Patenty so značkou «funkční»

Držáková hlava přístrojů pro ověřování funkční způsobilosti expanzního odváděče kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270311

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: G01L 19/00, G01K 1/14

Značky: přístrojů, odváděče, držáková, ověřování, kondenzátu, funkční, způsobilosti, hlava, expanzního

Text:

...aestává z kuüslovćho sedlo. válcová komůrky s kužsl-ovőho přschodu pächázejíoího v osaízonou váioovou oíru. vs ktorá s voinl usazsno tälsso trysky. přičsmž do závitu válcevć části sxponzni komory o sairoubován uąávir opatľsny nsprůchozí dírou ss závítsm. vs ktorćm Je zaäroubován závitový výbłh válcováho trhu. ktorý is opatřon rodlální dráäkou a s ukončsn taiířovým osazsním a mezi dno sávítu neprůchooí .díry uoávöru jo vloäsna distahční...

Způsob separace suspendovaných látek ulpívajících ve funkční náplni zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269111

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kittler Jiří, Hűbner Pavel, Fáměra Jiří, Kadlec Václav

MPK: C02F 1/00, C02F 1/42

Značky: ulpívajících, způsobu, separace, způsob, zařízení, látek, suspendovaných, tohoto, provádění, náplní, funkční

Text:

...například aktívního uhlí nebo filtračního pisku je výhodné použít granule o velikosti 3 až 6 mm a specifické hmotnosti nejvýše 0,5 g/cm 3 Další výhodou je skutečnost. že způsobem a zařízením podle vynálezu lze snížit na minimum expanzní (prázdný) prostor kolon, čímž dochází k výrazné ůspoře materiálu a ke snížení výšky filtrů. tedy k Úsporám jak na strojních, tak 1 stavebních investicích V neposlední řadě je výhodou způsobu a zařízení...

Způsob zakotvení funkční vrstvy na velkorozměrných součástech

Načítavanie...

Číslo patentu: 268915

Dátum: 11.04.1990

Autori: Landa Václav, Průša František

MPK: C25D 1/00

Značky: vrstvy, funkční, součástech, zakotvení, způsob, velkorozměrných

Text:

...okraje funkční vrstvy proti odtržení.Uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem zskotvení elektrolyticky vyloučeně funkční kovová vrstvy na velkorozměrnych součástech podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se okrajová hrana povrchová plochy součástí před nanáěením funkční vrstvy zaoblí, přičemž poloměr zeoblení hrany činí od l do 1,5 tlouěĺky následně nsnesená galvanoplestická funkční vrstvy.Způsob podle vynálezu má značná...

Způsob vytvoření přesné funkční plochy v konkávním výbrusu pro fotokatodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268292

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hejcman Zdeněk

MPK: C23C 14/04

Značky: vytvoření, funkční, výbrusů, přesné, způsob, plochy, fotokatodu, konkávním

Text:

...stínící díl z nemagnetickćho materiálu uprostřed opatřený mngnetem, načež je vytvořena kontaktní plocha napařením kovu, ktoré vymezujo funkční plochu.Vyšší učinek způsobu vytvoření přesné funkční plochy podle vynálezu v porovnaní 3 dosavadními postupy je spatřovšn zejména v dosnžení vysokého kontrastu mezi kontaktní a funkční plochou při zachování čistoty vytvořenć funkční plochy. Výhodou je rovněž, že při napařování kontaktní plochy není...

Způsob přípravy měniče aniontů obsahujícího silně bázické funkční skupiny pyridiniové

Načítavanie...

Číslo patentu: 261038

Dátum: 12.01.1989

Autori: Smejkalová Monika, Justová Zuzana, Sivoková Marta, Juračka František, Matějíček Alois

MPK: C08F 212/36, C08F 226/06

Značky: aniontů, funkční, pyridiniové, obsahujícího, přípravy, silně, způsob, skupiny, měniče, bazické

Text:

...suspenzní perlový kopolymer Złvinylpyridinu a/nebo 4-vinylpyridinu, případně jiných vinylických monomerů ze skupiny zahrnující styren, estery kyseliny akrylové a/nebo methakrylové a vinylacetát, s divinylbenzenem se podrobí reakci s epichlorhydrinem ve vodném prostředí při teplotě 20 až 90 °C V molárním poměru dusíku kopolymeru k epichlorhydrinu 10,6 až 1 l,2 po dobu 1 až 24 hodin.Výhoda předloženého vynálezu spočivá především V tom, že...

