóm, alkylovú alebo oxoalkylovú skupinu alebo alkylovú skupinu, prerušenú kyslíkovým atómom, na výrobu liečiv na aplikáciu pri ochoreniach, ktoré môžu nastávať pri poranení lebky a mozgu. Ďalej sú opísané príslušné liečivá.

Spôsob navárenia funkčných částí čapov zalomených hriadeľov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267947

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lesňák Štefan, Bezák František, Slížik Dušan, Bella Ján, Blaškovits Pavel

MPK: B23K 9/04

Značky: čapov, navárenia, částí, funkčných, zalomených, hriadeľov, spôsob

Text:

...pri inej hladine zataženie zvýšenie únovovej pevnosti až o 90 proti originálnom nového zalomenámu hriadeiu. Tým sa. ekvivelentne zvyšuje tie životnost o priemernú hodnotu 10až 30 7. Medzi zaznamenané výhody patrí tiež konečné zníženie treoieho momentu v preváwe zalcmeného hriedeĺa a. to priemernou hodnotou okolo 7 až 8 É oproti klasického hriedeĺu, Táto skutečnost ovplyvňuje kladne spotrebu Pàlive epeicvucieho motora. sposob...

Tavivo pre automatické naváranie funkčných častí, napríklad tlakových nádob, jednou alebo dvomi austenitickými pásovými elektródami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261675

Dátum: 10.02.1989

Autor: Šefčík Dušan

MPK: B23K 35/36, B23K 35/365

Značky: nádob, například, austenitickými, elektródami, automatické, pásovými, naváranie, tlakových, dvomi, funkčných, tavivo, částí, jednou

Text:

...a draselný, oxid vápenaiý a ďalej pozostáva z 12,1 až 19 0/0 hmot. oxidll kremičitého, 4tomto rozpätí skladby sa dosiahol stabilnýelektrotroskový proces. Navarová húsenka je hladká, s jemnou rovnomernou geometrickou textúrou. Odstrániteľnowsť je samovoľná, a to aj pri navárani pásovými elektródązmi s obsahom niobu.sledovaním a definovaním optimálne pomeru medzi fluoridom vápenatým a oxidom vápenatým sa dosiahol stabilný elektrotroskový...

Náplň rúrkového ocelového drotu pre oblúkové naváranie funkčných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 257820

Dátum: 15.06.1988

Autor: Rácz Gabriel

MPK: B23K 35/34

Značky: rúrkového, drôtu, ocelového, ploch, naváranie, náplň, funkčných, oblúkové

Text:

...naváranie funkčných plôch oceľových súčastí návarmi odolnými proti opotrebeniu, obsahuje 1,8 až 5,5 hmot. feromangánu alebo mangánu, 1,0 až 5,0 8 hmot. ferosilícia alebo kremika, 10,0 až 24,25 hmot. ferochrömu alebo chrömu, 1,75 až 3,5 hmot. ferowolfrámu alebo wolfrámu, 2,25 až 6,95 hmot. feromolybdénu alebo molybdénu, 0,7 až 1,4 hmot. niklu, 0,01 až 0,35 hmot. grafitu a 51,4 až 82,2 E hmot. železného prášku.Náplň rúrkového drôtu...

Spôsob prípravy povrchových funkčných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 238436

Dátum: 15.05.1987

Autori: Adamka Jozef, Styk Ján

MPK: C21D 1/09, B22D 27/02

Značky: spôsob, vrstiev, funkčných, povrchových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru špeciálnych spôsobov prípravy funkčných vrstiev na výrobkoch z konštrukčných, špeciálnych a nástrojových materiálov, vyrobených z kovov a ich zliatin. Účelom vynálezu je zlepšenie štruktúry vo funkčenej vrstve, a to tak, že nie sú pozorované nehomogenity a štruktúrne zložky majú jemnejšiu morfológiu. Uvedený účel sa dosiahne ohriatím povrchu výrobku intenzívnym energetickým zdrojom na teplotu austenitizácie, pričom...

Spôsob prípravy funkčných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 238435

Dátum: 15.05.1987

Autori: Styk Ján, Adamka Jozef

MPK: B22D 27/02

Značky: vrstiev, přípravy, spôsob, funkčných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru špeciálnych spôsoboch prípravy funkčných vrstiev na výrobkoch z konštrukčných, špeciálnych a nástrojových materiálov, vyrobených z kovov a ich zliatin. Účelom vynálezu je zlepšenie štruktúry vo funkčnej vrstve a to tak, že nie sú pozorované nehomogenity a štruktúrne zložky majú jemnejšiu morfológiu. Uvedený účel sa dosiahne ohriatím povrchu výrobku intenzívnym energetickým zdrojom na teplotu tavenia materiálu výrobku,...

Spôsob prípravy funkčných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 238433

Dátum: 15.05.1987

Autori: Adamka Jozef, Styk Ján

MPK: B22D 19/08, B22D 27/02

Značky: spôsob, vrstiev, funkčných, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru špeciálnych spôsobov prípravy funkčných vrstiev na výrobkoch z konštrukčných, špeciálnych a nástrojových materiálov, vyrobených z kovov a ich zliatin. Účelom vynálezu je zlepšenie štruktúry vo funkčnej vrstve a to tak, že nie sú pozorované nehomogenity a štruktúrne zložky majú jemnejšiu morfológiu. Uvedený účel sa dosiahne ohriatím povrchu výrobku, pokrytého práškovým materiálom o vysokej tvrdosti, intenzívnym...

Spôsob vytvárania ochranných a funkčných povlakov na sklených a iných krehkých materiáloch a výrobkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 236642

Dátum: 15.02.1987

Autori: Moravčík Alfonz, Špirk Eugen, Pernecký Gustáv, Vaniš Matej

MPK: C03C 17/00

Značky: iných, materiáloch, povlakov, krehkých, ochranných, spôsob, vytvárania, funkčných, výrobkoch, sklených

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania ochranných a funkčných povlakov na sklených a iných krehkých materiáloch a výrobkoch. Riešeným problémom je poskytnúť krehkým, najmä skleným výrobkom lepšie úžitkové vlastnosti pri minimálnej výrobnej náročnosti. To sa dosahuje tým, že na povrchu sklených a iných krehkých materiálov sa za studena, resp. pri mierne zvýšených teplotách do sto° Celsia nanáša požadovaný materiál vo forme prášku v elektrickom poli aj vo viacerých...

Zariadenie pre vyhodnocovanie funkčných veličín, najmä pri spirometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 216857

Dátum: 31.10.1984

Autor: Jakubík Ján

Značky: zariadenie, funkčných, veličin, najmä, vyhodnocovanie, spirometrii

Zhrnutie / Anotácia:

V podstate pozostáva zo spirometrického zvonu mechanicky spojeného s bežcom prvého potenciometra a cez elektromagnetickú spojku a disk s bežcom štvrtého, potenciometra. Prvý a štvrtý potenciometer sú paralelne pripojené ku korekčnej vetve, tvorenej sériovým spojením piateho a šiesteho potenciometra. Na korekčnú vetvu je paralelne pripojený zdroj a aj siedmy odpor a v sérii s ním druhý a tretí potenciometer je paralelne pripojený k bežcu druhého...