Zapojení pro funkční testování stupnicového děliče kmitočtu a fázového detektoru obvodu pro řízení otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261024

Dátum: 12.01.1989

Autor: Chocholáč Jaromír

MPK: G01R 31/28

Značky: kmitočtu, zapojení, děliče, motorů, obvodů, funkční, fázového, otáček, detektoru, řízení, testování, stupnicového

Text:

...ł a současně s druhým vstupem 53 vyhodnocovacího obvodu łł, 7 je spojen se vstupem gg převodníku Q úrovně, jehož výstup gg je spojen s prvním vstupemjehož třetí vstup gg slouží k inicializaci vyhodnocovacího obvodu łł a jehož první vstup 5 je spojen s výstupem 55 komparátoru g, přičemž výstupem gl vyhodnocovacího obvodu iije dávána informace o kvalitě testovaného integrovaného obvodu a vstup 51 komparátorug je propojen s druhým výstupem...

Zařízení pro nanášení ochranných, odrazných nebo interferenčních vrstev na funkční plochy optických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246850

Dátum: 01.03.1988

Autor: Dubský Ota

MPK: C23C 14/24

Značky: optických, funkční, nanášení, plochy, interferenčních, odrazných, vrstev, ochranných, prvků, zařízení

Text:

...vystupuje ze dna J. vakuové eparatury,překryté neznázoméným krytom uzavírajícím vakuový prostor g, hřídel 2 s ramenem clony 2 I, na jehož konci je uložen zásobník z, s úložným prostorem, ve kterém jsou zásobní edpařovací částice g. Pod jeho výtokovým otvorem je uložená destičkapřitahovaná do těsnicí polohy magnetem a a na povel vysouvaná pomocí vyhezovače 19, který je ovládán tyčinkou i. Tato tyčinka A je upevněna ve vačce j, která je...

Způsob povrchové úpravy reaktoplastů pro galvanické vylučování funkční kovové vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236259

Dátum: 01.02.1988

Autori: Jelínek Václav, Starý Miroslav, Landa Václav

MPK: C08J 7/12

Značky: galvanické, způsob, vrstvy, vylučování, povrchové, reaktoplastů, kovové, funkční, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob úpravy povrchu výrobků z reaktoplastů pro jejich následné galvanoplastické vylučovaní kovových vrstev. Do reaktoplastové směsi se před jejím zpracováním zabuduje dispergované plnivo obsahující rozpustné a/nebo snadno rozložitelné anorganické a/nebo organické látky. Po vytvrzení se povrch výrobku, určený pro pokovení, podrobí vyluhování chemickými činidly, načež se na zvětšeném povrchu reaktoplastu s povrchovými otevřenými...

Zařízení pro přenos síly mimo funkční části tepelné trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236346

Dátum: 01.01.1988

Autori: Štulc Petr, Polášek František, Horváth Ladislav

MPK: H01L 23/34

Značky: funkční, prenos, zařízení, tepelně, síly, trubice, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přenos síly mimo funkční části tepelné trubice. Zařízení je vytvořeno tak, že mezi čela tepelné trubice jsou vně pláště vloženy vzpěrné pruty, pro přenos síly. Mezi čela a vzpěrné pruty jsou vloženy podložky, které jsou volně nebo pevně připojeny k čelům tepelné trubice. Vzpěrné pruty mohou být pevně spojeny s chladicími žebry a může být do nich zaneseno předpětí, které působí proti deformaci od zatěžovací síly.

Zařízení k přesnému nastavování funkční polohy mechanických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246274

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bragin Boris Fedorovie, Nikiforov Nikolaj Nikiforovie

MPK: H05K 3/20

Značky: zařízení, přesnému, mechanických, prvků, nastavování, polohy, funkční

Text:

...obvodu excentru. Nestačí-li k seřízení excentricita výstředníku, 4lze povolením dvou šroubů, stahujicích držák s mechanickým prvkem mezi základovo 11 a svěrnou destičkou, uvolnít sevření držáku a posunout držák s mechanickým prvkem V oválných otvorech oproti zäkladové a svěrné destičce v požadovaném směru tak,aby se zhruba nastavila potřebná poloha mechanického prvku. Po opětnémdotažení dvou výše uvedených šroubů provede se doseřízení...

Zařízení pro kompenzaci teplotní dilatace funkční části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242409

Dátum: 01.12.1987

Autori: Švajgl Oldoich, Káni Jioí

MPK: B23Q 11/14

Značky: kompenzaci, stroje, funkční, zařízení, teplotní, dilatace, částí

Text:

...teploty kompenzační Líšty na komparační zařízení, s výhodou elektronické jehož výkonná část je propojena s topným zařízením, umístěným v kompenzační Líště nebo/a v její bezprostřední blízkosti. °Řříkladné provedení zařízení pro kompenzací teplotní dílatace funkční částí stroje podle vynálezu je schematícky znázorněno na přípojeněm výkrese.Ve vřeteníku 6 obráběcího stroje je v bezprostřední blíz «kostírložení vřetena umístěn snímač 3 teploty...

Tažné zařízení za automobily s demontovatelnou funkční částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246164

Dátum: 15.09.1987

Autori: Štefl Jioí, Polanka Nad Odrou, Wozniak Mirko

MPK: B60D 1/06

Značky: demontovatelnou, funkční, tažné, automobily, částí, zařízení

Text:

...u závěsné koule, vedle které dosedá. Tím se zajistí pripojený závěs proti zcizení. Paka e kuželovým čepem je s výhodou na druhém konci přetočana do držadla. Spojovací díly mohou vytvořit výhodné s oddělitelnou častí jeden celek. Stejně tak i příložky mohou tvořit s pevnou částí jeden celok.Průřez jäklu oddělitelné funkční části a protější pevné části může být libovolný. S výhodou se používá obdćlníkového nebo kruhového průřezu. Dělení může...

Způsob výroby drátu pro funkční části textilních strojů zejména pro paprskové třtiny, nitěnky a žakárové jehly

Načítavanie...

Číslo patentu: 244737

Dátum: 14.08.1987

Autori: Fiala Karel, Iliev Stojan Angelov, Raichl Jaroslav

MPK: B21G 1/04

Značky: zejména, textilních, částí, žakárové, drátu, způsob, jehly, paprskové, výroby, funkční, třtiny, strojů, nitěnky

Text:

...ochlazovaný válcovaný drát z uhlíkové oceli s obsahom 0,20 až 0,60 8 objemových uhlíků 0 5,50 mm, který je tažen úběrem 50-90 t a podstata způeobu spočívá v tom, že je vyráběn polotovar s prñřezem o 20-25 3 větším než je finální průměr drátu.Drât (polotovar) s průłezem vyšším o 20-25 3 je podroben ohřevu na teplotu 950-980 °C,načeä se ochladí v lázni, např. v olověné o teplote 500-550 °C. Po tomto tepeiném zpracování(izctermickém kaleníł...

Zařízení pro aktivací manipulačních míst s valivou funkční plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243005

Dátum: 15.05.1987

Autor: Chládek Ladislav

MPK: B65G 47/57

Značky: aktivací, funkční, plochou, valivou, manipulačních, zařízení, míst

Text:

...vozíku je ucłwcens ložná plošina 1,1, určenúFunkční části ložné plošiny L 1 tvoří dopravní vllečky vložená mezi dvě bočnice. Gay dopravních válečků 2 jsou rovnoběžné s dopravní osou elektrického manipulačního vozíku. Na čepech obou krejních dopravních välečků i jsou v kyvných držácích zavěäeny pohonné třecí válce 1 s pogumovaným funkčním povrchem. yOba kyvné držáky pohonných třecích vúlců g jsou spojeny s píatnicemi přímoěerých hydromotorů...

Zapojení stykové funkční jednotky s funkcí vysílání dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 239781

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pospíšil Josef

MPK: G06F 3/00

Značky: jednotky, vysílání, funkcí, zapojení, stykové, funkční

Text:

...23 pro rozvod napětí popř. kmitočtů gä. Účelemtohoto uspořádání je možnost vícenásobněho využití společných stykových obvodů lg, napájecích zdrojů a konstrukce stykové jednotky.Jak ukazuje obr. 2, společné stykové obvody lg obsahují stykovou funkci zdroj přejímky, jejíž výstup 231 stavu čekání na nový cyklus je spojen se vstupy 231 n-tých přístrojových stykových obvodů in a jejíž vstup 233 aktivní stav mluvčího je spojen s výstupy233...

Zařízení k axiálnímu nastavení funkční mezery mezi statorem a rotorem rotačního inkrementálního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249829

Dátum: 15.04.1987

Autor: Loun Bohuslav

MPK: B23Q 17/10

Značky: funkční, inkrementálního, nastavení, rotačního, statorem, mezery, rotorem, zařízení, axiálnímu, snímače

Text:

...spočíva v tom, že využívá stšvajici kruhové drážky,záp 1 chu,ve válcovém povrchu ložiskového pouzdra, která dosud zůstává zcela nevyužłta a -je. splše na překàžku. Do této drâžky se vklàdà jeden nebo vice kruhových segmentů, zabírajícłch celou šířku dràžky, jejichž konce jsou rozřłžnuty a v těchto jrozřiznutich jsou rozpinány vtlačovanými klinovými nebo kuželu-evými součástnł, které procházejl fíxačnłm tělesem, nasazeným na vàlcovém...

Způsob navařování tvrdé otěruvzdorné vrstvy kovu na funkční plochy strojů a nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238053

Dátum: 01.04.1987

Autor: Hájek Josef

MPK: B23K 9/04

Značky: plochy, navařování, nástrojů, funkční, tvrdé, způsob, strojů, vrstvy, otěruvzdorné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob se týká zejména exponovaných částí strojů a nástrojů, jako jsou například, břity radlic při těžbě písku, dále navařování šroubovic vrtáků do kamene, ventilu spalovacího motoru a podobně. Způsob navařování tvrdé otěruvzdorné vrstvy kovu podle vynálezu nepoužívá drahých legovacích přísad, ale pro navařování používá svařovací elektrody s bazickým obalem a přídavné litinové tyčky nebo drátu, přičemž tyto se odtavují současně a poměr...

Průtokoměr s volitelnou funkční závislostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247868

Dátum: 15.01.1987

Autor: Chloupek Milan

MPK: G01F 1/00, G01F 1/22

Značky: závislosti, funkční, průtokoměr, volitelnou

Text:

...dlouho, až je tlakový spád roven zvolenému. Výsledná poloha akčního orgánu je pak funkčné závislá na průtoku média, což plyne z následujícího odvození.Mějme soustavu obtokových kanálků odporu Ri, vzdálených o rozteč a. a necht poloha akčního orgánu,a tím počet připojenýchCelková vodivost j~ připojených kanálků je»r i 47 Ž nÚ-Žwą W 7 Protože průtok I je pro zadané (sp z deřinice roven.A I -ŘE , je Funkčné závislý na veličinách 1...

Uspořádání součástí třecí dvojice, zejména pro funkční zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247832

Dátum: 15.01.1987

Autor: Melichar Miroslav

MPK: G01N 3/50

Značky: zkoušky, uspořádání, součástí, třecí, zejména, dvojice, funkční

Text:

...styku, a dále kolem druhé osy, rovnoběžné s rovinou styku a ležící v rovině, procházející těžištěm stykové plochy kolmo k první ose.Uspořádání součástí třecí dvojice podle vynálezu zajištuje kostantní tlak po celé ploše styku součástí kluzné dvojice, v důsledku toho i rovnoměrné třecí podmínky a opotřebení stykových ploch a tím zkvalitnění vlastních experimentu a jejich výsledků.Příklad uspořádání součástí třecí dvojice podle vynálezu je...

Zapojení stykové funkční jednotky s funkcí příjmu dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 233351

Dátum: 01.01.1987

Autor: Jelínek Jindřich

MPK: G06F 3/00

Značky: jednotky, funkcí, příjmu, zapojení, funkční, stykové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení stykové funkční jednotky s funkcí příjmu dat v systému podle normy IEC 625, popřípadě normy IIS 2 RVE1P, sestávající ze stykových obvodů napájecích zdrojů a sběrnice zakončené konektory, určené k připojení přístrojových částí funkčních obvodů schopných přijímat data, řeší problém začlenění přístrojů a přístrojových obvodů schopných přijímat data, do systému. Podstata vynálezu spočívá v rozčlenění stykových obvodů jednotlivých přístrojů...

Syntetická funkční kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 233063

Dátum: 01.01.1987

Autori: Lichvár Milan, Marek Vladislav, Červinka Zdeněk, Hyška Karel, Janáková Melanie

MPK: C09K 3/14

Značky: funkční, syntetická, kapalina

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetická funkční kapalina s omezenou hořlavostí pro hydrauliku a mazací techniku, která sestává z 91 až 99,5 % hmotnostních arylesteru kyseliny fosforečné a 0,5 až 9 % hmotnostních polymeru olefinického typu a případně přídavku dalších zušlechťujících přísad.

Funkční analogo-číslicový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 237980

Dátum: 15.09.1986

Autori: Pugačev Alexandr Fedorovič, Stenin Vladimír Jakovlevič, Smorygo Oleg Georgijevič, Andrejeva Anna Vasiljevna

MPK: H03M 1/38

Značky: převodník, funkční, analogo-číslicový

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení patří k funkčním analogočíslicovým převodníkům. Cílem řešení je snížení periody kvantování funkčního analogo-číslicového převodníku. Toto se dosahuje tím, že jsou do převodníku zavedeny n-2 posuvní registry, jejichž vstupy jsou spojeny s výstupy detektorů, a výstupy - s odpovídajícími n-2 výstupními svorkami.

Způsob přípravy celulózy obsahujíci 3-N-aminoarylamino-2-hydroxypropylové funkční skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223256

Dátum: 15.03.1986

Autori: Novák Jiří, Straková Věnceslava, Tokar Oldřich

Značky: 3-n-aminoarylamino-2-hydroxypropylové, skupiny, obsahující, funkční, přípravy, celulózy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo připravit dosud neznámý modifikát celulózy, který by byl vhodným chromatografickým nosičem a výchozím meziproduktem pro přípravu chelatačních sorbentů. Uvedeného účelu se dosáhlo použitím domácí suroviny - epichlorhydrinu - jako pojicího můstku mezi celulózou a aromatickým diaminem. Nejdříve se nechá reagovat epichlorhydrin s primárním aromatickým diaminem, jehož jedna aminová skupina je chráněna acylovou skupinou. Vzniklé...

Zařízení pro funkční zkoušky pohonů regulačních mechanismů lehkovodních reaktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222516

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jílek Jan

Značky: mechanismu, regulačních, lehkovodních, zkoušky, reaktoru, pohonů, funkční, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém konstrukčního řešení zkušebního zařízení pro funkční zkoušky pohonů regulačních mechanismů lehkovodních reaktorů v médiu o parametrech primárních okruhů těchto reaktorů. Podstatou vynálezu je to, že ve společné tlakové nádobě zkušebního kanálu je ve vnitřní části ohraničené oddělovací trubkou umístěna maketa palivové kazety, uložení makety a vedení regulačního mechanismu, zatímco do stěny tlakové nádoby zkušebního kanálu...

Způsob řízení záznamu funkční závislosti dvou veličin souřadnicovým zapisovačem a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221235

Dátum: 15.01.1986

Autori: Hudec Lubomír, Myslík Vladimír, Veselý Jan

Značky: zapojení, způsob, způsobu, souřadnicovým, veličin, funkční, zapisovačem, tohoto, provádění, záznamu, řízení, závislosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu řízení grafického záznamu funkční závislosti dvou fyzikálních veličin a zapojení k provádění způsobu. Jeho podstata spočívá v tom, že se rychlost změny primární veličiny řídí rychlostí změny sekundární veličiny. Vyhodnocení okamžité rychlosti změny sekundární veličiny je prováděno derivačním zesilovačem, na jehož výstup je navázán řízený zdroj proudu, kterým je nabíjen kondenzátor, jehož napětí na svorkách určuje hodnotu...

Zapojení funkční klávesnice a připojovacích obvodů s paralelním přenosem dat do mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220128

Dátum: 15.10.1985

Autor: Hendrych Jan

Značky: přenosem, připojovacích, klávesnice, mikroprocesoru, zapojení, obvodů, paralelním, funkční

Zhrnutie / Anotácia:

Technický problém, který vynález řeší: Zapojení funkční klávesnice a obvodů, které připojují klávesnici k mikroprocesoru elektronického zařízení, kdy data jsou přenášena paralelně. Tlačítka funkční klávesnice zapojená do matice jsou připojena na enkodéry řádek a sloupců. Datové výstupy jsou vedeny přes hradla na datovou sběrnici mikroprocesoru. Výstup skupinový signál enkodéru je signálem paměti znaku a stavu. Adresa klávesnice s řídicím...

Programovatelná funkční klávesnice pro styk obsluhy s počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224735

Dátum: 01.08.1985

Autor: Král Václav

Značky: programovatelná, klávesnice, počítačem, funkční, obsluhy

Zhrnutie / Anotácia:

Programovatelná funkční klávesnice pro styk obsluhy a počítačem, vyznačující se tím, že ke vstupu počítače (l) jsou připojeny informační výstupy kodéru (2) a výstup (5) hodinového impulsu kodéru (2), přičemž funkční tlačítka (3) jsou připojena mezi vstupy kodéru (2) a paralelní výstupy první skupiny (4) posuvných registrů, když sériové i hodinové vstupy první skupiny (4) posuvných registrů jsou připojeny k výstupu počítače (l).

Funkční část průmyslového manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218383

Dátum: 15.02.1985

Autor: Hoffmann Petr

Značky: manipulátoru, funkční, část, průmyslového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulace s materiálem ve strojírenství. Řeší konstrukční uspořádání funkční části manipulátoru, která při přemísťování úchopného mechanismu mění obecně v pracovním prostoru svoji polohu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že horní rameno je spojeno otočně s akčním členem uloženým posuvně v kulise, která je součástí pohonné jednotky, pevně spojené s nosnou částí, pomocí páky spojeno otočně kolem osy výkyvu s nosnou částí, přičemž...

Způsob nanášení aktivní vrstvy na funkční plochu, například frikčního kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 216735

Dátum: 01.10.1984

Autori: Baštýř Zdeněk, Honzírek Marcel

Značky: aktivní, funkční, například, způsob, nanášení, plochu, vrstvy, frikčního, kotouče

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynález je jednodušší technologickou cestou s využitím domácích surovinových zdrojů vyrobit frikční kotouče pro unášení a zakrucování svazku vláken na pletacích strojích. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se frikční kotouč ponoří do vířivé niklovací lázně s obsahem syntetického brusiva v poměru 1 : 20, přičemž nanášení vrstvy je regulováno proudovou hustotou v rozsahu od 30 mA do 5 A na 1 dm2 s koncentrací zrna od 10 do 100 %. Tvrdost...

Směs pro zvláčňování nitrocelulózové funkční vrstvy průtiskových blan

Načítavanie...

Číslo patentu: 223764

Dátum: 01.07.1984

Autori: Snášel Miloš, Jindra Josef, Heneberg Vladimír

Značky: zvláčňování, průtiskových, nitrocelulózové, směs, funkční, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Směs pro zvláčňování nitrocelulózové funkční vrstvy průtiskových blan, vyznačená tím, že obsahuje zvláčňující prostředek, tj. 10 až 30 hmot. dílů kyseliny olejové, 0 až 15 hmot. dílů butylesteru kyseliny stearové, 0 až 10 hmot. dílů kyseliny ricinoolejové a 0 až 3 hmot. díly dietylenglykolu a dále zpravidla ještě obsahuje 5 až 6 hmot. dílů pigmentu, 0,01 až 0,1 hmot. dílů parfému, 0,1 až 0,3 hmot. dílu konzervačního prostředku a 1 až 3 hmot....

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214351

Dátum: 01.06.1984

Autori: Janáková Melánia, Čollák Mikuláš, Červinka Zdeněk, Hyška Karel, Marek Vladislav

Značky: chlorovaných, difenylů, syntetická, bázi, funkční, kapalina

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů, která sestává z 90 až 98 % hmot. polychlorovaného difenylu, který obsahuje vázaný chlor v rozmezí 30 až 42 % hmot., 0,5 až 5 % hmot. polymerů styrénu o molekulové hmotnosti 10 000 až 250 000, 0,2 až 5 % hmot. přísad ke zvýšení mazivosti, 0,1 až 0,5 % hmot. přísad proti korozi a maximálně 0,2 % hmot. přísady pro snížení pěnivosti. Syntetickou funkční kapalinu podle vynálezu lze výhodně...

Programovatelná funkční klávesnice pro styk obsluhy s počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223546

Dátum: 01.05.1984

Autor: Král Václav

Značky: programovatelná, obsluhy, počítačem, funkční, klávesnice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zjednodušuje komunikaci obsluhy s řídicím počítačem například u automatizovaných systémů dispečerského řízení například v energetice nebo automatizovaných systémů řízení technologických procesů. Podstatou vynálezu je, že ke vstupu počítače jsou připojeny výstupy kodéru a k jeho vstupům funkční tlačítka. K hodinovému výstupu kodéru je připojen první vstup prvního hradla a první vybavovací vstup adresního multiplexeru. Ke zvoleným...

Zařízení pro funkční kontrolu elektronických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213623

Dátum: 01.03.1984

Autori: Gračev Oleg Grigorjevič, Sluckij Jevgenij Leonidovič, Zadubrovskij Vladimír Borisovič, Lebeděv Jurij Sergejevič, Danilin Nikolaj Nikolajevič, Popel Leonid Michajlovič, Guzenko Viktor Fjodorovič

Značky: funkční, kontrolu, elektronických, obvodů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro funkční kontrolu elektronických obvodů obsahujícího pro každý vývod kontrolovaného elektrického obvodu tvarovací blok pro tvarování kontrolních signálů a porovnávání hodnot kontrolovaných signálů s požadovanými hodnotami, v němž jsou výstupy obvodu tvarování kontrolních signálů a třetí vstup obvodu porovnávání kontrolních signálů elektricky vždy spojeny s jedním kontaktem kontaktové skupiny, přičemž první vstupy...

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215395

Dátum: 29.02.1984

Autori: Janáková Melánia, Červenka Zdeněk, Matějovský Vladimír, Hyška Karel, Marek Vladislav

Značky: kapalina, funkční, syntetická, bázi, chlorovaných, difenylů

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů, která sestává z 90 až 98 % hmot. alkylchlordifenylu, obsahujícího 0,6 až 2 skupiny alkylu v počtu 3 až 12 atomů uhlíku a 1,8 až 3 atomy chloru, 0,5 až 5 % hmot. polymeru styrénu o molekulové hmotnosti 30 000 až 250 000 a přísady pro zvýšení mazivosti, proti korozi, pro zvýšení oxidační stability a proti pěnovosti. Syntetická funkční kapalina podle vynálezu je určena zejména k...